OPLÆG OM THE EVEREST WAY – SÅ DU KAN SKABE MENING I TILVÆRELSEN 

LIVET HAR INGEN MENING INDTIL DU OPFINDER DEN

STATENS HÅNDTERING AF COVID 19 har sat min virksomhed GENNEM 22 ÅR tilbage MED 99%.
At et samlet Folketing afskaffede Epedimilovens paragraf 27, der gennem 100 år, har værnEt om magtbalancen mellem stat og borger, efterlader mig med stor resignation og mangel på tillid til at landets politikere ved, hvad der sker i den menneskelige psyke, når vi udsættes for denne form for ringeagt.
På grund af denne INDGRIBEN I EJENDOMSRETTEN - kombineret med den behandling jeg som solo-selvstændig har erfaret i Erhvervsstyrelsen med Erhvervsministeren som overordnet ansvarlig for en massiv og ressourcekrævende forskels BeHandling - tager jeg mit liv - og hvad der SKAL ske i fremtiden OP TIL reviSION.
Det næste eventyr er UNDER REALISERING. Jeg var som mange andre mindre selvstændige -grundet COVID-restriktioner ikke i stand til at finansiere vores livsstil og valgte at opgive VORES HJEM GENNEM 7 ÅR.
Hvorfor skal jeg som selvstændig bringe dette offer - når samtlige offentligt ansatte - er blevet fuldt lønkompenceret - uden at skulle retfærdiggøre, hvorvidt de er deres løn værd? Hvorfor er der denne strukturelle forskels behandling i Danmark? Specielt når politikere år efter år forsøgerat få flere iværksættere?

Hestegården i skovkanten ER UDSKIFTET MED EN SEJLBÅD - DER KAN RIGGES TIL AT SEJLE JORDEN RUNDT - DEN HAR JEG BEBOET SIDEN 01.02.2021 - sammen med mine 3 børn.
så ser vi - HVOR VERDEN BEVÆGER DIG HEN...

Et er dog desværre blevet mere og mere klart for mig - jeg ønsker ikke at ekspandere min virksomhed - måske FOR ige at erfare, at mere end 20 års passioneret bidrag til verden - blot igen bliver ødelagt.

Jeg vælger en bæredygtig livsstil - med så få faste omkostninger som muligt. Med så få bindinger til staten danmark som muligt.

Jeg har fået nok!

Hvis Borgernes frihed og retssikkerhed yderligere indskrænkes - har jeg mulighed for at kaste fortøjningerne og ikke vende tilbage.

Jeg er ikke alene om denne resignation.

Rundt om i verden spreder THE GREAT RESIGNATION SIG.

MENING MED LIVET

Lene Gammelgaard TOP 10 Business Speaker on SDG as corporate strategy

Realiser dine forestillinger om ET LEVE-VÆRDIGT LIV

SDG tilbyder ALLE en matrix til at innovere mening med arbejde og liv.

Uafhængigt af alder - er vores fremtid et ubeskrevet blad vi har indflydelse på - kommer til at indeholde mere af det, der giver netop vores liv mening.

Lene mobiliserer gennem fascinerende beretninger  – sine medmennekser til at tage deres eget liv alvorligt nok – til at ville skabe en tilværelse med indhold. 

Lene stresser – at livet er en gave og at vi ikke ved hvor længe vi lever.

Derfor er det menings skabende – at tage livet op til revision med jævne intervaller – gøre status – og skabe mening.

Lene’s oplæg sætter gang i lysten til mere liv. Og giver opskriften på, hvordan du får omsat ønsker til handling.

MENING MED LIVET

Lene tilbyder sin enkle metode THE EVEREST WAY – ALLE kan benytte til at påvirke eget liv. 

Og komme ud på den anden side af tilværelsens uundgåelige traumer.

THE EVEREST WAY revitaliserer og mobiliserer fornyet håb og kontinuerlig kampgejst - På trods af resignerende livs erfaringer

Den hidtil ældste - der har besteget Everest er 80 år. Så vi behøver ikke bruge vores alder som undskyldning for at stagnere og blot vente på den 1 værelses med låg.

Foredrag - Lene Gammelgaard sætter meningen md livet på dagsordenen

Japanske Yuichiro Miura nåede som den første 80 årige toppen af Everest i 2013

Foredrag om de 17 verdensmål

Jeg besteg Everest med min TIL LEJLIGHEDEN OPFUNDNE MENTALE METODE –  THE EVEREST WAY

MENING MED LIVET

VALGET ER DIT !

Jeg videregiver mine Everest erfaringer – og mentale metoder – fordi jeg ønsker for alle mennesker – at de opdager – og realiserer det, der skal til – for at tilværelsen giver mening.

Jeg eksperimenterede med hjerne programmering i forbindelse med min mentale forberedelse til at ville bestige verdens højeste bjerg. 

Jeg nåede toppen af Everest og overlevede en storm – der kostede en del af min bjergbestiger kammerater livet.

Succes med livet – er et spørgsmål om valg, selv-ansvarlighed, passion, risikovillighed, viljestyrke, mental forberedelse og ALT AFGØRENDE – vedholdenhed indtil du har realiseret – DET – du sætter dig for er vigtigt.

Foredrag om de 17 SKAB RESULTATER MED BÆREDYGTIG UDVIKLING.

Lene blev udvalgt til at åbne TEDxTALK – THE EDGE OF BRILLIANCE i Odense 2019

MENING MED TILVÆRELSEN starter med eT SPØRGSMÅL

Hvad hvis jeg fortæller dig, at der er noget du kan gøre lige nu, der kan skabe resultater du aldrig tidligere har opnået?

Og hvad hvis jeg fortalte dig, at ALLE kan gøre DET og DET ikke koster noget?

Og hvad hvis jeg fortæller dig, at jeg personligt har testet DET i de mest ekstreme omgivelser – og ekstreme målsætninger og at DET virker hver gang!

Vil du gøre DET?

Jeg taler om de transformerende konsekvenser af at disciplinere din hjerne

Neuroprogrammering har umiddelbare og langvarige fordele – der kan gøre en forskel resten af dit liv.

Da jeg sagde JA til Scott Fischer’s spørgsmål – Vil du bestige Mount Everest med mig? – var det første jeg tænkte: Det kan jeg ikke!

Og så skete der en kvantesprings eksplosion i min hjerne – der mobiliserede ressourcer – jeg ikke anede jeg havde. Jeg blev simpelthen presset til at innovere ALT – der skulle til for, at VISIONEN om at bestige verdens højeste bjerg kunne blive til virkelighed. 

Startende med at jeg besluttede at bilde mig selv ind – jeg ville være i stand til at gennemføre NOGET, jeg ikke havde belæg for, jeg ville kunne. 

Intet kunne stoppe mig i at nå toppen af verdens højeste bjerg – MOUNT EVEREST 

Jeg tog uortodokse metoder i brug – og udviklede min mentale programmering – TIL TOPPEN OG SIKKERT NED IGEN – der understøttede min bestigning og måske hjalp til at jeg overlevede, hvor andre døde. Jeg erfarede også – hvilken ledelse der bedst sikre overlevelse. 

Det der blev mobiliseret i mig – har været banebrydende. Derfor har jeg dedikeret mit liv til at udvikle og forske i HUMAN INNOVATION og DECENCY LEADERSHIP

Jeg har investeret 20 år på at udvikle FUTURIZE THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest effektive – ledelses, medarbejder og organisations transformations metoder – der innoverer resultater, der ikke tidligere har været mulige

LENE GAMMELGAARD – TOPPEN AF EVEREST 1996

MENING MED LIVET

Denne spektakulære citatsamling består af 10 tekster til refleksion og foryngelse. Ledsaget af fantastiske fotos med kloge citater til at udgrave og genoplive mening – og Zest for Life. Visdommen i dette hæfte vil opretholde dig gennem radikale og svære tider – som leder for andre og for dig selv – leder af din egen skæbne. En fremragende “give away” til  enhver lejlighed. Brug den på daglig basis til at mobilisere indsigt, der igen inspirerer selv i de mørkeste tider. Succes er et spørgsmål om lidenskab, beslutning, risikovillighed, viljestyrke, mental forberedelse, fuldbyrdelse og vilje til at lide, udholdenhed og re-engagement. Lene deler sine enkle trin til at programmere din hjerne til at antænde fokus og fortsætte, indtil du har nået dine unikke mål.

Opdateret udgave. Blev udgivet på Gyldendal i 2015 – samtidig med EVEREST FILMEN – En stor Hollywood produktion, der fokuserer på de bjergbestigere, der omkom den 10. maj 1996, hvor Lene Gammelgaard blev den første skandinaviske kvinde, der besteg Mount Everest. Hun var del af Scott Fischers ekspedition og overlevede den storm, der kostede otte mennesker livet. Everest – vejen til toppen er Lene Gammelgaards personlige fortælling om ekspeditionen. 

Samtidig har Lenes måde at indlejre budskaber om livet – over 20 år – hjulpet mennesker med svære traumer, at vende tilbage til livet. Fordi de vælger det – efter at have læst Lenes beretning.

Lær at risikere og mobilisere din egen frisættende vision fra den første skandinaviske kvinde, der besteg og overlevede Mount Everest 10. maj 1996. Succes er et spørgsmål om passion, valg, risikovillighed, viljestyrke, mental forberedelse og fuldbyrdelse. Viljen til at lide – kontinuerlig udholdenhed og re-commitment – er udslagsgivende. Lene deler sine enkle trin til hvordan du kan programmere din hjerne med det du virkelig vil og fortsætte, indtil du har nået dine unikke mål. “To the summit and safe return” er et strategisk værktøj og en sober medrivende beretning, fyldt med praktiske erfaringer, du kan anvende i dag for at opnå det liv, du drømmer om. 

SKAB MENING I RESTEN AF DIN TILVÆRELSE - START NU