JEG MOBILISERER LEDERE TIL AT UDVIDE DERES FORRETNING VED AT TILBYDE LØSNINGER PÅ MENNESKERS AUTENTISKE BEHOV OG PROBLEMER

DECENCY LEADERSHIP – HUMAN INNOVATION OG MENNESKEVÆRDIGE VISIONER – accelererer din virksomheds muligheder for eksistensberettigelse

VI STÅR PÅ ET TIPPING PUNKT I VERDENSHISTORIEN, HVOR TEKNOLOGI ANVENDES TIL AT FORANDRE VORES FREMTID MOD TOTALITÆR STATS KONTROL, DIGITAL ID KOBLET TIL SOCIALE SCOREKORT VIA ELEKTRONISK OVERVÅGNING. 

VI BLIVER KONDITIONERET I DEN RETNING. 

VI SKAL STOPPE OP – TAGE ANSVAR  – OG INNOVERE – DET – DER UDVIKLER SAMTIDENS ARBEJDSPLADSER MENNESKEVÆRDIGT – OG FOKUSERER PÅ LIVSKVALITET – DER GIVER MENING FOR INDIVIDET.

HVAD SKAL VI ELLERS MED DEN TEKNOLOGISKE HYPE OG DIGITALISERINGS RÆSET?

VERDENS TILSTAND ER KONSEKVENSEN AF MENNESKERS TANKER OG DERAF FØLGENDE HANDLINGER. JUST NU ER DER OPBRUD, FRYGT FOR HVAD DER ER VED AT OVERTAGE DEN TILVÆRELSE VI KENDER OG DE VÆRDIER SOM – SELVBESTEMMELSE, YTRINGSFRIHED OG DEMOKRATI – VI VÆRDSÆTTER.

LØSNINGEN TIL AT SKABE ET LEVEVÆRDIGT I MORGEN – ER OGSÅ RESULTATET AF VORE FØLELSER, TANKER OG HANDLINGER.

VI SKAL HVER ISÆR OVERVEJE – HVORDAN VOR FREMTID SKAL VÆRE – OG SÅ FÅ GJORT NOGET VED DET!

THE EVEREST WAY ER METODEN TIL AT SKABE DEN VERDEN – DU VIL LEVE, ARBEJDE OG TRIVES I!

THE EVEREST WAY INNOVERER KLARHED OG FREMDRIFT i COVID-æraen  

hvor den NATIONALE OG globale POLITIK FORÅRSAGER stor uligevægt

Foredrag om at skabe mening

Covid-19 og de politiske, økonomiske og sociale ravagerer, håndteringen forårsager, ændrer fundamentalt vor tilværelse, som vi kendte den.

DEN STORE RESIGNATION / DEN STORE HUMANISERING transformerer ledelse og organisations udvikling, som vi kender det.

Ledelse skal innoveres, for at individer vælger at bidrage deres ressourcer til en given virksomhed – gennem menneskelig bæredygtighed som forretningsstrategi. Samtidens leder skal afklare sine fundamentale værdier og eksemplificerer dem – og jonglere med kortsigtet pres mod mellem- og langsigtede usikkerheder og innovere en ny social kontrakt, der respekterer medarbejdere som mennesker.

Vi tilbyder THE EVEREST WAY OPLÆG – der mobiliserer mennesker, mens de lytter – til at mobiliserer ressourcerne til at tackle din organisations unikke udfordringer.

Vi er konfronteret med ombrud grundet covid-agendaer, der provokerer transformation af ledelse og organisationer – til at med-skabe fremtiden ved at innovere menneskelige menings givende missioner, der kan retfærdiggøre virksomhedens eksistens. Erkend kundernes autentiske behov og tiltræk og fastholde talentfulde medarbejdere. 

Organisations- og produktudvikling involverer en løbende, systematisk, langsigtet proces med at drive organisatorisk humanitet, løse meningsgivende udfordringer og accelerere resultatopnåelse.

FUTURIZE THE EVEREST WAY Keynotes, mobiliserende foredrag, innovations processer til erhvervslivet og individuel coaching – giver mentale metoder til at eskalere resultat opnåelse med robust eksistens berettigelse SOM FORRETNINGS STRATEGI, for at ekspandere og sikre forretnings muligheder.

THE EVEREST WAY fremgangsmåden sandsynliggør – at du og jeres virksomhed er blandt de 20% – der med succes gennemfører de radikale transformationer, der kræves for at generere bæredygtige 2030 bundlinje resultater.

THE EVEREST WAY er en simpel 3-trins teknik til at udvikle de færdigheder, ledere og medarbejdere har brug for, til at innovere resultater i en stadig mere konkurrencepræget verden. De afgørende kompetencer til at udtænke og omdanne idealistiske visioner til forretnings resultater.

THE EVEREST WAY er en simpel strategi til at disciplinere hjernen til at gennemføre de resultater, organisationen sigter mod. En teknik, der mobilisere vedholdenhed og – vilje til at ville – også i livets mest pressede perioder. “THE WILL TO SUFFER”.

THE EVEREST WAY er en enkel mental metodik til kontinuerligt at genmobilisere mennesker, så vi skaber mulighederne og fuldfører målopnåelse. Teknikken kan bruges hele livet – på alle typer udfordringer.

THE EVEREST WAY Keynotes giver testede “best practice” til, hvordan du “bouncer” tilbage med modstandskraft fra daglige tilbageslag, modløshed og markeds provokerede kriser. Giv ikke op – start igen og blive ved…..

LENE GAMMELGAARD er den første skandinaviske kvinde der nåede toppen af Everest i 1996 

LENE GAMMELGAARD mobiliserer mennesker – der leder ind i fremtiden

Vores mission med DECENCY LEADERSHIP og HUMAN INNOVATION er at mobilisere banebrydende lederskabs innovation, gennem transformerede perspektiver, der engagerer medarbejderne og sikrer virksomhedens eksistensgrundlag.

        INNOVATE FOCUS AND KEEP DOING

HVILKEt VIRKSOMHEDSFORMÅL og ledelse VIL SIKRE DIN VIRKSOMHEDS EKSISTENS I DE KOMMENDE ÅR?

  • Hvordan kan din virksomhed implementere MENNESKELIGHED for at fremskynde resultater gennem medarbejder samskabelse?
  • Hvordan sikrer din virksomhed, at visioner bliver transformeret til bundlinjeresultater?
MISSIONSTEST:
ALLE INVOLVEREDE SKAL KUNNE KOMMUNIKERE VIRKSOMHEDENS MISSION PÅ MINDRE END 2 MINUTTER OG VÆKKE interesse og ENGAGEMENT – HVIS IKKE – ER RESSOURCERNE  HOS DE INDIVIDER, DIN ORGANISATION har brug for FORFØLGER RESULTATERNE, IKKE MOBILISERET

RISIKOVILLIGHED ER FORUDSÆTNINGEN FOR INNOVATION

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af COVID-19. 

THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces metode og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter og teknikker du aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

SKAB RESULTATER MED BÆREDYGTIG UDVIKLING – på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

UN’s verdensmål er en unik missions – og innovations matrix.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental teknik til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION mobiliserer innovations trang, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. 

Anstændigheds ledelse – lyder måske indledningsvis naivt og langsigtet – men det bidrager til – hvilke virksomheder, der overlever i fremtiden.

Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world? Anstændig forretnings førelse som udviklings strategi sikrer virksomhedens eksistens på den længere bane – fordi der er voksende fokus på og behov for bæredygtighed i yderste forstand. 

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør medskabe en fremtid, der er værd at arbejde i. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede transformationer og udvikle de bæredygtige missioner, der sandsynliggør en plads i den globale konkurrence. 

 

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opnå. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det  – uden meromkostning generere ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer ekspanderer deres hjerne kapacitet og vilje til at gennemføre – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. 

KICKSTART MED BÆREDYGTIGHEDS VÆKSTSTRATEGI

Hvad hvis jeg fortæller dig, at der er noget du og dine kolleger kan gøre lige nu, der kan skabe resultater I aldrig tidligere har opnået?

Og hvad hvis jeg fortalte dig, at ALLE kan gøre DET og DET ikke koster noget?

Vil du gøre DET?

Jeg taler om de transformerende konsekvenser af at disciplinere din hjerne

Neuroprogrammering har umiddelbare og langvarige fordele – der gør en forskel 

Foredragsholder Lene Gammelgaard

Da jeg sagde JA til Scott Fischer’s spørgsmål – Vil du bestige Mount Everest med mig? – var det første jeg tænkte: Det kan jeg ikke!

Og så skete der en kvantesprings eksplosion i min hjerne – der mobiliserede ressourcer – jeg ikke anede jeg havde. Jeg blev simpelthen presset til at innovere ALT – der skulle til for, at VISIONEN om at bestige verdens højeste bjerg kunne blive til virkelighed. 

Startende med at jeg besluttede at bilde mig selv ind – jeg ville være i stand til at gennemføre NOGET, jeg ikke havde belæg for, jeg ville kunne. 

Intet kunne stoppe mig i at nå toppen af verdens højeste bjerg – MOUNT EVEREST 

Jeg tog uortodokse metoder i brug – og udviklede min mentale programmering – TIL TOPPEN OG SIKKERT NED IGEN 

Det der blev mobiliseret i mig – har været banebrydende. Derfor har jeg dedikeret mit liv til at udvikle og forske i HUMAN INNOVATION og DECENCY LEADERSHIP

Jeg har investeret 20 år på at udvikle FUTURIZE THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest effektive – ledelses, medarbejder og organisations transformations metoder – der genererer resultater, der ikke tidligere har været mulige

FOREDRAG: BÆREDYGTIGHED SOM I4.0 FORRETNINGSSTRATEGI skaber

Hvorfor skal vi investere så mange penge i Lene?

Lene Gammelgaard, Jurist-Decency Leadership forkæmper- Kæmper for retfærdighed og menneskerettigheder. Vi skal  efterforske politikeres og interessenters ansvar for forbrydelser mod menneskeheden. 

Business Award Winner for innovative corporate sustainability strategies.

Vi står ved et tipping point i verdenshistorien, hvor teknologi kan sættes ind og forandre vores fremtid imod totalitære tilstande med 100% statsovervågning og social score cards og digital kontrol. Vi er på vej.

Eller – vi skal stoppe op – få kontrol med BigTech, så de ikke kontrollerer os – og innovere det – der giver mening for det enkelte menneske. Og er leve værdigt for vores børn og børnebørn.

Som den første skandinaviske kvinde besteg Lene Gammelgaard i 1996 Mount Everest. Ekstremerfaringerne har Lene investeret i at udvikle THE EVEREST WAY, strategier til at sætte ekstraordinære mål og gennemføre dem. Ved at disciplinere viljen til at mobilisere fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Lene er ophavskvinde til DECENCY LEADERSHIP & HUMAN INNOVATION med fokus på menneskelig anstændighed som innovations strategi.

På trods af hype af AI, HighTEch etc. er det stadig os mennesker, der beslutter, hvad vi vil opfinde og hvad vi vil bruge vore teknologiske fremskridt til.

Mit fokus er HUMAN INNOVATION – fordi – det vi innoverer, skal forbedrer det enkelte menneskes liv. Hvad skal vi ellers med det?

VALGET ER DIT!

Lene Gammelgaard modtager - THE EUROPEAN BUSINESS AWARD for excellence in innovative Sustainable Corporate Strategy Solutions

FOREDRAG: BÆREDYGTIGHED SOM FORRETNINGSSTRATEGI

A.T. Kearney, ABB A/S,ABB Robotics GmbH, Aeon Consulting Group Switzerland, Allianz GmbH, Alliance Politikerin Forum, AMKA, B&O Chicago, BBE Retail Experts, BHB Marketing GmbH, Bilfinger Berger GmbH, BMW, Boston Consulting Group, Capvis, Capvis Zürich, Celgene Bio, Colombus IT, COOP, Comlux Aviation Spain, Continental, Daimler Chrysler, Danica, Dafolo, Danish Business Counsil Dubai, Dansk Supermarked, Den Danske Bank, Deutsche Bank, Deutsche Bank, Incentive Reisen “Club der Besten” Kuusamo, Ekstra Bladet, Finland, Deutsche Bundes Bahn, Deutsche Gesellschaft für Qualität, Deutsche Telecom, DHL Solutions GmbH, DFDS, DTU-Technical University, DZ Bank AG, Ecco Shoes, EFQM Forum Berlin, Egmont Koncern, Elli Lilly GmbH, Frederikssund Kommunale Ledere, Environmental Ministry Denmark, General Electric, Grundfos, Hamlet Private Hospital, Hilti Lichtenstein, HUNKEMÖLLER, IBM, IDA, IT-Cosmetics/L’Oreal, Janssen-Cilag, Lego, Maersk, McKinsey Women’s Workshop Sweden, Mekom Schweiz, Merck Aussendienst Berlin, Ministry of Education, Mobil Oil, MT Højgaard A/S, MÜNSTER ÜNIVERSITÄTS HOSPITAL – NEUROSCIENTISTS, Naturstyrelsen, NCC, Netto, New Directions Boston, Norwegian Defence Logistics Operation, Nokia Siemens Russia, Novo Nordisk A/S, Novozymes, PFA, Point S Italy, Rockwood Litium USA, Sabex Canada, SAS-Institute IT, SAS-Scandinavian Airlines, Scandinavian Fur, Scandlines, Schwarzkopf Professional AG South Africa, SEB Bank, Shell Paris, Silvan A/S, Skanska, Swiss Reassurance Company Zürich + Zermat, SSAB Stockholm, Systemhaus Bissinger Gmbh, TATA Consultancy Services, TALARFORUM, TRUSTPILOT, T-Systems, Valliant, Velux, VERO MODA, Vestas, VIP-Ambassadors Tour Norway, Voith Paper Automation, Aarhus University, Business and Social Sciences, Department of Economics and Business

FUTURIZE THE EVEREST WAY - ENKLE LØSNINGER TIL KOMPLEKSE UDFORDRINGER

RESULTATSKABENDE ledere fokuserer ikke på øget omsætning - de inspirerer gennem missioner der giver mening for medarbejderne

SUCCESFULDE ORGANISATIONER MOBILISERER SAMSKABELSE GENNEM VISIONER DER LEDER IND I FREMTIDEN

TRANSFORMEREnde ledere MOBILISERE - gennem at invitere den enkelte til at bidrage til en Bæredygtig MISSION

Copyright© 2022 LENE GAMMELGAARD – HUMAN INNOVATION