Gallup har studeret arbejdsindsatsen i mere end 2,5 millioner virksomheder og målt engagementet hos 27 millioner medarbejdere over de seneste 20 år. 

Uanset industri, størrelse eller geografi finder GALLUP – ledere – der kæmper for at afdække PSYKOLOGIEN – der fremmer medarbejdernes præstationer og hvordan man forener individualister i fokuserede samskabende taskforces

Vi FORPASSER globale VÆKST muligheder på grund af demotiverede arbejdsstyrker

Foredrag til erhvervslivet af Lene Gammelgaard - UN's verdensmål som forretningsstrategi
MISSIONER DER GIVER MENING

Gallup afdækker sammenhænge mellem medarbejderinddragelse og vitale præstations indikatorer.

Når en virksomhed hæver medarbejdernes engagement – på tværs af forretnings områder, forbedres resultaterne.

Medarbejderen af i morgen vil kræve et udviklende arbejdsmiljø efterhånden som kunstig intelligens og robotter overtager  repetitive opgaver. 

Mennesker trives, når deres ressourcer bidrager optimalt.

 

EN MENINGSSKABENDE FREMTIDS PROJEKTION – MOBILISERER FRA DAG 1.

INNOVER MISSIONER DER GIVER MENING 

The Everest Way - beskåret
MISSIONER DER GIVER MENING
Foredrag om de 17 verdensmål som udviklings strategi
MISSIONER DER GIVER MENING Vi kan innovere en bæredygtig fremtid - 1 hjerne ad gangen

Du skal innovere en mission, der skaber en virksomhedskultur, der mobiliserer udvikling gennem menings givnede udfordringer og langsigtede mål. 

I opnår kun ekstraordinære resultater over tid, med dedikerede individer, som bliver engageret på grund af netop jeres organisations mission og ideologi og dit grundlæggende formål og engagement. 

Foredrag til erhvervslivet af Lene Gammelgaard - UN's verdensmål som forretningsstrategi

MISSIONS INNOVATIONS TEST: ALLE INVOLVEREDE SKAL PÅ 2 MINUTTER KUNNE KOMMUNIKERE VIRKSOMHEDENS MISSION - OG ANTÆNDE BEGEJSTRING OG INTERESSE - ELLERS MOBILISERER MÅLSÆTNINGEN IKKE DE MENNESKER, DER SKAL SKABE RESULTATERNE

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af 4IR. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

Og det revitalisere – også på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION eksploderer lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Foredrag om de 17 verdensmål

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid, der er værd at leve. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede organisationen og udvikle ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus på og behov for social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi kan vælge at innovere et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opnå. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. 

Use your brain as your gps to the future you want to live

RETURN OF INVESTMENT:

HUMAN INNOVATION – er for hele organisationer, ledere, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber efter at overgå STATUS-QUO.

HUMAN INNOVATION giver en mental metode til at realisere den fremtid vi stræber efter at opnå. Samt opskriften på, hvordan vi tilpasser os de hurtige ændringer, der nu finder sted – uden en eksistentiel frygt for, hvad der venter.

Formålet med denne præsentation er at mobilisere organisatoriske transformations processer – via mennesker med missioner. Og opnå mål med deltagelse af ALLE – hvilket er en forudsætning for succes.

  • Du får THE EVEREST WAY projekt- og procesmetoder, der mobiliserer missioner – der innoverer menneskelige ressourcer.
  • Du får ledelses strategier, der sikrer, at talentfulde mennesker tager ejerskab og over tid  kontinuerligt investerer ressourcer i  virksomheden.
  • Du får adgang til succesfaktoren – Viljen til at lide. Mental udholdenhed til at overvinde alle tilbageslag og forhindringer – indtil du har opnået det, du agter at gøre.

MÅLSÆTNINGER – der giver mening – bringer mennesker sammen – OG fører til resultater – der aldrig tidligere er opnåetFUTURIZE THE EVEREST WAY - ENKLE LØSNINGER TIL KOMPLEKSE UDFORDRINGER

RESULTATSKABENDE ledere fokuserer ikke på øget omsætning - de inspirerer gennem missioner der giver mening for medarbejderne

FREMRAGENDE LEDERE MOBILISERER SAMSKABELSE GENNEM ATTRAKTIVE VISIONER FOR FREMTIDEN

TRANSFORMEREnde ledere MOBILISERE - gennem at invitere den enkelte til at bidrage til en Bæredygtig MISSION

Copyright© 2020 LENE GAMMELGAARD – HUMAN INNOVATION