NeuroLeadership

En af de vigtigste indsigter i vores årti er NeuroLeadership - Mental Programmering. Neuroforskning understøtter at du kan innovere ressourcer ved at disciplinere, hvordan du tænker og agerer. NeuroLeadership er uendeligt multiplicerbart og koster ingenting. Vil det være noget for jer? Jeg tilbyder 3 mentale trin "The Everest Way" til at programmere dig selv og din organisation til at Innoverer mennesker gennem Ledelse i Radikale Tider. Vent ikke - START NU - SKAB fremtidens organisation. Tag Ledelse til næste Niveau. Innover mennesker med Human Innovation.
Lene Gammelgaard The Everest Way
Vi kan samskabe vores fælles fremtid gennem Human Innovation og Decency Ladership. En hjerne ad gangen! Start NU!
sign

Innovation starter i hjernen

Verden er i ombrud. Fører den Matrix vi har formet vores bevisthed efter de seneste årtier - til en ønskværdig Global fremtid? Hvad skal vi innovere i stedet? Vi er konfronteret med et verdensomspændende behov for effektive transformerende leder kvaliteter. Vi lever midt i disruptive løsnings- og handlingskrævende scenarier. Hvordan takler vi digitalisering, kompleksiteterne i videns samfundet, robotiesering, befolknings tilvækst, afværgning af en tredje verdenskrig og stræber parallelt efter bæredygtige målsætninger, menings givende teknologiske landvindinger samt fremtids adapterende karriere? Klodens tilstand viser, at det er tid, vi bringer facts fra neuro forskning og psykologien ind i hvordan ledelse skal transformeres for at opfinde fremtidens bæredygtige koncept. NeuroLeadership er et ekspanderende forsknings felt indenfor ledelses udvikling, der tager afsæt i hjernens fysiologi. Jeg testede min hjerne selv-programmering - Til toppen og sikkert ned igen - da jeg besteg Everest 10. maj 1996. Jeg har været lidenskabeligt optaget af NeuroLeadership lige siden. Din kapacitet vil eksplodere, når du disciplinere hjernens neuro plasticitet. Mine mentale metoder - The Everest Way - foredrag og Motivational Speaks er efterspurgt Globalt af ledere der vil mobilisere fremtiden. "Make it happen - and have fun". Human Innovation gennem NeuroLeadership. En hjerne ad gangen!

NeuroLeadership

Programmer din hjerne og din organisation til at nå toppen
"The Everest Way"
Din hjerne er din GPS til fremtiden
#Lene Gammelgaard

NeuroProgrammering

Programmer din hjerne
Mobiliser fornyet håb
Kontinuerlig kampgejst

Step 1-10 Top Leadership Skills

Lene Gammelgaard Decency Leadership

Lene transformerer med sine Business Talks!

I dare say that you have reached your goal and are already among the Top 10 Motivational speakers in the World, at least when it comes to content ...
Dit foredrag i Emmenbrücke 2017 var et højdepunkt for vores tiltag. Oplægget var fremragende orienteret mod selskabets transformations proces. I tillæg var det ekstremt velegnet til vores nøgleprojekt, refinansiering af virksomheden. Vi overførte øjeblikkeligt din Everest metafor på vores udfordring på kapitalmarkederne. Vi udstedte en ny obligation i de følgende dage og teamene skulle klare alle forberedelserne inden for kort tid og kvalitativt. Det var en helt ny udfordring for os alle. Vi brugte dit mantra "Til toppen og sikkert ned igen" gentagne gange, og princippet om selv-ansvar har også her været succesfuldt. Transaktionen er gennemført med fremragende resultat. Kollegerne er meget tættere forbundet nu end før du kom.
Matthias Wellhausen CFO SCHMOLZ + BICKENBACH Group
Member of the Board

Vi kan påvirke fremtiden - En hjerne ad gangen

Vi har alle brug for inspiration til at holde os i gang - uanset hvor professionelle vi bliver. Vil du modtage mine Brainy Quotes månedligt - til dig selv, dit team og måske hele firmaet? Mine citater leverer øjeblikkelig mobilisering af omsættelige indsigter.
Email adresse *
Fulde navn
#Lene Gammelgaard  Mental Survival Skills
Start today!
Do it!
Denne spektakulære citat bog - destillerer generationers visdom om ledelse. Hvad skal der til for at du som menneske kan inspirere andre til at blive den bedste udgave af dem selv? Hvordan disciplinere du din psyke til at blive udholdenheds specialist? Succes over tid kræver nogle fundamentale egenskaber - vi alle kan udvikle, hvis vi vil. I TOP 10 Mental Leadership Skills findes de universelle byggeklodser - ethvert menneske, der ønsker at lede i ordets sande betydning - kan finde fornyet kampgejst gennem.
Lene Gammelgaard To the Summit and Safe return 2017
Tør du forfølge dine inderste drømme - The Everest Way?
Jeg tilbyder dig 3 enkle mentale trin til en leveværdig fremtid!
Lær at risikere og mobilisere din egen fri sættende vision fra den første skandinaviske kvinde der besteg og overlevede Mount Everest 10. maj 1996. Succes er et spørgsmål om passion, valg, risikovillighed, viljestyrke, mental forberedelse og fuldbyrdelse. Vilje til at lide - kontinuerlig udholdenhed og recommitment - er udslagsgivende. Lene deler sine enkle trin til hvordan du kan programmere din hjerne med det du virkelig vil og fortsætte, indtil du har nået dine unikke mål. "To the summit and safe return" er et strategisk værktøj og en sober medrivende beretning, fyldt med praktiske erfaringer, du kan anvende i dag for at opnå det liv du drømmer om.
Show Buttons
Hide Buttons