Verden er på et socialt, miljømæssigt og økonomisk “TIPPINGPOINT”. COVID 19, afmattet vækst, stigende ulighed og accelererende klimaændringer skaber grobunden for et tilbageslag mod kapitalisme, tillid til politikere, globalisering, teknologi og eliter. 

FUTURIZE

Hvad er jeres virksomheds nuværende situation, hvilke markeds udfordringer er i konfronteret med, hvilke mega trends dikterer jeres eksistens og hvilke menneskelige ressourcer skal i udvikle?

Accelerate business result generation with SDG

COVID 19 har transformeret verdens økonomien. Ingen ved på nuværende tidspunkt hvad konsekvenserne bliver for Danmarks og verdens erhvervsliv.

Vi står overfor en unik mulighed i verdenshistorien for at vælge hvordan vi vil bidrage til morgensdagen skal forme sig. 

UN’s 17 verdensmål er en unik matrix for innovations af bæredygtighed som vækststrategi for at sikre eksistens berettigelse for din virksomhed på sigt.

Det kræver risikovillighed og pioner ånd at skabe jeres næste vækstcyklus.

KICKSTART THE EVEREST WAY

Jeg opfordrer ledere til at løse  menneskers virkelige problemer

Hvad er det for en verden vi skaber – med alle de innovationer, vi har og får til rådighed?

Kun 33% af medarbejdere er engagerede i henhold til Gallups – State of  Workplacerapport 

Desuden indikerer resultaterne, at 51% ikke har været engageret  i lang tid.

Ikke-engagerede medarbejdere koster amerikanske virksomheder op til 550 milliarder dollars om året

Hvis du føler dig umotiveret, usikker på dine ambitioner eller ikke kan engagere dig i dit nuværende arbejde, synes 51% at være i samme utilfredsstillende stagnation

Business Speaker Lene Gammelgaard


VI KAN INNOVERE EN LEVE-VÆRDIG FREMTID – 1 HJERNE AF GANGEN

Foredrag om de 17 verdensmål

transformationer kræver innovation af en ny matrix for succes

KICKSTART THE EVEREST WAY – er simpel mental programmering, der mobiliserer kvantesprings udviklings fokus, risikovillighed, selvansvar og ekstrem udholdenhed.

KICKSTART THE EVEREST WAY – innoverer forudsætningerne for at drive resultatskabende og bæredygtige initiativer fra idé til resultater på bundlinjen. 

FOREDRAG: BÆREDYGTIGHED SOM I4.0 FORRETNINGSSTRATEGI

Når du investere i at ville lykkes med ambitiøse transformationer, skal du have reel  indsigt i den menneskelige psykologi, der mobilisere ressourcer i de individer, der skal skabe resultaterne. 

Hvad stiller vi op med de 50% medarbejdere, der ikke er engageret på jobbet? Ofte på grund af utilstrækkelig ledelse.

Hvorfor tager mellem 6-15 % af voksne i den vestlige verden, der vel burde være det nemmeste sted at leve – antidepressiv medicin, for at udholde tilværelsen? Hvorfor er op til 70 %, så stressede, at det påvirker helbredet og på sigt, medfører sygemeldinger, der koster erhvervslivet og samfundet milliarder?

Hvis vi investerer i udviklingen af menneskelige ressourcer og lykkes med at innoverer ledelses færdigheder, der mobiliserer medarbejderengagement – kan vi accelerere skabelsen af en fremtid vi gider arbejde og leve i. 

Det er chokerende at blot 1 ud af 10 ledere på verdensplan formår, at forløse medarbejderes virkelyst. Og at tallene ikke har rykket sig de seneste 20 år. Der er solid økonomi i, at skabe organisations kulturer, mennesker blomstrer i.

Vi SKAL kunne gøre det bedre at være menneske i det 21. århundrede. Når vi har diverse studier, der afdækker hvad der skal til for at lykkes med menneskelig udvikling og radikale organisations transformationer!!!

Overbevisende missioner – der giver mening. Og “leves” af ledelsen.

Gennemtænkte jobfunktioner – der udnytter de ressourcer den ansatte brænder after at byde ind med.

Autencitet og gensidig tillid. To vejs kommunikation er afgørende for en produktiv organisations kultur. 

Indsigt i at medarbejdere ved, hvad organisationen har brug for og kommer med innovative løsninger, hvis nogen lytter til dem.

Verden har brug for flere menneskelige innovatører - med fokus på innovation der bidrager til bedre liv for flere

Oddsen for at blive engageret og tilfreds med dit virke stiger  – hvis du arbejder på meningsfulde projekter hver dag.

LIGE NU er det bedste tidspunkt at vælge at gøre noget meningsfuldt, der skaber værdi, der betyder noget for dig. Og andre mennesker. Bæredygtighed som forretnings strategi – fremtids sikre virksomheden.

De 17 verdensmål er MATRIX’en til at iværksætte fremtids orienterede transformationer.

Den vigtigste fordel på kort sigt – ved at forfølge dit bidrag til bæredygtighed er den tilfredsstillelse, det bringer at udføre “et reelt stykke arbejde”, der giver mening i dit arbejdsliv – forbedrer verdens tilstand og skaber vores fremtid.

Er vore arbejds forestillinger leve-værdige? 

Hvordan skal fremtidens arbejdsplads være for mennesker?

SDG tilbyder ALLE en matrix til at innovere mening med arbejde og liv.

Teams med højt engagement skaber 21% større return of investment.

Gallup undersøgelsen finder, at de mest succesrige organisationer gør medarbejderengagement vigtig for deres forretnings strategi. Medarbejderne erfarer at organisationen har klare mål og  giver dem værktøjer og opbakning til at udføre deres jobfunktioner.

Hvorfor er engagerede teams mere rentable?

De teams, der scorer 20% højest engagement udviser en 41% reduktion i fravær og 59% mindre jobveksling.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS – SDG-resultat skabelse har brug for ledere og organisationer med et ægte engagement i at mobilisere andre gennem innovativ indflydelse. 

Lene’s oplæg og engagement  mobiliserer  jeres  begejstring for de mega trends, der former beslutningstagningen og arbejdsvilkårene i  en pre – COVID kompleks global verden.

FORBEDREDE bundlinjeR gennem bæredygtighedS MISSIONER, anstændig ledelse og menneskelig innovation

KICKSTART THE EVEREST WAY OPLÆG DER TRANSFORMERER STATUS - QUO

KICKSTART THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. KICKSTART THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af COVID. KICKSTART THE EVEREST WAY giver jer en resultat accelererende projekt- og proces matrix og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

KICKSTART THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. KICKSTART THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

Og det revitalisere – også på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION eksploderer lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Foredrag om de 17 verdensmål

KICKSTART YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid, der er værd at leve. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede organisationen og udvikle ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus på og behov for social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi kan vælge at innovere et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opnå. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. Samt transformationer til innovativ mobilisering af udefrakommende forstyrrelser til fremtidig succes.

RETURN OF INVESTMENT:

THE EVEREST WAY - virker resten af livet - i alle sammenhænge - når i tager ansvaret for at implementere!

  • I får mentale strategier, der udvikler og mobilisere jeres unikke MISSION.
  • I får en mental projekt- og proces metode, der i alle situationer, alle kriser, giver GPS styring – der fører til resultater!
  • I får teknikker, der sikre udviklingen at de talentfulde medarbejdere, netop i skal bruge for at lykkedes over tid.
  • I får succesfaktoren – Viljen til at lide. Det mentale beredskab til at tackle alle disruptions og forhindringer – indtil i har nået det i sætter jer for. FUTURIZE THE EVEREST WAY - ENKLE LØSNINGER TIL KOMPLEKSE UDFORDRINGER

RESULTATSKABENDE ledere fokuserer ikke på øget omsætning - de inspirerer gennem missioner der giver mening for medarbejderne

FREMTIDSORIENTEREDE ORGANISATIONER MOBILISERER SAMSKABELSE GENNEM ATTRAKTIVE VISIONER DER GIVER MENING

TRANSFORMEREnde ledere MOBILISERE - gennem at invitere den enkelte til at bidrage til en Bæredygtig MISSION

Copyright© 2022 LENE GAMMELGAARD – HUMAN INNOVATION