KICKSTART MED BÆREDYGTIGHEDS VÆKSTSTRATEGIER

Vi mennesker har stadig kontrol over, hvad vi opfinder, hvorfor og med hvilket formål.

Vi skal kontrollere hvad AI, Robotics og den teknologisk udvikling bruges til.
.
Lad os co-innovere I4.0 til større gavn for menneskeheden

med anstændigt lederskab og menneskelig innovation som GPS til fremtiden.
.

SDG'erne ER DEN BESTEMMENDE MATRIX for at opnå resultater og sikre virksomhedens langsigtede eksistens berettigelse.

Jeg opfordrer lederE til at løse  menneskers VIRKELIGE problemer

KICKSTART THE EVEREST WAY mobiliserer virksomheder til at innovere bæredygtighedsstrategier for at fremskynde resultat acceleration gennem medarbejderengagement

Det er tid til at mobilisere til en robust præ -Covid -æra ved at innovere strategier for at sikre din virksomheds eksistens berettigelse.

Det er unikke tider i ukendt territorie.

Coronavirus vil ændre verden og os permanent.

En krise i denne skala vil omskabe samfundet på dramatiske måder, på godt og ondt.

Efterhånden som infektionshastigheden ebber ud, økonomierne retter sig og når virksomheder forsøger at genetablere en fornemmelse af noget, der ligner “normalt”, vender optimismen tilbage.

Selvom der ikke er nogen måde at forudsige præcis, hvad den økonomiske skade og ændringer fra den globale COVID-19 coronavirus-pandemi vil være, er der bred enighed blandt økonomer om, at det vil have alvorlige negative konsekvenser for den globale økonomi. Corona -pandemien har nået næsten alle lande i verden.

Et stærkt og vedvarende come-back er langt fra garanteret.

Hvordan vil COVID-19 påvirke arbejdsmiljøet og virksomhederne?

Hvordan vil den langsigtede psykologiske virkning af Coronavirus påvirke?

Krisestunder giver også muligheder: mere sofistikeret og fleksibel brug af teknologi, mindre polarisering, en værdsættelse af livets enkle fornøjelser og behovet for bæredygtighed.

Ingen ved præcis, hvad der vil komme, men samfundet – regeringen, sundhedsvæsenet, økonomien, vores livsstil og forventninger til vores fremtid – vil ændre sig.

Dette tab af uskyld eller selvtilfredshed er en ny måde at være i verden på, som vi kan forvente påvirker vores gøren-i-verden.

Vil der være en stigning i efterspørgslen efter seriøse eksperter og anstændigt lederskab i stedet for populistiske sociale medie tilpasset retorik, der ikke har noget fundament i virkelighedsbaserede fakta?

Samfundsstrukturer ombrydes og kan gøre eksistensen bedre eller værre. Kriser kan tvinge os til at genoverveje, hvem vi er, og hvad vi værdsætter.

Tiden til forandring er modnet.

Nu er det tid til at begynde at fremme mere konstruktive mønstre i vores kulturelle og politiske diskurs.

For at co-innovere et i morgen, vi ønsker at leve i – skal vi innovere og vælge de bæredygtige, anstændige handlinger i dag!

Vi kan skabe en bedre fremtid for flere – én hjerne ad gangen!

Anstændig ledelse & Menneskelig innovation med fokus på de globale bæredygtighedsmål, som innovations og vækststrategi vil øge oddsene for virksomheders eksistens – i den COVID prægede 4 industrielle revolution.

Vi kan innovere et leveværdigt i morgen – en anstændig handling ad gangen.

Jeg opfordrer ledere overalt – til at løse folks virkelige problemer.

DU HAR VALGET!

KICKSTART MED BÆREDYGTIGHEDS VÆKSTSTRATEGI

IT ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE UNTIL IT'S DONE

Nelson Mandela

THE EVEREST WAY mobiliserer modstandskraft, målrettethed og den vedholdenhed, det kræver at innovere resultater med bæredygtighed som forretnings strategi I EN TURBULENT SAMTID

Innover fremtidens eksistens berettigelse med BÆREDYGTIGE virksomheds MISSIONER

Accelerate business result generation with SDG
  • DECENCY LEADERSHIP OG HUMAN INNOVATION er simple løsnings strategier til samtidens komplekse LEDELSES udfordringer

KICKSTART MED BÆREDYGTIGHEDS VÆKSTSTRATEGI

  • Hvordan kan JERES VIRKSOMHED bruge DE 17 verdensmål til at ACCELERERE resultat opnåelse?
  • Hvordan MOBILISERER LEDERE MEDARBEJDER ENGAGEMENT med innovative SDG forretnings strategier?
Accelerate business result generation with SDG

Vores mission med DECENCY LEADERSHIP og HUMAN INNOVATION er at udvikle banebrydende ledelses processer, der mobiliserer hidtil uset ekspansion gennem transformerede perspektiver, der engagerer medarbejderne og sikrer virksomheders eksistens berettigelse.

MISSIONS TEST: 

Alle involverede skal være i stand til at kommunikereR virksomhedens mission PÅ mindre end 2 minutter og ANTÆNDE BEGEJSTRING OG ENGAGEMENT – HVIS IKKE – MOBILISERES RESSOURCERNE IKKE I DE INDIVIDER, DER SKAL SKABE RESULTATERNE MED BÆREDYGTIGHED SOM FORRETNINGS STRATEGI. 

FUTURIZE THE EVEREST WAY Keynotes, mobiliserende foredrag, innovations processer til erhvervslivet og individuel coaching – giver mentale metoder til at eskalere resultat opnåelse med BÆREDYGTIGHED SOM FORRETNINGS STRATEGI, for at ekspandere og sikre forretnings muligheder i I4.0.

THE EVEREST WAY fremgangsmåden sandsynliggør – at du og jeres virksomhed er blandt de 20% – der med succes gennemfører de radikale transformationer, der kræves for at generere bæredygtige 2030 bundlinje resultater.

THE EVEREST WAY er en simpel 3-trins teknik til at udvikle de færdigheder, ledere og medarbejdere har brug for, til at innovere resultater i en stadig mere konkurrencepræget verden. De afgørende kompetencer til at udtænke og omdanne idealistiske visioner til forretnings resultater.

THE EVEREST WAY er en simpel strategi til at disciplinere hjernen til at gennemføre de resultater, organisationen sigter mod. En teknik, der mobilisere vedholdenhed og – vilje til at ville – også i livets mest pressede perioder. “THE WILL TO SUFFER”.

THE EVEREST WAY er en enkel mental metodik til kontinuerligt at genmobilisere mennesker, så vi skaber mulighederne og fuldfører målopnåelse. Teknikken kan bruges hele livet – på alle typer udfordringer.

THE EVEREST WAY Keynotes giver testede “best practice” til, hvordan du “bouncer” tilbage med modstandskraft fra daglige tilbageslag, modløshed og markeds provokerede kriser. Giv ikke op – start igen og blive ved…..

FOREDRAG FOREDRAG: BÆREDYGTIGHED SOM I4.0 FORRETNINGSSTRATEGIOM FORANDRINGSLEDELSE
KICKSTART MED BÆREDYGTIGHEDS VÆKSTSTRATEGI

RISIKOVILLIGHED ER FORUDSÆTNINGEN FOR INNOVATION

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af COVID-19. 

THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces metode og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

SKAB RESULTATER MED BÆREDYGTIG UDVIKLING – på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

UN’s verdensmål er en unik missions – og innovations matrix.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental teknik til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION mobiliserer innovations trang, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. 

Anstændigheds ledelse – lyder måske indledningsvis naivt og langsigtet – men det bidrager til – hvilke virksomheder, der overlever i fremtiden.

Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world? Anstændig forretnings førelse som udviklings strategi sikrer virksomhedens eksistens på den længere bane – fordi der er voksende fokus på og behov for bæredygtighed i yderste forstand. 

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør medskabe en fremtid, der er værd at arbejde i. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede transformationer og udvikle de bæredygtige missioner, der sandsynliggør en plads i den globale konkurrence. 

 

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opnå. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det  – uden meromkostning generere ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer ekspanderer deres hjerne kapacitet og vilje til at gennemføre – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. 

KICKSTART MED BÆREDYGTIGHEDS VÆKSTSTRATEGI

Hvad hvis jeg fortæller dig, at der er noget du og dine kolleger kan gøre lige nu, der kan skabe resultater I aldrig tidligere har opnået?

Og hvad hvis jeg fortalte dig, at ALLE kan gøre DET og DET ikke koster noget?

Vil du gøre DET?

Jeg taler om de transformerende konsekvenser af at disciplinere din hjerne

Neuroprogrammering har umiddelbare og langvarige fordele – der gør en forskel 

Foredragsholder Lene Gammelgaard

Da jeg sagde JA til Scott Fischer’s spørgsmål – Vil du bestige Mount Everest med mig? – var det første jeg tænkte: Det kan jeg ikke!

Og så skete der en kvantesprings eksplosion i min hjerne – der mobiliserede ressourcer – jeg ikke anede jeg havde. Jeg blev simpelthen presset til at innovere ALT – der skulle til for, at VISIONEN om at bestige verdens højeste bjerg kunne blive til virkelighed. 

Startende med at jeg besluttede at bilde mig selv ind – jeg ville være i stand til at gennemføre NOGET, jeg ikke havde belæg for, jeg ville kunne. 

Intet kunne stoppe mig i at nå toppen af verdens højeste bjerg – MOUNT EVEREST 

Jeg tog uortodokse metoder i brug – og udviklede min mentale programmering – TIL TOPPEN OG SIKKERT NED IGEN 

Det der blev mobiliseret i mig – har været banebrydende. Derfor har jeg dedikeret mit liv til at udvikle og forske i HUMAN INNOVATION og DECENCY LEADERSHIP

Jeg har investeret 20 år på at udvikle FUTURIZE THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest effektive – ledelses, medarbejder og organisations transformations metoder – der genererer resultater, der ikke tidligere har været mulige

FOREDRAG: BÆREDYGTIGHED SOM I4.0 FORRETNINGSSTRATEGI skaber

FOREDRAG: BÆREDYGTIGHED SOM FORRETNINGSSTRATEGI

A.T. Kearney, ABB A/S,ABB Robotics GmbH, Aeon Consulting Group Switzerland, Allianz GmbH, Alliance Politikerin Forum, AMKA, B&O Chicago, BBE Retail Experts, BHB Marketing GmbH, Bilfinger Berger GmbH, BMW, Boston Consulting Group, Capvis, Capvis Zürich, Celgene Bio, Colombus IT, COOP, Comlux Aviation Spain, Continental, Daimler Chrysler, Danica, Dafolo, Danish Business Counsil Dubai, Dansk Supermarked, Den Danske Bank, Deutsche Bank, Deutsche Bank, Incentive Reisen “Club der Besten” Kuusamo, Ekstra Bladet, Finland, Deutsche Bundes Bahn, Deutsche Gesellschaft für Qualität, Deutsche Telecom, DHL Solutions GmbH, DFDS, DTU-Technical University, DZ Bank AG, Ecco Shoes, EFQM Forum Berlin, Egmont Koncern, Elli Lilly GmbH, Frederikssund Kommunale Ledere, Environmental Ministry Denmark, General Electric, Grundfos, Hamlet Private Hospital, Hilti Lichtenstein, HUNKEMÖLLER, IBM, IDA, Janssen-Cilag, Lego, Maersk, McKinsey Women’s Workshop Sweden, Mekom Schweiz, Merck Aussendienst Berlin, Ministry of Education, Mobil Oil, MT Højgaard A/S, MÜNSTER ÜNIVERSITÄTS HOSPITAL – NEUROSCIENTISTS, Naturstyrelsen, NCC, Netto, New Directions Boston, Norwegian Defence Logistics Operation, Nokia Siemens Russia, Novo Nordisk A/S, Novozymes, PFA, Point S Italy, Rockwood Litium USA, Sabex Canada, SAS-Institute IT, SAS-Scandinavian Airlines, Scandinavian Fur, Scandlines, Schwarzkopf Professional AG South Africa, SEB Bank, Shell Paris, Silvan A/S, Skanska, Swiss Reassurance Company Zürich + Zermat, SSAB Stockholm, Systemhaus Bissinger Gmbh, TATA Consultancy Services, TALARFORUM, TRUSTPILOT, T-Systems, Valliant, Velux, VERO MODA, Vestas, VIP-Ambassadors Tour Norway, Voith Paper Automation, Aarhus University, Business and Social Sciences, Department of Economics and Business

FUTURIZE THE EVEREST WAY - ENKLE LØSNINGER TIL KOMPLEKSE UDFORDRINGER

RESULTATSKABENDE ledere fokuserer ikke på øget omsætning - de inspirerer gennem missioner der giver mening for medarbejderne

SUCCESFULDE ORGANISATIONER MOBILISERER SAMSKABELSE GENNEM VISIONER med mening DER LEDER IND I FREMTIDEN

TRANSFORMEREnde ledere MOBILISERE - gennem at invitere den enkelte til at bidrage til en Bæredygtig MISSION

Copyright© 2021 LENE GAMMELGAARD – HUMAN INNOVATION