Hvad er bæredygtig erhvervs succes?

For at fremskynde bæredygtighed som MATRIX for arbejde, livskvalitet, afbalanceret forbrug og ledelse – må vi fremme menneskelig innovation og stille det provokerende, forstyrrende spørgsmål – Hvad betyder succes i den fremtid vi skal overleve i som virksomheder?

Hvordan kan vi gøre fremskridt, så flere kan udnytte deres potentiale? Så flere kan bidrage til fremtidens økonomi og arbejds kulturer?

Global opvarmning og FN’s mål for bæredygtig udvikling, vi alle er orienteret om via teknologiudviklingen, omdanner vores økonomier, arbejdspladser, samfund og familier.

Vi står over for den faktuelle omstændigheder, at flere økonomier ikke udvikler sig med de ønskede vækstrater – i det mindste målt efter traditionelle standarder. Hvor det eneste succeskriterie  har været kontinuerlig vækst – for enhver pris.

Kan du huske de første år af finanskrisen?

Alle vestlige ledere gentog et budskab – vi er nødt til at forbruge os ud af den nedadgående spiral.

Vi hører ikke det mantra i dag.

I stedet er vi nødt til at tænke progressivt og innovere en ny matrix for succes og derefter handle, indtil vi har opnået det, vi ønsker at transformere.

Ord er ikke et slutresultat.

Det er Hard-core virkelig håndfaste forbedringer – der kommer flere mennesker til gode!

Vi er virkelig heldige – Der har aldrig været en bedre æra til at mobilisere teknologi og frigøre den menneskelige kapacitet, til at tackle udfordringer for avancerende og nye vækstøkonomier, afmattet vækst, jobtransformationer og de uligheder, der altid har været en medvirkende årsag til uro og ustabilitet.

Vi bidrager alle til innovationen af et nyt socioøkonomisk system, der burde give forbedrede livs muligheder for alle.

THE EVEREST WAY gør det muligt for ledere og enkeltpersoner, at være medskabere af en ny vision for hvad der definere succes  i de kommende år?

En global Megatrend dikterer allerede en retning – Innovativ konkurrenceevne på grund af bæredygtighed som forretnings mission.

En af byggestenene til at adressere og få transformationer til at ske – er innovationen af lederegenskaber, der engagerer medarbejdere til at udvide deres kapacitet, så vi opnår nogle af de idealistiske resultater, som vi aldrig før har været i stand til at gennemføre.

Skal vi få det til at lykkes i vor levetid?

Foredrag om de 17 verdensmål som fremtidsstrategi for at opnå det der aldrig tidligere har været muligt

Gammelgaard

FUTURIST LEADERSHIP SPEAKER & HUMAN INNOVATOR Lene Gammelgaard’s ability to mobilize you, your organizationn as well as Event participants is crucial to ensuring your ROI – Return of Investment. From Lene’s first lecture on Mount Everest to her current status as one of the world’s most prominent futurist leadership icons focusing on expanding Human Innovation for the I4.0 offering a simple method to complex transformations – FUTURIZE THE EVEREST WAY – Lene Gammelgaard is a mobilizing contribution to any event any process – in any culture. Lene is able to leave you and larger audiences with a transformed goalorientedness on how to innovate organizational and individual business missions that contribute to achieving the 17 Global Goals for sustainable development and Futurize for I4.0 LENE MOBILIZES HOPE AND ONGOING FIGHTING STAMINA