Bæredygtighed som virksomheds strategi

THE EVEREST WAY er en teknik til at accelerere profit gennem formål

THE EVEREST WAY er en enkel metode til at innovere bæredygtige SDG resultater

THE EVEREST WAY forankrer virksomhedens SDG-mission hos medarbejderne

 

Combine  profit and purpose

 1.  Hvordan kan jeg bruge SDG til at innovere resultat opnåelse?

2.  Hvordan forankrer jeg SDG hos medarbejderne?

Lene er 1 af de TOP 10 bedste motional business speakers  i verden

Mathias Wallhausen SFO /Ledelsen SCHMOLZ + BICKENBACH GRUPPE   SWISS STEEL

SDG’erne som GPS til innovation af den fjerde industrielle revolution tilbyder en samlende fokusering af indsatsen fra enkeltpersoner, politiske ledere og strateger fra internationale, nationale og subnationale regeringer og organisationer med teknologipionerer, erhvervsledere, akademiske eksperter fra førende universiteter og civilsamfundsrepræsentanter. Vi kan sam-skabe fremtiden, så flere kan drage fordel af nye innovationer, implementere de resulterende transformationer og teste og fremskynde fordelene ved teknologier og menneskelig innovation, samtidig med at vi minimerer potentielle kontra produktive konsekvenser.

Bæredygtigheds målene’s multi-stakeholder-missioner giver ledere og frontløbere en unik mulighed for at påvirke og med-innovere de nye globale tendenser.

Ti år efter den globale finansielle krise forbliver verdensøkonomien fastlåst i en cyklus med lav eller flad produktivitets vækst til trods for indsprøjtning af mere end 10 billioner dollars fra centralbanker. Den seneste Global Competitiveness 2019-rapport fra World Economic Forum afdækker en udfordrende virkelighed, men viser også, at dem med en holistisk tilgang til socioøkonomiske udfordringer ser ud til at komme foran.

Lene Gammelgaard er internationalt anerkendt som indflydelsesrig tankeleder, med mere end 23 års erfaring med at mobilisere innovation. Lene Gammelgaard transformerer førstehånds erfaringer til indsigter og teknikker til at til at disciplinere konkurrencemæssige fordele, holde fokus på kunden og samtidig lede en virksomhed med en stærk bæredygtigheds dagsorden.

FUTURIZE THE EVEREST WAY Keynotes, motiverende foredrag og processer til erhvervslivet – giver mentale metoder til at innovere BÆREDYGTIGHED SOM FORRETNINGSSTRATEGI, for at ekspandere og sikre forretnings muligheder.

THE EVEREST WAY er en simpel 3-trins teknik til at udvikle de færdigheder, der er brug for, for at innovere resultater i en stadig mere konkurrencepræget verden. De afgørende kompetencer til at omdanne idealistiske ideer til forretnings resultater.

THE EVEREST WAY metoden sikrer – at din virksomhed er blandt de 20% – der med succes gennemfører de radikale transformationer, der kræves for at generere bæredygtige 2030-resultater.

THE EVEREST WAY er en simpel mental metode til at disciplinere din hjerne til at opnå det, du sigter mod. En teknik, du kan falde tilbage på i livets mest pressede perioder. Når du overvejer at give op.

THE EVEREST WAY er en simpel mental metode til kontinuerligt at genmobilisere mennesker, så vi skaber og fuldfører mulighederne for målopnåelse. Teknikken kan bruges hele livet.

THE EVEREST WAY Keynotes giver testede strategier for, hvordan du “bouncer” tilbage med modstandskraft fra daglige tilbageslag, modløshed og professionelle kriser.

FOREDRAG: BÆREDYGTIGHED SOM I4.0 FORRETNINGSSTRATEGI

DE 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING ER EN AF DE MEGATRENDS DER DIKTERER FREMTIDIGE INDTJENINGS MULIGHEDER

BUSINESS TALKS: BÆREDYGTIGHED SOM FORRETNINGSSTRATEGI

FUTURIZE THE EVEREST WAY – er en projekt- og proces metode, der mobiliserer organisatorisk transformation gennem menneskelig innovation – fordi FUTURIZE THE EVEREST WAY giver mennesker en meningsfuld grund til forandring.

DE GLOBALE BÆREDYGTIGHEDSMÅL TILBYDER OS ALLE EN UNIK MATRIX TIL AT INNOVERE VIRKSOMHEDS MISSIONER – der sandsynliggør, at DIT FIRMA overlever og skaber resultater i I4.0.

FUTURIZE THE EVEREST WAY – udvikler innovative lederegenskaber, missioner og medarbejdere, der driver og gennemfører bæredygtige resultat forbedringer i den fjerde industrielle revolution.

KRAVENE OM bæredygtig udvikling ændrer forretnings betingelserne på VERDENS MARKEDET

Vi har en unik samlende global mission, der allerede dikterer udviklingsmulighederne for samtidens- og fremtidens erhvervs udsigter.

FUTURIZE THE EVEREST WAY – FOR AT INNOVERE EN LEVE-VÆRDIG FREMTID SKAL VI OPNÅ HVAD DER IKKE TIDLIGERE HAR VÆRET MULIGT

Konkurrence evnen i 2019 er udfordret

DE GLOBALE BÆREDYGTIGHEDSMÅL tilbyder ALLE – en unik mulighed for at innovere virksomheds missioner for  at dit selskab overlever og genererer resultater i I4.0.

 

Verden er på et socialt, miljømæssigt og økonomisk “TIPPINGPOINT”. Afmattet vækst, stigende ulighed og accelererende klimaændringer skaber grobunden for et tilbageslag for kapitalisme, globalisering, teknologi og eliter. Der er burokratisk træghed i de internationale styrings organer og eskalerende handel og geopolitiske spændinger skaber voksende usikkerhed.

SDG’s bæredygtigheds udviklingsmål er Megatrends, der hastigt transformerer verden.

SDG accelererer globale handlemønstre, der ændrer status quo, dikterer forretnings muligheder, økonomier, samfund, kulturer og vores personlige liv.

Bæredygtighed som innovations matrix for produkter, processer og tjenester kan generere en unik konkurrencefordel gennem at imødekomme forventningerne fra bevidste forbrugere, investorer og medarbejdere. 

Ifølge Kommissionen for Erhvervs- og Bæredygtig Udvikling åbner SDG’erne for ca. 12 billioner USD markedsmuligheder.

Sådan sikrer du fremtidig forretnings berettigelse:

 • HUMAN  NNOVATION – Innovate the concept of what work is. Missions with meaning improve employer attractiveness, recruitment, talent development, and retention.
 • Innovate management skills to enable us to unleash more potential in the employees, who want to create the future. 
FOREDRAG: BÆREDYGTIGHED SOM I4.0 FORRETNINGSSTRATEGI
 • Niche udvikling af ALT – der kan bidrage til de 17 Verdensmål – højner sandsynligheden for øget eksport potentiale. 
 • Verdens lande vil i de kommende årtier – efterspørge bæredygtige løsninger. Hvilket kan være afgørende for et lille land som Danmark.
 • Innovation af forestillingen af hvad arbejde er. HUMAN INNOVATION. Så vi bliver i stand til at forløse mere potentiale i de ansatte, der gerne vil medskabe fremtiden.
 • Innovere ledelses færdigheder og arbejdsgiver attraktivitet for bedre rekruttering, talentudfoldelse, og fastholdelse. 

Bæredygtig vækst er stadig den sikreste vej ud af fattigdom og en central drivkraft for menneskelig udvikling. 

I det sidste årti er den globale økonomiske vækst aftaget og forbliver under potentialet i de fleste udviklingslande. 

Fokus skal være på at innovere hidtil ukendte muligheder med en SDG forretnings strategi.

Ifølge Kommissionen for Erhvervs- og Bæredygtig Udvikling åbner SDG’erne for ca. 12 billioner USD markedsmuligheder.

 

No alternative text description for this image

FUTURIZE THE EVEREST WAY skaber målrettet ledelse i en stadig mere kompleks verden.

FUTURIZE THE EVEREST WAY mobiliserer agile, engagerede og selvdrevne medarbejdere – på alle niveauer – med en høj grad af robust realisme.

Vi skal investere for at innovere de menneskelige ressourcer, der kræves for faktisk at opnå planlagte transformationer.

FUTURIZE THE EVEREST WAY udvikler innovative ledelsesevner, missioner, organisationskulturer og medarbejdere, der driver bæredygtighedsvækst i den fjerde industrielle revolution.

Økonomisk topmøde i Davos 21-24 januar 2020 har fokus på hvem der skal være med til at tage ansvaret for sam-skabelsen af en mere retfærdig global fremtid.

At skabe værdi i en virksomhed gennem bæredygtig udvikling kan øge sandsynligheden for, at virksomheden overlever i den globale konkurrence og eksisterer om 10 år.

Vores mission med DECENCY LEADERSHIP og HUMAN INNOVATION er opdagelse og kommercialisering af ledelses udviklings processer – der mobilisere fremtidens medarbejdere og sikre virksomhedens eksistensgrundlag.

RESULTAT SKABENDE FOREDRAG TIL ERHVERVSLIVET

Nirmal Purja – nepalesisk bjergbestiger eksploderer hidtidige rekorder. Og er et indiskutabelt eksempel på, hvad der er menneskeligt muligt – med:

 1. EN MISSION
 2. Viljen til at lide – blive ved og ved …………..
 3. Fokus på realisering af resultater

Det får ikke nogen til toppen – at blive ved med at tale om, hvad vi vil gøre.

innover fokus og fortsæt

Hvad vil forme den VIRKSOMHED, du befinder dig i – DER også vil VÆRE efterspørgsel Efter OM 5 ÅR?

MISSIONS TEST: 

Alle involverede skal være i stand til at kommunikereR virksomhedens mission PÅ mindre end 2 minutter og ANTÆNDE BEGEJSTRING OG ENGAGEMENT – HVIS IKKE – MOBILISERES RESSOURCERNE IKKE I DE INDIVIDER, DER SKAL SKABE RESULTATERNE MED BÆREDYGTIGHED SOM FORRETNINGSSTRATEGI. 

FOREDRAG FOREDRAG: BÆREDYGTIGHED SOM I4.0 FORRETNINGSSTRATEGIOM FORANDRINGSLEDELSE

Lene Gammelgaard Kickstarter CO2 Neutral 2050 i Schweiz energi sektor.

FOREDRAG: BÆREDYGTIGHED SOM I4.0 FORRETNINGSSTRATEGIForedrag:

ER DIN VIRKSOMHEDs VÆKST STRATEGI BASERET PÅ  forretnings potentialet i DE 17 VERDENSMÅL?

EN PROJEKTION OM EN ØNSKET FREMTIDS FORESTILLING  – MOBILISERER FRA DAG 1.

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af 4IR. 

THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

SKAB RESULTATER MED BÆREDYGTIG UDVIKLING – på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

UN’s verdensmål er en unik missions – og innovations matrix.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION mobiliserer innovations trang, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Foredrag om de 17 verdensmål

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid, der er værd at leve. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede organisationen og udvikle ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus på og behov for social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi kan vælge at innovere et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som virksomhed i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opnå. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. Samt transformationer til innovativ mobilisering af udefrakommende forstyrrelser til fremtidig succes.

FOREDRAG: BÆREDYGTIGHED SOM I4.0 FORRETNINGSSTRATEGI

Hvad hvis jeg fortæller dig, at der er noget du og dine kolleger kan gøre lige nu, der kan skabe resultater I aldrig tidligere har opnået?

Og hvad hvis jeg fortalte dig, at DET innoverer på individ plan?

Og hvad hvis jeg fortalte dig, at ALLE kan gøre DET og DET ikke koster noget?

Og hvad hvis jeg fortæller dig, at jeg personligt har testet DET i de mest ekstreme omgivelser – og ekstreme målsætninger og at DET virker hver gang!

Vil du gøre DET?

Jeg taler om de transformerende konsekvenser af at disciplinere din hjerne

Neuroprogrammering har umiddelbare og langvarige fordele – der kan gøre en forskel resten af dit liv.

Da jeg sagde JA til Scott Fischer’s spørgsmål – Vil du bestige Mount Everest med mig? – var det første jeg tænkte: Det kan jeg ikke!

Og så skete der en kvantesprings eksplosion i min hjerne – der mobiliserede ressourcer – jeg ikke anede jeg havde. Jeg blev simpelthen presset til at innovere ALT – der skulle til for, at VISIONEN om at bestige verdens højeste bjerg kunne blive til virkelighed. 

Startende med at jeg besluttede at bilde mig selv ind – jeg ville være i stand til at gennemføre NOGET, jeg ikke havde belæg for, jeg ville kunne. 

Intet kunne stoppe mig i at nå toppen af verdens højeste bjerg – MOUNT EVEREST 

Jeg tog uortodokse metoder i brug – og udviklede min mentale programmering – TIL TOPPEN OG SIKKERT NED IGEN – der understøttede min bestigning og måske hjalp til at jeg overlevede, hvor andre døde. Jeg erfarede også – hvilken ledelse der bedst sikre overlevelse. 

Det der blev mobiliseret i mig – har været banebrydende. Derfor har jeg dedikeret mit liv til at udvikle og forske i HUMAN INNOVATION og DECENCY LEADERSHIP

Jeg har investeret 20 år på at udvikle FUTURIZE THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest effektive – ledelses, medarbejder og organisations transformations metoder – der innoverer resultater, der ikke tidligere har været mulige

Hvad er den vigtigste faktor i vor teknologiske tidsalder med KI – Kunstig Intelligens og robot udvikling?

I I4.0 vil menneskets kreativitet have større betydning end nogensinde før.

HUMAN INNOVATION Udsigterne i I4.0 er, at flere vil implementere robotter og KI-kunstig intelligens – der fører til en reduktion i job, der kræver repititive opgaver.

I stedet vil organisationer have brug for mere menneskelig kreativitet og medarbejder engagement for at innovere hvad det kræver, at udnytte de markeds muligheder, der mobiliseres af de globale mål, når den fjerde industrielle revolution udfolder sin virkelighed.

Menneskeheden har stadig kontrol over, hvad vi opfinder, hvorfor og med hvilket formål.

Lad os sam-skabe I4.0 til gavne for mennesker.

SDG ER DEN BESTEMMENDE MATRIX

GLOBAL MATRIX TRANSFORMATION

Hvordan kan vi innovere transformerende virksomheds visioner og som enkelt personer tage medansvar for at innovere en leve-værdig fremtid?

Innover personligt, individuelt og lokalt – transformer globalt. 

Hvordan udfordrer vi vaneforestillinger – så der er en sandsynlighed for vi også har et job vi orker om 10 år? 

Erhvervslivet er afgørende for innovationen af den globale økonomiske og menneskelige fremtid. 

DECENCY LEADERSHIP & HUMAN INNOVATION er simple løsninger på komplekse udfordringer.

Den fjerde industrielle revolution SKAL udfolde sig med mennesket og bæredygtighed i centrum. 

Hvis ikke vores liv bliver mere leve-værdige – hvad er den teknologiske udvikling så værd?

Hvad med en mental GPS – en teknik til at holde fokus på målet ?

Foto-everest-top-grat.jpg
THE EVEREST WAY kogt ned til 3 simple trin:
 1. MISSIONs INNOVATION
 2. VILJEN TIL AT LIDE – AGIL VEDHOLDENHED
 3. RESULT OPNÅELSE

RETURN OF INVESTMENT:

Resultater skabes ikke, fordi vi arrangerer faglige konferencer og debaterer, hvad vi sigter mod at opnå.

Gennemførelse kræver strategisk og konsekvent investering i handlinger.

Er din virksomheds eksisterende kultur en utilsigtet konsekvens af uklare missioner og utilstrækkelig ledelse?

Innovation af en virksomheds- mission og kultur, der fremmer kontinuerlig resultat skabelse, kræver en transformeret form for ledelse.

Hvordan bestemmer du din virksomheds kerneopgaver?

Hvordan beslutter du, hvilke skridt du skal tage for at mobilisere de mål og samarbejds kultur, du ved, at du er i stand til?

Hvornår vil du prioritere basis-lejr-pause? Det frirum din hjerne har behov for – så den kan  zoome ud og se på det store billede?

Har du selvtillid og udholdenhed til virkelig at skabe en smittende, kontinuitets genererende mision, der mobiliserer, indtil i har nået de resultater, i strategisk stiler mod?

Er de mennesker, der arbejder i din organisation, virkelig en prioritet for virksomheden?

Forpligter dine medarbejdere sig til virksomheds missionen, og mener top ledelsen, at medarbejderne er den fremtidige kapital, der virkelig betyder noget?

 • Hvad hvis du kan mobilisere en projekt- og procesmission med en af verdens førende resultatgenerende mentale teknikker, der også dur ved radikale transformationer?

Med THE EVEREST WAY-metoden vil du være i stand til at: 

RETURN OF INVESTMENT:

 • Innovere bæredygtigheds forretnings missioner, planlægge og gennemføre resultatopnåelse- sammen med selvdrevne, engagerede medarbejdere.
 • Mobilisere innovative tankeprocesser og produkter og omdanne initiativer til bæredygtige bundlinje resultater.
 • Kontinuerligt at engagere dig selv og andre helhjertet, så i kan forfølge missionen, indtil i har opnået det, i ville.

Med THE EVEREST WAY – projekt og proces teknikken opfandt Lene en mobiliseringsproces – som vi har implementeret i hele vores måde at drive VERO MODA’s salg på. 

Vi har en uhyrlig ambition for vores Brand. Vi udviklede en mission i den proces, vi havde med Lene, der førte op til arrangementet.

Vi bruger dagligt THE EVEREST WAY for at forfølge vor målsætninger – her 1 år efter.

Hvis du nogensinde tænker på at MOBILISERE organisationens fulde potentiale for at opnå det, der aldrig er opnået før – tøv ikke med at henvende dig til Lene.

Peter Dahl, Sales Director, VERO MODA, BEST SELLER GROUP 

DE MESTE MENNESKER VIL DEDIKERE DERES RESSOURCER TIL EN MISSION der giver mening

Foto-Hillary-Step.jpg

1. MISSIONS FOKUS

2. VILJEN TIL AT LIDE – BLIVE VED, OG VED OG VED TIL

3. RESULTAT OPNÅELSE 

A.T. Kearney, ABB A/S,ABB Robotics GmbH, Aeon Consulting Group Switzerland, Allianz GmbH, Alliance Politikerin Forum, AMKA, B&O Chicago, BBE Retail Experts, BHB Marketing GmbH, Bilfinger Berger GmbH, BMW, Boston Consulting Group, Capvis, Capvis Zürich, Celgene Bio, Colombus IT, COOP, Comlux Aviation Spain, Continental, Daimler Chrysler, Danica, Dafolo, Danish Business Counsil Dubai, Dansk Supermarked, Den Danske Bank, Deutsche Bank, Deutsche Bank, Incentive Reisen “Club der Besten” Kuusamo, Ekstra Bladet, Finland, Deutsche Bundes Bahn, Deutsche Gesellschaft für Qualität, Deutsche Telecom, DHL Solutions GmbH, DFDS, DTU-Technical University, DZ Bank AG, Ecco Shoes, EFQM Forum Berlin, Egmont Koncern, Elli Lilly GmbH, Frederikssund Kommunale Ledere, Environmental Ministry Denmark, General Electric, Grundfos, Hamlet Private Hospital, Hilti Lichtenstein, HUNKEMÖLLER, IBM, IDA, Janssen-Cilag, Lego, Maersk, McKinsey Women’s Workshop Sweden, Mekom Schweiz, Merck Aussendienst Berlin, Ministry of Education, Mobil Oil, MT Højgaard A/S, MÜNSTER ÜNIVERSITÄTS HOSPITAL – NEUROSCIENTISTS, Naturstyrelsen, NCC, Netto, New Directions Boston, Norwegian Defence Logistics Operation, Nokia Siemens Russia, Novo Nordisk A/S, Novozymes, PFA, Point S Italy, Rockwood Litium USA, Sabex Canada, SAS-Institute IT, SAS-Scandinavian Airlines, Scandinavian Fur, Scandlines, Schwarzkopf Professional AG South Africa, SEB Bank, Shell Paris, Silvan A/S, Skanska, Swiss Reassurance Company Zürich + Zermat, SSAB Stockholm, Systemhaus Bissinger Gmbh, TATA Consultancy Services, TALARFORUM, TRUSTPILOT, T-Systems, Valliant, Velux, VERO MODA, Vestas, VIP-Ambassadors Tour Norway, Voith Paper Automation, Aarhus University, Business and Social Sciences, Department of Economics and Business
FUTURIZE THE EVEREST WAY - ENKLE LØSNINGER TIL KOMPLEKSE UDFORDRINGER

RESULTATSKABENDE ledere fokuserer ikke på øget omsætning - de inspirerer gennem missioner der giver mening for medarbejderne

SUCCESFULDE ORGANISATIONER MOBILISERER SAMSKABELSE GENNEM ATTRAKTIVE VISIONER DER LEDER IND I FREMTIDEN

TRANSFORMEREnde ledere MOBILISERE - gennem at invitere den enkelte til at bidrage til en Bæredygtig MISSION

Copyright© 2019 LENE GAMMELGAARD – HUMAN INNOVATION

Close Menu
BÆREDYGTIG INDTJENING - FOREDRAG TIL ERHVERVSLIVET
Hide Buttons