THE EVEREST WAY MOBILISERER INNOVATIV VÆKST I DEN DIGITALE TIDSALDER

FUTURIZE THE EVEREST WAY

Udvikl entreprenørskab og innovativ tilgang i hele organisationen

Programmer viljen til at mobilisere ideer der skaber resultater

THE EVEREST WAY – leverer enkle løsninger til komplekse transformationer i I4.0 

FOREDRAG OG INNOVATIONS PROGRAMMER TIL AMBITIØSE SOCIALT ANSVARLIGE INDIVIDER DER VIL SKABE RESULTATER - INNOVERER FREMTIDENS VIRKSOMHEDER - BÆREDYGTIG SUCCES OG LEVEVÆRDIGE LIV - MENNESKER DER LEDER FREMTIDEN I DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION

DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION TVINGER OS ALLE TIL AT OPGIVE STATUS QUO – VI SKAL BEGIVE OS UD I DET UKENDTE 

FUTURIZE THE EVEREST WAY I I4.0 – OPNÅ hvad der aldrig tidligere har været muligt

FUTURIST LENE GAMMELGAARD

MENNESKER ANTÆNDES AF EN MISSION - IKKE AF BUNDLINJER

THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest effektive innovations metoder

enkle løsninger til VÆKST OG komplekse transformationer i DEN DIGITALE TIDSALDER

FOR HUMANKIND TO BENEFIT FROM THE LIMITLESS OPPORTUNITIES IN I4.0 - WE MUST INNOVATE OUR BELIEFS IN WHAT IS POSSIBLE - MOBILIZE EXTRAORDINARY MISSIONS - THEN WE MUST COMMIT - TO VENTURE INTO THE UNKNOWN - TO ACHIEVE WHAT'S NEVER BEEN ACCOMPLISHED BEFORE.

TO KEEP IT SIMPLE - I CALL INNOVATION FOR I4.0 - FUTURIZE THE EVEREST WAY

FUTURIZE THE EVEREST WAY er enkle udviklings metoder, der ændre medarbejderadfærd og ledelses indvirkning

Står i overfor store udfordringer – der føles som bestigningen af verdens højeste bjerg Mount Everest?

FUTURIZE THE EVEREST WAY – er oplæg og 1 af verdens mest effektive innovations metoder til at overvinde ukendt modgang og gennemgå – lykkes med stor udvikling/forandring – og det at arbejde sammen som en familie – et team.

Hvordan bevarer man – sit kerne DNA – sig selv på den rejse? Udvikl entreprenørskab og innovativ tilgang til fremtidens krav i hele organisationen

THE EVEREST WAY – leverer enkle løsninger til komplekse transformationer i I4.0

I får et mentalt program – til at opnå succes med hvad der aldrig tidligere er iværksat.

Vores mission er at mobilisere ekspansion i dig og din organisation. 

Hos HUMAN INNOVATION er vi dedikerede til at innovere livsforandrende resultatorienterede programmer til vores kunder. Vores vision som virksomhed er at opbygge en global organisation gennem at fokusere på opdagelsen, innovationen, udviklingen og kommercialiseringen af metoder til at udvide menneskelig kapacitet – til at drive innovative og bæredygtige transformationer i den 4. industrielle revolution.

For at sikre jeres fremdrift – tilbyder Lene Gammelgaard sine gennem testede mentale programmer – FUTURIZE THE EVEREST WAY – enkle strategier der skaber succes – der aldrig er opnået før. 

STRÆBER DU EFTER EN FREMTID - DER ER VÆRD AT LEVE?

HVORDAN SKABER I INNOVATIV FORRETNING OG VÆKST I DEN DIGITALE TIDSALDER?

Nutidens teknologiske og Globale udfordringer tvinger os til forandring.

Den 4 Industrielle Revolutions eksistentielle udfordringer og usikre fremtidsudsigter – skaber et pres som vi SKAL transformere til innovativ fremdrift.

Vi skal mobilisere et systematisk ekspanderende innovationsniveau i det enkelte menneske, medarbejder og leder, hvis vi skal formå innovativ vækst NU og fremover.

Hvordan ekspanderer vi menneskelig innovation – der kan driver væksten og den teknologiske udvikling i den 4 Industrielle Revolution?

Lene Gammelgaard har udviklet 1 af verdens mest effektive og innovative vækst ekspansions metoder. FUTURIZE YOURSELF AND YOUR ORGANIZATION – THE EVEREST WAY. Foredrag og transformations processer, der giver jer mentale metoder, der mobiliserer I4.0 innovation gennem exceptionelle forretnings missioner, der skaber markedsledere i den digitale tidsalder.    

THE EVEREST WAY eksploderer Status Quo i dig og din organisation – og mobiliserer konstruktivt fremtidsfokus – gennem mentale strategier med foranskring i den nyeste hjerneforskning – NEUROLEADERSHIP. 

  • Hvilke grundlæggende innovationer vil fremtidens forbrugere og borgere kræve?
  • Hvad er det jeres virksomhed skal tilbyde, når fremtids mennesket kræver social bæredygtighed og leve værdige liv?
  • Hvordan innoverer i en sam-skabende, selvmobiliserende organisation i vort transformerende arbejdsmarked – der er dikteret af kontinuerlig mega-shifts?
  • Hvordan leder du transformationer – så innovative og talentfulde medarbejdere dedikerer deres ressourcer og potentiale til netop skabelsen af kontinuerlig vækst af jeres virksomhed?
  • Hvad skal du mobilisere, hvis du vil opnå langtidsholdbar succes?

 

Vi har akut behov for effektive ledelses udviklings metoder for at klare udfordringerne i den 4 industrielle revolution

VI SKAL TAGE STILLING TIL - OG INNOVERER - HVORDAN VORES FREMTID SKAL VÆRE FOR MENNESKER

Futurize The Everest Way – giver jer enkle mentale metoder, der eksploderer vaneskabte begrænsninger – så i kan innovere idealistiske målsætninger og udvikle mobiliserende organisations missioner, som tiltrækker talentfulde medarbejdere til at samskabe ekstraordinære resultater i I4.0. Den menneskelige hjerne er vores GPS til den fremtid, vi stræber efter. Hjernen kan udtænke de mentale waypoints mennesker har behov for – for at risikere at investere i at forfølge den fremtid – der indtil vi er nået ind i den – blot er et mentalt luftkastel.

VI KAN PÅVIRKE FREMTIDEN - EN HJERNE AD GANGEN

Virksomheder ekspanderer i I4.0 når mennesker mobiliseres af en fremtid – der er værd at stræbe mod. Virksomheder, organisationer og start-ups kan ikke ekspandere i I4.0, medmindre individerne, der udgør virksomhedernes og samfunds menneskelige kapital gør det. En global Gallup undersøgelse finder, at kun 1 ud af 10 ledere er i stand til at mobilisere deres arbejdsstyrke tilfredsstillende. Faktisk er det kun 1 ud af 10 ledere, der er fremragende til at motiverer organisationen til at transformere og skabe ekstraordinære innovative resultater – over tid. Konsekvensen er, at under 20% af de 27 millioner adspurgte medarbejdere i undersøgelsen var effektive på jobbet. Hvis lignende statistik gælder for politisk indflydelse – er vi konfronteret med en revolutionerende chance for at vi – i vores hyper connected era – konstruktivt kan medskabe vores fælles fremtid. Vi skal udviklie ledelsesmetoder – der fokuserer på menneskelig ekspansion gennem at mobilisere det uforløste menneskelige potentiale gennem missioner – til en leveværdig fremtid – så vi for alvor udnytter de uendelige muligheder – der opstår i den 4 industrielle revolution. 

Tænk – og find frem til hvad verden mangler, hvad kan i byde ind med, innover det – der endnu ikke findes – og gør det godt – bring det på markedet og forfølg implementering med dumstædighed indtil den grandiøse vision – er blevet til den nye virkelighed. The Everest Way er den universelle formel til banebrydende succes, hurtig acceleration og hyper-vækst. Den globale konnektivitet sikre – at vi kun lykkedes med global ekspansion med etiske kerneværdier. Kravene til bæredygtigthed i alle sammenhænge breder sig som en steppebrand. Matrixer for socialt ansvar gælder allerede! 

At innoverer missioner for en projekteret fremtid i I4.0 og iværksætte handling – er en høj risiko investering – uden garantier for succes. Risikovillighed er springbrættet for al innovation. Globale trendsættere er i stigende grad opmærksom på vigtigheden af at løbe markedsrisici – ved at være pionerer for fremtiden i I4.0. Hvis ledere stiler mod vækst og bæredygtig ekspansion – er de tvunget til at risikere – at begive sig ind i det ukendte. En meningsskabende missionserklæring – en klar forståelse for hvad det er – vi vil byde ind med – er den bedste mentale GPS – når vi iværksætter en ukortlagt, uvis  proces – mobiliseret af trangen til en tilfredsstillende fremtid. Risikovillighed er også en udslagsgivende accelerator for den individuelle transformation, der driver individets professionelle vækst. 

Så hvordan vil i innoverer ledelses udvikling og ekspandere menneskelig innovation – for at drage nytte af de uendelige muligheder – der opstår i den 4 industrielle revolution? 

SURVIVAL OF THE FUTURISTS

Vi revolutioneres af den største verdensomspændende transformation siden den første industrielle revolution i det 18. århundrede. Den 4 Industrielle Revolution er karakteriseret ved en fusion af teknologier, der udvisker grænserne mellem det fysiske, digitale og biologiske. Den 4 Industrielle Revolution er præget af teknologiske gennembrud inden for en række områder, herunder robotik, kunstig intelligens, nanoteknologi, kvantecomputering, bioteknologi, The internet of things, CLOUD COMPUTING OG COGNITIVE COMPUTING, 3D-print og autonome køretøjer. Den 4 Industrielle Revolution forandre og transformere næsten alle brancher - i alle klodens lande. Hastigheden og rækkevidden af disse innovationer dikterer nydannelsen af hele produktionssystemer, menneskelige ressourcer, ledelse og Global politik. Det overvældende opbud af trends, mega shifts og connectivity - fordrer at det enkelte menneske tager stilling og ansvar for at skabe en leveværdig fremtid.

your return of investment is my 1 concern

BOOK FUTURIZE THE EVEREST FOREDRAG - HVIS I SØGER ENKLE MOBILISERENDE MENTALE STRATEGIER TIL VÆKST I I4.0

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative forandrings metoder. THE EVEREST WAY er til alle, der vil MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af 4IR. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model, samt mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HANDS-ON resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske til – Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. Og det revitalisere – også på tværs af kulturer og landegrænser.

NEURO LEADERS SHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opfinde. Dvs. når et menneske ekspandere sin hjernes kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet, SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  NEURO LEADERSHIP er et genialt oplæg for iværksættelse af innovative tiltag. Samt transformere udefrakommende forstyrrelser til fremtidig succes.

Futurize yourself and your organisation. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid, der er værd at leve. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus og efterspørgsel efter social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi navigere i et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme til – hævder jeg og den blå eminence i Davos – mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed og samfund. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

HUMAN INNOVATION – LIKE NEVER BEFORE er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – uden eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver også opskriften på hvorledes vi iværksætter og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor tilpasse os – og tage stilling.

Dette foredrag er efterspurgt for at give lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

 

Futurize yourself and your organisation

Book - FUTURIZE THE EVEREST WAY - SIMPLE SOLUTIONs for COMPLEX CHALLENGES

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

Vi er konfronteret med et behov for INNOVATION AF effektive transformerende ledelses metoder 

FOR HUMANKIND TO BENEFIT FROM THE LIMITLESS OPPORTUNITIES IN I4.0 - WE MUST INNOVATE OUR BELIEFS IN WHAT IS POSSIBLE – MOBILIZE MISSIONS FOR A DESIRABLE FUTURE - THEN WE MUST RISK - VENTURING INTO THE UNKNOWN - TO ACHIEVE WHATS NEVER BEEN ACCOMPLISHED BEFORE. THE HUMAN BRAIN CAN BE OUR GPS TO THE FUTURE WE STRIVE TOWARDS. TO KEEP IT SIMPLE I CALL IT - FUTURIZE - THE EVEREST WAY

THE 4 INDUSTRIAL REVOLUTION FORCE ALL OFF US TO ABANDON STATUS QUO

Verden er i ombrud. Global stabilitet giver anledning til reflektioner. Det globale økonomiske og økologiske system er under eksistentielt pres. Det hurtige tempo i teknologiske transformationer og stigende ulighed afkræver en sund og anstændig revision af hele den GLOBAL finansielle matrix, som vi tager for givet. For at regeringer og organisationer bliver rustet til at klare det stigende pres for revolutionerende reformer – skal vi genoverveje alle vanebaserede forestillinger om verden og vores rolle i den. Positioner vi har påberåbt os i godt et århundrede. Den Matrix vi har formet vores bevidsthed efter de seneste årtier – fører ikke til en ønskværdig Global fremtid. Hvad skal vi innovere i stedet? Vi lever i disruptive løsnings- og handlingskrævende scenarier. Menneskehedens muligheder vil ændre sig mere i de næste 20 år end i de foregående 100. Utallige Megashifts omformer vores eksistens. Digitalisering og den 4 Industrielle Revolution transformerer os. I erhvervslivet revolutioneres markedsvilkårene eksponentielt. Hvordan skal vi som ledere, medarbejdere, individer navigere – så vi skaber leveværdige liv – for flest mulige? Indtil videre er det jo trods alt os – MENNESKER – der programmerer computere og bestemmer styrende regler. En kombination af innovative – missioner for vores fælles globale fremtid, etisk stillingtagen til hvordan – hvorfor og for hvad – vi innoverer talent og teknologi – vil bestemme, hvordan den fjerde industrielle revolution driver økonomisk bæredygtighed, lighed og andre fordele for samfund, menneskeheden og global udvikling.

THE EVEREST WAY MOBILIZE YOUR EXPANSION IN THE 4 INDUSTRIAL REVOLUTION

I SAID YES AND THOUGHT - I CAN NOT! - SO I WAS FORCED TO INNOVATE MYSELF

»Da jeg havde sagt JA til Scott Fischer’s spørgsmål – Vil du bestige Mount Everest med mig? – var det første jeg tænkte: Det kan jeg ikke!«
Og så skete der en kvantesprings eksplosion i min hjerne – der mobiliserede ressourcer jeg ikke anede jeg havde. Jeg blev simpelthen presset til at innovere ALT – der skulle til for, at VISIONEN kunne blive til virkelighed. Startende med at jeg måtte bilde mig selv ind – jeg ville være i stand til at gennemføre NOGET, jeg ikke havde belæg for jeg ville kunne. Intet kunne stoppe mig i at nå toppen af verdens højeste bjerg. Jeg tog uortodokse metoder i brug – og udviklede min mentale programmering – To the Summit and Safe return, der understøttede min bestigning og måske hjalp til at jeg overlevede, hvor andre døde. Det der blev mobiliseret i mig har været banebrydende og en vedvarende berigelse. På Everest erfarede jeg på brutal vis – hvilken ledelse der virker. Derfor har jeg dedikeret mit liv til at udvikle og forske i HUMAN INNOVATION og DECENCY LEADERSHIP. 

Jeg har investeret 20 år på at udvikle THE EVEREST WAY – mental programmering – der eksplodere status quo, stagnerende forretningsmodeller og socialiserede forestillinger om hvad der er muligt. FUTURIZE THE EVEREST WAY leverer mentale strategier – så i kan forfølge de unikke muligheder, som den digitale verden åbner – når vi innoverer missioner – vi vil drive ind i fremtiden. 

FUTURIZE THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest resultatskabende, ledelses og organisations transformations strategier til erhvervslivet – der er direkte implementerbare – og innoverer resultater, der ikke tidligere har været mulige. 

Vi kan påvirke vores måde at leve og arbejde på - i ønskværdige retninger

For at navigere i vor hastigt foranderlige samtid skal vi udvikle en mission der giver mening - vores GPS ind i I4.0 Fremtiden

Innovation starter i hjernen

 What if I told you there was something that you and your employees can do right now that would have an immediate positive benefit for your business prospects, including the overall collaboration culture in your organization? an do right now that would have an immediate positive benefit for your business prospect

And what if I told you that IT innovates on an individual level?

And what if I told you that anyone can do IT and IT costs nothing?

And what if I told you that IT serves expansion into the Future?

And what if I told you that I have personally tested IT in the most extreme environments – and IT works every time!

Would you do it?

I am talking about the powerful effects of disciplining the brain. Neuroprogramming has immediate, long-lasting benefits for the rest of your life.  

My experience based discovery of how to program the BRAIN as a GPS for the FUTURE

I want to share my story about how I came to my experience based understanding of neuroscience. I invented an experiment in which I engaged myself – I discovered the science underlying the most transformative steps that you can implement for your progress today and tomorrow as well as the days after tomorrow. YOUR FUTURE!

When I said YES and committed to want to climb Mount Everest in 1996 – something unprecedented happened in my brain. I experienced the brain-transforming effects of wanting something enough.

I experimented with myself without knowing the actual effects. And I did it in a completely inadvertent way.

Committing EVERYTHING towards Everest was changing my brain. And as my mental programming turned out to withstand the ultimate test – life or death. THE EVEREST WAY changed my life!

I encountered something that was so simple, so amazing, with the potential to change so many lives, that I have dedicated my life to expand and share IT.

I am passionately dedicated to HUMAN INNOVATION.

I experienced a quantum leap transformation process – when I said yes to want Everest. I learned how to program my will – while preparing mentally for 6 months, before actually setting foot on the mountain. I was fortunate to receive the gift of – WILL TO SUFFER – from Anatoli Boukreev, who inspired me to push through when the going got rough and surviving where others did not.

Everest changed my Brain and ME! I have therefore dedicated myself to study neuroscience and expand Human Innovation and promote Decency Leadership as a simple solution to complex challenges. 

Today Neuroscience uncovers more and more about the most complex structure known to humankind. OUR BRAIN. The more I learn, the more research supports what I experienced in myself – how powerful the human hard drive – our Brain – is. Which recently led me to the risky decision to completely shift my focus towards expanding THE EVEREST WAY – Human Innovation – because taking charge over our own brains is so simple, with the potential to transform so many lives. We must choose – not to loose ourselves in the 4 Industrial Revolution.

OUR BRAIN CAN BE OUR GPS FOR THE FUTURE WE WANT!

We can affect our common future – We can commit to improving the state of the world 

One Brain at the Time! 

 

Jeg har investeret 20 år på at udvikle THE EVEREST WAY – mental programmering – der eksplodere status quo, stagnerende forretningsmodeller og socialiserede forestillinger om hvad der er muligt

your return of investment is my 1 concern

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative forandrings metoder. THE EVEREST WAY foredrag er til alle, der vil MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af 4IR. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model, samt mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HANDS-ON resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske til – Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. Og det revitalisere – også på tværs af kulturer og landegrænser.

NEURO LEADERS SHIP foredrag er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opfinde. Dvs. når et menneske ekspandere sin hjernes kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet, SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  NEURO LEADERSHIP er et genialt oplæg for iværksættelse af innovative tiltag. Samt transformere udefrakommende forstyrrelser til fremtidig succes. Fra disruption til innovation og ekspansion.

Futurize yourself and your organisation. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid, der er værd at leve. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus og efterspørgsel efter social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi navigere i et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme til – hævder jeg og den blå eminence i Davos – mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed og samfund. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

HUMAN INNOVATION – LIKE NEVER BEFORE er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – uden eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver også opskriften på hvorledes vi iværksætter og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor tilpasse os – og tage stilling.

Dette foredrag er efterspurgt for at give lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Futurize yourself and your organisation

Book - FUTURIZE THE EVEREST WAY - SIMPLE SOLUTIONs for COMPLEX CHALLENGES

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

HVAD ER DEN VIGTIGSTE FAKTOR I DENNE ÆRE AF HYPE OMKRING KUNSTIG INTELLIGENS?

AI=Artificial Intelligence. Kunstig intelligens er intelligens udført af maskiner. I datalogi defineres AI som en enhed der afkoder data og foretager handlinger, der maksimerer chancen for at opnå definerede mål. I 2018 er AI i stand til at udføre synteser af algoritmer ekstremt hurtigt og sikkert. Begrebet “Kunstig intelligens” anvendes, når en maskine efterligner “kognitive” funktioner, som mennesker forbinder med menneskelig “læring” og “problemløsning”. Omfanget af AI er flydende fordi computeres kapacitet konstant øges. I 2018, omfatter AI forståelse af menneskelig tale, at konkurrerer på højeste niveau i strategiske spil, autonome biler, intelligent routing i netværk og militære simuleringer. Kunstig intelligens blev grundlagt som akademisk disciplin i 1956 og har i årenes løb oplevet flere bølger af optimisme, efterfulgt af skuffelse og tab af finansiering. AI-forskning er opdelt i delfelter baseret på tekniske overvejelser (fx “robotik” eller “maskinindlæring”), brug af bestemt “logik” eller “neurale netværk”. De traditionelle mål for AI-forskning omfatter ræsonnement, vidensrepræsentation, planlægning, læring,  sprogbehandling, opfattelse og evnen til at bevæge og manipulere objekter. 

I denne æra af AI vil menneskets kreativitet have større betydning end nogensinde før. Det menneskelige sind er innovativt. Mennesker er i stand til at forestille sig fremtids visioner, som vi så bringer til live. Som Walt Disney sagde, “hvis du kan forestille dig det, kan du gøre det.”

HUMAN INNOVATION – THE EVEREST WAY

futurist - mental pioneer AND top Motivational Business Speaker


Lene Gammelgaard

DECENCY LEADERSHIP –  MIT SIMPLE BUD PÅ KOMPLEKSE UDFORDRINGER

World Economic Forum – Committed to improving the state og the World

Verdensøkonomien er i bedring. I 2017 nåede den globale økonomiske vækst 3 procent – den højeste vækstrate siden 2011 – og væksten forventes at forblive stabil i det kommende år. Den forbedrede globale økonomiske situation giver landene mulighed for at fokusere på langsigtede spørgsmål som bæredygtig økonomisk vækst, mindskelse af køns- og etniske uligheder, økonomisk diversificering og eliminering af traditionelle hindringer, som hæmmer udviklingen.

Samtidens humanistiske problemer nødvendiggør, at ansvarlige parter engagerer sig i transformerende bestræbelser på at forny fundamentet for samfundets forestillinger.

I de seneste årtier har de lande, der udviklede sig gennem en ekstensiveret velstand, implementeret en stærk social kontrakt som deres vejledende mission. Udligningskampen for at dele velstand mellem kapital og arbejdskraft mere retfærdigt.

I dag er vi vidne til en udbredt bevidsthed om, at kapitalismen er det globale styrende princip en “human misusing matrix” – hvor kapitalisme er vinderen. Et videreført traditionelt menneskesyn hvor enkeltpersoner reduceres til produktions enheder eller tal i statistikker.

Mennesker har brug for mening – for at bidrage og mobilisere alle iboende ressourcer.

Hvordan kan vi innovere transformerende indsatser for at stræbe efter en bedre fremtid og tage medansvar for at dechifrere en Global LEVEVÆRDIG fremtid?

Hvordan udfordrer vi bedst og kasserer de uhensigtsmæssige konsekvenser af materialismens gentagne mønstre og holder op med at gøre mere af det samme – i et forsøg på at producere os ud af et paradigmeskift – mod DECENCY LEADERSHIP & MENNESKLIG INNOVATION.

Den private sektor, med dets globale spænd og indflydelse, kan tage føringen. Erhvervslivet er en vigtig interessent i samskabelsen af den globale økonomiske og menneskelige fremtid.

Erhvervsledere kan spille en ledende rolle. DECENCY LEADERSHIP er en simpel løsning på komplekse udfordringer.

For at stræbe ud over Status Quo skal vi stille skarpt på kvaliteten, der skal bære den økonomiske vækst fremfor snævert at fokusere på mængden – som traditionelt målt af BNP.

Vi må sikre, at den fjerde industrielle revolution udfolder sig med menneskeheden i centrum. Fordi Global Stabilitet med afsæt i menneskelig retfærdighed er den eneste strategi for langsigtet succes. Nøglen til vores fremtid er, at flere og flere industrier vil indføre AI. Hvilket føre til en mindre arbejdsstyrke indenfor repetitive opgaver. I stedet vil verden have brug for mere menneskelig kreativitet – også til at implementere og udnytte AI teknologi innovativt. Vi kan kun stræbe efter en bedre fremtid for menneskeheden – hvis du involverer dig og din organisation!

Innover lokalt – transformer globalt.

Jeg håber, at du vil blive fascineret af det eksponentielle banebrydende udviklingspotentiale – FUTURIZE THE EVEREST WAY – programmeringen mobiliserer.

Og stræbe efter en bedre fremtid – hvor vi sammen transformerer ved at forpligte os til at forbedre verdens tilstand. 

De fleste ønsker at forbinde sig til en leder og en organisation – der gør en forskel i verden.

Vi kan påvirke vores fælles fremtid – EN HJERNE AD GANGEN!

Vidste du at du kan programmere din hjerne?

En af de vigtigste indsigter i vores årti er NeuroLeadership – Mental Programmering. Neuroforskning understøtter at du kan innovere ressourcer ved at disciplinere hvordan du tænker og agerer. Human Innovation. Innover mennesker og skab fremtidens organisation. 

NeuroLeadership er uendeligt multiplicerbart og koster ingenting. Vil det være noget for jer? Jeg tilbyder The Everest Way – 3 mentale trin – til at programmere dig selv og din organisation til succes i den 4 Industrielle Revolution.

OFFLINE IS ESSENTIAL TO REWIRE

Vi kan påvirke fremtiden
- En hjerne ad gangen

NeuroProgramming

FUTURIZE The Everest Way – er til dig der vil transformere Status Quo og innovere fremtidsmuligheder. NeuroProgramming er mental programmering, der mobilisere kvantesprings udviklende fokus, risikovillighed, den selvansvarlighed og ekstreme vedholdenhed, der er forudsætningen for at drive banebrydende innovative og disruptive tiltag fra idé til implementering. Stræber du efter en fremtid, der er værd at leve? Vil du mobilisere fornyet håb og kontinuerlig kampgejst i dig selv og din virksomhed?

Innovate the Future is All about people utilizing technology for the greater good og humankind

 Vi kan påvirke fremtiden EN hjerne ad gangen 

THE EVEREST WAY – SIMPLE MENTALE STRATEGIER TIL KOMPLEKSE TRANSFORMATINER I I4.0

Vi mennesker motiveres af en mission
ikke af krav om øget bundlinje
Din mission innoverer din strategi
Jeg leverer løsninger – i implementerer

 

Ledelses transformation for vores fælles globale fremtid

Ved du at du kan programmere din hjerne?

Din hjerne er din GPS til fremtiden!

I får umiddelbart omsættelige skridt til en leveværdig fremtid

Discipliner integritet – skab resultater ingen andre tør!

Futurize yourself and your organisation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?
Talentfulde mennesker dedikerer deres ressourcer til en leder og en organisation, der vil gøre en forskel. Vi er i en fremtidsmatrix – hvor vi ikke længere kan forbruge os ud af medarbejderes overhørte råb om mening.   

Som fremtidsleder skal du etablere fundamentet for en
kollaboration – skabe visions kulturer, hvor mennesker mobiliseres til at udnytte deres uunyttede potentialer.

Og så skal du ellers blande dig udenom.  

FUTURIZE – HUMAN INNOVATION – The Everest Way – led ind i I4.0 fremtiden !

 

THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest innovative forandrings metoder

Book - FUTURIZE THE EVEREST WAY - ENKLE LØSNINGER TIL DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION

Er du klar til at lede fremtiden? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt

Hvorfor

THE FUTURE IS GOOD FOR THOSE WHO INNOVATE IT

Hvad får I

INNOVATE YOURSELF IN OUR HYPER CONNECTED WORLD

Til hvem

FUTURIZE & HUMANIZE MEGASHIFTS TO YOUR ADVANTAGE​​

Hvorfor

Fordi der findes enkle strategier til at skabe den fremtid i drømmer om.

FUTURIZE THE EVEREST WAY – er mentale strategier, der mobiliserer ledelse, organisationer og individer til at være medskabere af fremtiden. 

Jeg skabte 3 universelle principper, der eksploderede alle begrænsninger, da jeg besteg Everest i 1996. EVEREST ekspanderede min hjernes kapacitet.

Den 4 Industrielle Revolution kræver ekstrem kontinuerlig tilpasning i mennesker, hvis vi vil overleve og skabe succes – derfor skal vi innovere individets kapacitet til at håndtere store omvæltninger – samtidig med vi sætter mennesket i centrum for leveværdige liv.

FUTURIZE THE EVEREST WAY 

 

Hvad får I

FUTURIZE THE EVEREST WAY 

Den menneskelige hjerne er vores GPS, der kan navigere i vores komplekse samtid og udstikke en ønskværdig strategi for fremtiden. En effektiv bio computer – vi kan disciplinere til vores fordel. Du skal bare beslutte hvad det er du vil!

Lene Gammelgaard tilbyder løsninger. The Everest Way foredrag, Keynote-oplæg, motivational speaks, business speaks, forretningsforedrag, seminarer, workshops og mini-ekspeditioner til mobilisering af personlig og professionel innovation hos enkeltpersoner, organisationer og virksomheder verden over.

VI SKABER FREMTIDEN – EN HJERNE AD GANGEN

 

Til hvem

ALLE DER VIL LEDE FREMTIDEN

Futurist og Global Keynote Speaker Lene Gammelgaard leverer mentale strategier til at mobilisere fremtidens visioner. Lene bliver typisk hyret at virksomheder, individer, ledere, organisationer og institutioner, der for alvor vil iværksætte fremtidsvisioner, innovere og implementere næste generations produkter og transformere organisationen på tværs af kontinenter. 

Mulighederne i den 4 industrielle revolution kan være forførende. De fremmaner også sociale, etiske og politiske udfordringer.

Hvem bestemmer hvad livet skal gå ud på i en verden, der snart er sammenkoblet og dermed fuldstændig afhængig af teknologi?

LIVET ER DIT – TAG STILLING OG ANSVAR 

LEGO ROBOTICS SEMINAR 2018

Futurize med Lene Gammelgaards The Everest Way og bliv vinder i den 4 industrielle revolution

I4.0 FUTURIZE & HUMANIZE INNOVATOR GROUP: Lene Gammelgaard-FUTURIZE THE EVEREST WAY, Morten Nielsen-ROBOT CLUSTER Martin Heide Jørgensen, Centerleder Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttetr, Lasse Thomsen ROBOT INNOVATOR SCANBOT-ROBOT 

Lene bookes GLOBALT af Fortune 500 selskaber

Lene udråbes af internationale CEO’ s til at være blandt verden Top 10 Motivational Speakers. Lene bookes Globalt og har arbejdet med Top Ledere i Fortune 500 virksomheder i mere end 15 lande. Lene har mobiliseret på tværs af landegrænser, for hundredvis af industrier igennem mere end 20 år.

shell

A.T. Kearney, ABB A/S,ABB Robotics GmbH, Aeon Consulting Group Switzerland, Allianz GmbH, Allinace Politikerin Forum, AMKA, B&O Chicago, BBE Retail Experts, Berlingske Tidende, BHB Marketing GmbH, Bilfinger Berger GmbH, BMW, Boston Consulting Group, Capvis, Capvis Zürich, Colombus IT, COOP, Comlux Aviation Spain, Continental, Daimler Chrysler, Danica, Dafolo, Danish Business Counsil Dubai, Dansk Supermarked, Den Danske Bank, Deutsche Bank, Deutsche Bank Incentive Reisen “Club der Besten” Kuusamo, Ekstra Bladet, Finland, Deutsche Bundes Bahn, Deutsche Gesellschaft für Qualität, Deutsche Telecom, DHL Solutions GmbH, DFDS, DTU-Technical University, DZ Bank AG, Ecco Shoes, EFQM Forum Berlin, Egmont Koncern, Elli Lilly GmbH, Frederikssund Kommunale Ledere, Grundfos, Hamlet Private Hospital, Hilti Lichtenstein, IBM, IDA, Janssen-Cilag, Lego, Maersk, McKinsey Women’s Workshop Sweden, Mekom Schweiz, Merck Aussendienst Berlin, Ministry of Education, Mobil Oil, MT Højgaard A/S, Naturstyrelsen, NCC, Netto, New Directions Boston, Norwegian Defence Logistics Operation, Nokia Siemens Russia, Novo Nordisk A/S, Novozymes, PFA, Point S Italy, Rockwood Litium USA, Sabex Canada, SAS-Institute IT, SAS-Scandinavian Airlines, Scandinavian Fur, Scandlines, Schwarzkopf Professional AG South Africa, SEB Bank, Shell Paris, Silvan A/S, Skanska, Spiegel TV, Swiss Reassurance Company Zürich + Zermat, Swiss Steel, SSAB Stockholm, STORZ GmbH, Systemhaus Bissinger Gmbh, TATA Consultancy Services, Unilever, Valliant, Velux, VERO MODA, Vestas, VIP-Ambassadors Tour Norway, Voith Paper Automation, Aarhus University, Business and Social Sciences, Department of Economics and Business.

Lene Gammelgaard Mental Survival Skills


Top 10 leadership skills

Denne spektakulære citat bog – destillerer generationers visdom om hvad et menneske skal disciplinere i sig selv for at blive en sand leder. Hvad skal der til for at du som menneske kan inspirere andre til at blive den bedste udgave af dem selv? Hvordan disciplinere du din psyke til at blive udholdenheds specialist? Succes over tid kræver nogle fundamentale egenskaber – vi alle kan udvikle, hvis vi vil. 

I TOP 10 Mental Leadership Skills findes de universelle byggeklodser – ethvert menneske, der ønsker at lede i ordets sande betydning – kan finde fornyet kampgejst gennem.

To the Summit and Safe Return


To the Summit and Safe Return

Lær at risikere og mobilisere din egen frisættende vision fra den første skandinaviske kvinde der besteg og overlevede Mount Everest 10. maj 1996. Succes er et spørgsmål om passion, valg, risikovillighed, viljestyrke, mental forberedelse og fuldbyrdelse. Vilje til at lide – kontinuerlig udholdenhed og re-commitment – er udslagsgivende. Lene deler sine enkle trin til hvordan du kan programmere din hjerne med det du virkelig vil og fortsætte, indtil du har nået dine unikke mål. “To the summit and safe return” er et strategisk værktøj og en sober medrivende beretning, fyldt med praktiske erfaringer, du kan anvende i dag for at opnå det liv du drømmer om. 

LENE SPREDER FORNYET HÅB OG KONTINUERLIG KAMPGEJST

Book - FUTURIZE THE EVEREST WAY - DIN VEJ TIL TOPPEN

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons