Lene er en af ​​verdens TOP 10 Motiverende Business Speakers

Mathias Wallhausen SFO/Vorstandsmitglied  SCHMOLZ + BICKENBACH GROUP

"It alwayse seems impossible - until it's done"

INNOVER BÆREDYGTIG LEDELSE=HUMAN INNOVATION

How did Nelson Mandela expand his impact and vision for a fair world - to the entire globe?

What is the essence - in why most individuals know - what Nelson Mandela - stands for ?

Why are billions motivated by him?

Which business results would you be able to achieve - if you have similar impact on humans - as Mandela has?

Did he achieve this "Larger than life" influence - from focusing on considerable profit margins - or on a BOLD vision?

Lene leverer THE EVEREST WAY Keynotes-processer, webinarer og sam-skabende forløb, der sikrer jer optimalt ROI – return of investment

I Digitaliserings, AI “Guldfeberen ” – er det nu tydeligt – at MENNESKER er altafgørende drivere for innovation, kunde relationer og sikringen af – at vi skaber en verden – vi vil leve og arbejde i.

INNOVER BÆREDYGTIG LEDELSE=HUMAN INNOVATION

Top Motivational Speaker Lene bookes ofte af internationale virksomheder til deres Global Leadership Summits

Trenden er pt. at Lene’s Keynote – er Kick-starten på længere, nære forløb. Fra første behovs afklarings dialog, erfarer ledere et tillids rum – hvor fokus er på, hvordan den enkelte udvikler menneskelige værktøjer til at eskalerer medarbejder engagement.

General Electric har benyttet sig af Lene adskellige gange i forbindelse med  helt nye organisatoriske tiltag. 

 Når GE sammensætter et team – for at gennemføre pioneer innovation af virksomhedens eksistens grundlag

DECENCY LEADERSHIP & HUMAN INNOVATION eliminerer – Quite Quitting og fordyrende sygefravær

INNOVER BÆREDYGTIG LEDELSE=HUMAN INNOVATION

LEDELSE IND I FREMTIDEN

Et eksempel er Rockwood Lithium, der efter en lang udvælgelses proces – valgte  Lene til at samskabe et 3 dages Global Leadership work-shop forløb i USA. En mulitkulturel vidtspændende ledelses gruppe. Fra Sydamerikanske ledere af minedrift til US og Europæiske CEO’s. 

Top Motivational Speaker Lene leverede KEYNOTE, sparring i udviklingen af indholdet  af forløbet og ROI for Leadership Summit. Lene faciliterende processen on location. 

Resultat: Samtlige Globale Ledere innoverede deres personlige Mission til opfyldelsen af Virksomhedens Globale Strategi.

SAMARBEJDE I MULTIKULTURELLE TEAMS

Comlux Avation. Opgaven var at integrere ny upopulær CEO, samt innovere international organisationsstruktur . Transformations processen fra start-up til vækst virksomhed. Lene skabte 2 dags internat med sejladsworkshop. Kollaboration fra UAE Sheiks, Russere, Schweizere, Skandinaver, Amerikanere etc. HR ansvarlig Corinna Hoffmann har med afsæt i denne vellykkede proces, anbefalet Top Motivational Speaker Lene til bl.a GENERAL ELECTRIC og Alström Power, hvor Lene innoverede Kick-Off før fusion med GE. GE siden har hyret Lene gentagne gange.

SPECIAL UDFORDRINGER

Eksempel på et af Lenes mere udfordrende opdrag.

Hvordan får man højst forskellige individer med hver deres agenda i et fastlåst samarbejde mellem Svensk Våbenindustri, Ubåds Division i militæret og politiske interessenter til at tage ansvaret og få løst opgaven? Lene skabte et 4 døgns forløb i Norge, der resulterede i samtlige deltagere – mandag morgen implementerede de tiltag, de i forløbet havde fundet ind til var deres ansvar.

INNOVER BÆREDYGTIG LEDELSE=HUMAN INNOVATION

Matthias Wellhausen

CFO og Member of the Board

”Jeg må sige, at du har nået dit mål og er blandt de 10 bedste motivational speakers i verden!

Dit foredrag var et højdepunkt i vores Global Managers-begivenhed. Selvom foredraget var glimrende orienteret mod virksomhedens omdannelses rejse som helhed, var det især velegnet til vores nøgleprojekt, virksomheds refinansiering. Vi udstedte en ny obligation de følgende dage, og holdene skulle styre alle forberedelserne inden for en kort periode og kvalitativt. Det var en opgave, som var ny for alle. Transaktionen er afsluttet med fremragende succes.

Tak igen, varme hilsener og ønsker for fortsat succes. “

Dr. Pia Götze

GLOBAL MANAGEMENT CONSULTING

“Top Motivational Speaker Lene Gammelgaard var vores hovedtaler ved vores arrangement “Move On” – en begivenhed for 60 udvalgte, ambitiøse karriere kvinder. Lene Gammelgaard bibringer mod og ambition til deltagerne. Hendes begejstring og motivation ydede et vigtigt bidrag til vores arrangements succes. Deltagerne blev galvaniseret af hendes åbne og inspirerende oplægs stil. 

Vi takker Lene Gammelgaard for hendes bidrag, og vi er glade for, at hun vil slutte sig til os igen, som taler igen for vores næste “MoveAhead” begivenhed.”

INNOVER BÆREDYGTIG LEDELSE=HUMAN INNOVATION

Claus Skytte Nielsen

Direktør i Mærsk, A.P Møller

“At holde opmærksomheden af et multikulturel publikum er hårdt nok. Dertil at efterlade os med nye måder at angribe vores forretningsområder på, er professionalisme. Lenes dynamiske præsentation stil gjorde sessionen virkelig værdifulde og var helt rigtigt for publikum og lejlighed.”

D.D. McDavid

Daimler Chrysler Corporation, Vice President International, USA

Jeg kan varmt anbefale Lene for hendes motiverende evner og hendes viden om de væsentlige færdigheder og kompetencer, der kræves for at lykkes i erhvervslivet.

“Lenes præsentation blev enestående vel modtaget. Ud over at rammeberetningen vedrører det hårde arbejde, dedikation til teamwork og modgang i forbindelse med selve bestigningen af Mount Everest, var jeg mest imponeret over Lene Gammelgaards evne til at relatere disse erfaringer til de udfordringer, vi hver især står over for på daglig basis i erhvervslivet. Hun fortsatte med at linke sine oplevelser til de udfordringer, vi står over for i vores organisation. Lene Gammelgaard præsentation var præcis hvad vi havde brug for, til at hjælpe med at skabe fokus og motivere vores medarbejdere. Lene bidrog betydeligt til at gøre det til et vellykket arrangement. “

Tibor Latinjak

Viceprecident. Swiss Re Center for Global Dialogue

“Det første schweiziske Re Open er afsluttet, og hvilken event det var! Begivenheden blev toppet med dig som hovedtaler. Muligvis Swiss Re’s mest ambitiøse kundeforum til dato. Med temaet “WinningTogether” bidrog Lene Gammelgaard med interaktion, engagement, deling og læring og løftede begivenheden til et nyt niveau. Danske Everest erobrer Lene Gammelgaard, konfronterer og inspirerer deltagerne til at nå toppen af ​​deres mål og inviterer publikum til at forvente det uventede. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke dig for din præsentation på Swiss Re Open. Den blev virkelig godt modtaget af de deltagende. Det var dejligt at have dig med os. Og vi har jo allerede booket dig til en del andre arrangementer og udviklings processer.”

REBEKAH WATSON

HR Business Partner

”Lene’s oplæg  om, hvordan vi skaber ambitioner, så vi kan innovere det næste banebrydende momentum gav os mere, end vi forventede.

Lene var fantastisk – vi har haft så fantastisk feedback på hendes præsentation. Lene er virkelig inspirerende! Blandt toppen af fantastiske oplægsholdere for erhvervslivet.

Lene blev booket til – Kick-off – T. M. Lewins – TRUE NORTH INTERNATIONAL LEADERS ENGAGEMENT EVENT med ambitionen om at mobilisere vores firmakultur til at opfinde den næste banebrydende produktlinje inden for den globale tekstilindustri. “

Jacques R. Essinger

Ph.D, Symetis, Zürich

Vær klar til en meget positiv holdningsbooster. Vi var i positivt chok!”

Hvis du har et team der skaber gode resultater og vil have dem til at blive endnu bedre, så få Lene til at vise dem, hvordan man mentalt skubber de grænser, som vi alle semi-bevidst har for at forblive i vores komfort zone. 

Pete Allison

Senior Lecturer, University of Edinburgh, Scotland

“Lene imponerede mig som et medfølende individ og en stærk leder, som giver et projekt alt, hvad hun har. Hendes indføling og autentiske personlighed, karakter, integritet og naturlig flair for erhvervslivet skal opleves for at blive forstået. Jeg iagttog den måde, hvorpå hun interagerer med mennesker, hun behandler mennesker som individualister og beriger dem til at få det bedste ud af deres potentiale og hendes indvirkning blev fremhævet for mig i slutningen af hendes præstation, da deltagerne takkede hende for en fantastisk præstation.”

Eleanor Huffines

Senior Officer, NOLS-NATIONAL OUTDOOR LEADERSHIP SCHOOL  Arctic Ocean-project

“Lenes ledererfaring fremgik af den første dag. Hun sætter et eksempel for både elever og instruktører med hendes passion for læring og hendes vilje til at støtte andre. Lenes energi, engagement og beslutsomhed, lederskabs model og kommunikationsevner er et aktiv for enhver virksomhed.”

Jeg henter kontinuerligt fornyet kampgejst i THE EVEREST WAY.

Dine vedkommende og anvendelses orienterede budskaber om at forny håb, iværksætte handling, selvansvar og tilpasnings dygtighed har været en inspiration for mig i mange år. 

Jeg coacher dagligt mennesker til de udfordringer, de står overfor, for at tilfredsstille krævende forretnings klienter. Det resonerer godt med mig, at du har transformeret dine ekstrem erfaringer i forbindelse med Everest som en platform til at motivere andre. 

Dine indsigter og metoder, har gjort det muligt for mig, at gøre det samme for mange mennesker, og det vil jeg gerne takke dig for.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Lene Gammelgaard mobiliserer på tværs af kontinenter

John Triggs | Senior Technical Recruiter|
Genesis10 for Fortune 100 companies    

INNOVER BÆREDYGTIG LEDELSE=HUMAN INNOVATION

ØRSTED

THE EVEREST WAY gav os meget værdifulde personlige værktøjer til at stræbe efter det bedste, når vi understøtter Ørsted-missionen

”Lene's THE EVEREST WAY oplæg hjalp mig med at inspirere mine medarbejdere til at frigøre potentialet i retning af at være 3 gange så dedikerede og effektive  i vores kamp mod klimaforandringerne.

Med THE EVEREST WAY - inspirerede Lene alle

Lars Ingemann direktør, leder af vicerepræsentanter for EPC-direktører og projektledelsesstøtte i Ørsted.

Ørsteds mission er at skabe en verden, der kører udelukkende på grøn energi. Vi mener, det er tid til at gennemføre reelle handlinger.

”Mine medarbejdere indså, at i Ørsted bekæmper vi klimaforandringer, ligesom du bestiger Mount Everest.

Vi skal altid stræbe efter at finde nye og bedre løsninger på ethvert problem, vi møder, og når det bliver hårdt og vi lider – fortsætter vi ”.

For at forfølge vores mission 100% grøn energi – er dedikeret planlægning og udførelse et must.

Når vi står over for problemer – innoverer vi simpelthen en løsning.

Tak Lene for et virkelig inspirerende foredrag – ØRSTED bekæmper klimaforandringer – THE EVEREST WAY

INNOVER BÆREDYGTIG LEDELSE=HUMAN INNOVATION

"Jeg vil varmt anbefale Lenes uvurderlige bidrag"

Kjeld Kirk Kristiansen  – Ejer af LEGO, Billund, Denmark

Top Motivational Speaker Lene Gammelgaard har ved flere lejligheder præsenteret sine oplæg om ledelse og udvikling af mennesker til forskellige leder grupper i Lego. 

Vi finder hendes idéer og forskning meget værdifuld i udvikling af ledere, mennesker og organisationskultur.

Lene bidrog senest med FUTURIZE THE EVEREST WAY til LEGO’S første ROBOTIC SEMINAR i samskabelse med Robot Cluster, opfindere og robot ingeniører

I4.0 Robotic SEMINAR

Foredrag for LEGO - Business Speaker Lene Gammelgaard

INNOVER BÆREDYGTIG LEDELSE=HUMAN INNOVATION

PIONER OG FOREGANGSLAND. Schweiz har ved lov besluttet at udfase alle fossile brændstoffer inden 2050.

SVGW – (brancheforening for vand , gas- og fjernvarmevirksomheder i hele Schweiz) håndplukkede Lene Gammelgaard til at indlede Kick-Off CO2 Neutral transformation processen i Lausanne.

Målsætningen for Lenes bidrag var, at mobilisere energisektoren til eliminering af fossile brændstoffer, konvertering til biogas etc. uden uproduktiv frygt for, hvad der venter.

Vice Director for SVGW , deltog i en session med Lene Gammelgaard hos GE-General Electric (det største firma i verden) 4 år tidligere, i forberedelsen til GE’s overtagelse af Alström Power. GE udvalgte Lene blandt verdens TOP-Business Speakers.

“Jeg er imponeret over, hvordan Lene mobiliserede ledere til risikobetonede udfordringer og jeg bruger THE EVEREST WAY-teknikkerne, derfor blev Lene valgt til Energisektorens CO2 Neutral 2050 Kick-Off proces.

Al feedback har været yderst positiv, uanset på hvilket niveau.

THE EVEREST WAY metoden installerer massiv velbegrundet optimisme.

Det er præcis, derfor vi ville have Lene.

Fordi det virkelig handler om overlevelse for nogle af vores medlemmer! ”

Diego Modolell Visedirektør SVGW

Schweiz planlægger at reducere sine netto kulstofemissioner til nul i 2050 og således opfylde det internationalt vedtagne mål om at begrænse den globale opvarmning til et maksimum på 1,5 ° C sammenlignet med den præindustrielle æra.

Swiss Gas and Water Association (SVGW) er forpligtet til at sikre en bæredygtig forsyning med gas og vand.

Lene Gammelgaard Keynote Speaker C=2 neutralität
Top Business Speaker and Sustainability Strategy Innovator

KINA OG UN' BÆREDYGTIGHEDSMÅL

Kære Lene. Jeg er projektleder i et projekt, der hedder Midtnet Kina, som er et midtjysk initiativ, hvor vi er nogle erhvervsfremmeorganisationer, der på forskellig vis hjælper virksomheder, der er interesserede i at komme ind på eller er til stede på det kinesiske marked. Vi planlægger eventet i samarbejde med Danish Chinese Business Forum, og jeg har fået dig anbefalet af Line Kathrine Laustsen Langelund derfra. Hun har hørt et oplæg, du har holdt, om FNs verdensmål, og sagde at det var super spændende. Og vi syntes at det kunne være et interessant indslag i vores program. Vores målgrupe er primært SMV’er og vores fokus er Kina. Ville du være interesseret i at holde et oplæg omkring hvordan man som (særligt lille/mellemstor) virksomhed med fordel kan tænke UN SDG ind i sin strategi, udvikling, kommunikation osv. Og ville du evt. have lyst til og mulighed for at reserache hvordan verdensmålene bruges eller italesættes i Kina og lægge den vinkel på noget af oplægget?
Venlig hilsen / Best regards / 此致敬礼 Louise Krogh Johnson Project Manager Midtnet Kina & Enterprise Europe Network Agro Business Park A/S Niels Pedersens Allé 2 DK-8830 Tjele

CHINA IS THE BUSINESS OF THE FUTURE

Det var virkelig inspirerende at lytte til dig!

Christina Boutrup, Kina specialist, journalist

1000 tak for i går. Vi kom godt igennem. Tak for dit meget interessante indslag.

Line Kathrine Lausten Langelund, Business-Antropologist

INNOVER BÆREDYGTIG LEDELSE=HUMAN INNOVATION

Leadership 2030      National Konference i København

Kom og hør om fremtidens trend og få pletskud som leder – IDA Lederforum Hovedstaden

Megatrends der innoverer bæredygtig indtjening 

LEADERSHIP 2030 – hvad skal fremtidens leder kunne?

Der venter nye udfordringer og løsninger for ledere. Men hvad kommer til at forme
fremtidens lederskab? Leadership 2030 giver dig overblikket – og muligheden for
networking & tapas.
Leadership 2030 giver deltagerne forståelse for de kræfter, som kommer til at forme
beslutningstagningen i fremtidens komplekse og foranderlige verden. Nøgleordene
er: Bæredygtighed, forandringsledelse, ledelse og innovation – på denne enestående
konference leveret med passion og videregivelse af ny anvendelsesorienteret viden.
Du får ikke mindst noget at tænke over.

Human Innovation – Global bæredygtighed
FUTURIST & TED Talk – og den første kvinde, der besteg Mount Everest; selveste
Lene Gammelgaard  

THE EUROPEAN BUSINESS AWARD For excellence in innovative Sustainable Corporate Strategy Solutions

På Leadership 2030 fremhævede Lene Gammelgaard megatrends for den fremadstormende leder, der ønsker dramatisk indflydelse på organisationers eksistensberettigelse og muligheder for at innovere bæredygtig 2030 indtjening

Det var en stor fornøjelse at have dig med som indlægsholdere på konferencen. Tusind tak for dit fine bidrag, som jeg er sikker på deltagerne kan bruge og reflektere over.

Bedste sommerhilsner fra Catharina Palbo

Copenhagen Consulting Group – CCG

Vi oplevede stående ovation for første gang nogensinde - i min tid med VERO MODA

Lene opfandt en mobiliseringsproces – som vi har implementeret i hele vores måde at drive VERO MODA’s salg på. 

Lene Gammelgaard samarbejder med VERO MODA

VERO MODA on the summit

Vi har en uhyrlig ambition for vores Brand. Vi udviklede en mission i den proces, vi havde med Lene, der førte op til arrangementet.

På en usædvanlig måde formåede Lene at forbinde vores ekstremet ambitiøse mål hos VERO MODA med THE EVEREST WAY.

Hvis du nogensinde tænker på at MOBILISERE organisationens fulde potentiale for at opnå det, der aldrig er opnået før – tøv ikke med at henvende dig til Top Motivational Speaker Lene.

Peter Dahl, Sales Director, VERO MODA, BEST SELLER GROUP

Tak igen for din store præstation! 

"Lene's oplæg var virkelig ekstremt kraftfuldt, og jeg kan varmt anbefale Lene som en inspirerende strategi og bæredygtigs oplægsholder"

Lene kiggede på dagsordenen og målene for begivenheden og øgede vores ambitioner: Vækst og iværksætteri ved at engagere virksomheder – små eller store – til at integrere FN’s 17 bæredygtige udviklingsmål i forretningsstrategien

#ESG

INNOVER BÆREDYGTIG LEDELSE=HUMAN INNOVATION

Top Motivational Speaker Lene Gammelgaard 

Lotte Marschall, Business Angel og Professionelt Bestyrelses medlem, København, Danmark

Opgave: Verdensklasse-motivation af multikulturelt team:

Hvordan sætter vi os op til succes for at blive en ægte markeds leder?

”Den største udfordring, vi står over for i vores dagligdag, er at være i stand til at forstå og respektere  andres perspektiver i vores multikulturelle teams.

Hvordan opnår vi mål og overvinder forhindringer sammen?

Lene Gammelgaard - TRUSTPILOT - Collaboration like never before boost

INNOVER BÆREDYGTIG LEDELSE=HUMAN INNOVATION

INNOVER BÆREDYGTIG LEDELSE=HUMAN INNOVATION

International Salgs Event – med vægt på, hvordan flere undergrupper samles i en samlet task-force

Celgene forsøger at levere virkelig innovative og livsændrende lægemidler til vores patienter. Vores vision som virksomhed er at opbygge et stort globalt biofarmaceutisk selskab, hvor vi fokuserer på opdagelsen, udviklingen og kommercialiseringen af ​​produkter til behandling af kræft og andre alvorlige, immun inflammatorisk tilstande

Priser for oplæg i Danmark 20.000 – 35.000 kr. alt efter varighed.

Er du NGO, skole eller ??? Så giv et kald og lad os se om vi kan finde en løsning.

Work-shops, Webinarer, kortere eller længere udviklings processer – aftales individuelt.

Pris for oplæg i EU  5000+++ EURO

Globalt 10.000 +++ EURO 

Ring på +45 2342 8780   Så tager vi en indledende snak , hvor vi finder ind til om —  om THE EVEREST WAY – er det rigtige for den event eller proces, du har i tankerne

Du er også velkommen til at skrive til    lene.gammelgaard.humaninnovation@outlook.dk

A.T. Kearney, ABB A/S,ABB Robotics GmbH, Aeon Consulting Group Switzerland, Allianz GmbH, Alliance Politikerin Forum, ALD Automation, AMKA, AVA-Peter CH, B&O Chicago, BBE Retail Experts, BHB Marketing GmbH, Bilfinger Berger GmbH, BMW, Boston Consulting Group, Capvis, Capvis Zürich, Celgene Bio, Colombus IT, COOP, Comlux Aviation Spain, Continental, Daimler Chrysler, Danica, Dafolo, Danish Business Counsil Dubai, Dansk Supermarked, Den Danske Bank, Deutsche Bank, Deutsche Bank Incentive Reisen “Club der Besten” Kuusamo, Ekstra Bladet, Finland, Deutsche Bundes Bahn, Deutsche Gesellschaft für Qualität, Deutsche Telecom, DHL Solutions GmbH, DFDS, DTU-Technical University, DZ Bank AG, Ecco Shoes, EFQM Forum Berlin, Egmont Koncern, Elli Lilly GmbH, Frederikssund Kommunale Ledere, Environmental Ministry Denmark, General Electric, Grundfos, Hamlet Private Hospital, Hilti Lichtenstein, HUNKEMÖLLER, IBM, IDA Leadership, Janssen-Cilag, Lego, Lejre Erhvervstræf, Maersk, McKinsey Women’s Workshop Sweden, MEAG GmbH, Mekom Schweiz, Merck Aussendienst Berlin, Ministry of Education, Mobil Oil, MT Højgaard A/S, MÜNSTER ÜNIVERSITÄTS HOSPITAL – NEUROSCIENTISTS, Naturstyrelsen, NCC, Netto,  Nordisk HR, New Directions Boston, Norwegian Defence Logistics Operation, Nokia Siemens Russia, Novo Nordisk A/S, Novozymes, PFA, Point S Italy, Rockwood Litium USA, Sabex Canada, SAS-Institute IT, SAS-Scandinavian Airlines, Scandinavian Fur, Scandlines, Schwarzkopf Professional AG South Africa, SDU ROBOTICS CLUSTER, SEB Bank, Shell Paris, Silvan A/S, Skanska, SVGW/SSIGE Lausanne CH, Swiss Reassurance Company Zürich + Zermat, SSAB Stockholm, Systemhaus Bissinger Gmbh, TATA Consultancy Services, TALARFORUM, TRUSTPILOT, T-Systems, Valliant, Velux, VERO MODA, Vestas, VIP-Ambassadors Tour Norway, VL-109, Voith Paper Automation, ØRSTED ENERGY, Aarhus University – Business and Social Sciences, External Lecturer at Department of Economics and Business

Copyright© 2024 LENE GAMMELGAARD – HUMAN INNOVATION