KICKSTART VÆKST MED MENNESKELIG BÆREDYGTIGHED

Lene Gammelgaard – World renowned Human Bahavior specialist – strives to deliver innovative and engagement-optimizing methods to our clients

HVORDAN MOBILISERER DU FORNYet håb og kontinuerlig kampånd i dig selv og dine medarbejdere?

Ledere er i disse tider konfrontret med resignations fænomenet – Quiet Quitting: Medarbejdere, der ikke længere er motiveret af virksomhedens målsætninger og deres arbejds opgaver – beslutter sig for at begrænse deres indsats til kun at opfylde minimumskravene

93 % af lederne forventer betydelige 2023 markeds forstyrrelse

Ledere og medarbejdere er trætte – overlevelsestræthed – tilpasningstræthed – politikertræthed – Zoom træthed – møde træthed – samarbejds træthed – brainfog – TVIVL OM JOBBET ER DET VÆRD  

Derfor bør ledere spørge, hvilken ledelsesinnovation og -adfærd, der SKAL mobiliseres – for at sandsynliggøre virksomhedens eksistens berettigelse – ved at sikre de menneskers engagement – medarbejderne – der rent faktisk skaber resultaterne på bundlinjen 

DECENCY LEADERSHIP – HUMAN INNOVATION OG MENNESKEVÆRDIGE VISIONER – accelererer din virksomheds muligheder for eksistensberettigelse

Lene Gammelgaard er ophavskvinde til DECENCY LEADERSHIP & HUMAN INNOVATION med fokus på menneskelig bæredygtighed som innovations strategi

THE EUROPEAN BUSINESS AWARD For excellence in innovative Sustainable Corporate Strategy Solutions

Lene Gammelgaard modtager - THE EUROPEAN BUSINESS AWARD for excellence in innovative Sustainable Corporate Strategy Solutions

At lede INDEBÆRER klarhed over, hvad du ønsker at opnå – og risikovillighed til at Iværsætte handlinger i dag – der sandsynliggør bundlinje resultater fremover.  

THE EVEREST WAY eskalerer sandsynligheden for, at INITIATIVER fører til realisering af resultater

THE EVEREST WAY INNOVERER – KLARHED OG FREMDRIFT – LEDELSE I RADIKALE TIDER  

den NATIONALE OG globale POLITIK FORÅRSAGER eksistientielle UDFORDRINGER

 hvad skal der til for at overleve som virksomhed, leder, medarbejder, MENNESKE?

 

Foredragsholder Lene Gammelgaard

JEG MOBILISERER LEDERE TIL AT INNOVERE OG SIKRE FORRETNINGENS EKSISTENSBERETTIGELSE – VED AT SKABE LØSNINGER PÅ MENNESKERS AUTENTISKE BEHOV OG PROBLEMER – KICKSTART VÆKST MED MENNESKELIG BÆREDYGTIGHED 

Lene Gammelgaard er en internationalt efterspurgt Thought Leader. Hendes CUTTING EDGE - THE EVEREST WAY metoder ER BASERET PÅ PRAKTISKE LIV OG DØD ERFARINGER PÅ EVEREST I 1996.

THE EVEREST WAY eskalerer effektiv ledelse i turbulente tider

Det er tid til at tage ansvaret og lede gennem at beslutte, hvad du vil gøre.

  • Vi har valgmuligheder 
  • Vi former fremtiden – én hjerne ad gangen!

THE EVEREST WAY er en mental disciplinerende metode til at mobilisere visioner og de GPS-waypoints, der er nødvendige for at etablere momentum – etablere udholdenhed og fremdrift.

I betragtning af de turbulente omstændigheder – er det nærliggende for virksomhedsledere og enkeltpersoner at resignere, give op og lade magtesløshed og udmattelse tage over.

Vi kan hver især beslutte at navigere i dagens usikkerhed med ANSSTÆNDIGT LEDERSKAB & MENNESKELIG INNOVATION.

De, der søger at lede effektivt i turbulente tider, kan bruge den proaktive mentale ekspansion og grundlæggende overlevelsesfærdigheder, som er grundlaget for effektiviteten af THE EVEREST WAY.

THE EVEREST WAY gør dig og dit team til konstruktive bidragere til morgendagen. De mentale trin modvirker tendensen til at tillade komplekse problemstillinger og yderligere turbulens, at kontrollere adfærden i din virksomhed. Når disruption rammer, vil dine medarbejdere og kolleger opnå en automatiseret reaktion, der løbende tilpasser sig og innoverer nye løsninger. 

Ledere, der er skaber kontinuerlige resultater, er anstændige mennesker, som udløser – netop de ressourcer og kompetencer i dine medarbejdere, der er afgørende for at jeres virksomhed klarer sig, ved at skabe eksistens berettigelse for din virksomheds overlevelse. KICKSTART VÆKST MED MENNESKELIG BÆREDYGTIGHED

THE EVEREST WAY disciplinérer din organisations resiliens til at klare eskalerende mængder af modgang – og fokusere på målet.

THE EVEREST WAY styrker dristig risikovillighed. 

Ledere inspirerer og opbygger en NO PROBLEM – VI FINDER EN LØSNING kultur gennem THE EVEREST WAY. Dit solide fokus smitter og vil præge dit team til at udvikle konstruktive muligheder – for at tilpasse virksomheden til de fremherskende krav.

ESG ledelse - Grøn Omstilling og bæredygtighed

KICKSTART VÆKST MED MENNESKELIG BÆREDYGTIGHED

Vi er konfronteret med ombrud grundet covid-agendaer, der provokerer transformation af ledelse og organisationer – til at med-skabe fremtiden – ved at innovere menneskelige menings givende missioner, der kan retfærdiggøre og dermed sikre virksomhedens eksistens berettigelse. 

KICKSTART VÆKST MED MENNESKELIG BÆREDYGTIGHED – Erkend kundernes autentiske behov og tiltræk og fasthold talentfulde medarbejdere. 

Ledelse skal innoveres, for at individer vælger at bidrage deres ressourcer til netop din virksomhed – gennem menneskelig bæredygtighed som forretningsstrategi. 

Samtidens leder skal afklare fundamentale værdier og eksemplificerer dem – og jonglere med kortsigtet omsætnings pres mod mellem- og langsigtede usikkerheder og innovere en ny social kontrakt, der respekterer medarbejdere som mennesker.

Vi tilbyder THE EVEREST WAY OPLÆG og processer – der mobiliserer mennesker – til at ekspanderer iboende ressourcerne til at tackle din organisations unikke udfordringer.

 KICKSTART VÆKST MED MENNESKELIG BÆREDYGTIGHED

Mit fokus er HUMAN INNOVATION – fordi – det vi innoverer og sælger, skal forbedrer det enkelte menneskes liv. 

Hvad skal vi ellers med udvikling?

Vi står ved et tipping point i verdenshistorien, hvor teknologi kan sættes ind og forandre vores samtid imod totalitære tilstande med 100% statsovervågning og social score cards og digital kontrol. 

Vi er på vej.

Eller – vi skal stoppe op – NU – få kontrol med BigTech, så de ikke kontrollerer os – og innovere det – der giver mening for det enkelte menneske. Og er leve værdigt for vores børn og børnebørn.

Som den første skandinaviske kvinde besteg jeg i 1996 Mount Everest. Ekstremerfaringerne har jeg investeret i at udvikle THE EVEREST WAY – realitets testede strategier til at sætte ekstraordinære mål og gennemføre dem. Ved at disciplinere viljen til at mobilisere fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

På trods af hype af AI, HighTEch etc. er det stadig os mennesker, der beslutter, hvad vi vil opfinde og hvad vi vil bruge vore teknologiske fremskridt til.

VALGET ER DIT!

FUTURIZE THE EVEREST WAY Keynotes, mobiliserende foredrag, innovations processer til erhvervslivet og individuel coaching – giver mentale metoder til at eskalere resultat opnåelse med robust eksistens berettigelse SOM FORRETNINGS STRATEGI, for at ekspandere og sikre forretnings muligheder. i turbulente tider.

THE EVEREST WAY fremgangsmåden sandsynliggør – at du og jeres virksomhed er blandt de 20% – der med succes gennemfører de radikale transformationer, der kræves for at generere bæredygtige bundlinje resultater.

THE EVEREST WAY er en simpel 3-trins teknik til at udvikle de færdigheder, ledere og medarbejdere har brug for, til at innovere resultater i en stadig mere usikker og konkurrencepræget verden. De afgørende kompetencer til at udtænke og omdanne idealistiske visioner til forretnings resultater.

THE EVEREST WAY er en simpel strategi til at disciplinere hjernen til at gennemføre de resultater, organisationen sigter mod. En teknik, der mobilisere vedholdenhed og – vilje til at ville – også i livets mest pressede perioder. “THE WILL TO SUFFER”.

THE EVEREST WAY er en enkel mental metodik til kontinuerligt at genmobilisere mennesker, så vi skaber mulighederne og fuldfører målopnåelse. Teknikken kan bruges hele livet – på alle typer udfordringer.

THE EVEREST WAY Keynotes giver testede “best practice” til, hvordan du “bouncer” tilbage med modstandskraft fra daglige tilbageslag, modløshed og markeds provokerede kriser. Giv ikke op – start igen og blive ved…..

LENE GAMMELGAARD er den første skandinaviske kvinde der nåede toppen af Everest i 1996 

LENE GAMMELGAARD mobiliserer mennesker – der leder ind i fremtiden

Vores mission med DECENCY LEADERSHIP og HUMAN INNOVATION er at mobilisere banebrydende lederskabs innovation, gennem transformerede perspektiver, der engagerer medarbejderne og sikrer virksomhedens eksistensgrundlag.

        INNOVATE FOCUS AND KEEP DOING

HVILKEt VIRKSOMHEDSFORMÅL og ledelse VIL SIKRE DIN VIRKSOMHEDS EKSISTENS I DE KOMMENDE ÅR?

  • Hvordan kan din virksomhed implementere MENNESKELIGHED for at fremskynde resultater gennem medarbejder samskabelse?
  • Hvordan sikrer din virksomhed, at visioner bliver transformeret til bundlinjeresultater?
MISSIONSTEST:
ALLE INVOLVEREDE SKAL KUNNE KOMMUNIKERE VIRKSOMHEDENS MISSION PÅ MINDRE END 2 MINUTTER OG VÆKKE interesse og ENGAGEMENT – HVIS IKKE – ER RESSOURCERNE  HOS DE INDIVIDER, DIN ORGANISATION har brug for – skaber – RESULTATERNE, IKKE MOBILISERET

FOREDRAG OG INNOVATIONS PROCESSER til jeres unikke behov

RISIKOVILLIGHED ER FORUDSÆTNINGEN FOR INNOVATION

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af COVID-19. 

THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces metode og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter og teknikker du aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

SKAB RESULTATER MED BÆREDYGTIG UDVIKLING – på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

UN’s verdensmål er en unik missions – og innovations matrix.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental teknik til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION mobiliserer innovations trang, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. 

Anstændigheds ledelse – lyder måske indledningsvis naivt og langsigtet – men det bidrager til – hvilke virksomheder, der overlever i fremtiden.

Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world? Anstændig forretnings førelse som udviklings strategi sikrer virksomhedens eksistens på den længere bane – fordi der er voksende fokus på og behov for bæredygtighed i yderste forstand. 

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør medskabe en fremtid, der er værd at arbejde i. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede transformationer og udvikle de bæredygtige missioner, der sandsynliggør en plads i den globale konkurrence. 

 

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opnå. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det  – uden meromkostning generere ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer ekspanderer deres hjerne kapacitet og vilje til at gennemføre – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. 

 KICKSTART VÆKST MED MENNESKELIG BÆREDYGTIGHED

Hvad hvis jeg fortæller dig, at der er noget du og dine kolleger kan gøre lige nu, der kan skabe resultater I aldrig tidligere har opnået?

Og hvad hvis jeg fortalte dig, at ALLE kan gøre DET og DET ikke koster noget?

Vil du gøre DET?

Jeg taler om de transformerende konsekvenser af at disciplinere din hjerne

Neuroprogrammering har umiddelbare og langvarige fordele – der skaber en forskel 

Foredragsholder Lene Gammelgaard

Da jeg sagde JA til Scott Fischer’s spørgsmål – Vil du bestige Mount Everest med mig? – var det første jeg tænkte: Det kan jeg ikke!

Og så skete der en kvantesprings eksplosion i min hjerne – der mobiliserede ressourcer – jeg ikke anede jeg havde. Jeg blev simpelthen presset til at innovere ALT – der skulle til for, at VISIONEN om at bestige verdens højeste bjerg kunne blive til virkelighed. 

Startende med at jeg besluttede at bilde mig selv ind – jeg ville være i stand til at gennemføre NOGET, jeg ikke havde belæg for, jeg ville kunne. 

Intet kunne stoppe mig i at nå toppen af verdens højeste bjerg – MOUNT EVEREST 

Jeg tog uortodokse metoder i brug – og udviklede min mentale programmering – TIL TOPPEN OG SIKKERT NED IGEN 

Det der blev mobiliseret i mig – har været banebrydende. Derfor har jeg dedikeret mit liv til at udvikle og forske i HUMAN INNOVATION og DECENCY LEADERSHIP

Jeg har investeret 20 år på at udvikle FUTURIZE THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest effektive – ledelses, medarbejder og organisations transformations metoder – der genererer resultater, der ikke tidligere har været mulige

FOREDRAG: BÆREDYGTIGHED SOM I4.0 FORRETNINGSSTRATEGI skaber

A.T. Kearney, ABB A/S,ABB Robotics GmbH, Aeon Consulting Group Switzerland, Allianz GmbH, Alliance Politikerin Forum, AMKA, B&O Chicago, BBE Retail Experts, BHB Marketing GmbH, Bilfinger Berger GmbH, BMW, Boston Consulting Group, Capvis, Capvis Zürich, Celgene Bio, Colombus IT, COOP, Comlux Aviation Spain, Continental, Daimler Chrysler, Danica, Dafolo, Danish Business Counsil Dubai, Dansk Supermarked, Den Danske Bank, Deutsche Bank, Deutsche Bank, Incentive Reisen “Club der Besten” Kuusamo, Ekstra Bladet, Finland, Deutsche Bundes Bahn, Deutsche Gesellschaft für Qualität, Deutsche Telecom, DHL Solutions GmbH, DFDS, DTU-Technical University, DZ Bank AG, Ecco Shoes, EFQM Forum Berlin, Egmont Koncern, Elli Lilly GmbH, Frederikssund Kommunale Ledere, Environmental Ministry Denmark, General Electric, Grundfos, Hamlet Private Hospital, Hilti Lichtenstein, HUNKEMÖLLER, IBM, IDA, IT-Cosmetics/L’Oreal, Janssen-Cilag, Lego, Maersk, McKinsey Women’s Workshop Sweden, Mekom Schweiz, Merck Aussendienst Berlin, Ministry of Education, Mobil Oil, MT Højgaard A/S, MÜNSTER ÜNIVERSITÄTS HOSPITAL – NEUROSCIENTISTS, Naturstyrelsen, NCC, Netto, New Directions Boston, Norwegian Defence Logistics Operation, Nokia Siemens Russia, Novo Nordisk A/S, Novozymes, PFA, Point S Italy, Rockwood Litium USA, Sabex Canada, SAS-Institute IT, SAS-Scandinavian Airlines, Scandinavian Fur, Scandlines, Schwarzkopf Professional AG South Africa, SEB Bank, Shell Paris, Silvan A/S, Skanska, Swiss Reassurance Company Zürich + Zermat, SSAB Stockholm, Systemhaus Bissinger Gmbh, TATA Consultancy Services, TALARFORUM, TRUSTPILOT, T-Systems, Valliant, Velux, VERO MODA, Vestas, VIP-Ambassadors Tour Norway, Voith Paper Automation, Aarhus University, Business and Social Sciences, Department of Economics and Business

FUTURIZE THE EVEREST WAY - ENKLE LØSNINGER TIL KOMPLEKSE UDFORDRINGER

RESULTATSKABENDE ledere fokuserer ikke på øget omsætning - de inspirerer gennem missioner der giver mening for medarbejderne

SUCCESFULDE ORGANISATIONER MOBILISERER SAMSKABELSE GENNEM VISIONER DER LEDER IND I FREMTIDEN

TRANSFORMEREnde ledere MOBILISERE - gennem at invitere den enkelte til at bidrage til en Bæredygtig MISSION

Copyright© 2023 LENE GAMMELGAARD – HUMAN INNOVATION