FOREDRAG TIL ERHVERVSLIVET: FUTURIZE THE EVEREST WAY  er mentale metoder til at innovere, ekspandere og gennemføre fremtidens forretnings muligheder med afsæt i de 17 verdensmål. Og tilpasse os hastig forandring – uden eksistentiel frygt for om vi kan magte – hvad der sker i den 4 industrielle revolution.

Enkle løsninger TIL komplekse udfordringer

FUTURIZE THE EVEREST WAY – mobiliserer organisatorisk transformation gennem menneskelig innovation – fordi FUTURIZE THE EVEREST WAY programmet giver mennesker – den mening – der driver forandringer.

MISSION INNOVATION TEST: Alle involverede skal være i stand til at kommunikere virksomhedens mission PÅ mindre end 2 minutter og ANTÆNDE BEGEJSTRING OG ENGAGEMENT – HVIS IKKE – MOBILISERES RESSOURCERNE IKKE I DE INDIVIDER, DER SKAL SKABE RESULTATERNE. 

Foredrag om bæredygtighed som forretnings vision

ER DIN VIRKSOMHEDs STRATEGI FOKUSERET PÅ  forretnings potentialet i verdens målene?

DE 17 BÆREDYGTIGHEDS VERDENSMÅL SOM FORRETNINGS STRATEGI

Bæredygtighed er en makro-social udfordring – der berører os alle – med gigantisk økonomisk potentiale.

De Forenede Nationers globale bæredygtigheds udviklingsmål for 2030 – har massiv indflydelse på HVAD, HVORFOR og HVORDAN vi skaber den fjerde industrielle revolution. De 17 globale mål skal være fokus for al innovation, i robotudvikling og digitalisering. De globale mål bliver en udslagsgivende del af bevidstheden hos forretningspartnere, forbrugere, kunder, medarbejdere, lande og markeder – og giver enkeltpersoner, virksomheder og organisationer en unik ekspansions mulighed – når vores strategiske dagsordener forankres i den bæredygtighed, der er grundlaget for vores eksistensberettigelse i I4.0.

FUTURIZE THE EVEREST WAY udvikler innovative ledelses færdigheder, missioner og medarbejdere, der driver og gennemfører bæredygtige transformationer i den 4. Industrial Revolution.

FUTURIZE THE EVEREST WAY – ALL IN 1 – er en enkel metode til de komplekse transformationer vi alle står over for.

FUTURIZE THE EVEREST WAY mobilisere mennesker, der skaber målrettet styring i en stadig mere kompleks verden.

FUTURIZE THE EVEREST WAY udvikler agile, engagerede og selvdrivende individer – på alle niveauer – med en høj grad af nysgerrighed og robust realisme.

UN’s 17 VERDENSmål FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING er en plan til at omforme vores verden til det bedre på bare 11 år 

Vores mission er at mobilisere global co-innovation med fokus på opdagelse, udvikling og kommercialisering af ledelsesudviklings processer – der mobilisere fremtidens medarbejdere og virksomhedens eksistensgrundlag.

Med DECENCY LEADERSHIP og HUMAN INNOVATION – er vi dedikerede til at give vores samarbejdspartnere – dig/jer – virkelig innovative og livsforandrende tænknings metoder til at skabe forretnings missioner, der motiverer medarbejdere til at lede jeres organisation ind i fremtiden.

BUSINESS TALKS:

DEDICATED TO DELIVER - your return of investment is my 1 concern

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af 4IR. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

Og det revitalisere – også på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION eksploderer lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Foredrag om de 17 verdensmål

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid, der er værd at leve. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede organisationen og udvikle ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus på og behov for social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi kan vælge at innovere et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opnå. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. Samt transformationer til innovativ mobilisering af udefrakommende forstyrrelser til fremtidig succes.

Innovation starter med en tanke

Hvad hvis jeg fortæller dig, at der er noget du og dine kolleger kan gøre lige nu, der vil have en umiddelbar positiv fordel for dine nuværende – og fremtidige udsigter – og den overordnede samarbejdeskultur i organisationen? 

Og hvad hvis jeg fortalte dig, at DET innoverer på individ plan?

Og hvad hvis jeg fortalte dig, at ALLE kan gøre DET og DET ikke koster noget?

Og hvad hvis jeg fortalte dig, at DET kan skabe en leve værdig fremtid?

Og hvad hvis jeg fortæller dig, at jeg personligt har testet DET i de mest ekstreme omgivelser – og ekstreme målsætninger og at DET virker hver gang!

Vil du gøre DET?

Jeg taler om de transformerende konsekvenser af at disciplinere din hjerne

Neuroprogrammering har umiddelbare og langvarige fordele – der kan gøre en forskel resten af dit liv.

Da jeg sagde JA til Scott Fischer’s spørgsmål – Vil du bestige Mount Everest med mig? – var det første jeg tænkte: Det kan jeg ikke!

Og så skete der en kvantesprings eksplosion i min hjerne – der mobiliserede ressourcer – jeg ikke anede jeg havde. Jeg blev simpelthen presset til at innovere ALT – der skulle til for, at VISIONEN om at bestige verdens højeste bjerg kunne blive til virkelighed. 

Startende med at jeg besluttede at bilde mig selv ind – jeg ville være i stand til at gennemføre NOGET, jeg ikke havde belæg for jeg ville kunne. 

Intet kunne stoppe mig i at nå toppen af verdens højeste bjerg – MOUNT EVENREST 

Jeg tog uortodokse metoder i brug – og udviklede min mentale programmering – TIL TOPPEN OG SIKKERT NED IGEN – der understøttede min bestigning og måske hjalp til at jeg overlevede, hvor andre døde. Jeg erfarede også – hvilken ledelse der bedst sikre overlevelse. 

Det der blev mobiliseret i mig – har været banebrydende og en vedvarende berigelse. Derfor har jeg dedikeret mit liv til at udvikle og forske i HUMAN INNOVATION og DECENCY LEADERSHIP

Jeg har investeret 20 år på at udvikle FUTURIZE THE EVEREST WAY – mental programmering – der eksplodere status quo.

FUTURIZE THE EVEREST WAY – er 1 af verdens mest effektive – ledelses, medarbejder og organisations transformations metoder – der innoverer resultater, der ikke tidligere har været mulige.

Foredrag om de 17 verdensmål

I I4.0 vil menneskets kreativitet have større betydning end nogensinde før.

HUMAN INNOVATION 

Fordi mennesker er i stand til at forestille sig fremtids visioner, som vi så bringer til live gennem vores opfindelser og missioner

GLOBAL MATRIX TRANSFORMATION

Hvordan kan vi innovere transformerende fremtids visioner og som enkelt personer tage medansvar for at innovere en Global LEVEVÆRDIG fremtid? 

Det enkelte menneske har grundet vores globale konnektivitet på de social medier en enestående mulighed for at medskabe retningen for klodens fremtid. 

Innover personligt, individuelt og lokalt – transformer globalt. 

Hvordan udfordrer vi vaneforestillinger – så der er en sandsynlighed for vi sam-skaber bidrag til de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling? 

Erhvervslivet er afgørende for innovationen af den globale økonomiske og menneskelige fremtid. 

DECENCY LEADERSHIP & HUMAN INNOVATION er simple løsninger på komplekse udfordringer.

Den fjerde industrielle revolution SKAL udfolde sig med mennesket i centrum. For hvad er den teknologiske udvikling ellers værd?

FUTURIZE THE EVEREST WAY - ENKLE LØSNINGER TIL KOMPLEKSE UDFORDRINGER

Store ledere fokuserer ikke på øget omsætning - de inspirerer gennem missioner der giver mening for medarbejderne

FREMRAGENDE LEDERE MOBILISERER SAMSKABELSE GENNEM ATTRAKTIVE VISIONER FOR FREMTIDEN

TRANSFORMEREnde ledere MOBILISERE - gennem at invitere den enkelte til at bidrage til en Bæredygtig MISSION

Copyright© 2019 LENE GAMMELGAARD – HUMAN INNOVATION

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons