NeuroLeadership

En af de vigtigste indsigter i vores årti er NeuroLeadership - Mental Programmering. Neuroforskning understøtter at du kan innovere ressourcer ved at disciplinere, hvordan du tænker og agerer. NeuroLeadership er uendeligt multiplicerbart og koster ingenting. Vil det være noget for jer? Jeg tilbyder 3 mentale trin "The Everest Way" til at programmere dig selv og din organisation til at Innoverer mennesker gennem Ledelse i Radikale Tider. Vent ikke - START NU - SKAB fremtidens organisation. Tag Ledelse til næste Niveau. Innover mennesker med Human Innovation.
Lene Gammelgaard The Everest Way
Vi kan samskabe vores fælles fremtid gennem Human Innovation og Decency Ladership. En hjerne ad gangen! Start NU!
sign

Innovation starter i hjernen

Stræber du efter en leveværdig fremtid?

Verden er i ombrud. Fører den Matrix vi har formet vores bevidsthed efter de seneste årtier – til en ønskværdig Global fremtid? Hvad skal vi innovere i stedet? Vi lever i disruptive løsnings- og handlingskrævende scenarier.  Vi er konfronteret med et verdensomspændende behov for effektive transformerende leder kvaliteter.

World Economic Forum-Committed to improving the state og the World

Verdensøkonomien er i bedring. I 2017 nåede den globale økonomiske vækst 3 procent – den højeste vækstrate siden 2011 – og væksten forventes at forblive stabil i det kommende år. Den forbedrede globale økonomiske situation giver landene mulighed for at fokusere på langsigtede spørgsmål som bæredygtig økonomisk vækst, mindskelse af køns- og etniske uligheder, økonomisk diversificering og eliminering af traditionelle hindringer, som hæmmer udviklingen.

Samtidens humanistiske problemer nødvendiggør, at ansvarlige parter engagerer sig i transformerende bestræbelser på at forny fundamentet for samfunds forestillinger.

I de seneste årtier har de lande, der udviklede sig gennem ekstensiveret velstand, implementeret en stærk social kontrakt som deres vejledende mission. Udligningskampen for at dele velstand mellem kapital og arbejdskraft mere retfærdigt.

I dag er vi vidne til en udbredt bevidsthed om, at kapitalismen er DET globale styrende princip – en “human misusing matrix” – hvor kapitalisme er vinderen. Et videreført traditionelt menneskesyn hvor enkeltpersoner reduceres til produktions enheder eller tal i statistikker.

Mennesker har brug for mening – for at bidrage og mobilisere alle iboende ressourcer.

Stræber du efter en leveværdig fremtid?

Hvordan kan vi innovere transformerende indsatser for at stræbe efter en bedre fremtid og tage medansvar for at dechifrere det Globale uligheds damoklessværd?

Hvordan udfordrer vi bedst og kasserer de uhensigtsmæssige konsekvenser af materialismens gentagne mønstre og holder op med at gøre mere af det samme – i et forsøg på at producere os ud af et paradigmeskift – mod DECENCY LEADERSHIP & MENNESKLIG INNOVATION.

Erhvervslivet er en vigtig interessent i samskabelsen af den globale økonomiske og menneskelige fremtid. Den private sektor, med dets globale spænd og indflydelse, kan tage føringen.

Erhvervsledere kan spille en ledende rolle. Decency Leadership er en simpel løsning på komplekse udfordringer.

 

For at stræbe ud over Status Quo skal vi stille skarpt på kvaliteten, der skal bære ​den økonomiske vækst fremfor snævert at fokusere på mængden – som traditionelt målt af BNP.

Vi må sikre, at den fjerde industrielle revolution udfolder sig med menneskeheden i centrum. Fordi Global Stabilitet med afsæt i menneskelig retfærdighed er den eneste strategi for langsigtet succes.

Vi kan kun stræbe efter en bedre fremtid for menneskeheden – hvis du involverer dig og din organisation!

Innover lokalt – transformer globalt.

Jeg håber, at du vil blive fascineret af det eksponentielle banebrydende udviklingspotentiale – Everest Way-programmeringen mobiliserer.

Og stræbe efter en bedre fremtid – hvor vi sammen transformerer ved at forpligte os til at forbedre verdens tilstand.

De fleste ønsker at forbinde sig til en leder og en organisation der gør en forskel i verden.

Vi kan påvirke vores fælles fremtid – One Brain at the Time.

NeuroLeadership

Vær medskaber af fremtiden
The Everest Way
Din hjerne er din GPS til fremtiden
#Lene Gammelgaard

NeuroProgrammering

Programmer din hjerne
Mobiliser fornyet håb
Kontinuerlig kampgejst

Step 1-10 Top Leadership Skills

Lene Gammelgaard Decency Leadership

Lene transformerer med sine Business Talks!

I dare say that you have reached your goal and are already among the Top 10 Motivational speakers in the World, at least when it comes to content ...
Dit foredrag i Emmenbrücke 2017 var et højdepunkt for vores tiltag. Oplægget var fremragende orienteret mod selskabets transformations proces. I tillæg var det ekstremt velegnet til vores nøgleprojekt, refinansiering af virksomheden. Vi overførte øjeblikkeligt din Everest metafor på vores udfordring på kapitalmarkederne. Vi udstedte en ny obligation i de følgende dage og teamene skulle klare alle forberedelserne inden for kort tid og kvalitativt. Det var en helt ny udfordring for os alle. Vi brugte dit mantra "Til toppen og sikkert ned igen" gentagne gange, og princippet om selv-ansvar har også her været succesfuldt. Transaktionen er gennemført med fremragende resultat. Kollegerne er meget tættere forbundet nu end før du kom.
Matthias Wellhausen CFO SCHMOLZ + BICKENBACH Group
Member of the Board

Vi kan påvirke fremtiden - En hjerne ad gangen

Vi har alle brug for inspiration til at holde os i gang - uanset hvor professionelle vi bliver. Vil du modtage mine Brainy Quotes månedligt - til dig selv, dit team og måske hele firmaet? Mine citater leverer øjeblikkelig mobilisering af omsættelige indsigter.
Email adresse *
Fulde navn
#Lene Gammelgaard  Mental Survival Skills
Start today!
Do it!
Denne spektakulære citat bog - destillerer generationers visdom om ledelse. Hvad skal der til for at du som menneske kan inspirere andre til at blive den bedste udgave af dem selv? Hvordan disciplinere du din psyke til at blive udholdenheds specialist? Succes over tid kræver nogle fundamentale egenskaber - vi alle kan udvikle, hvis vi vil. I TOP 10 Mental Leadership Skills findes de universelle byggeklodser - ethvert menneske, der ønsker at lede i ordets sande betydning - kan finde fornyet kampgejst gennem.
Lene Gammelgaard To the Summit and Safe return 2017
Tør du forfølge dine inderste drømme - The Everest Way?
Jeg tilbyder dig 3 enkle mentale trin til en leveværdig fremtid!
Lær at risikere og mobilisere din egen fri sættende vision fra den første skandinaviske kvinde der besteg og overlevede Mount Everest 10. maj 1996. Succes er et spørgsmål om passion, valg, risikovillighed, viljestyrke, mental forberedelse og fuldbyrdelse. Vilje til at lide - kontinuerlig udholdenhed og recommitment - er udslagsgivende. Lene deler sine enkle trin til hvordan du kan programmere din hjerne med det du virkelig vil og fortsætte, indtil du har nået dine unikke mål. "To the summit and safe return" er et strategisk værktøj og en sober medrivende beretning, fyldt med praktiske erfaringer, du kan anvende i dag for at opnå det liv du drømmer om.