STRÆBER DU EFTER EN LEVEVÆRDIG FREMTID I DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION? 

INNOVATE – FUTURIZE – HUMANIZE I4.0 – THE EVEREST WAY. WE CAN INNOVATE THE FUTURE – ONE BRAIN AT THE TIME. FOR HUMANKIND TO BENEFIT FROM THE LIMITLESS OPPORTUNITIES IN I4.0 – WE MUST INNOVATE OUR BELIEFS IN WHAT IS POSSIBLE – THEN WE MUST COMMIT TO IDEALISTIC MISSIONS – AND RISK – VENTURING INTO THE UNKNOWN – TO ACHIEVE WHATS NEVER BEEN ACCOMPLISHED BEFORE. 

TO KEEP IT SIMPLE I CALL IT – FUTURIZE THE EVEREST WAY – enkle løsninger til komplekse transformationer i I4.0 

CEO’s UDRÅBER LENE til at være blandt verdens Top 10 Motivational BUSINESS Speakers

FUTURIST LENE GAMMELGAARD

FUTURIZE THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest effektive innovations metoder

MENNESKER MOBILISERES AF MISSIONER DER GIVER MENING

Den menneskelige hjerne er vores GPS til den fremtid – vi stræber mod

FUTURIZE THE EVEREST WAY udvikler innovative missioner, ledere og mennesker – der driver bæredygtige transformationer i den 4. industrielle revolution. Lene Gammelgaards foredrag, oplæg og længerevarende programmer – mobiliserer jeres ekspansion i overensstemmelse med de 17 Verdens mål.

FUTURIZE THE EVEREST WAY mobiliserer enkle løsninger til komplekse I4.0 transformationer – og innoverer mennesker der leder fremtiden  

BOOK: FUTURIZE THE EVEREST WAY – innover mobiliserende fremtidsmissioner og opnå hvad der ikke tidligere har været muligt 

FUTURIZE THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder til individer, ledere, sociale entreprenører – fra bund til top i globale organisationer

Du er 1 af TOP 10 Motivational Speakers i verden!           

I want to let you know that your lifelong message of hope, positive action, self-help and attitude have been an inspiration to me for many years.  In my role as a recruiter I coach people daily on the challenges they face supporting demanding clients in business cultures that are ambiguous and sometimes just mean.  It resonates well with me that you have use your experiences Climbing High as a platform to motivate others.  I feel like you have mentored and enabled me to do the same thing for many people and I wanted to thank you for that.                                           

John Triggs | Senior Technical Recruiter| Genesis10 for mid sized to Fortune 100 companies

Vi transfores af den mest gennemgribende verdensomspændende disruption siden den første industrielle revolution i det 18. århundrede. Den 4 Industrielle Revolution er karakteriseret ved en fusion af teknologier, der udvisker grænserne mellem det fysiske, digitale og biologiske. Den 4 Industrielle Revolution er præget af teknologiske gennembrud inden for en række områder, herunder robotik, kunstig intelligens, nanoteknologi, kvantecomputering, bioteknologi, The internet of things, Cloud Computing og Cognitive Computing, 3D-print og autonome køretøjer. Den 4 Industrielle Revolution forandre og transformere næsten alle brancher - i alle lande. Hastigheden og rækkevidden af innovationer dikterer dannelsen af hele produktionssystemer, menneskelige ressourcer, ledelse og Global politik. Det overvældende opbud af trends, mega shifts og connectivity - fordrer at det enkelte individ tager stilling og ansvar for at skabe en leveværdig fremtid med mennesket i fokus.

Det lykkes Lene at transformere hele organisationeR gennem ord

#Lene Gammelgaard - Mobiliser talentfulde medarbejdere der leder ind i fremtiden

Gallup har studeret præstationer i organisationer og målt engagementet fra 27 millioner medarbejdere og mere end 2,5 millioner arbejdsenheder i løbet af de sidste to årtier. Ledere tegner sig for mindst 70% af variansen i medarbejders engagementscore på tværs af forretningsenheder, estimerer Gallup. Mangelfuld ledelse er ansvarlig for en meget lav verdensomspændende medarbejderinddragelse. Kun 1 ud af 10 ledere vurderes af medarbejderene vurderes som motiverende. Harvard Business Review undersøgelser finder, at især erfarne ledere viser en uvilje til at tænke stringent på at forny deres verdensperspektiver og deres ideer om, hvordan organisationer forvaltes og transformeres. Hvilket udgør en indbygget risiko fordi det hæmmer medarbejdernes potentiale til at udnytte de uendelige, innoverende muligheder i den 4. industrielle revolution. Det er alarmerende at tallene i løbet af de sidste 12 år knapt har ændret sig til det bedre, hvilket betyder, at langt de fleste ansatte over hele verden ikke udvikler og bidrager gennem arbejde.

Mennesker skal mobiliseres gennem innovativ ledelse for at skabe bæredygtige resultater i I4.0. 

FUTURIZE THE EVEREST WAY  er enkle udviklings metoder – der transformerer medarbejder adfærd og ledelses indvirkning.  FUTURIZE THE EVEREST WAY innovere mobiliserende organisations missioner – der tiltrækker og fastholder talentfulde medarbejdere – der vil samskabe ekstraordinære resultater i I4.0. 

Programmer din hjerne som GPS til Fremtiden

Innovation starter med en tanke

Hvad hvis jeg fortæller dig, at der er noget du og dine kolleger kan gøre lige nu, der vil have en umiddelbar positiv fordel for dine nuværende – og fremtidige udsigter – og den overordnede samarbejdeskultur i organisationen? 

Og hvad hvis jeg fortalte dig, at DET innoverer på individ plan?

Og hvad hvis jeg fortalte dig, at ALLE kan gøre DET og DET koster ingenting?

Og hvad hvis jeg fortalte dig, at DET mobiliserer ekspansion ind i fremtiden?

Og hvad hvis jeg fortæller dig, at jeg personligt har testet DET i de mest ekstreme omgivelser – og ekstreme målsætninger og at DET virker hver gang!

Vil du gøre DET?

Jeg taler om de transformerende konsekvenser af at disciplinere din hjerne

Neuroprogrammering har umiddelbare og langvarige fordele – der kan gøre en forskel resten af dit liv.

Da jeg sagde JA til Scott Fischer’s spørgsmål – Vil du bestige Mount Everest med mig? – var det første jeg tænkte: Det kan jeg ikke!

Og så skete der en kvantesprings eksplosion i min hjerne – der mobiliserede ressourcer – jeg ikke anede jeg havde. Jeg blev simpelthen presset til at innovere ALT – der skulle til for, at VISIONEN om at bestige verdens højeste bjerg kunne blive til virkelighed. 

Startende med at jeg besluttede at bilde mig selv ind – jeg ville være i stand til at gennemføre NOGET, jeg ikke havde belæg for jeg ville kunne. 

Intet kunne stoppe mig i at nå toppen af verdens højeste bjerg – MOUNT EVENREST 

Jeg tog uortodokse metoder i brug – og udviklede min mentale programmering – TIL TOPPEN OG SIKKERT NED IGEN – der understøttede min bestigning og måske hjalp til at jeg overlevede, hvor andre døde. Jeg erfarede også – hvilken ledelse der bedst sikre overlevelse. 

Det der blev mobiliseret i mig – har været banebrydende og en vedvarende berigelse. Derfor har jeg dedikeret mit liv til at udvikle og forske i HUMAN INNOVATION og DECENCY LEADERSHIP

Jeg har investeret 20 år på at udvikle FUTURIZE THE EVEREST WAY – mental programmering – der eksplodere status quo.

FUTURIZE THE EVEREST WAY – er 1 af verdens mest effektive – ledelses, medarbejder og organisations transformations metoder – der innoverer resultater, der ikke tidligere har været mulige.

your return of investment is my 1 concern

MISSIONS INNOVATIONS TEST: ALLE  INVOLVEREDE SKAL PÅ 5 MINUTTER KUNNE KOMMUNIKERE EN VIRKSOMHEDS MISSION DER ANTÆNDER BEGEJSTRING OG INTERESSE ELLERS MOBILISERER DEN IKKE DE MENNESKER DER SKAL SKABE RESULTATERNE 

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af 4IR. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

Og det revitalisere – også på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION eksploderer lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid, der er værd at leve. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus på og behov for social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi kan vælge innovere et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed og samfund. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opfinde. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. Samt transformationer til innovativ mobilisering af udefrakommende forstyrrelser til fremtidig succes.

I I4.0 vil menneskets kreativitet have større betydning end nogensinde før. 

Fordi mennesker er i stand til at forestille sig fremtids visioner, som vi så bringer til live. 

                            HUMAN INNOVATION

 

GLOBAL MATRIX TRANSFORMATION

INNOVATION STARTER I HJERNEN

ARE YOU STRIVING FOR A LIVEABLE FUTURE?

REVITALIZE - COMMIT TO IMPROVE THE WORLD

Hvordan kan vi innovere transformerende fremtids visioner og som enkelt personer tage medansvar for at innovere en Global LEVEVÆRDIG fremtid? Innover lokalt – transformer globalt. Hvordan udfordrer vi vaneforestillinger og innoverer fremtiden? Erhvervslivet er afgørende i samskabelsen af den globale økonomiske og menneskelige fremtid. DECENCY LEADERSHIP & HUMAN INNOVATION er simpel løsninger på komplekse udfordringer.

Den fjerde industrielle revolution SKAL udfolde sig med mennesket i centrum. Global Stabilitet med afsæt i menneskelig retfærdighed – er den eneste strategi for bæredygtig succes.

ARE YOU STRIVING FOR A LIVEABLE FUTURE IN I4.0

Book - FUTURIZE THE EVEREST WAY - SIMPLE SOLUTIONs for COMPLEX CHALLENGES

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS MOBILIZE INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons