Innover ledelse der skaber resultater – der aldrig er opnået før.

Bæredygtige resultater – kræver en ny matrix for succes.

Vi skal innoverer ledelses færdigheder der akn accelererer bæredygtige resultater

De fleste medarbejdere vil dedikere deres ressourcer til en leder og en organisation der gør en forskel i verden. UN’s bæredygtigheds mål giver unikke muligheder for ALLE til at innoverer fremtids sikre virksomheds strategier

BÆREDYGTIGHED - Hjernen som GPS

THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest effektive resultat opnåelses teknikker.

Foredrag til erhvervslivet om at sikre virksomhedens fremdrift gennem bærdygtighed som innovations- og ekspansions matrix.

Det er på tide at udvide procentdelen – de 10 % af ledere – der mobiliserer handlinger – der accelererer e bæredygtigheds resultater.
Gør det selv: Fremskynd lederskab, der innoverer RESULTATER og engagerer medarbejdere.

Opnå det, der aldrig har været muligt før:

Kontrol er en illusion. Led gemmen din egen overbevisning. Når du forpligter dig til en livslang mission – har du fokus til at genoprette momentum, hver gang virkeligheden saboterer fremskridt.

Og det gør den altid!
En ny matrix til succes er påkrævet for foregangs ledere.

DE GLOBALE BÆREDYGTIGHEDSMÅL og C02 Neutral 2015 – giver unikke muligheder for at innovere virksomheds missioner, der også bidrager til organisationens eksistensgrundlag om 5 år.

Lad din mission styre din indsats.

Som leder skal du udholde din manglende kontrol – for ikke at ty til kortsigtede frygt drevne investeringer.

1. Fokuser på de handlinger, du kan udføre og fortsæt med din mission som mental GPS.

2. Det kræver en engageret gruppe af dedikerede mennesker at innovere resultater.
Spørg dig selv, om du og virksomhedens missionen er din og dine medarbejdere investerede tid på arbejdet værd.

3. Vi er nødt til at håndtere de reelle udfordringer lige nu.

Hvad vi ignorerer bliver mere besværligt. Reducer ord, rapporter og møder – øg målrettede handlinger.

4. Ledere har ikke alle svarene, bed dine medarbejdere om løsninger. Få dem til at ske!

5. Anstændigheds ledelse ligger i at udvide ud over den frygt, der styrer din tænkning og adfærd.

6. Det, du roser, øges; når du ignorerer -forsvinder motivationen.

7. Sandhed og retfærdighed fungerer altid over tid.

8. Vi begynder nu at gen-erkende, at resultater tager tid at opnå. Llangsigtet lederskab – fordrer integritet og høje standarder.

9. Ledelse, der virker – indebærer forståelse af, at andre også ønsker et stimulerende arbejdsmiljø og mål.

At opfinde en virksomheds mission og produkt koncept, der bidrager til “the greater good” – vil vise sig at blive overlevelses strategien for virksomheder.

Gammelgaard

FUTURIST LEADERSHIP SPEAKER & HUMAN INNOVATOR Lene Gammelgaard’s ability to mobilize you, your organizationn as well as Event participants is crucial to ensuring your ROI – Return of Investment. From Lene’s first lecture on Mount Everest to her current status as one of the world’s most prominent futurist leadership icons focusing on expanding Human Innovation for the I4.0 offering a simple method to complex transformations – FUTURIZE THE EVEREST WAY – Lene Gammelgaard is a mobilizing contribution to any event any process – in any culture. Lene is able to leave you and larger audiences with a transformed goalorientedness on how to innovate organizational and individual business missions that contribute to achieving the 17 Global Goals for sustainable development and Futurize for I4.0 LENE MOBILIZES HOPE AND ONGOING FIGHTING STAMINA