Vi mennesker har stadig kontrol over, hvad vi opfinder, hvorfor og med hvilket formål.

Vi skal kontrollere hvad AI, Robotics og den teknologisk udvikling bruges til.
.
Lad os co-innovere I4.0 til større gavn for menneskeheden

med anstændigt lederskab og menneskelig innovation som GPS til fremtiden.
.

SDG'erne ER DEN BESTEMMENDE MATRIX for at opnå resultater og sikre virksomhedens langsigtede eksistens berettigelse.

Jeg opfordrer lederE til at løse  menneskers VIRKELIGE problemer

KICKSTART THE EVEREST WAY mobiliserer virksomheder til at innovere bæredygtighedsstrategier for at fremskynde resultat acceleration gennem medarbejderengagement

Covid-19 transformerer den globale økonomiske, politiske og sociale orden.

Det er tid at mobilisere til en robust præ-Covid-æra, ved at innovere strategier for at sikre din virksomheds eksistens berettigelse.
Disse er unikke tider i ukendt territorium.
COVID-pandemien har været en katalysator for hidtil uset transformation. Det skaber enormt pres på virksomhedsledere. Som bliver nødt til at skabe innovative muligheder, når de forsøger at kompensere for tabt terræn, tilpasse sig eller – i mere ekstreme situationer – kæmpe for en virksomheds eller en industris fortsatte overlevelse.
Verdens førende tænkere indenfor ledelse slår alarm i denne skelsættende periode.
”I overgangsperioder som denne, når de valg, vi træffer, har voldsomme konsekvenser, har mennesker desperat behov for at tro på, at deres ledere ved, hvad de foretager sig. Vi er blevet udsat for konsekvenserne af ledere, som enten vokser i takt med udfordringerne eller trives med at propagandere for den mindste fællesnævner.
Under COVID ser det ud til, at integritet og anstændighed er en mangel vare.
Anstændighed henviser til en stærk følelse af rigtigt og forkert, en høj standard for ærlighed og integritet. Anstændighed kunne påvirke alle aspekter af livet: samfund, politik og forretning.
Vil menneskelig anstændighed være en simpel løsning på de komplekse udfordringer, der ligger foran erhvervslivet og den verden, vi er en del af i det lange løb?
Anstændighedsledelse – er måske den eneste værdi, der virkelig betaler sig i erhvervslivet over tidens test og for at innovere en fremtid, vi ønsker at leve og arbejde i.
Anstændighed er sandsynligvis den eneste løsning på bæredygtig forretnings overlevelse og sikkerhed for langsigtet lederskab på ethvert niveau.
Hvorfor ved de fleste individer i verden, hvem Nelson Mandela var, og hvad han stod for?
Hvorfor respekterer de fleste hans livs gerning? Uafhængig af politisk synspunkt, race, religion osv.?

HVORFOR?

Virksomhedsledere træffer beslutninger hver dag: store og små, positive og negative. Alle påvirker medarbejdere, kunder, aktionærer, samfund og endda verden som helhed.
Desværre afdækker COVID alt for mange eksempler på, hvad der sker, når anstændighed tilsidesættes.

Verdens- og nationale ledere, medier, videnskab og store organisation bliver nødt til at forsøge at genvinde tillid fra borgerne – som betaler prisen for propaganda og undergravelse af grundlæggende rettigheder. Også af BIGTECH og den medicinske industri, der ser ud til at være drevet af grådighed og fokuserede på bundlinjen på bekostning af det større gode for enkeltpersoner og menneskeheden.
Vi oplever en æra, hvor muligheden for mistillid øges. Teknologi, innovation, overvågning og automatisering ændrer selve karakteren af, hvordan vi er i stand til at være mennesker og leve livet, som vi vælger.


COVID 19 afslører, at det er vigtigt at have et realitets baseret perspektiv på, hvordan vilkårligt liv kan være, hvor hurtigt frihed og borgerrettigheder kan fratages os. Vi kan ikke længere tage vores mulighed til at tjene til livets opretholdelse for givet på grund af statsindførte begrænsninger uden reel kompensation.
Og mens det altid er strategisk klogt at være diplomatisk, er det ikke en god ide at være naiv eller alt for tillidsfuld.

Vi kan bruge anstændighed som vores GPS til at bevæge os ud over COVID og udbedre strukturelle dysfunktioner.
Vi kan innovere en leve værdigt – i morgen – vi kan træffe det individuelle og hårde valg af at være et anstændigt menneske og mobilisere DECENCY LEADERSHIP.

DECENCY LEADERSHIP & MENNESKELIG INNOVATION med fokus på DE GLOBALE BÆREDYGTIGHEDSMÅL som innovation og vækststrategi vil øge oddsene for virksomhedernes begrundelse for eksistens – i den pre COVID 4. industrielle revolution.

Vi kan innovere et leve værdigt i morgen – en anstændig handling ad gangen.

Jeg opfordrer ledere overalt – til at løse folks reelle problemer.

DU HAR VALGET

KICKSTART MED BÆREDYGTIGHEDS VÆKSTSTRATEGI

IT ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE UNTIL IT'S DONE

Nelson Mandela

THE EVEREST WAY mobiliserer modstandskraft, målrettethed og den vedholdenhed, det kræver at innovere resultater med bæredygtighed som forretnings strategi I EN TURBULENT SAMTID

Innover fremtidens eksistens berettigelse med BÆREDYGTIGE virksomheds MISSIONER

Accelerate business result generation with SDG
  • DECENCY LEADERSHIP OG HUMAN INNOVATION er simple løsnings strategier til samtidens komplekse LEDELSES udfordringer

KICKSTART MED BÆREDYGTIGHEDS VÆKSTSTRATEGI

  • Hvordan kan JERES VIRKSOMHED bruge DE 17 verdensmål til at ACCELERERE resultat opnåelse?
  • Hvordan MOBILISERER LEDERE MEDARBEJDER ENGAGEMENT med innovative SDG forretnings strategier?
Accelerate business result generation with SDG

Vores mission med DECENCY LEADERSHIP og HUMAN INNOVATION er at udvikle banebrydende ledelses processer, der mobiliserer hidtil uset ekspansion gennem transformerede perspektiver, der engagerer medarbejderne og sikrer virksomheders eksistens berettigelse.

MISSIONS TEST: 

Alle involverede skal være i stand til at kommunikereR virksomhedens mission PÅ mindre end 2 minutter og ANTÆNDE BEGEJSTRING OG ENGAGEMENT – HVIS IKKE – MOBILISERES RESSOURCERNE IKKE I DE INDIVIDER, DER SKAL SKABE RESULTATERNE MED BÆREDYGTIGHED SOM FORRETNINGS STRATEGI. 

FUTURIZE THE EVEREST WAY Keynotes, mobiliserende foredrag, innovations processer til erhvervslivet og individuel coaching – giver mentale metoder til at eskalere resultat opnåelse med BÆREDYGTIGHED SOM FORRETNINGS STRATEGI, for at ekspandere og sikre forretnings muligheder i I4.0.

THE EVEREST WAY fremgangsmåden sandsynliggør – at du og jeres virksomhed er blandt de 20% – der med succes gennemfører de radikale transformationer, der kræves for at generere bæredygtige 2030 bundlinje resultater.

THE EVEREST WAY er en simpel 3-trins teknik til at udvikle de færdigheder, ledere og medarbejdere har brug for, til at innovere resultater i en stadig mere konkurrencepræget verden. De afgørende kompetencer til at udtænke og omdanne idealistiske visioner til forretnings resultater.

THE EVEREST WAY er en simpel strategi til at disciplinere hjernen til at gennemføre de resultater, organisationen sigter mod. En teknik, der mobilisere vedholdenhed og – vilje til at ville – også i livets mest pressede perioder. “THE WILL TO SUFFER”.

THE EVEREST WAY er en enkel mental metodik til kontinuerligt at genmobilisere mennesker, så vi skaber mulighederne og fuldfører målopnåelse. Teknikken kan bruges hele livet – på alle typer udfordringer.

THE EVEREST WAY Keynotes giver testede “best practice” til, hvordan du “bouncer” tilbage med modstandskraft fra daglige tilbageslag, modløshed og markeds provokerede kriser. Giv ikke op – start igen og blive ved…..

FOREDRAG FOREDRAG: BÆREDYGTIGHED SOM I4.0 FORRETNINGSSTRATEGIOM FORANDRINGSLEDELSE
KICKSTART MED BÆREDYGTIGHEDS VÆKSTSTRATEGI

RISIKOVILLIGHED ER FORUDSÆTNINGEN FOR INNOVATION

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af COVID-19. 

THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces metode og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

SKAB RESULTATER MED BÆREDYGTIG UDVIKLING – på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

UN’s verdensmål er en unik missions – og innovations matrix.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental teknik til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION mobiliserer innovations trang, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. 

Anstændigheds ledelse – lyder måske indledningsvis naivt og langsigtet – men det bidrager til – hvilke virksomheder, der overlever i fremtiden.

Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world? Anstændig forretnings førelse som udviklings strategi sikrer virksomhedens eksistens på den længere bane – fordi der er voksende fokus på og behov for bæredygtighed i yderste forstand. 

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør medskabe en fremtid, der er værd at arbejde i. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede transformationer og udvikle de bæredygtige missioner, der sandsynliggør en plads i den globale konkurrence. 

 

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opnå. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det  – uden meromkostning generere ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer ekspanderer deres hjerne kapacitet og vilje til at gennemføre – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. 

KICKSTART MED BÆREDYGTIGHEDS VÆKSTSTRATEGI

Hvad hvis jeg fortæller dig, at der er noget du og dine kolleger kan gøre lige nu, der kan skabe resultater I aldrig tidligere har opnået?

Og hvad hvis jeg fortalte dig, at ALLE kan gøre DET og DET ikke koster noget?

Vil du gøre DET?

Jeg taler om de transformerende konsekvenser af at disciplinere din hjerne

Neuroprogrammering har umiddelbare og langvarige fordele – der gør en forskel 

Foredragsholder Lene Gammelgaard

Da jeg sagde JA til Scott Fischer’s spørgsmål – Vil du bestige Mount Everest med mig? – var det første jeg tænkte: Det kan jeg ikke!

Og så skete der en kvantesprings eksplosion i min hjerne – der mobiliserede ressourcer – jeg ikke anede jeg havde. Jeg blev simpelthen presset til at innovere ALT – der skulle til for, at VISIONEN om at bestige verdens højeste bjerg kunne blive til virkelighed. 

Startende med at jeg besluttede at bilde mig selv ind – jeg ville være i stand til at gennemføre NOGET, jeg ikke havde belæg for, jeg ville kunne. 

Intet kunne stoppe mig i at nå toppen af verdens højeste bjerg – MOUNT EVEREST 

Jeg tog uortodokse metoder i brug – og udviklede min mentale programmering – TIL TOPPEN OG SIKKERT NED IGEN 

Det der blev mobiliseret i mig – har været banebrydende. Derfor har jeg dedikeret mit liv til at udvikle og forske i HUMAN INNOVATION og DECENCY LEADERSHIP

Jeg har investeret 20 år på at udvikle FUTURIZE THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest effektive – ledelses, medarbejder og organisations transformations metoder – der genererer resultater, der ikke tidligere har været mulige

FOREDRAG: BÆREDYGTIGHED SOM I4.0 FORRETNINGSSTRATEGI skaber

FOREDRAG: BÆREDYGTIGHED SOM FORRETNINGSSTRATEGI

A.T. Kearney, ABB A/S,ABB Robotics GmbH, Aeon Consulting Group Switzerland, Allianz GmbH, Alliance Politikerin Forum, AMKA, B&O Chicago, BBE Retail Experts, BHB Marketing GmbH, Bilfinger Berger GmbH, BMW, Boston Consulting Group, Capvis, Capvis Zürich, Celgene Bio, Colombus IT, COOP, Comlux Aviation Spain, Continental, Daimler Chrysler, Danica, Dafolo, Danish Business Counsil Dubai, Dansk Supermarked, Den Danske Bank, Deutsche Bank, Deutsche Bank, Incentive Reisen “Club der Besten” Kuusamo, Ekstra Bladet, Finland, Deutsche Bundes Bahn, Deutsche Gesellschaft für Qualität, Deutsche Telecom, DHL Solutions GmbH, DFDS, DTU-Technical University, DZ Bank AG, Ecco Shoes, EFQM Forum Berlin, Egmont Koncern, Elli Lilly GmbH, Frederikssund Kommunale Ledere, Environmental Ministry Denmark, General Electric, Grundfos, Hamlet Private Hospital, Hilti Lichtenstein, HUNKEMÖLLER, IBM, IDA, Janssen-Cilag, Lego, Maersk, McKinsey Women’s Workshop Sweden, Mekom Schweiz, Merck Aussendienst Berlin, Ministry of Education, Mobil Oil, MT Højgaard A/S, MÜNSTER ÜNIVERSITÄTS HOSPITAL – NEUROSCIENTISTS, Naturstyrelsen, NCC, Netto, New Directions Boston, Norwegian Defence Logistics Operation, Nokia Siemens Russia, Novo Nordisk A/S, Novozymes, PFA, Point S Italy, Rockwood Litium USA, Sabex Canada, SAS-Institute IT, SAS-Scandinavian Airlines, Scandinavian Fur, Scandlines, Schwarzkopf Professional AG South Africa, SEB Bank, Shell Paris, Silvan A/S, Skanska, Swiss Reassurance Company Zürich + Zermat, SSAB Stockholm, Systemhaus Bissinger Gmbh, TATA Consultancy Services, TALARFORUM, TRUSTPILOT, T-Systems, Valliant, Velux, VERO MODA, Vestas, VIP-Ambassadors Tour Norway, Voith Paper Automation, Aarhus University, Business and Social Sciences, Department of Economics and Business

FUTURIZE THE EVEREST WAY - ENKLE LØSNINGER TIL KOMPLEKSE UDFORDRINGER

RESULTATSKABENDE ledere fokuserer ikke på øget omsætning - de inspirerer gennem missioner der giver mening for medarbejderne

SUCCESFULDE ORGANISATIONER MOBILISERER SAMSKABELSE GENNEM VISIONER med mening DER LEDER IND I FREMTIDEN

TRANSFORMEREnde ledere MOBILISERE - gennem at invitere den enkelte til at bidrage til en Bæredygtig MISSION

Copyright© 2021 LENE GAMMELGAARD – HUMAN INNOVATION