Lene Gammelgaards foredrag, præsentationer og transformationsprocesser mobiliserer mennesker, der innoverer I4.0

“Det er ikke hvad Lene siger – der tæller. Det er hvordan folk tænker og handler anderledes – efter hun siger det”

Bæredygtighed – En irriterende disruption eller en uvurderlig once-in a lifetime opportunity?

FUTURIZE THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest effektive TRANSFORMATIONS metoder

INNOVATE – FUTURIZE – HUMANIZE I4.0 – THE EVEREST WAY. WE CAN INNOVATE THE FUTURE – ONE BRAIN AT THE TIME. FOR HUMANKIND TO BENEFIT FROM THE LIMITLESS OPPORTUNITIES IN I4.0 – WE MUST INNOVATE OUR BELIEFS IN WHAT IS POSSIBLE – THEN WE MUST COMMIT TO IDEALISTIC MISSIONS – AND RISK – VENTURING INTO THE UNKNOWN – TO ACHIEVE WHATS NEVER BEEN ACCOMPLISHED BEFORE. 

TO KEEP IT SIMPLE I CALL IT – FUTURIZE THE EVEREST WAY – enkle løsninger til komplekse transformationer i I4.0 

LENE GAMMELGAARD

MISSION INNOVATION TEST: Alle involverede skal være i stand til at kommunikere virksomhedens mission PÅ mindre end 5 minutter og ANTÆNDE BEGEJSTRING OG ENGAGEMENT – HVIS IKKE – MOBILISERES RESSOURCERNE I DE INDIVIDER, DER SKAL SKABE RESULTATERNE IKKE 

Sustainability – A trying nuisance or an incredible once in a lifetime opportunity?

mobiliserer ekspansion – drevet af forretningspotentialet i de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling – SDG.

The Everest Way er en usædvanlig effektiv og enkel mobiliserende tilgang til virksomheds transformation. FUTURIZE THE EVEREST WAY er en metode til at innovere processer, der gør forandringsstyring og bæredygtig ledelse mere effektiv. Med udgangspunkt i en bred vifte af videnskabelige, samfundsmæssige og psykologiske kilder – tilbyder Lene en enkel, let forståelig og direkte implementerbar transformations metode.  FUTURIZE THE EVEREST WAY forløser  modstand mod forandring ved at mobilisere stimulerende målopnåelse gennem menneskelig innovation. Lene tilbyder en mental metode til, hvordan virksomheder kan gennemføre bæredygtig fremdrift – “gennem at give mennesker en meningsfuld grund til at ændre sig”.

Da jeg sagde JA og forpligtede mig til at bestige Mount Everest i 1996 – skete der noget i min hjerne. Jeg kan kun beskrive det, som en kvantesprings eksplosion. Jeg oplevede de neurotransformerende virkninger af at VILLE noget – nok – og opdagede neuroprogrammering – den mest transformative investering, du kan foretage for at skabe fremdrift – i dag.

Lene is committed to improve the state of the world

1 enkel metode til komplekse I4.0 transformationer

Den menneskelige hjerne er vores GPS til fremtidEN

VI KAN INNOVERE FREMTIDEN – EN HJERNE AD GANGEN

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION – THE EVEREST WAY

Vi kan innovere fremtiden – gør du?

Bæredygtighed er en makro-social udfordring, der angår os alle.

Bæredygtighed – En irriterende disruption eller en uvurderlig once-in a lifetime opportunity?

BIDRAGER  DU OG DIN ORGANISATION TIL AT FORBEDRE VERDENs TILSTAND?

Uanset om det er individuelle udfordringer eller gigantiske økonomiske potentialer indebære bæredygtighed fundamentalt mere end blot at reducere energiforbrug, cirkulær økonomi og effektiv ressourceudnyttelse.

Retfærdig bæredygtighed er fremtidens vigtigste opgave – en transformation organisationer og samfund som helhed står overfor at skulle tilpasse sig. Der er stort kommercielt potentiale forbundet med at være first-movers indenfor ALLE nicher af effektiv bæredygtighed.

I Lene Gammelgaard – Human Innovation – sigter vi på at levere virkelig innovative og livsforandrende mentale metoder til vores kunder til at forny virksomhedernes missioner – vi mobiliserer mennesker, der leder fremtiden.

Lene Gammelgaards GPS er den unikke fælles mission i de 17 verdensmål. FUTURIZE THE  EVEREST WAY for at skabe det, der aldrig er opnået før – mobiliserer en individuel refleksionsproces. Resultaterne kan bruges direkte i din forretningspraksis og mange år frem. 

FUTURIZE EVEREST WAY er 1 af verdens mest effektive transformationsmetoder. Din hjerne er din GPS til den fremtid du stræber mod.

Dit investeringsafkast er vores 1 prioritet.

Vores mission er at mobilisere global co-innovation gennem fokus på opdagelse, udvikling og kommercialisering af processer til udvikling af ledere og iværksættere af den fremtidige arbejdsstyrke –  mobiliseret af SDG.

VI KAN INNOVERE FREMTIDEN - 1 HJERNE AD GANGEN

FUTURIZE THE EVEREST WAY is 1 of the world's most efficient transformation methods.

A brain stretched through new thoughts and experiences – can never shrink to its previous base-line

Virkeligheden er – at vores nutid og fremtid giver os – ekspansive forretningsmuligheder gennem innovation af bidrag og samarbejde – for at forbedre verdens tilstand. 

FUTURIZE THE EVEREST WAY er en mental metode til ALLE – til at opnå noget – der ikke har kunnet lade sig gøre tidligere.

Risikovillighed til ambitiøs tænkning er fundamentet for Menneskelig innovation

Den 4 industrielle revolution transformerer os. UNs 2030 verdensmål  for bæredygtig udvikling – SDG – vil få massiv indflydelse på – hvad, hvorfor og hvordan vi innoverer i den fjerde industrielle revolution. De 17 Globale mål kommer i fokus – når vi vælger hvilke formål den teknologiske udvikling, robotics og digitalisering skal tjene. Verdensmålene vil blive en del af bevidstheden hos forretningspartnere, forbrugere, kunder, medarbejdere, lande og markeder og er en enestående mulighed for individer, virksomheder og organisationer til at placere bæredygtighed centralt på vores strategiske dagsordener, når vi transformerer for at skabe eksistens berettigelse i I4.0.

FUTURIZE THE EVEREST WAY ruster mennesker til målrettet at tage styringen i en stadig mere kompleks og uoverskuelig verden.

FUTURIZE EVEREST WAY udvikler dynamiske, engagerede og drivende individer – på alle niveauer – mennesker med en høj grad af nysgerrig ydmyghed og robust realisme. Fremskridts iværksættere drevet af en følelse af formål – uanset omfanget og varigheden af udfordringen. Fremskuende individer – der mobiliseres gennem en visionære matrix – en sund forretning  innoveret med fokus på ekspansion og afsæt i de globale mål for bæredygtig udvikling.

FUTURIZE THE EVEREST WAY LEDELSE – er en kontinuerlig, udviklende, fleksibel, skabende- og problemløsende adaptions proces – kombineret med risikovilligt lang-distance fokus.

FUTURIZE THE EVEREST WAY - TRANSFORMER VERDENSMÅLENE TIL JERES FORRETNINGSMISSION

STATUS QUO – retoriske forestillinger om teknologi og digitalisering som løsningerne på økonomiske, klimatiske og bæredygtigheds udfordringer er fremherskende. Innovation er i fokus for et stigende antal virksomheder, ledere, iværksættere og organisationer. Teknologi og digitalisering kan være et afgørende redskab til bæredygtighed og velstand – NÅR vi innoverer med fokus på ROI – investeringsafkastet – at det vi opfinder skal forbedre menneskers liv – ikke komplicere, bureaukratisere eller fremmedgøre. 

Innovation af teknologi og digitalisering – hypes – som revolutionerende løsninger. Den nyeste forskning dokumenterer dog, at den resultatfrembringende innovationskapacitet generelt er vakkelvoren. I dag er det blot 1 ud af 10 ledere, der formår at skabe det medarbejder engagement – der mobiliserer resultater. Mere end 65% ledere mener ikke de har tilstrækkelige kompetencer til de kommende 5 års teknologiske udvikling. 

Vi skal for alvor innovere menneskers mentale kapacitet – så vi ikke blokerer for fremdrifts muligheder.

For at banebrydende tanker overlever – fra idé til kommercialisering – er en række faktorer fundamentalt vigtige. Den mentale kapacitet til at udtænke og rumme disruptive ideer, udholde iværksætterrisiko, forene kulturel mangfoldighed på tværs af arbejdsstyrker og – etablere selvmobiliserende virksomheds kulturer uden stagnerende hierarkiske strukturer. 

Mobilisering af agil HUMAN INNOVATION er afgørende for at udnytte den 4. Industrielle Revolution til menneskehedens bedste.

FUTURIZE THE EVEREST WAY - ALT i 1 - mental metode til de komplekse transformationer vi alle er konfronterede med

Ledelse er evnen til at innovere målsætninger – der mobilisere menneskers adfærd – så forestillinger om hvad vi vil – omsættes til  resultater. Processerne fra visionerne bliver udviklet – til vi rent faktisk opnår det, vi sætter os for – og det personlige forhold mellem lederen og de, der skal udføre arbejdet – er udslagsgivende. 

Missions innovation og mobilisering af ledelses kompetencer og selv ansvarlighed i mennesker – der vil lede ind i fremtiden – er afgørende for eksistens berettigelsen for virksomheder og organisationer i I4.0.

MOBILISERER DU EN LEVEVÆRDIG FREMTID ?

FUTURIZE THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative & EFFEKTIVE TRANSFORMATIONS metoder

FUTURIZE THE EVEREST WAY oplæg – er mentale metoder til at udvikle, forfølge og gennemføre nutids- og fremtids målsætninger. Kombineret med gennemtestede anvisniger til hvordan vi tilpasser os den hastige pågående forandring – med risikovillighed – uden blokerende eksistentiel angst for det ukendte. 

FUTURIZE THE EVEREST WAY – mobiliserer jeres ekspansion – så i medskaber den 4. industrielle revolution

Hos LENE GAMMELGAARD – HUMAN INNOVATION – investerer vi i at udvikle transformerende missions innovations processer til – og med vores kunder. Vores mission er at mobilisere vedholden, agil innovation i dig og din organisation. 

Vores vision er at ekspandere global sam-skabelse gennem opdagelsen, innovationen og kommercialiseringen af metoder – der udvider den menneskelige kapacitet til at drive bæredygtige transformationer i den 4. industrielle revolution i overensstemmelse med de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling – SDG.

FUTURIZE THE EVEREST WAY – Keynotes, foredrag, seminarer, base-camps og transformations processer innoverer missioner, lederskab, organisationer og mennesker – der iværksætter og gennemfører det – der aldrig er opnået før. 

LEDELSES FORSKNING over de sidste 20 år viser, at max. 20% af virksomheder, der iværksætter forandringer, får gennemført dem. Og at blot 1 ud af 10 ledere formår at skabe det medarbejder engagement – der mobiliserer resultater.

BOOK: FUTURIZE THE EVEREST WAY – enkle løsninger til komplekse I4.0 transformationer – innoverer mennesker der leder fremtiden. Og opnå hvad der ikke tidligere har været muligt.

FUTURIZE THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder til individer, ledere, sociale entreprenører – fra bund til top i globale organisationer.

I want to let you know that your lifelong message of hope, positive action, self-help and attitude have been an inspiration to me for many years.  In my role as a recruiter I coach people daily on the challenges they face supporting demanding clients in business cultures that are ambiguous and sometimes just mean.  It resonates well with me that you have use your experiences Climbing High as a platform to motivate others.  I feel like you have mentored and enabled me to do the same thing for many people and I wanted to thank you for that.                                           

John Triggs | Senior Technical Recruiter| Genesis10 for mid sized to Fortune 100 companies

LENE ER 1 UD AF TOP 10 MOTIVATIONAL SPEAKERS I VERDEN

Bio Lene Gammelgaard: Fremtrædende motivational business speaker med fokus på bæredygtig ledelse & bestseller forfatter. Innovator af Futurize the Everest Way – En mental metode til at innovere det, der aldrig er opnået før. Lene er specialist i at mobilisere folk i organisationer til at innovere resultater gennem handling med fokus på SDG – FNs mål for bæredygtig udvikling. Lene kombinerer intellektuel nysgerrighed med hårdt vundne erfaringer fra bjergbestigning – Lene udvikler mentale målopnåelses strategier med afsæt i den nyeste neuro forskning. Lene har en baggrund i ekstrem sport og blev den 1. skandinaviske kvinde på toppen af Mount Everest 10. maj 1996. Lene har en juristgrad, er journalist og psykoterapeut. Taler engelsk, tysk og dansk på konferenceniveau.

LENE mobilisere hele organisationen gennem ord!          

Vi transformeres af den mest gennemgribende verdensomspændende disruption siden den første industrielle revolution i det 18. århundrede. Den 4 Industrielle Revolution er karakteriseret ved en fusion af teknologier, der udvisker grænserne mellem det fysiske, digitale og biologiske. Den 4 Industrielle Revolution er præget af teknologiske gennembrud inden for en række områder, herunder robotik, digitalisering, kunstig intelligens, nanoteknologi, kvantecomputering, bioteknologi, The internet of things, Cloud Computing og Cognitive Computing, 3D-print og autonome køretøjer. Den 4 Industrielle Revolution forandre og transformere næsten alle brancher - i alle lande. Hastigheden og rækkevidden af innovationer dikterer dannelsen af hele produktionssystemer, menneskelige ressourcer, ledelse og Global politik. Det overvældende opbud af trends, mega shifts og connectivity - fordrer at det enkelte individ tager stilling og ansvar for at skabe en leveværdig fremtid med mennesket i fokus. Vores eksistens er et accelererende komplekst mix af risici og muligheder. Vi mennesker er bedre informeret og indbyrdes forbundne end nogensinde før - og flere og flere vil have, at virksomheder skal tage deres del af ansvaret for klodens tilstand. Der er en voksende opmærksomhed på, at virksomheder bør beskæftige sig med langsigtet bæredygtighed. De virksomheder, der omstiller nu - vil være et skridt foran. Vi skal omdanne de globale verdens mål til personlige missioner. FUTURIZE THE EVEREST WAY er en katalysator for menneskelig innovation.

EN PROJEKTION FOR EN ØNSKVÆRDIG FREMTID - MOBILISERER FRA DAG 1

Gallup har studeret præstationer i organisationer og målt engagementet hos 27 millioner medarbejdere og mere end 2,5 millioner arbejdsenheder i løbet af de sidste to årtier. Ledere er ansvarlige for 70 % af medarbejders lave motivations score, estimerer Gallup. Utilstrækkelig ledelse er ansvarlig for en meget lav verdensomspændende medarbejderindsats. Kun 1 ud af 10 ledere vurderes af medarbejderene som motiverende. 

Harvard Business Review undersøgelser finder, at især senior ledere viser en uvilje til at tænke stringent på at forny deres verdensperspektiver og deres forestillinger om, hvordan organisationer forvaltes og transformeres. En sådan stagnation udgør en risiko – fordi det hæmmer medarbejdernes potentiale til at udnytte innoverende muligheder i den 4. industrielle revolution. 

Det er alarmerende at tallene i løbet af de sidste 12 år knapt har ændret sig til det bedre på trods af stigende investeringer i uddannelse af ledere – hvilket betyder, at langt de fleste ansatte over hele verden ikke udvikler og bidrager gennem arbejde.

LEDELSES FORSKNING fra de sidste 20 år dokumenterer at det maksimalt lykkes for 20 % af de virksomheder, der indleder forandringsprocesser, at gennemføre dem. 

LØSNINGEN – ENGAGEMENT – De omfattende GALLUP fund konkluderer: Når en virksomhed lykkedes med at hæve medarbejdernes engagements niveauer konsekvent på tværs af forretningsenheder – forbedres ALLE MÅLEVARIANTER!

FUTURIZE THE EVEREST WAY  er enkle udviklings metoder – der transformerer medarbejder adfærd og ledelses indvirkning.  

FUTURIZE THE EVEREST WAY innovere mobiliserende organisations missioner – der styrker ledelse og tiltrækker, mobiliserer og fastholder talentfulde medarbejdere – der vil samskabe ekstraordinære resultater i I4.0 

Programmer din hjerne som GPS til Fremtiden

Innovation starter med en tanke

Hvad hvis jeg fortæller dig, at der er noget du og dine kolleger kan gøre lige nu, der vil have en umiddelbar positiv fordel for dine nuværende – og fremtidige udsigter – og den overordnede samarbejdeskultur i organisationen? 

Og hvad hvis jeg fortalte dig, at DET innoverer på individ plan?

Og hvad hvis jeg fortalte dig, at ALLE kan gøre DET og DET koster ingenting?

Og hvad hvis jeg fortalte dig, at DET mobiliserer ekspansion ind i fremtiden?

Og hvad hvis jeg fortæller dig, at jeg personligt har testet DET i de mest ekstreme omgivelser – og ekstreme målsætninger og at DET virker hver gang!

Vil du gøre DET?

Jeg taler om de transformerende konsekvenser af at disciplinere din hjerne

Neuroprogrammering har umiddelbare og langvarige fordele – der kan gøre en forskel resten af dit liv.

Da jeg sagde JA til Scott Fischer’s spørgsmål – Vil du bestige Mount Everest med mig? – var det første jeg tænkte: Det kan jeg ikke!

Og så skete der en kvantesprings eksplosion i min hjerne – der mobiliserede ressourcer – jeg ikke anede jeg havde. Jeg blev simpelthen presset til at innovere ALT – der skulle til for, at VISIONEN om at bestige verdens højeste bjerg kunne blive til virkelighed. 

Startende med at jeg besluttede at bilde mig selv ind – jeg ville være i stand til at gennemføre NOGET, jeg ikke havde belæg for jeg ville kunne. 

Intet kunne stoppe mig i at nå toppen af verdens højeste bjerg – MOUNT EVENREST 

Jeg tog uortodokse metoder i brug – og udviklede min mentale programmering – TIL TOPPEN OG SIKKERT NED IGEN – der understøttede min bestigning og måske hjalp til at jeg overlevede, hvor andre døde. Jeg erfarede også – hvilken ledelse der bedst sikre overlevelse. 

Det der blev mobiliseret i mig – har været banebrydende og en vedvarende berigelse. Derfor har jeg dedikeret mit liv til at udvikle og forske i HUMAN INNOVATION og DECENCY LEADERSHIP

Jeg har investeret 20 år på at udvikle FUTURIZE THE EVEREST WAY – mental programmering – der eksplodere status quo.

FUTURIZE THE EVEREST WAY – er 1 af verdens mest effektive – ledelses, medarbejder og organisations transformations metoder – der innoverer resultater, der ikke tidligere har været mulige.

your return of investment is my 1 concern

Så når du investerer i en af mine FUTURIZE THE EVEREST WAY Keynotes eller transformationsprocesser – bliver du inviteret til at kontakte mig personligt i årene efter – hvis du får brug for fornyet brændstof – for at forfølge dine mål

MISSIONS INNOVATIONS TEST: ALLE  INVOLVEREDE SKAL PÅ 5 MINUTTER KUNNE KOMMUNIKERE EN VIRKSOMHEDS MISSION DER ANTÆNDER BEGEJSTRING OG MÅLRETTET FOKUS – ELLERS MOBILISERER DEN IKKE DE MENNESKER DER SKAL SKABE RESULTATERNE 

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af 4IR. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

Og det revitalisere – også på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION eksploderer lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid, der er værd at leve. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus på og behov for social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi kan vælge at innovere et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed og samfund. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opnå. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. Samt transformationer til innovativ mobilisering af udefrakommende forstyrrelser til fremtidig succes.

I I4.0 vil menneskets kreativitet have større betydning end nogensinde før.

HUMAN INNOVATION 

Fordi mennesker er i stand til at forestille sig fremtids visioner, som vi så bringer til live gennem vores opfindelser og missioner

Lene Gammelgaard er dedikeret til at udvikle missioner i overensstemmelse med de 17 2030 verdensmål

GLOBAL MATRIX TRANSFORMATION

ARE YOU STRIVING FOR A LIVEABLE FUTURE?

REVITALIZE - COMMIT TO IMPROVE THE WORLD

Hvordan kan vi innovere transformerende fremtids visioner og som enkelt personer tage medansvar for at innovere en Global LEVEVÆRDIG fremtid? 

Det enkelte menneske har grundet vores globale konnektivitet på de social medier en enestående mulighed for at medskabe retningen for klodens fremtid. 

Innover personligt, individuelt og lokalt – transformer globalt. 

Hvordan udfordrer vi vaneforestillinger – så der er en sandsynlighed for vi sam-skaber bidrag til de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling? 

Erhvervslivet er afgørende for innovationen af den globale økonomiske og menneskelige fremtid. 

DECENCY LEADERSHIP & HUMAN INNOVATION er simple løsninger på komplekse udfordringer.

Den fjerde industrielle revolution SKAL udfolde sig med mennesket i centrum. For hvad er den teknologiske udvikling ellers værd?

FUTURIZE THE EVEREST WAY - SIMPLE SOLUTIONs for COMPLEX CHALLENGES

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS MOBILIZE INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons