You are currently viewing Lyse fremtidsudsigter for det bæredygtige erhvervsliv?
Bæredygtig forretnings strategi for ledere FOREDRAG af Lene Gammelgaard

Lyse fremtidsudsigter for det bæredygtige erhvervsliv?

Et voksende antal organisationer integrerer bæredygtighed i deres forretningsstrategi – fordi at de kan klare sig bedre ved at gøre godt.

Vi står over for konsekvenser, der kræver øjeblikkelige handlinger. Og vi lever i en global verden, hvor flere vil efterspørge ALT, der kan hjælpe dem i deres proces med, at realisere deres bæredygtigheds ambitioner. 

Bæredygtighed som forretningsstrategi – er enkelt:

TÆNK STORT – RISIKER AT BEVÆGE JER UD I DET UKENDTE. Vores hjerne fungerer som GPS, når vi fokuserer på ambitiøse mål. Et skridt vil føre til det næste.

Vi kan ikke vide, hvad der ligger foran os – men vi kan stole på, at vi har det, der skal til – for at opfinde løsninger, når vi ekspanderer vores ambitioner gennem målrettede handlinger.

1. Innover din mission for at bidrage til CO2-neutral 2015 såvel som SDG – bæredygtighed som forretningsstrategi.

2. ACT og fortsæt med at handle i stedet for blot at tale eller forblive handlingslammet. Vi er nødt til at disciplinere udholdenhed og viljestyrke for at udvide de lave succesrater for succesrige transformationer.

3. Vi har opnået det, vi vil – når vi har opnået de resultater, vi sigter mod. Ligegyldigt hvad det kræver – uanset hvor lang tid det tager.

Mennesker er virkelig kreative og er genetisk drevet til at forsøge, at forbedre levevilkårene fra generation til generation. Den fjerde industrielle revolutions opfindelser, der forårsager udfordringer med CO2, mikroplast osv., er  opfundet som en konsekvens af vores forfølgelse af forbedret livskvalitet.

NU er det tid for hver af os  – at gøre status og påtage os vort personlige ansvar – Hvis et flertal vælger at fokusere på at innovere til større gavn for menneskeheden – behøver vi ikke spilde vores begrænsede ressourcer på at bekymre os – men bruge den samme energi på at iværksætte målrettede handlinger.

Hvis vi innoverer og iværksætter vores brik i det store bæredygtigheds puslespil – er der en overvejende sandsynlighed for at vi også har et forretnings grundlag om 5-10 år.

Hvis vi ser 2000 år tilbage – kan vi muligvis få tillid til, at den menneskelige race konstant afhjælper fejl og i det mindste forsøger at skabe vores version af et bedre liv.

Vi er genetisk kodede til også at have hvad det kommer til at kræve – at forbedre vore livs vilkår fremadrettet.

JUST DO IT – AND KEEP DOING IT indtil i har realiseret jeres MISSION bæredygtighed som forretningsstrategi!

Gammelgaard

FUTURIST LEADERSHIP SPEAKER & HUMAN INNOVATOR Lene Gammelgaard’s ability to mobilize you, your organizationn as well as Event participants is crucial to ensuring your ROI – Return of Investment. From Lene’s first lecture on Mount Everest to her current status as one of the world’s most prominent futurist leadership icons focusing on expanding Human Innovation for the I4.0 offering a simple method to complex transformations – FUTURIZE THE EVEREST WAY – Lene Gammelgaard is a mobilizing contribution to any event any process – in any culture. Lene is able to leave you and larger audiences with a transformed goalorientedness on how to innovate organizational and individual business missions that contribute to achieving the 17 Global Goals for sustainable development and Futurize for I4.0 LENE MOBILIZES HOPE AND ONGOING FIGHTING STAMINA