THE EVEREST WAY er en unik missions - og innovations matrix

Repetitionernes tidsalder er forbi

Vi kommer ikke videre – med mere af det samme

Alt-i-1 løsning - når virksomheden vil skabe resultater i radikale tider

Fra EVEREST til INTERNATIONAL ERHVERVS SUCCES
Lene Gammelgaard er internationalt anerkendt og efterspurgt som "Thought Leader" - foredragsholder og forandrings mobilisator til erhvervslivet. Forfatter og eventyrer. Lene har inspireret tusindvis af mennesker over hele verden. Hendes #THEEVERESTWAY oplæg fokuserer på ledelse, innovation af medarbejder engagement og virksomheders overlevelse i tider med store omverdens forandringer. Lene's erfaringer fra bestigning af Mount Everest og 25 års innovation af metoder, der mobiliserer menneskelig kvantesprings udvikling - har givet hende en unik kompetence til at innovere strategier, der skaber de meningsgivende målsætninger, der overvinder alle indre og ydre forhindringer. Lene modtog EUs Business Award i 2019 for sine banebrydende koncepter. Lene tilbyder konkrete metoder til, hvordan virksomheder kan innovere en meningsfuld mission, der engagerer medarbejderne og styrker viljen til at iværksætte nye initiativer og tage det fulde ansvar for resultat opnåelse.
#THEEVERESTWAY er en transformations disciplin for alle, der vil investere i at opnå succes og trivsel - professionelt, såvel som personligt.
Også i radikale tider.

THE EVEREST WAY foredrag stimulerer nytænkning og skaber optimerende handlingsrettede løsninger, der sikrer gennemførelsen af de resultater, din virksomhed har brug for nu. THE EVEREST WAY er en metode, der er udviklet til at give varig værdi - BÆREDYGTIGHED - #THEEVERESTWAY disciplinerer individer til at bryde vanetænkning. Så vi handler fremtids rettet.

THE EVEREST WAY foredrag er essensen af års - testede "best practice" til - Ledelse og selvledelse til Radikale udfordringer. Samt hvordan du "bouncer" tilbage med modstandskraft fra daglige tilbageslag, modløshed og markeds provokerede kriser.  Giv ikke op - start igen og blive ved.....

BE BOLD

IMPLEMENT – THE NEW NORM

HUMAN INNOVATION 

DECENCY LEADERSHIP

Mennesker er og bliver enhver virksomheds konkurrencefordel. Deres trivsel og velbefindende er grundlæggende for resultatopnåelse. At investere i mennesker, skaber grundlaget for deres kreative udfoldelser - INNOVATION - kernen i enhver forretningssucces

Mennesker søger efter mening! Den internationalt anerkendte psykiater Viktor E. Frankl overlevede år med usigelig rædsel i Auswitch - og videre bringer denne universelle gyldige observation, "Det overhørte råd om mening" vi kan implementere i disse radikale tider. Talentfulde medarbejdere søger efter lederen og virksomheden med en meningsfuld mission - det skaber en konstruktiv forbedring i verden. Det er derfor - den nye norm for virksomheder til at overleve disse radikale tider - er DECENCY LEADERSHIP & HUMAN INNOVATION. HUMAN INNOVATION er en tovejs strategi. Alt hvad vi producerer, implementerer osv. skal forbedre livet for flere mennesker. Det skal være det, vore medmennesker virkelig har brug for. Sådan sikrer vi omsætning og medarbejder engagement i de kommende år, hvor de fleste er tvunget til at skære ind til benet. HUMAN INNOVATION som GPS gør implementering af kunstig intelligens, digitalisering og robotteknologi enkel. Bidrager teknologien til livskvailtet for flest mulige? Eller bidrager det til den nuværende dehumaniserings tendens? 2023 Ledere skal være dygtige til at frisætte medarbejderes talenter som medskabere af virksomhedens vision. Hvis ikke - vil de mest eftertragtede talenter søge videre eller starte deres egen virksomhed.
THE EVEREST WAY tilbyder en Alt-i-1-løsning

THE EVEREST WAY Keynotes, resultat mobiliserende foredrag, innovations processer til erhvervslivet og ledelses coaching – giver mentale metoder til at eskalere resultat opnåelse med bæredygtig eksistens berettigelse SOM FORRETNINGS STRATEGI, for at ekspandere og sikre virksomhedens muligheder i turbulente tider.

THE EVEREST WAY – kickstarter transformationer, løsning af konkrete udfordringer, kompetense eskalering i hele virksomheden. Vi udvikler vores services til jeres unikke situation, så vi sammen optimerer jeres ROI. For at sikre virksomheder holder momentum – på trods af uforudsigelige markeds forstyrrelser.

THE EVEREST WAY fremgangsmåden sandsynliggør – at du og jeres virksomhed er blandt de 20% – der med succes gennemfører de radikale transformationer, der kræves for at generere bæredygtige bundlinje resultater.  

THE EVEREST WAY er en simpel 3-trins teknik til at udvikle de færdigheder, ledere og medarbejdere har brug for, til at innovere resultater i en stadig mere usikker og konkurrencepræget verden. De afgørende kompetencer til at udtænke og omdanne idealistiske visioner til forretnings resultater.

THE EVEREST WAY – giver ledere, medarbejdere, hele virksomheder og organisationer det løft og mentale strategier, der kræves for at eksekvere strategisk nytænkning, implementerer et taktisk projekt og disiplinere kontinuitet fra start til resultat.

THE EVEREST WAY er en simpel strategi til at disciplinere hjernen til at gennemføre de resultater, organisationen sigter mod. En teknik, der mobilisere vedholdenhed og – vilje til at ville – også i livets mest pressede perioder. “THE WILL TO SUFFER”.

THE EVEREST WAY er en enkel mental metodik til kontinuerligt at genmobilisere mennesker, så vi skaber mulighederne og fuldfører målopnåelse. Teknikken kan bruges hele livet – på alle typer udfordringer.

THE EVEREST WAY Keynotes giver testede “best practice” til, hvordan du “bouncer” tilbage med modstandskraft fra daglige tilbageslag, modløshed og markeds provokerede kriser. Giv ikke op – start igen og blive ved….. Ledelse og selvledelse til Radikale Tider

NYE FOREDRAG

Skab fornyet håb og kontinuerlig kampgejst #THEEVERESTWAY – med afsæt i samtidens radikale omverdensforandringer. Hvordan styrker vi afkodningen af hvad vi præsenteres for? Så frygtstyring, handlingslammelse, tillært hjælpeløshed erstattes af DECENCY LEADERSHIP og HUMAN INNOVATION.

Denne foredragsrække er filosofisk baserede oplæg – udviklet til at give STOF til eftertanke og input – der har til hensigt, at tilbyde mentale værktøjer, der gør det mere overskueligt, at leve mindre frygt styret i disse turbulente tider.  #THEEVERESTWAY skaber begrundet håb og kontinuerlig kampgejst.

Hvert oplæg indeholder håb givende indspark, på trods af de tunge emner. I er velkomne til at komme med jeres specifikke behov, så skaber jeg et oplæg, til jeres unikke situation. Vi starter med en samtale, on-line,  hvor i afdækker jeres specifikke ønsker. Ingen ekstra omkostninger. Den nødvendige dialog er inkluderet i prisen.

1: Den NYE NORM – DECENCY LEADERSHIP og HUMAN INNOVATION

Keynote foredrag til erhvervslivet, tænketanke, institutioner, organisationer, politiske organer. De virksomheder, der udvikler produkter og services, der løser menneskers reelle udfordringer og behov – overlever på sigt.

De ledere og virksomheder, der behandler mennesker som individer fremfor produktions enheder, tiltrækker og fastholder talentfulde medarbejdere.

De ledere og virksomheder, der har DECENCY LEADERSHIP og HUMAN INNOVATION som fundament – har nemt ved at træffe beslutninger om hvordan begrænsede ressourcer investeres effektivt for at eskalere resultat opnåelse.

DECENCY LEADERSHIP og HUMAN INNOVATION er essentielt for autentisk bæredygtighed. Vi skal have fokus på at skabe leve-værdige liv for mennesker. AI og teknologi skal tjene menneskeheden – ikke omvendt!

 

2: Everest og Nelson Mandela er ingredienser i #THEEVERESTWAY – den mentale metode – der tilbydes i forbindelse med afdækning af en flig af verdens tilstand. Værktøjet, der mobiliserer livslyst, vilje til at ville, stamina, menneskelig innovation og forbedret livskvalitet gennem at tage kontrol over eget liv og skabe mening.

 

3: Krig og fred – menneske skabte valg har konsekvenser.

Skal klodens begrænsede ressourcer bruges på krig eller fred? Det er et individuelt valg! Og valget er også dit!

Naturens kræfter er vi endnu ikke i stand til at kontrollere – selvom der eksperimenteres med Geo-engineering. Også i Danmark.

Samtlige andre kriser vi konstant bombarderes med, er produkter af menneskers følelser – der bliver omsat til tanker – der bliver omsat til handling, der giver konsekvenser, der indvirker på verden.

Hvordan starter krig? Følelse-tanke-handling-konsekvens!

Ingen af de nuværende kriser og udfordringer vi udsættes for – er aktiveret af ukontrollerbare meteornedslag.

Fordi individer har udtænkt og udført givne handlinger, der fører til verdens nuværende status – er min passion, at mobilisere begrundet håb.

Når krig og medfølgende menneskelige skæbner skabes af individer – skabes fred, anstændighed, ordentlige liv for flere – også af individer.

Derfor hævder jeg, at vi kan skabe leve-værdige i morgener – 1 hjerne af gangen.

 

4: Hvad er psych ops – psykologiske operationer?

Hvem udtænker dem – med hvilke formål? Anvendes psych ops i vestlige lande mod befolkningen eller kun i krigs sammenhænge?

Hvordan kan du konstatere om du bliver nudged, manipuleret, styret via disse strategisk udformede strategier?

Hvordan frisætter vi os og træffer velinformerede friere valg?

 

5: Propaganda – hvad er propaganda?

Hvordan, hvem, hvorfor?

Hvem udtænker de strategiske værktøjer, der skal styre modtagerens følelser, tanker og handlinger? Hvem anvender typisk denne form for manipulation af hele befolkningens grupper? I hvilke sammenhænge?

Skal vi kun være opmærksomme på propaganda i krigstid? Eller anvendes propaganda også i demokratiske lande?

Hvordan kan vi modstå propaganda?

 

6: Repetitionernes tidsalder er forbi:

Hvad er det i den menneskelige psykologi, der gør at nogen bliver ved med at skabe krig, opfinde mere og mere avancerede våben og forurene enorme land- og vand områder? I generationer?

Hvilken lande har de største våben producenter? Er krig en god forretning?

Hvad er de miljømæssige konsekvenser af samtlige krige siden WW2?

Dette foredrag er en uvildig indsigt i hvilke områder på verdensplan, der er miljø mæssigt influeret af krige.

Der gås ikke ind i “sprængladede” nuværende konflikter eller CO2 emissions diskussioner. Men giver stof til eftertanke med fokus på menneske skabte konsekvenser for menneskers anvendelse af de geografiske områder, krige efterlader med spor i generationer.

Vores ydre rum er inddraget som arena for stater og de rigeste af de rige. Hvilke tanker skal vi måske gøre os mht. kommerciel udnyttelse af rummet/atmosfæren. Hvilken indflydelse har denne udforskning og udnyttelse egentlig?

 

7: “Survival of the richest”

Er det virkelig muligt at 8 individer/familier/selskabs konstruktioner ejer ligeså meget som halvdelen af verdens befolkning?

Hvem er disse ekstremt rige?

Hvorfor er de få rige blevet rigere de seneste år og alle andre fattigere? For første gang i 25 år.

Hvilken indflydelse har disse gigantiske formuer og deres medfølgende magt på måden vi f.eks bruger de globale søge maskiner? Hvem ejer dem? Hvilken konsekvens har det? Hvad med Amazon? Førende økonomiske tænkere, kalder denne transformation Cyber Feudalisme – idet de plæderer for hele produktions – salgs – ejerskab – indtægts generering omkalfatres. Måske værd at tænke over, hvorfor det var de store etablerede kæder, der måtte holde fysisk åbent under de ikke sundhedsfagligt begrundede nedlukninger? Hvorfor var det f.eks Amazom med flere on-line portal virksomheder, der fik et gigantisk indtægts boost pga. nedlukninger? Hvem er økonomisk magtfulde nok, til at påvirke de strukturelle strukturer, der styrer markedsudviklingen?

THE EVEREST WAY

Lene Gammelgaard #TOP10businessspeaker ESG

RISIKOVILLIGHED ER FORUDSÆTNINGEN FOR INNOVATION

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af COVID-19 håndteringen og militære konflikter. 

THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces metode og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter og teknikker du aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

SKAB RESULTATER MED BÆREDYGTIG UDVIKLING – på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

THE EVEREST WAY er en unik missions – og innovations matrix.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental teknik til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION mobiliserer handlekraft, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Decency Leadership

THE EVEREST WAY Foredrag til erhvervslivet

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. 

Anstændigheds ledelse – lyder måske indledningsvis naivt og langsigtet – men det bidrager til – hvilke virksomheder, der overlever i fremtiden.

Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world? Anstændig forretnings førelse som udviklings strategi sikrer virksomhedens eksistens på den længere bane – fordi der er voksende fokus på og behov for menneskelig bæredygtighed i yderste forstand. 

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør medskabe en fremtid, der er værd at arbejde i. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede transformationer og udvikle de missioner, der sandsynliggør en plads i den globale konkurrence. 

 

NeuroLeadership

Man skal ikke høre på hvad de siger - man skal iagttage hvad de udretter

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opnå. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det  – uden meromkostning generere ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer ekspanderer deres hjerne kapacitet og vilje til at gennemføre – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. 

MBA’er uddannelses institutioner herunder Insead og Stanford har brugt Everest 1996 som  forretnings- og ledelsescase.

Jeg var der. Jeg nåede toppen og overlevede! Jeg brugte THE EVEREST WAY. Og har innovaret  udviklingsmetoder til erhvervslivet lige siden – for at udvide HUMAN INNOVATION og fremskynde resultatopnåelse. Fortune 100 Companies er blandt mine kunder, der drager fordel af THE EVEREST WAY

 

Ledelse i radikale tider

Top10 Motivational Speaker Lene Gammelgaard - We shape the world #THE EVEREST WAY

Lene´s historie

Lene “Walks the talk”. Lene´s #THEEVERESTWAY er autentisk dansk iværksætteri – der er nået ud til hele verden! Skabt med en vilje til at gå hele vejen, modet til at risikere og gennemføre tilsyneladende uopnåelige drømme. Med risikovillighed og disciplin til aldrig at acceptere Status Quo. #THEEVERESTWAY – Den mentale disciplinerings metode Lene opfandt – for at blive i stand til, at opnå DET – hun ikke var i stand til – bliver efterspurgt globalt!  100.000-vis af ”mennesker” har opnået fornyet håb og kontinuerlig kampgejst ved hjælp af #THEEVERESTWAY. Virksomhedens founder Lene Gammelgaard blev verdenskendt – da hun som den første Nordiske kvinde og nr. 35 i verdens historien – besteg Mount Everest i 1996. Og overlevede den berygtede storm.  

Nu driver Lene Gammelgaard – HUMAN INNOVATION for at skabe håb i vores dysfobiske samtid. Lene står klar med #THEEVERESTWAY – der forløser visioner og  mental energi til at skabe muligheder. Gør som Lene – afdæk din heart-core vision, der mobiliserer kampgejst. Tag det næste skridt. Og blive ved, indtil du og virksomheden, realiserer de mål i bliver drevet af!

THE EUROPEAN BUSINESS AWARD For excellence in innovative Sustainable Corporate Strategy Solutions

Lene Gammelgaard modtager - THE EUROPEAN BUSINESS AWARD for excellence in innovative Sustainable Corporate Strategy Solutions

INNOVER en leveærdig fremtid - en hjerne ad gangen!

THE EVEREST WAY Foredrag til erhvervslivet

INNOVATE FOCUS AND KEEP DOING

  • HVILKE FORRETNINGSFORMÅL og ledelse VIL SIKRE DIN VIRKSOMHEDS EKSISTENS I DE KOMMENDE ÅR?
  • Hvordan kan din virksomhed implementere ANSTÆNDIGHEDS LEDERSKAB & MENNESKELIG INNOVATION for at accelerere resultater gennem medarbejdernes engagement?
  • Hvordan sikrer din virksomhed, at visioner omdannes til bundlinjeresultater?

MISSIONS TEST:

ALLE INVOLVEREDE SKAL KUNNE KOMMUNIKERE VIRKSOMHEDENS MISSION PÅ MINDRE END 1 MINUT OG VÆKKE interesse og ENGAGEMENT – HVIS IKKE – ER RESSOURCERNE hos de mennesker, DIN ORGANISATION BEHØVER FOR AT SKABE RESULTATERNE,  IKKE MOBILISERET

Priser for oplæg i Danmark 20.000 – 35.000 kr. alt efter varighed.

Er du NGO, skole eller ??? Så give et kald og lad os se om vi kan finde en løsning.

Work-shops, Webinarer, kortere eller længere udviklings processer – aftales individuelt.

Pris for oplæg i EU  5000 EURO+++

Globalt 10.000 +++ EURO 

Ring på +45 2342 8780   Så tager vi en indledende snak , hvor vi finder ind til om —  om THE EVEREST WAY – er det rigtige for den event eller proces, du har i tankerne

Du er også velkommen til at skrive til    lene.gammelgaard@mail.dk

A.T. Kearney, ABB A/S,ABB Robotics GmbH, Aeon Consulting Group Switzerland, Allianz GmbH, ALD Automation, Alliance Politikerin Forum, AMKA, B&O Chicago, BBE Retail Experts, BHB Marketing GmbH, Bilfinger Berger GmbH, BMW, Boston Consulting Group, Bygma,  Capvis Zürich, Celgene Bio, Colombus IT, COOP, Comlux Aviation Spain, Continental, Daimler Chrysler, Danica, Dafolo, Danish Business Counsil Dubai, Dansk Supermarked, Den Danske Bank, Dansk HR, Deutsche Bank, Deutsche Bank, Incentive Reisen “Club der Besten” Kuusamo, Djøf, Ekstra Bladet, Finland, Deutsche Bundes Bahn, Deutsche Gesellschaft für Qualität, Deutsche Telecom, DHL Solutions GmbH, DFDS, DTU-Technical University, DZ Bank AG, Ecco Shoes, EFQM Forum Berlin, Egmont Koncern, Elli Lilly GmbH, Frederikssund Kommunale Ledere, Environmental Ministry Denmark, General Electric, Grundfos, Hamlet Private Hospital, Hilti Lichtenstein, HUNKEMÖLLER, IBM, IDA, IT-Cosmetics/L’Oreal, Janssen-Cilag, Lego, Maersk, MEAG AG, McKinsey Women’s Workshop Sweden, Mekom Schweiz, Merck Aussendienst Berlin, Ministry of Education, Mobil Oil, MT Højgaard A/S, MÜNSTER ÜNIVERSITÄTS HOSPITAL – NEUROSCIENTISTS, Naturstyrelsen, NCC, Netto, New Directions Boston, Norwegian Defence Logistics Operation, Nokia Siemens Russia, Novo Nordisk A/S, Novozymes, PFA, Orloff, Point S Italy, Rockwood Litium USA, Sabex Canada, SAS-Institute IT, SAS-Scandinavian Airlines, Scandinavian Fur, Scandlines, Schwarzkopf Professional AG South Africa, SEB Bank, Shell Paris, Silvan A/S, Skanska, Swiss Reassurance Company Zürich + Zermat, SSAB Stockholm, Systemhaus Bissinger Gmbh, TATA Consultancy Services, TALARFORUM, TRUSTPILOT, Trekants områdets Sygehusvæsen, T-Systems, Valliant, Velux, VERO MODA, Vestas, VIP-Ambassadors Tour Norway, Voith Paper Automation, Aarhus University, Business and Social Sciences, Department of Economics and Business

Copyright© 2024 LENE GAMMELGAARD – HUMAN INNOVATION