DU KAN PROGRAMMERE HJERNEN SOM GPS TIL FREMTIDEN

MENNESKER MOBILISERES AF MISSIONER DER GIVER MENING

futurize The Everest Way

MOBILISERER DU EN FREMTID DER ER VÆRD AT LEVE?

DEVELOP PEOPLE WHO LEAD INTO THE FUTURE – The Everest Way

FUTURIZE

INNOVER DIG SELV & DIN ORGANISATION TIL EKSPANSION I I4.0

MENNESKER MOTIVERES AF missioner

Vi har brug for at ekspandere menneskelig innovation for at udnytte de uendelige muligheder i den 4 industrielle revolution

transformationer kræver innovation af en ny matrix

fundamentale transformationer kræver innovativt lederskab

LEDER DU IND I FREMTIDEN?

Den fjerde industrielle revolution er vores globale eksistens betingelser – der tvinger os alle til at innovere – for at retfærdiggøre vores for eksistens berettigelse og udvikle indkomst. De globale bæredygtighedsmål vil influerer utallige socio økonomiske strategier – disrupte industrier og traditionelle forestilliger om business koncepter – Globale transformationer der resulterer i massive forandringer på arbejdsmarkederne og skaber innovative humankapitalbehov. Banebrydende former for beskæftigelse er i konstant udvikling og fortrænger forældede funktioner. De fleksible færdigheder – agil human innovation – der kræves for at bidrage og deltage konstruktivt for at skabe den 4. Industrielle Revolution. Den Globale udvikling – vil transformerer hvordan, hvorfor og hvor mennesker forpligter de ressourcer, de vælger at allokere til arbejde.

FUTURIZE THE EVEREST WAY - A BREAKTHROUGH METHOD TO MOBILIZE BEYOND STATUS QUO

FUTURIZE THE EVEREST WAY – er simpel mental programmering, der mobiliserer kvantespringets udviklingsfokus, risikovillighed, selvansvar og ekstrem udholdenhed – forudsætningerne for at drive banebrydende innovative og bæredygtige initiativer fra idé til implementering. 

En projektion for en ønskværdig fremtid mobiliserer fra dag 1

Banebrydende ledere og mobiliserende organisations missioner inspirerer overbevisninger, der frisætter uudnyttet potentiale hos dem, der deler trangen til at stræbe efter noget ud over det, der allerede eksisterer.

Missioner er vores GPS til at INNOVERE den 4 industrielle Revolution 

FUTURIZE THE EVEREST WAY - INNOVER EN LEVEVÆRDIG FREMTID - EN HJERNE AD GANGEN

FUTURIZE THE EVEREST WAY mobiliserer KVANTESPRINGS MISSIONER der transformerer status quo og skaber fremtiden

EN KLAR MISSION er mere afgørende end detaljeret planlægning og mikro management. MISSIONER med mening innoverer menneskers potentiale og handlekapacitet

Hvordan MOBILISERER du dig selv og andre til at risikere at iværksætte og forfølge noget - der ikke er realiserbart i dag?

THE EVEREST WAY - provokerer fokus - vilje til at ville - risikovillighed - selvansvar og kontinuerlig vedholdenhed

Du har først opnået - hvad du sætter dig for - når du har realiseret det

futurize and humanize organisation for the greater good of humankind

BOOK THE EVEREST WAY og find ud af, hvordan du/I innoverer den mission, der er nødvendig for at mobilisere jeres eksistensberettigelse og indtjening i den 4 Industrielle Revolution. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model – samt mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede målopnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. En metodologi der virker hele livet i alle kontekster.

Vores samtid fordrer ekstrem fleksibel adaptions kapacitet i det enkelte menneske – THE EVEREST WAY skaber kontinuerligt disse kompetencer. Virksomheder og individer der er drevet af unikke missioner – transformere sig kontinuerligt med de hastigt skiftende trends vi bombarderes med 24/7. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter i aldrig glemmer.  

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative forandrings metoder. 

THE EVEREST WAY er til alle, der vil MERE. Eller er tvunget til transformation af omvæltninger i 4IR

FUTURIZE - INNOVATE - HUMANIZE - THE EVEREST WAY

MissionER INNOVERER strategiER - IKKE OMVENDT

FUTURIZE THE EVEREST WAY – LET’S INNOVATE OURSELVES AND I4.0 – AND HAVE FUN!

Igennem mere end 25 år har adskellige undersøgelser gentagne gange – igen og og igen – afdækket at max. 20% af ledere engagerer og motiverer arbejdsstyrken, så de føler, at de bruger deres ressourcer.

Omfattende forskning blandt mere end 35.000 ledere og interviews med 250 top ledere dokumenterer at:

77% af lederne mener, at de er gode til at engagere deres medarbejdere

88% af medarbejderne siger, at deres ledere er dårlige i at engagere dem

35% af medarbejderne er villige til at frafalde lønforhøjelser for at få deres leder afskediget.

På trods af at 46 milliarder dollars bliver brugt på lederudvikling årligt.

Google – og se de enorme data, der dokumenterer – hvad der er nødvendigt for at en medarbejder motiveres. Hvad en god leder er. Hvad der skaber langsigtet succes for virksomheder. Ledelse er ikke noget mysterium – så endnu mere pikerende  er  det – at igennem de forløbne 20 år – har vi ikke forbedret evnen hos ledere til at frisætte ressourcer i de mennesker, der egentlig gerne vil bidrage – på trods af massive investeringer i ledelses uddannelse.

67% af mere end 1.200 administrerende direktører udtrykker i en global undersøgelse – “De tror ikke, at de har kompetencerne for at forblive konkurrencedygtige” i de næste 5 år. 

For at løse denne menneskelige ledelses krise – må vi sætte den enkelte i centrum for innovation.

Vi skal innovere lederskab – så de mennesker, der vil lede – bliver rustet til at forny sig selv og de medarbejdere, der er organisationen – så de bliver pionerer, risiko villige og passioneret fokuseret på at lede mennesker ind i fremtiden.

  • Everest fik mig til at indse, at vi kan programmere vores harddisk – hjernen
  • I dag understøtter neuroforskning, at vi kan aktivere synaptisk innovation ved mentalt at fokusere på nye scenarier og handle på ikke vane styrede måder
  • Hvis jeg kunne – så kan du også!

your return of investment is my 1 concern

THE EVEREST WAY – SIMPLE METHODS TO COMPLEX TRANSFORMATIONS IN I4.0

FUTURIZE THE EVEREST WAY innoverer fælles fokus og revitaliserer – på tværs af brancher, kulturer og landegrænser

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af 4IR. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

Og det revitalisere – også på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION eksploderer lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid, der er værd at leve. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus på og behov for social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi kan vælge innovere et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed og samfund. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opfinde. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. Samt transformationer til innovativ mobilisering af udefrakommende forstyrrelser til fremtidig succes.

Jeres return of investment:

Futurize med Lene Gammelgaards The Everest Way og bliv vinder i den 4 industrielle revolution

WHY THE EVEREST WAY WORKS:

MenneskerS HJERNER mobiliseres af missioner

At dedikere dig til en fremtids mission – er det mest transformative skridt du tager for at mobilisere dig selv og ANDRE i dag

Tænk – gentag – sæt i værk!   Igen og igen og igen … vil få dig til toppen af dit felt!

1: Fokus på noget ekstraordinært aktiverer umiddelbare effekter i din hjerne. Et fremtidigt mål, der giver mening til din eksistens – vil øjeblikkeligt øge niveauet af neurotransmittere.

2: Disse umiddelbare effekter er forbigående, de mobiliserer dig i øjeblikket. Hvad du skal gøre er at udvikle en one-liner – et simpelt mantra, du kan gentage – for at disciplinere de langvarige virkninger gennem repetitiv prægning af din hjerne. Kontinuerligt mentalt fokus ændrer faktisk hjernens anatomi, fysiologi og funktion.

3: Gennem disciplineret fokus – udvider du, hvem du er og hvad du kan gøre. Gennem klart fokus – fornyer du dig selv og innoverer, hvordan du kan agere. Du skal implementere det udvidede mentale potentiale i handling mod dine mål for at opnå konkrete resultater over tid. INNOVER MOBILISERENDE WAYPOINTS IND I FREMTIDEN.

Diversity and multicultural ambassadors tour to Norway with Lene Gammelgaard

Book - THE EVEREST WAY - 1 af verdens mest innovative TRANSFORMATIONS metoder

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons