futurize the everest way

PEOPLE COMMIT TO A MISSION - NOT A BOTTOM LINE

THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest innovative forandrings metoder

LENE GAMMELGAARD

Top moTIVATIONAL SPEAKER - SKABER AF HUMAN INNOVATION & DECENCY LEADERSHIP 

FUTURIZE THE EVEREST WAY – ACHIEVE what’s never been done before 

Enkle løsninger til komplekse udfordringer

Lene Gammelgaard - Human innovation - the everest way

your return of investment is my 1 concern

DERFOR HOLDER JEG Foredrag der MOBILISerer innovative resultater

THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest innovative forandrings metoder

Book - THE EVEREST WAY FOREDRAG - ENKLE LØSNINGER TIL KOMPLEKSE UDFORDRINGER

Klar til at medskabe fremtiden? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative forandrings metoder. THE EVEREST WAY er til alle, der vil MERE. Eller er tvunget til omvæltninger. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model, samt mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede målopnåelser. Ingen teori – HANDS-ON resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholdenhed – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte mennesker til – Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. Og det revitalisere – også på tværs af kulturer og landegrænser.

NEURO LEADERS SHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opfinde. Dvs. når et menneske ekspandere sin hjernes kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet, SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi kommittere til.  NEURO LEADERSHIP er et genialt oplæg for iværksættelse at innovative tiltag. Samt transformere udefra kommende disruptions til fremtidig succes.

Futurize yourself and your organisation. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være med skabere af en fælles fremtid for the Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid der er værd at leve. TIL LEDERE, der virkelig VIL lede ind i fremtiden. Måske naivt??? Men der er voksende fokus og efterspørgsel efter social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand.  Vi navigere i et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme til – hævder jeg og den blå eminence i Davos – mod anstændighed i vore tilgang til det at drive virksomhed og samfund. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…..

HUMAN INNOVATION – LIKE NEVER BEFORE er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om. Og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – uden eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobiliser og understøtte organisatoriske, transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at lykkedes. 

Efterspurgt for at give lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Futurize yourself and your organisation

HERTIL ER DEN ULTRA KORTE VERSION AF THE EVEREST WAY - vælger du at læse videre, får du uddybende viden - der forhåbentlig er din tid værdig

Min eksistentielle LIVS MISSION er at ekspandere Human innovation & Decency Leadership for the greater good of Humankind                                                                                         

Vi er konfronteret med et verdensomspændende behov for effektive transformerende
etiske ledelses
metoder 

Verden er i ombrud. Den Matrix vi har formet vores
bevidsthed efter de seneste årtier – fører ikke til en ønskværdig Global
fremtid. Hvad skal vi innovere i stedet? Vi lever i disruptive løsnings- og
handlingskrævende scenarier. Menneskehedens muligheder vil ændre sig mere i de
næste 20 år end i de foregående 100. Utallige Megashifts omformer vores
eksistens. Digitalisering og den 4 Industrielle Revolution transformerer os. I erhvervslivet revolutioneres markedsvilkårene eksponentielt. Hvordan skal vi som ledere, medarbejdere, individer navigere – så vi skaber leveværdige liv? Indtil videre er det jo trods alt os mennesker, der programmerer maskinerne. 

VI SKAL TAGE STILLING TIL HVORDAN VORES FREMTID SKAL VÆRE FOR MENNESKER. Stræber du ud over STATUS QUO? Stræber du efter en fremtid, der er værd at leve? Kunne du bruge en enkel strategi, der mobiliserer dig selv og din organisation? En simpel metode, der virker i alle situationer og på alle typer udfordringer – professionelt og privat? RESTEN AF LIVET.

Jeg leverer mentale løsninger – der virker med det sammen – og i enhver situation
hvis du implementerer THE EVEREST WAY.

 Vi kan påvirke fremtiden
EN hjerne ad gangen 

Book - THE EVEREST WAY - SIMPLE SOLUTIONs TO COMPLEX CHALLENGES

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

Klar til at lede fremtiden? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt

your return of investment is my 1 concern

DERFOR HOLDER JEG Foredrag der MOBILISerer jeres vilje til at ville skabe innovative resultater

Vi mennesker motiveres af en mission
ikke af krav om øget bundlinje
Din mission innoverer din strategi
Jeg leverer løsninger – i implementerer

 

Ledelses transformation for vores fælles globale fremtid

Ved du at du kan programmere din hjerne?

Din hjerne er din GPS til fremtiden!

I får umiddelbart omsættelige skridt til en leveværdig fremtid

Discipliner integritet – skab resultater ingen andre tør!

Futurize yourself and your organisation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?
Talentfulde mennesker dedikerer deres ressourcer til en leder og en organisation, der vil gøre en forskel. Vi er i en fremtidsmatrix – hvor vi ikke længere kan forbruge os ud af medarbejderes overhørte råb om mening   

Som Fremtids leder skal du etablere fundamentet for en
kollaboration skabe visions kulturer, hvor mennesker mobiliseres til at udnytte
deres utappede potentialer.

 

Og så skal du ellers blande dig udenom  

Human Innovation – The Everest Way – for at lede ind i fremtiden 

THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest innovative forandrings metoder

Book - THE EVEREST WAY - ENKLE løsninger til kOmplekse udfordringer

Klar til at lede ind i fremtiden? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt

Hjernen er vores GPS til fremtiden

Lene Gammelgaard

NeuroLeadership

Vidste du at du kan programmere din hjerne?

En af de vigtigste indsigter i vores årti er NeuroLeadership – Mental Programmering. Neuroforskning understøtter at du kan innovere ressourcer ved at disciplinere, hvordan du tænker og agerer. Human Innovation. Innover mennesker og skab fremtidens organisation. 

NeuroLeadership er uendeligt multiplicerbart og koster ingenting. Vil det være noget for jer? Jeg tilbyder 3 mentale trin – The Everest Way – til at programmere dig selv og din organisation succes i Radikale Tider.

Human Innovation – The Everest Way

OFFLINE IS ESSENTIAL TO REWIRE

Vi kan påvirke fremtiden
- En hjerne ad gangen

NeuroProgramming

FUTURIZE The Everest Way – er til dig der vil transformere Status Quo og innovere fremtidsmuligheder. NeuroProgramming  er mental programmering, der mobilisere kvantesprings udviklende fokus, risikovillighed, den selvansvarlighed og ekstreme vedholdendenhed, der er forudsætningen for at drive banebrydende innovative og disruptive tiltag fra ide’ til implementering. Stræber du efter en fremtid, der er værd at leve? Vil du mobilisere fornyet håb og kontinuerlig kampgejst i dig selv og din virksomhed? 

 

THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest innovative forandrings metoder

Innovation starter i hjernen

VI KAN PÅVIRKE FREMTIDEN - EN HJERNE AD GANGEN

 

What if I told you there was something that you and your employees can do right now that would have an immediate, positive benefit for your business prospects including the overall collaboration culture in your organization?

And what if I told you that IT innovates on an individual level

And what if I told you that anyone can do IT and IT costs nothing

And what if I told you that IT serves expansion into the Future

And what if I told you that I have personally tested IT in the most extreme environments – and IT works every time!

Would you do it?

I am talking about the powerful effects of disciplining the brain. Neuroprogramming has immediate, long-lasting benefits for the rest of your life. 

 

My experience based discovery of how to program my BRAIN as my GPS for the FUTURE

I want to share my story about how I came to my experiencebased understanding of neuroscience. I invented an experiment in which I engaged myself – I discovered the science underlying the most transformative steps that you can implement for your progress today and tomorrow as well as the days after tomorrow. YOUR FUTURE!

When I said YES and committed to want to climb Mount Everest in 1996 – something unprecedented happened in my brain. I experienced the brain-transforming effects of wanting something – enough.

I experimented with myself without knowing the actual effects. And I did it in a completely inadvertent way.

Committing ALL towards Everest was changing my brain. And as my mental programming truned out to withstand the ultimate test of life and death – THE EVEREST WAY changed my life!

I encountered something that was so simple, so amazing, with the potential to change so many lives, that I have dedicated my life to expand and share IT.

I am passionately dedicated to Human Innovation.

 

Everest changed my Brain and ME ! 

Because I experienced a quantum leap transformation process when I said yes to want Everest, learned how to program my will – while preparing mentally for 6 months, before actually setting foot on the mountain, received the gift of – WILL TO SUFFER – from Anatoli Boukreev, who inspired me to push through when the going got rough and surviving where others did not – I have dedicated myself to study neuroscience and expand Human Innovation and promote Decency Leadership as a simple solution to complex challenges.

 

Today Neuroscience uncovers more and more about the most complex structure known to humankind. OUR BRAIN. The more I learn, the more research supports what I experienced in myself – how powerful the human hard drive – our Brain is. Which recently led me to the risky decision to completely shift my focus towards expanding THE EVEREST WAY – Human Innovation – because taking charge over our own brains is so simple, with the potential to transform so many lives. OUR BRAIN – CAN BE OUR GPS FOR THE FUTURE WE WANT!

We can affect our common future – We can commit to improving the state of the world  

One Brain at the Time!  

THE HUMAN BRAIN IS OUR GPS TO THE FUTURE WE WANT !

Book - THE EVEREST WAY - SIMPLE SOLUTIONs TO COMPLEX CHALLENGES

Klar til at lede fremtiden? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt

THE MOST IMPORTANT SKILL IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AI

AI=Artificial Intelligence. AI cannot invent what does not already exist. HUMANS CAN. AI can perform repetitive tasks at an extremely efficient rate. So in the age of AI human creativity will have more significance than ever before.

The human mind is creative and imaginative. Humans are able to imagine visions of the future which we then bring to life. As Walt Disney said, “if you can dream it, you can do it.” 


HUMAN INNOVATION – THE EVEREST WAY

The key to our future is that more and more industries will implement the upsides of AI, which may lead to a reduced workforce in the areas of the workforce that require repetitive tasks. Instead, the world will need more creativity in all endeavors, even in regards to implementing and leveraging AI technology creatively.

HUMAN INNOVATION

futurist - mental pioneer og top Motivational Business Speaker


Lene Gammelgaard

DECENCY LEADERSHIP –  MIT SIMPLE BUD PÅ KOMPLEKSE UDFORDRINGER

Verdensøkonomiske udsigter for 2018

World Economic Forum-Committed to improving the state og the World

Verdensøkonomien er i bedring. I 2017 nåede den globale økonomiske vækst 3 procent – den højeste vækstrate siden 2011 – og væksten forventes at forblive stabil i det kommende år. Den forbedrede globale økonomiske situation giver landene mulighed for at fokusere på langsigtede spørgsmål som bæredygtig økonomisk vækst, mindskelse af køns- og etniske uligheder, økonomisk diversificering og eliminering af traditionelle hindringer, som hæmmer udviklingen.

Samtidens humanistiske problemer nødvendiggør, at ansvarlige parter engagerer sig i transformerende bestræbelser på at forny fundamentet for samfunds forestillinger.

I de seneste årtier har de lande, der udviklede sig gennem ekstensiveret velstand, implementeret en stærk social kontrakt som deres vejledende mission. Udligningskampen for at dele velstand mellem kapital og arbejdskraft mere retfærdigt.

I dag er vi vidne til en udbredt bevidsthed om, at kapitalismen er DET globale styrende princip – en “human misusing matrix” – hvor kapitalisme er vinderen. Et videreført traditionelt menneskesyn hvor enkeltpersoner reduceres til produktions enheder eller tal i statistikker.

Mennesker har brug for mening – for at bidrage og mobilisere alle iboende ressourcer.

Hvordan kan vi innovere transformerende indsatser for at stræbe efter en bedre fremtid og tage medansvar for at dechifrere det Globale uligheds damoklessværd?

Hvordan udfordrer vi bedst og kasserer de uhensigtsmæssige konsekvenser af materialismens gentagne mønstre og holder op med at gøre mere af det samme – i et forsøg på at producere os ud af et paradigmeskift – mod DECENCY LEADERSHIP & MENNESKLIG INNOVATION.

Den private sektor, med dets globale spænd og indflydelse, kan tage føringen. Erhvervslivet er en vigtig interessent i samskabelsen af den globale økonomiske og menneskelige fremtid.

Erhvervsledere kan spille en ledende rolle. Decency Leadership er en simpel løsning på komplekse udfordringer.

For at stræbe ud over Status Quo skal vi stille skarpt på kvaliteten, der skal bære den økonomiske vækst fremfor snævert at fokusere på mængden – som traditionelt målt af BNP.

Vi må sikre, at den fjerde industrielle revolution udfolder sig med menneskeheden i centrum. Fordi Global Stabilitet med afsæt i menneskelig retfærdighed er den eneste strategi for langsigtet succes.

Vi kan kun stræbe efter en bedre fremtid for menneskeheden – hvis du involverer dig og din organisation!

Innover lokalt – transformer globalt.

Jeg håber, at du vil blive fascineret af det eksponentielle banebrydende udviklingspotentiale – Everest Way-programmeringen mobiliserer.

Og stræbe efter en bedre fremtid – hvor vi sammen transformerer ved at forpligte os til at forbedre verdens tilstand.

De fleste ønsker at forbinde sig til en leder og en organisation der gør en forskel i verden.

Vi kan påvirke vores fælles fremtid – One Brain at the Time

Hvorfor

THE FUTURE 
IS GOOD FOR THOSE WHO INNOVATE IT  

Hvad får I

 INNOVATE YOURSELF 
IN OUR HYPER 
CONNECTED WORLD 

Til hvem

FUTURIZE &
HUMANIZE
MEGASHIFTS
TO YOUR ADVANTAGE

Hvorfor

Fordi der findes enkle strategier til at skabe den fremtid i drømmer om.

FUTURIZE THE EVEREST WAY – er mentale strategier der mobiliserer ledelse, organisationer og individer til at være medskabere af fremtiden. 

Jeg skabte 3 universelle principper, der eksplodere alle begrænsninger, da jeg besteg Everest i 1996. EVEREST ekspanderede min hjernes kapacitet.

Den 4 Industrielle Revolution kræver ekstrem kontinuerlig tilpasning i mennesker, hvis vi vil overleve og skabe succes – derfor skal vi innovere individets kapacitet til at håndtere store omvæltninger – samtidig med vi sætter mennesket i centrum for leveværdige liv.

FUTURIZE THE EVEREST WAY 

 

Hvad får I

FUTURIZE THE EVEREST WAY 

Den menneskelige hjerne er vores GPS, der kan navigere i vores komplekse samtid og udstikke en ønskværdig strategi for fremtiden. En effektiv bio computer vi kan disciplinere til vores fordel.

Du skal bare beslutte hvad det er du vil!

Lene Gammelgaard tilbyder løsninger. The Everest Way foredrag, Keynote-oplæg, motivational speaks, business speaks, forretningsforedrag, seminarer, workshops og mini-ekspeditioner til mobilisering af personlig og professionel innovation hos enkeltpersoner, organisationer og virksomheder verden over.

VI SKABER FREMTIDEN – EN HJERNE AD GANGEN

 

Til hvem

ALLE DER VIL LEDE FREMTIDEN

Futurist og Global Keynote Speaker Lene Gammelgaard leverer mentale strategier til at mobilisere fremtidens visioner. Lene bliver typisk hyret at virksomheder, individer, ledere, organisationer og institutioner, der for alvor vil iværksætte fremtidsvisioner, innovere og implementere næste generations produkter og transformere organisationen på tværs af kontinenter. 

Mulighederne i den 4 industrielle revolution kan være forførende. De fremmaner også sociale, etiske og politiske udfordringer.

Hvem bestemmer hvad livet skal gå ud på i en verden, der snart er sammenkoblet og dermed fuldstændig afhængig af teknologi? 

LIVET ER DIT – TAG STILLING OG ANSVAR 

THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest innovative forandrings metoder

Book - THE EVEREST WAY - ENKLE LØSNINGER TIL KOMPLEKSE UDFORDRINGER

Klar til at lede fremtiden? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt

Vi har alle brug for inspiration til at holde os i gang – uanset hvor professionelle vi bliver 

 Vil du modtage mine Brainy Quotes månedligt – til dig selv, dit team og måske hele firmaet? 

Mine citater leverer øjeblikkelig mental påvirkning i nye retninger

Brainy Quotes
Vil du have et mentalt Quick Fix? Du taster, jeg husker dig!
Lene Gammelgaard Mental Survival Skills


Top 10 leadership skills

Denne spektakulære citat bog – destillerer generationers visdom om ledelse. Hvad skal der til for at du som menneske kan inspirere andre til at blive den bedste udgave af dem selv? Hvordan disciplinere du din psyke til at blive udholdenheds specialist? Succes over tid kræver nogle fundamentale egenskaber – vi alle kan udvikle, hvis vi vil. 

I TOP 10 Mental Leadership Skills findes de universelle byggeklodser – ethvert menneske, der ønsker at lede i ordets sande betydning – kan finde fornyet kampgejst gennem.

To the Summit and Safe Return


To the Summit and Safe Return

Lær at risikere og mobilisere din egen fri sættende vision fra den første skandinaviske kvinde der besteg og overlevede Mount Everest 10. maj 1996. Succes er et spørgsmål om passion, valg, risikovillighed, viljestyrke, mental forberedelse og fuldbyrdelse. Vilje til at lide – kontinuerlig udholdenhed og recommitment – er udslagsgivende. Lene deler sine enkle trin til hvordan du kan programmere din hjerne med det du virkelig vil og fortsætte, indtil du har nået dine unikke mål. “To the summit and safe return” er et strategisk værktøj og en sober medrivende beretning, fyldt med praktiske erfaringer, du kan anvende i dag for at opnå det liv du drømmer om. 

LENE SPREDER FORNYET HÅB OG KONTINUERLIG KAMPGEJST

Realiser dine inderest forestillinger om det liv du stræber efter - START NU

Book - EVEREST - DIN VEJ TIL TOPPEN

Klar til at realisere dine inderste drømme? Book  45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. 

Lene bookes ofte af Fortune 500 selskaber

Lene Gammelgaard har talt på tværs af landegrænser, for hundredvis af industrier igennem mere end 20 år.

shell

A.T. Kearney, ABB A/S,ABB Robotics GmbH, Aeon Consulting Group Switzerland, Allianz GmbH, Allinace Politikerin Forum, AMKA, B&O Chicago, BBE Retail Experts, Berlingske Tidende, BHB Marketing GmbH, Bilfinger Berger GmbH, BMW, Boston Consulting Group, Capvis, Capvis Zürich, Colombus IT, COOP, Comlux Aviation Spain, Continental, Daimler Chrysler, Danica, Dafolo, Danish Business Counsil Dubai, Dansk Supermarked, Den Danske Bank, Deutsche Bank, Deutsche Bank Incentive Reisen “Club der Besten” Kuusamo, Ekstra Bladet, Finland, Deutsche Bundes Bahn, Deutsche Gesellschaft für Qualität, Deutsche Telecom, DHL Solutions GmbH, DFDS, DTU-Technical University, DZ Bank AG, Ecco Shoes, EFQM Forum Berlin, Egmont Koncern, Elli Lilly GmbH, Frederikssund Kommunale Ledere, Grundfos, Hamlet Private Hospital, Hilti Lichtenstein, IBM, IDA, Janssen-Cilag, Lego, Maersk, McKinsey Women’s Workshop Sweden, Mekom Schweiz, Merck Aussendienst Berlin, Ministry of Education, Mobil Oil, MT Højgaard A/S, Naturstyrelsen, NCC, Netto, New Directions Boston, Norwegian Defence Logistics Operation, Nokia Siemens Russia, Novo Nordisk A/S, Novozymes, PFA, Point S Italy, Rockwood Litium USA, Sabex Canada, SAS-Institute IT, SAS-Scandinavian Airlines, Scandinavian Fur, Scandlines, Schwarzkopf Professional AG South Africa, SEB Bank, Shell Paris, Silvan A/S, Skanska, Spiegel TV, Swiss Reassurance Company Zürich + Zermat, Swiss Steel, SSAB Stockholm, STORZ GmbH, Systemhaus Bissinger Gmbh, TATA Consultancy Services, Unilever, Valliant, Velux, Vestas, VIP-Ambassadors Tour Norway, Voith Paper Automation, Aarhus University, Business and Social Sciences, Department of Economics and Business.

Book - THE EVEREST WAY - SIMPLE SOLUTIONs TO COMPLEX CHALLENGES

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

Klar til at lede fremtiden? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt

 Vi kan påvirke fremtiden
EN hjerne ad gangen 

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons