FUTURIZE THE EVEREST WAY - 1 af verdens mest effektive LEdelses TRANSFORMATIONs METHODer

CEO's UDRÅBER FUTURIST LENE GAMMELGARD TIL 1 BLANDT VERDENS TOP 10 MOTIVATIONAL BUSINESS SPEAKERS

NeuroLeadership

Fremtiden i I4.0 handler lige som meget om innovation af mennesker som OM TEKNOLOGI

Just do it!

HJERNEN ER VORES GPS TIL DEN FREMTID VI STRÆBER EFTER

ER DET SÅ SIMPELT?

Gallup har målt engagementet hos 27 millioner ansatte fordelt på mere end 2,5 millioner arbejdsenheder over de sidste 20 år. Gallup konstaterer at ledere er ansvarlige for en meget lav verdensomspændende medarbejder motivation. Ledere tegner sig for mindst 70% af årsagerne til medarbejders utilfredsstillende engagementscore, estimerer Gallup. Harvard Business Review undersøgelser afdækker, at især senior ledelse er utilbøjelige til at forny deres verdensperspektiver og deres ideer om, hvordan organisationer forvaltes og transformeres.

Utilstrækkelige ledelses kompetencer udgør en indbygget risiko for vores fælles fremtid – fordi mangel på topinspireret motivation – hæmmer medarbejderes potentiale til at udnytte de uendelige muligheder i den 4. industrielle revolution. Beskæmmende er – at de graverende tal i løbet af de sidste 12 år knapt har bevæget sig – på trods af de betydelige ressoucer, der investeres i ledelses udvikling.

STATUS QUO – langt de fleste ansatte over hele verden udvikler og bidrager ikke optimalt – hvilket demotiverer. Hvis vi i vor højteknologiske tidsalder lykkes med at innovere ledelse – der mobiliserer menneskers potentiale – ekspanderes innovations kapacitet – OMKOSTNINGSFRIT.

Hvis vi skal tage de 17 Globale Mål for bæredygtig udvikling 2030 bare tilnærmelsesvis alvorligt som inspirations kilde til hvor virksomheder skal fokuserer deres ekspansions tiltag – kræver det en innoveret tilgang til menneskelig udvikling på arbejdspladser verden over.

VI SKAL INNOVERER LEDELSE – DER MOBILISERER FREMTIDENS MEDARBEJDERE TIL AT MEDSKABE DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION

THE FUTURE OF I4.0 IS ABOUT INNOVATING MOBILIZING PEOPLE

Forskning de sidste 20 år dokumenterer at max 20% af de virksomheder - der iværksætter forandring - lykkedes med tilbundsgående transformationer - der understøtter langsigtet succes. 

VI HAR FØRST NÅET DET VI STRÆBER EFTER - NÅR DET ER REALISERET -  LIGE MEGET HVOR LANG TID DET TAGER -  HVAD DET KRÆVER - HVOR MEGET VI SKAL INNOVERE OG ADAPTERE OS SELV - FOR AT BEVARE MOMENT - INDTIL VI SER RESULTATER

NeuroLeadership – Just do it!

Transformationer mobiliserers gennem fokus på et meningsgivende formål. Ekspansive transformations processer er kaotiske og fordrer ledere, der har indsigt i den menneskelige psyke. Idealistiske missioner – der medinddrager dem der skal yde – mobiliserer menneskers motivation til at investere i at udføre virksomhedens arbejdsopgaver. CORE PURPOSE gør det muligt at opnå – hvad vi stræber efter i fremtiden. På trods af – at grundlæggende forandring tager længere tid, end vi ønsker at forholde os til – når vi går i gang. 

NeuroLeadership er uendeligt multiplicerbar og koster ingenting!

INSPIRERE DU EN LEVEVÆRDIG FREMTID?

NEUROLEADERSHIP - 1 of the World’s Most EFFECTIVE Behavior Change methods

FUTURIZE THE EVEREST WAY –  de mennesker der leder ind i fremtiden skal skabe en selvstyrende organisation gennem en mobiliserende mission. Vores komplekse virkelighed kræver, at vi fornyer og forvandler lederskab – der udvider medarbejdernes evner til at skabe banebrydende resultater i I4.0. Hvorfor ikke bruge de hårde fakta i neurovidenskab for at fremme lederegenskaber? NEUROLEADERSHIP leverer mentale strategier, som mobiliserer ledere, organisationer og enkeltpersoner til at være medskabere af fremtiden.

NEUROLEADERSHIP bryder dybt rodfæstede vaner, der har tendens til at forstyrre den ægte transformation, vi alle konfronteres med og afkræves i I4.0. Mental programmering via NEUROLEADERSHIP understøtter langvarig adfærdsændring. Lederne, der vil udvikle virksomheder, der leder ind i fremtiden – kan benytte sig af forskningsbaserede mentale værktøjer til at fremme ledelses effektivitet i de omvæltninger den 4 industrielle revolution fordre.

NEUROLEADERSHIP begynder med uortodoks – innovative tanker om firmaets raison d’etre. Tanker, der identificerer virksomhedens eksistentielle formål. Derefter udvikles virksomheds Missionen, der skal mobilisere den altafgørende indsats fra talentfulde medarbejdere. Uden deres passionerede arbejdsindsats – skabes der ingen resultater! Den kloge leder, der udvikler dedikerede medarbejdere – som fører ind i fremtiden i I4.0 – erhverver forståelse for neurovidenskab. En grundlæggende indsigt i hvordan folks sind fungerer. Fordi NEUROLEADERSHIP – vedrører transformative forandringer på enhver skala i ethvert marked.

NEUROLEADERSHIP er målrettet fremadrettet fokus gennem en mission der giver mening – samt dedikation til virksomhedens kerneideologi – indtil i har nået de tilsyneladende uopnåelige mål – THE  ENVISIONED FUTURE – DET der aldrig er opnået før.

Do you MOBILIZE beyond Status Quo?

MISSIONS INNOVATIONS TEST: ALLE INVOLVEREDE SKAL PÅ 5 MINUTTER KUNNE KOMMUNIKERE EN VIRKSOMHEDS MISSION DER ANTÆNDER BEGEJSTRING OG INTERESSE ELLERS MOBILISERER DEN IKKE DE MENNESKER DER SKAL SKABE RESULTATERNE

NEUROPLASTICITY

DIN HJERNE ER DIN MENTALE GPS TIL FREMTIDEN I I4.0

HVORDAN KAN VI PÅVIRKE HJERNEN?

Play Video

FUTURIZE THE EVEREST WAY ER ENKLE GENNEMTESTEDE STRATEGIER – DER MOBILISERER INDIVIDER, LEDELSE OG ORGANISATIONER – DER VIL VÆRE MEDSKABERE AF DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION

Your return of investment:

VIDSTE DU AT HJERNER KAN PROGRAMMERES GENNEM EN EKSISTENTIEL MISSION?

  • NEUROLEADERSHIP  er en af de vigtigste forsknings baserede udviklings indsigter i vores årti
  • Det er et faktum – at vi kan påvirke VORE HJERNERS synaps aktiviteter gennem hvad vi fokuserer på
  • Neuroforskning understøtter, at vi kan innovere mentale ressourcer ved at disciplinere, hvordan vi tænker og agerer

MISSION:  Human Innovation begynder med innovative tanker, der bliver til MISSIONER. DU SKAL FINDE IND TIL HVAD DER VIRKELIG BETYDER NOGET? DEDIKERE DIG TIL EN  IDEALISTISK MISSION OM DEN FREMTID DU FORESTILLER DIG 

NEURO PROGRAMMING:  MISSION STATEMENTS – innover et simpelt SLOGANALLE nemt kobler til jeres mission der kan koges ned til et simpelt SLOGAN. Målsætninger der gentages, stimulerer dannelsen af nye hjerne synapser. DU SKAL INNOVERE ET SIMPELT SLOGAN – DU KAN GENTAGE HVER GANG DIN VANEMÆSSIGE PRÆGNING OG VIRKELIGHEDENS UDFORDRINGER OG PROBLEMER FÅR DIG TIL AT TVIVLE PÅ DEN FREMTIDRETTEDE MÅLSÆTNING. 

STAMINA = VILJEN TIL AT LIDE:  DISCIPLINER VILJEN TIL AT BLIVE VED – UANSET HVAD – TIL I HAR NÅET DET I  SÆTTER JER FOR. Gentag jeres MISSION STATEMENT SLOGAN, hver eneste gang vanens magt saborterer jeres fremadrettende indsatser.  Målsætninger, der gentages, stimulerer dannelsen af nye hjernesynapser, som styrker evnen til at ekspandere i nye retninger. Programmerer din hjerne og din organisation THE EVEREST WAY. DU SKAL FORFØLGE DIT MÅL GENNEM OMSÆTNING I TANKER OG HANDLINGER. DU SKAL BLIVE VED.

DU SKAL TILLADE PAUSER  – DU SKAL TAGE FAT IGEN OG IGEN OG IGEN – INDTIL DU HAR NÅET DET DU SATTE DIG FOR.

Hjernen fungerer optimalt gennem FIRE & REWIRE. Stimulans og pauser. Banebrydende transformationer som dem vi tvinges til i den 4 industrielle revolution vil prokokere den menneskeige grænse for udeholdenhed til det yderste. 

Enhver ekstraordinær mål opnåelse – er en fluktuerende  udndeligheds proces. En realistisk THOUGH mental indstilling og villighed til at tilpasse ALT for at kunne blve ved – er en determinerende successfaktor – der kan disciplineres. AGILE HUMAN INNOVATION

Just do it AND Keep doing it - till it works!

YOUR RETURN OF INVESTMENT IS MY 1 CONCERN

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af 4IR. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

Og det revitalisere – også på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION eksploderer lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid, der er værd at leve. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus på og behov for social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi kan vælge innovere et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed og samfund. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opfinde. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. Samt transformationer til innovativ mobilisering af udefrakommende forstyrrelser til fremtidig succes.

Book - NEURoLEADERSHIP - JUST DO IT THE EVEREST WAY

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons