UN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling giver verden fælles mål og ændre den måde vi driver forretning

Business speaker Lene Gammelgaard mobiliserer profesionelle ledere

Vi inviterede Lene Gammelgaard til at sætte fokus på UN’s verdensmål i vores erhvervsnetværk VL 109.

Jeg har fået meget positiv feed back på Lene’s oplæg. Her er nogle mobiliserende take-aways:

Det var utroligt inspirerende at høre Lene’s anvendelse af FNs 17 verdensmål, også kendt som Sustainable Development Goals (SDG).

SDG kommer til at ændre verden.

Vi er kommet ind i en æra hvor ordentlighed belønnes og det er god business at opføre sig anstændigt.

Man skal indstille sig på at det kan blive hårdt og udholde prøvelser for at nå sine mål.

Et mobiliserende eksempel på DECENCY LEADERSHIP er Nelson Mandela.

Det er tankevækkende hvad han måtte gennemgå, han sad 30 år i fængsel, før han kunne nå sit mål. Nelson Mandela var et ordentligt menneske og blev mindet af alverdens statsledere og trosretninger ved sin begravelse, netop pga. hans anstændige kamp.

Forandringerne starter i hjernen med vision er for fremtiden – men skal også føres hele vejen ud i livet.

Det er ikke nok at holde møder og lave slides.

Mennesker i hele verden vil efterspørge varer og tjenester fra virksomheder de respekterer og som opfører sig ordentligt.

Med SDG har hele verden fælles mål, som kommer til at ændre den måde vi driver forretning på.

TAK. Det var godt at se dig og at du kunne deltage på vores møde. Jens Taarnskov

Gammelgaard

FUTURIST LEADERSHIP SPEAKER & HUMAN INNOVATOR Lene Gammelgaard’s ability to mobilize you, your organizationn as well as Event participants is crucial to ensuring your ROI – Return of Investment. From Lene’s first lecture on Mount Everest to her current status as one of the world’s most prominent futurist leadership icons focusing on expanding Human Innovation for the I4.0 offering a simple method to complex transformations – FUTURIZE THE EVEREST WAY – Lene Gammelgaard is a mobilizing contribution to any event any process – in any culture. Lene is able to leave you and larger audiences with a transformed goalorientedness on how to innovate organizational and individual business missions that contribute to achieving the 17 Global Goals for sustainable development and Futurize for I4.0 LENE MOBILIZES HOPE AND ONGOING FIGHTING STAMINA