Foredrag: DECENCY LEADERSHIP & HUMAN-INNOVATION

THE EVEREST WAY er en unik missions - og innovations matrix - UDVIKLET TIL KRÆVENDE UDFORDRINGER

Repetitionernes tidsalder er forbi

Vi kommer ikke videre – med mere af det samme

Alt-i-1 løsning #THEEVERESTWAY - når virksomheden vil skabe resultater i radikale tider

BE BOLD

IMPLEMENT – THE NEW NORM

HUMAN INNOVATION 

DECENCY LEADERSHIP

Lene Gammelgaard modtager - THE EUROPEAN BUSINESS AWARD for ekspertise inden for innovative Sustainable Corporate Strategy Solutions

Lene Gammelgaard awardwinner in sustainable business strategy

THE EVEREST WAY foredrag mobiliserer nytænkning, modstandsdygtighed og skaber optimerende handlings fremmende løsninger, der sikrer gennemførelsen af de resultater - din virksomhed har brug for nu. THE EVEREST WAY er en metode, der er udviklet til at give varig værdi - BÆREDYGTIGHED - #THEEVERESTWAY disciplinerer individer til at bryde vanetænkning. Så vi handler fremtids skabende

THE EVEREST WAY foredrag er essensen af års - testede "best practice" til - Ledelse og selvledelse til Radikale udfordringer. Konkrete opskrifter på hvordan du "bouncer" tilbage med modstandskraft fra daglige tilbageslag, modløshed og markeds provokerede kriser.  Giv ikke op - start igen og blive ved.....

Mennesker er og bliver enhver virksomheds konkurrencefordel.

AI, Digitalisering etc. er den moderne tidsalders stenøkser. Udviklet af mennesker - til brug for menneskehedens videre udvikling.

Individers udfoldelses muligheder - er grundlæggende for virksomheders og institutioners kontinuerlige resultatopnåelse.

At investere i mennesker, skaber grundlaget for virksomhedens eksistens berettigelse og ekspansion.

HUMAN INNOVATION er fundamentet for virksomhedens overlevelse - på sigt....

HUMAN INNOVATION - kernen i enhver forretningssucces

VI SAMSKABER FREMTIDEN - 1 HJERNE AD GANGEN #THEEVERESTWAY

Samtlige kriser vi konstant bombarderes med, er produkter af menneskers følelser – der bliver omsat til tanker – der bliver omsat til handling, der giver konsekvenser, der indvirker på verden.

Hvordan starter krig? Følelse-tanke-handling-konsekvens!

Det samme gælder for FRED!

I er naturligvis velkomne til at stille jeres jeres specifikke spørgsmål, uddybe vinkler og behov, så skaber jeg et oplæg og proces, til jeres unikke situation. 

Vi starter med en samtale,,  hvor i afdækker jeres ønsker. Ingen ekstra omkostninger. 

Den nødvendige sam-skabende dialog og proces er inkluderet i prisen.

THE EVEREST WAY Keynotes, resultat mobiliserende foredrag og innovations processer til erhvervslivet og ledelses coaching – giver mentale metoder til at eskalere resultat opnåelse med bæredygtig eksistens berettigelse som FORRETNINGS STRATEGI – for at ekspandere og sikre virksomhedens muligheder i turbulente tider.

THE EVEREST WAY – giver ledere, medarbejdere, hele virksomheder og organisationer det løft med mentale strategier, der kræves for at eksekvere strategisk nytænkning, implementerer et taktisk projekt og disiplinere kontinuitet fra start til resultat.

THE EVEREST WAY Keynotes giver testede “best practice” til, hvordan du “bouncer” tilbage med modstandskraft fra daglige tilbageslag, modløshed og markeds provokerede kriser. Giv ikke op – start igen og blive ved…..Stamina og vedholdende kampånd. Ledelse og selvledelse til Radikale Tider

THE EVEREST WAY – kickstarter transformationer, løsning af konkrete udfordringer, kompetence eskalering i hele virksomheden. Vi udvikler vores services til jeres unikke situation – HUMAN INNOVATION – så vi optimerer jeres ROI. For at sikre virksomheder holder momentum – på trods af uforudsigelige markeds forstyrrelser.

THE EVEREST WAY er en simpel strategi til at disciplinere hjernen til at gennemføre de resultater, organisationen sigter mod. En teknik, der mobilisere vedholdenhed og – vilje til at ville – også i livets mest pressede perioder. “THE WILL TO SUFFER”.

THE EVEREST WAY er en simpel 3-trins teknik, til at udvikle de færdigheder, ledere og medarbejdere har brug for, til at innovere resultater i en stadig mere usikker og krise- konkurrencepræget samtid. De afgørende kompetencer til at udtænke og omdanne meningsgivende visioner til forretnings resultater. På trods…

THE EVEREST WAY er en enkel mental metodik til kontinuerligt at genmobilisere mennesker, så vi skaber muligheder og fuldfører målopnåelse. Teknikken kan bruges hele livet – på alle typer udfordringer. HUMAN INNOVATION #THEEVERESTWAY

Foredrag: DECENCY LEADERSHIP & HUMAN-INNOVATION

THE EVEREST WAY fremgangsmåden sandsynliggør – at du og jeres virksomhed er blandt de 20% – der med succes gennemfører de radikale transformationer, der kræves for at generere varige=bæredygtige bundlinje resultater. 

Foredrag: DECENCY LEADERSHIP & HUMAN-INNOVATION

Foredrag: DECENCY LEADERSHIP & HUMAN-INNOVATION

Foredrag: DECENCY LEADERSHIP & HUMAN-INNOVATION

Foredrag: DECENCY LEADERSHIP & HUMAN-INNOVATION

"Det overhørte råb om mening"

Mennesker søger efter mening! Den internationalt anerkendte psykiater Viktor E. Frankl, der overlevede år – i det mest brutale – mennesker kan udsætte medmennesker for. Konzentrationlejren i Auswitch – videre bringer denne universelle gyldige observation,  vi kan implementere i disse radikale tider. Hvor vi desværre – på trods af videnskab og uddannelse, på ny er konfronteret med konsekvenserne af de dystreste aspekter af menneskers psykologi.

Talentfulde medarbejdere søger efter lederen og virksomheden med en meningsfuld mission – det skaber en konstruktiv forbedring i verden. 

Det er derfor – den nye norm for virksomheder – til at overleve disse radikale tider – er DECENCY LEADERSHIP & HUMAN INNOVATION 

VI SKAL GANSKE ENKELT FOKUSERE PÅ – AT INNOVERE LØSNINGER – TIL RIGTIGE MENNESKERS – VIRKELIGE PROBLEMER OG BEHOV

 

HUMAN INNOVATION er en tovejs strategi. Alt hvad vi producerer, implementerer osv. skal forbedre livet for flere mennesker. Virksomheder der vil overleve på sigt, skal investere i at løse autentiske problemer for virkelige mennesker. Tilbyde det, vore medmennesker virkelig har brug for. Virksomheden skal udvikle de utappede ressourcer i medarbejdere. Sådan sikrer vi omsætning og engagement i de kommende år, hvor de fleste er tvunget til at skære ind til benet, på grund af de menneskeskabte kriser. 

HUMAN INNOVATION som GPS – gør implementering af kunstig intelligens, digitalisering og robotteknologi enkel. Bidrager teknologien til livskvailtet for flest mulige? Eller bidrager det – til den nuværende dehumaniserings tendens? 

2024 Ledere skal være dygtige til at frisætte medarbejderes talenter som medskabere af virksomhedens vision. 

Hvis ikke – vil de mest eftertragtede talenter søge videre eller starte deres egen virksomhed. 

THE EVEREST WAY

RISIKOVILLIGHED ER FORUDSÆTNINGEN FOR INNOVATION

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af COVID-19 håndteringen og militære konflikter. 

THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces metode og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter og teknikker du aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

SKAB RESULTATER MED BÆREDYGTIG MENNESKELIG UDVIKLING – på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

THE EVEREST WAY er en unik missions – og innovations matrix.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental teknik til at stile mod den fremtid vi satser på og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. 

REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN SAMTID vi er konfronteret med også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION mobiliserer handlekraft, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Decency Leadership

Man skal ikke høre på hvad de siger - man skal iagttage hvad de udretter

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. 

Anstændigheds ledelse – lyder måske indledningsvis naivt og langsigtet – men det bidrager til – hvilke virksomheder, der overlever disse turbulente år. 

Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world? Anstændig forretnings førelse som udviklings strategi sikrer virksomhedens eksistens på den længere bane – fordi mennesker kræver at blive behandlet ordentligt af ledere. Der er voksende fokus på og behov for menneskelig bæredygtighed i yderste forstand. Fordi respekt for individet skaber medarbejder engagament!

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør medskabe en fremtid, der er værd at arbejde i. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede transformationer og udvikle de missioner, der sandsynliggør en plads i den globale konkurrence. 

 

Top 10 Foredrag: DECENCY-LEADERSHIP & HUMAN-INNOVATION

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opnå. 

Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det  – uden meromkostning generere ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer ekspanderer deres hjernes kapacitet og diciplinerer vilje til at gennemføre – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus – vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag.  STyrkelsen af viljen til at ville – er et overlevelses redskab, i disse krævende og tider, der risikerer at skabe tillært hjælpeløshed, fordi det er vanskeligere at skabe resultater.

INNOVER en leveærdig fremtid - en hjerne ad gangen!

Foredrag: DECENCY LEADERSHIP & HUMAN-INNOVATION

THE EVEREST WAY Foredrag til erhvervslivet

Foredrag: DECENCY LEADERSHIP & HUMAN-INNOVATION

 

INNOVATE FOCUS AND KEEP DOING

  • HVILKE FORRETNINGSFORMÅL og ledelse VIL SIKRE DIN VIRKSOMHEDS EKSISTENS I DE KOMMENDE ÅR?
  • Hvordan kan din virksomhed implementere ANSTÆNDIGHEDS LEDERSKAB & MENNESKELIG INNOVATION for at accelerere resultater gennem medarbejdernes engagement?
  • Hvordan sikrer din virksomhed, at visioner omdannes til bundlinjeresultater?
 

MISSIONS TEST:

ALLE INVOLVEREDE SKAL KUNNE KOMMUNIKERE VIRKSOMHEDENS MISSION PÅ MINDRE END 1 MINUT OG VÆKKE interesse og ENGAGEMENT – HVIS IKKE – ER RESSOURCERNE hos de mennesker, DIN ORGANISATION BEHØVER FOR AT SKABE RESULTATERNE,  IKKE MOBILISERET

#THEEVERESTWAY FUNDAMENTALE Overlevelsesteknikker - kan implementeres af dem - der stiler efter at "BEAT THE ODDS!" 

Hvordan styrker vi afkodningen af hvad vi præsenteres for? Så DECENCY LEADERSHIP og HUMAN INNOVATION bliver vores GPS i stedet for frygtstyring, handlingslammelse og tillært hjælpeløshed. HVordan rykker vi os ud af den massive påvirkning i en given retning – og tager kontrol over hvad vi vil fokusere på i stedet for det, vi officielt bombarderes med.

Ingen af de nuværende kriser og udfordringer vi udsættes for – er aktiveret af ukontrollerbare meteornedslag.

Hvorfor er der udelukkende fokus på krig, oprustning etc. Og ikke fokus på FRED, Fredsforhandliinger, diplomati, konfliktnedskalering, etc.?

Fordi individer har udtænkt og udfører givne handlinger, der fører til verdens nuværende status – er min passion, at mobilisere begrundet håb.

Når kriser, krig og medfølgende menneskelige skæbner skabes af individer – skabes fred, anstændighed, ordentlige liv for flere – også af individer.

Derfor hævder jeg, at vi kan skabe leve-værdige i morgener – 1 hjerne af gangen.

Covid håndteringen har afdækket uhensigtsmæssige forhold mellem stat,  ledere og ansatte. Alt efter hovrdan ledere agerede overfor ansatte, er der fundamentale udfordringer der skal bygges bro over, af de ledere, der virkelig stiler mod at skabe engagerede medarbejdere.                            

THE EVEREST WAY stimulerer nytænkning og eskalerer nye handlingsrettede løsninger, DER giver konstruktive resultater.
THE EVEREST WAY sigter mod virkning! INNOVERET til at ETABLERE varig værdi = BÆREDYGTIGHED! 

JEG ER DEDIKERET TIL MENNESKelIG BÆREDYGTIGHED! VI SKAL NATURLIGVIS SKABE SAMFUND, UDDANNELSER, ARBEJDSPLADSER; VIRKSOMHEDER, INSTITUTIONER – DER FOKUSEREr PÅ AT ETABLERE VELFUNGERENDE, MENINGSGIVENDE LIVSUDFOLDELSES MULIGHEDER FOR FLEST MULIGE. 

VI SKAL NØJE GENNEMTÆNKE DEN DEHUMANISERIG DER PT. UDRULLES MED DIGITALISERINGS FEBEREN.<br>

VI MENNESKER SKAL VÆRE I CENTRUM – VI SKAL TRIVES OG KUNNE HOLDE TIL LIVET. 

JEG KALDER DET MENNESKELIG BÆREDYGTIGHED – DET KAN JEG STÅ INDE FOR!

Vi IMPLEMENTERER MENNESKELIG BÆREDYGTIGHED ved at MOBILISERE individer til at SPRÆNGE GÆNGSE TANKEMØNSTRE – MED “THE EVEREST WAY” metoder – til at NYTÆNKE resultataccelererende HUMANE handlinger. ved at udnytte vores hjernes KAPACITETER til vores fordel.

Vi DICIPLINERER simpelthen kontrol over vores følelser, tanker og dermed vores handlinger. 

Vi KAN blive mestre i selvledelse og er derfor i stand til at påvirke morgendagen, som vi ønsker, de skal være. FREMFOR AT VÆRE FRYGTSTYREDE pga. DEN KONTINUERLIGE KRISE STRØM, DER RISIKERER AT TAGE RESSOURSCER FRA DET LIVET EGENTLIG BØR BRUGES TIL….

Keynote foredrag til erhvervslivet, tænketanke, institutioner, organisationer, politiske organer. Autentisk dialog er afgørende for det menneskelige engagement, der skaber resultater og et funktionelt samfund. I såvel den offentlige som private sektor. Indtil ansvaret for Corona overgrebene bliver etableret, kører Danmark på nedsat kraft. 

Coronaforløbet, viser at Folketinget, regeringen og en del virksomheds ledere på meget kort tid, tilsidesætter helt grundlæggende frihedsrettigheder og demokratiske retsstatsprincipper. 

Situationen bliver kun yderligere retssikkerheds mæssigt betænkelig, når regeringen i så høj grad, som det er sket, bevæger sig væk
fra både sundhedsmyndighedernes anbefalinger og normale høringsprocesser og træffer en langrække hurtige politiske beslutninger uden de sædvanlige sundhedsfaglige eller parlamentariske
mandater. Beslutninger, der stemmer overens med en lang række andre landes indskrænkende tiltag.

Et velfungerende retssamfund kræver retfærdige institutioner og stor villighed til offentlig debat. Desværre erfarede danskerne omfattende censur – også af videnskabelige rapporter, der ikke understøttede det oficielle narrativ. 

 

Regeringen og Folketinget gik over retsstatens grænser i håndteringen af coronavirussen. Der er behov for et retsopgør, for at nyetablere såvel retstilstanden som samfundskontrakten. Der blev begået det visse psykologer betegner som “Statslige magtovergreb.” Folketinget overførte med to hasteændringer af epidemiloven vidtgående beføjelser til regeringen. ”Coronahåndteringen har vist os, at Folketinget og regeringen er villige at tilsidesætte frihedsrettigheder og retsstatsprincipper uden at undersøge realiteterne grundigt, så tiltag bliver baseret på fakta og sund fornuft, Grundlovens og menneskerettens bestemmelser blev tilsidesat. 

 #THEEVERESTWAY – den mentale metode – der tilbydes i forbindelse med afdækning af en flig af verdens tilstand. Værktøjet, der mobiliserer livslyst, vilje til at ville, stamina, menneskelig innovation og forbedret livskvalitet gennem at tage kontrol over eget liv og skabe mening.

Krig og fred – menneske skabte valg har konsekvenser. Og samtlige af de kriser vi pt. bombarderes med – er konsekvenser af individers planer og handlinger.

Ingen af dem – er dumpet ned fra det ydre rum.

Derfor er det også i vores magt, at skabe en bedre fremtid, gennem visioner, handlinger og resultater.

Skal klodens begrænsede ressourcer bruges på krig eller fred? 

Det er et valg! 

Og valget er også dit!

SURVIVAL OF THE RICHEST

Hvem bestemmer hvilke strukturer, der styrer  virksomheders muligheder og hvad du kan købe? 

Vi tror, det er de frie markedskræfter, der styrer verden og vores muligheder for success. Intet kunne være længere fra realiteterne. Selv vores børns uddannelse er bestemt af de store fonde og virksomheder, der determinerer deres krav til arbejdskraft.

I det 21 årh. burde det være de kommende generationer, der skaber de samfund, de vil leve i – og ikke de etablerede magt institutioner, der presser børn og unge ned i deres støbeform, for egen vindings skyld.

Er det virkelig muligt at 8 individer/familier/selskabs konstruktioner ejer ligeså meget som halvdelen af verdens befolkning?

Hvem er disse ekstremt rige?

Hvorfor er de få rige blevet rigere de seneste år og alle andre fattigere? For første gang i 25 år. Hvordan implementeres de “offentlige-private samarbejder” der ligger til grund for denne formuetransformation?

Hvilken indflydelse har disse gigantiske formuer og deres medfølgende magt på måden vi f.eks påvirkes af de globale søge maskiner? AI. ChatGPT? Hvem ejer dem? Hvilken konsekvenser har det? Hvad med Amazon? Førende økonomiske tænkere, kalder denne transformation Cyber Feudalisme – idet de plæderer for hele produktions – salgs – ejerskab – indtægts generering omkalfatres. Måske værd at tænke over, hvorfor det var de store etablerede kæder, der måtte holde fysisk åbent under de ikke sundhedsfagligt begrundede nedlukninger? Hvorfor var det f.eks Amazom med flere on-line portal virksomheder, der fik et gigantisk indtægts boost pga. nedlukninger? Hvem er økonomisk magtfulde nok, til at påvirke de strukturelle systemer, der styrer markedsudviklingen?

Hvorfor er der år for år færrer og færrer iværksættere?

Hvad er det i den menneskelige psykologi, der gør at nogen bliver ved med at skabe krig, opfinde mere og mere avancerede våben og forurene enorme land- og vand områder? Atmosfæren? I generationer?

Hvilken lande har de største våben producenter? Er krig en god forretning? Hvad kunne vi udvikle af velfærd, demokrati, uddannelse etc. for de samme penge? Hvilke globale udfordringer kunne de enorme midler til “The military industrial complex” løse, når vi kræver stop for forever warfare?

Hvad er de miljømæssige konsekvenser af samtlige krige siden WW2? 

Og hvorfor skal landmændende og almindelige skatteydere, betale CO2 afgift – når krigsmaskineriet er verdens største forurener? 

Hvad betaler vådenproducenter i CO2 afgift og skatter? Hvem afholder udgifterne til oprydning af deres forurening, landminer, depleted uranium, Agent Orange, genopbygning af destrueret infrastruktur etc. ? De der beslutter ødelæggelserne, de der forurener, eller skatteborgerne? 

Hvem bestemmer, de regler, der sørger for regningen ender hos borgerne?

Psykologiske operationer udført af militærtjenesten i fredstid er “planlagte politiske, økonomiske, militære,
og ideologiske aktiviteter rettet mod fremmede lande, organisationer, befolkninger og individer for at skabe følelser, holdninger, forståelser, overbevisninger eller adfærd, der er gunstig for opnåelsen af politiske, økonomiske og militære mål.

Hvem udtænker dem – med hvilke formål?

Anvendes psych ops i vestlige lande overfor befolkningen eller kun i krigs sammenhænge?

 

Hvordan kan du konstatere om du bliver nudged, manipuleret, styret via disse strategisk udformede strategier?

Hvorfor breder censuren sig igen – også i den Vestlige verden og Danmark? 

Selv om Grundloven forbyder, at censur nogensinde på ny må indføres?

Hvordan frisætter vi os og træffer velinformerede friere valg? Når vi ikke kan være sikre på, at de officielle narrativer og agendaer – formidler hele virkeligheden?

Hvordan, hvem, hvorfor?

Propaganda er et strategisk, mentalt værktøj til massemanipulation. 

Propaganda bruges det til at forme folks tanker efter de ideologier, de der stræber efter magt udtænker.

I det væsentlige forenkler propaganda komplekse ideer, arbejder med konstant gentagelse og appellerer til folks følelser. 

 

Hvem udtænker de strategiske værktøjer, der skal styre modtagerens følelser, tanker og handlinger? 

Hvem anvender typisk denne form for manipulation af hele befolkningens grupper?

 I hvilke sammenhænge?

Skal vi kun være opmærksomme på propaganda i krigstid? 

Eller anvendes propaganda også i såkaldte demokratiske lande?

Hvordan kan vi modstå propaganda? Og skabe de virksomheder vi vælger, at influerer fremtidens retning igennem?

Ledelse i radikale tider

MBA’er uddannelses institutioner herunder Insead og Stanford har brugt Everest 1996 som  forretnings- og ledelsescase.

Fortune 100 Companies er blandt mine kunder, der drager fordel af THE EVEREST WAY

Virksomhedens grundlægger Lene Gammelgaard blev verdenskendt – da hun som den første Nordiske kvinde og nr. 35 i verdens historien – besteg Mount Everest i 1996. Og overlevede den berygtede storm.  

Arlene Blum, author of the classic account of women and mountaineering, Annapurna: A Woman’s Place, calls Climbing High “an honest and deeply personal account.”  

Jeg var der. Jeg nåede toppen og overlevede! Jeg opfandt THE EVEREST WAY – for at gøre det umulige – muligt.

Og har innovaret  udviklings metoder til erhvervslivet lige siden – for at udvide HUMAN INNOVATION og fremskynde resultatopnåelse.

Everest – vejen til toppen er oversat til 13 sprog og er en international bestseller.

Everest – vejen til toppen er Lene Gammelgaards personlige fortælling om ekspeditionen; de fokuserede forberedelser, ankomsten til Nepal og etableringen af lejren. Vi følger hende, mens tilvænningen til de ekstreme forhold kan begynde og er med hele vejen op ad bjerget, hvor ekspeditionen pludselig står i en uventet og livsfarlig situation.

Lene Gammelgaards dagbogsnotater giver et unikt indblik i bevæggrundene for at bestige verdens højeste bjerg.

Fra EVEREST til INTERNATIONAL ERHVERVS SUCCES
Lene Gammelgaard er internationalt anerkendt og efterspurgt som "Thought Leader og strategi innovator" - foredragsholder og forandrings mobilisator til erhvervslivet.
Lene er hædret med EUs Business Award - for Skandinaviens mest innovative bæredygtige virksomheds strategi udvikling.

Lene's erfaringer fra bestigning af Mount Everest og 25 års innovation af metoder, der mobiliserer menneskelig kvantesprings udvikling - har givet hende unikke erfaringsbaserede kompetencer, til skabelse af de meningsgivende målsætninger, der overvinder alle indre og ydre forhindringer. Lene tilbyder konkrete metoder til, hvordan virksomheder kan innovere en meningsfuld mission, der engagerer medarbejderne og styrker viljen til at iværksætte nye initiativer og tage det fulde ansvar for resultat opnåelse.

Jurist, bjergbestiger, journalist, forfatter, eventyrer og fredsambassadør. Lene har inspireret tusindvis af mennesker over hele verden. Hendes #THEEVERESTWAY oplæg fokuserer på menneske ledelse. Innovation af lederudvikling, med fokus på, at mennesker er virksomhedens vigtigste ressource. Innovation af medarbejder engagement er afgørende for virksomheders overlevelse i tider med store omverdens forandringer.

#THEEVERESTWAY er en transformations disciplin for alle, der vil investere i at opnå succes og trivsel - professionelt, såvel som personligt. HUMAN INNOVATION = bæredygtig menneskelig udvikling.

#THEEVERESTWAY er skabt til mobilisering af fremdrift og resultat opnåelse - målrettet til radikale tider -

Lene “Walks the talk”. Lene´s #THEEVERESTWAY er autentisk dansk iværksætteri – der er nået ud til hele verden! 

Skabt med en vilje til at gå hele vejen, modet til at risikere og gennemføre tilsyneladende uopnåelige drømme. 

Med risikovillighed og disciplin til aldrig at acceptere Status Quo. 

#THEEVERESTWAY – Den mentale disciplinerings metode Lene opfandt – for at blive i stand til, at opnå DET – hun ikke var i stand til – bliver efterspurgt globalt!  

100.000-vis af ”mennesker” har opnået fornyet håb og kontinuerlig kampgejst ved hjælp af #THEEVERESTWAY.

Priser for oplæg i Danmark 20.000 – 35.000 kr. alt efter varighed.

Er du NGO, skole eller ??? Så give et kald og lad os se om vi kan finde en løsning.

Work-shops, Webinarer, kortere eller længere udviklings processer – aftales individuelt.

Pris for oplæg i EU  5000 EURO+++

Globalt 10.000 +++ EURO 

Ring på +45 2342 8780   Så tager vi en indledende snak , hvor vi finder ind til om —  om THE EVEREST WAY – er det rigtige for den event eller proces, du har i tankerne

Du er også velkommen til at skrive til    lenegammelgaard.humaninnovation@outlook.dk

ALD Automative, A.T. Kearney, ABB A/S,ABB Robotics GmbH, Aeon Consulting Group Switzerland, Allianz GmbH, ALD Automation, Alliance Politikerin Forum, AMKA, B&O Chicago, BBE Retail Experts, BHB Marketing GmbH, Bilfinger Berger GmbH, BMW, Boston Consulting Group, Bygma,  Capvis Zürich, Celgene Bio, Colombus IT, COOP, Comlux Aviation Spain, Continental, Daimler Chrysler, Danica, Dafolo, Danish Business Counsil Dubai, Dansk Supermarked, Den Danske Bank, Dansk HR, Deutsche Bank, Deutsche Bank, Incentive Reisen “Club der Besten” Kuusamo, Dokken, Djøf, Ekstra Bladet, Finland, Deutsche Bundes Bahn, Deutsche Gesellschaft für Qualität, Deutsche Telecom, DHL Solutions GmbH, DFDS, DTU-Technical University, DZ Bank AG, Ecco Shoes, EFQM Forum Berlin, Egmont Koncern, Elli Lilly GmbH, Frederikssund Kommunale Ledere, Environmental Ministry Denmark, General Electric, Grundfos, Hamlet Private Hospital, Hilti Lichtenstein, HUNKEMÖLLER, IBM, IDA, IT-Cosmetics/L’Oreal, Janssen-Cilag, Lego, Maersk, MEAG AG, McKinsey Women’s Workshop Sweden, Mekom Schweiz, Merck Aussendienst Berlin, Ministry of Education, Mobil Oil, MT Højgaard A/S, MÜNSTER ÜNIVERSITÄTS HOSPITAL – NEUROSCIENTISTS, Naturstyrelsen, NCC, Netto, New Directions Boston, Norwegian Defence Logistics Operation, Nokia Siemens Russia, Novo Nordisk A/S, Novozymes, PFA, Orloff, Point S Italy, Rockwood Litium USA, Sabex Canada, SAS-Institute IT, SAS-Scandinavian Airlines, Scandinavian Fur, Scandlines, Schwarzkopf Professional AG South Africa, SEB Bank, Shell Paris, Silvan A/S, Skanska, Swiss Reassurance Company Zürich + Zermat, SSAB Stockholm, Systemhaus Bissinger Gmbh, TACK, TATA Consultancy Services, TALARFORUM, TRUSTPILOT, Trekants områdets Sygehusvæsen, T-Systems, Valliant, Velux, VERO MODA, Vestas, VIP-Ambassadors Tour Norway, Voith Paper Automation, Ørsted, Aarhus University, Business and Social Sciences, Department of Economics and Business

Copyright© 2024 LENE GAMMELGAARD – HUMAN INNOVATION