HUMANIZE THE FUTURE

HUMAN INNOVATION er nøglen til EN LEVEVÆRDIG FREMTID

SURVIVAL OF THE FUTURISTS

Innovate your Future and commit to contribute to the greater good of humankind to give meaning to existence

Vi skal tage stilling til hvordan
vi vil indvirke på fremtiden

HUMAN INNOVATION er nøglen til EN LEVEVÆRDIG FREMTID

Vi skal forny os som mennesker gennem Human Innovation.

Menneskeheden har aldrig oplevet så udbredt Global vækst og connectivity på trods af absurd social ulighed, Samtidig påvirkes vores liv af ustabilitet – fra skiftende jobudsigter og multikulturel uro og terrorisme, desillusionering i relation til magtfulde ikoner og institutioner. 

I dag virker det som en løbende udfordring at navigere i nutiden. %-delen af personer med stress og forbruget af psykofarmaka afdækker måske  en dehumaniserende tilbøjelighed, der koster såvel trivsel som kroner og ører. Et  bestyrtende tidsbillede, som enkeltpersoner, regeringer såvel som virksomheder skal genoverveje, for at fremskynde menneskelig innovation og reducere omkostningerne til langtidssygemeldinger og overførselsindkomster. Samt de menneskelige ressourcer, der ikke kommer i spil og bidrager med deres unikke tiltag.

Lene Gammelgaard lever det hun promoverer, menneskelig innovation driver hende dagligt. Lene eksploderer Status Quo, omgår tilsyneladende uoverstigelige forhindringer og påvirker historien – hun blev den første skandinaviske kvinde til at besige Mount Everest 10. maj 1996. 

Lene har en juridisk grad, er uddannet indenfor psykoterapi og journalistik.

Lene er drevet til at gennemføre sin visionære tænkning og bidrager som en social iværksætter og Top Motivational Speaker, der deler THE EVEREST WAY – erfaringsbaserede mentale strategier til at mobilisere innovation i mennesker og af mennesker.

 

HUMAN INNOVATION er nøglen til EN LEVEVÆRDIG FREMTID

 

Lene deler de mentale løsninger, der har givet hende den position hun har i dag – og plæderer for den selvansvarlighed – det kræver i den enkelte – for at implementerer strategien til at skabe det liv – vi stræber efter. AT LEVE VEL.

Lene reflekterer – eksekverer – tilpasser – transformerer – holder ved og ud – indtil hun har opnået det, hun satte sig for at gøre. 

Den livs filosofi vil hun gerne give videre.

AT GIVE OP FINDES IKKE i Lene’s ordforråd. Til gengæld er det vigtigt vi holder PAUSER i vores liv. 

Hjernen skal have ro for at blive i stand til at innovere. Sindsro er en modernitetens mangelvare, der nedsætter innovations evenen. 

Lene tilbyder EVEREST WAY til alle, der stræber efter en leveværdig fremtid.

HUMAN INNOVATION er nøglen til EN LEVEVÆRDIG FREMTID

Book Decency Leadership - SIMPLE SOLUTION TO COMPLEX PROBLEMS

Klar til lede  ind i fremdtiden? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt.

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons