RADIKALE TRANSFORMATIONER

TIL BÆREDYGTIGE FORRETNINGS STRATEGIER?

Verdensøkonomien står overfor forandrede markeds betingelser pga. COVID 19. GLOBAL COMPETETIVENESS-rapportens undersøgelse blandt 13.000 virksomheds ledere afdækker dyb usikkerhed.

HVILKE LEDELSES KOMPETENCER KRÆVER TIDEN EFTER COVID-19?

Jeg opfordrer ledere overalt til at løse virkelige menneskers reelle problemer – DEN OPTIMERER DIN VIRKSOMHEDS EKSISTENS BERETTIGELSE

UN’S GLOBALE MÅL FORMER KRAVENE TIL LEDERSKAB OG DEFINERER VIRKSOMHEDERS STRATEGIER FOR AT SKABE FORRETNINGSGRUNDLAG I VOR KOMPLEKSE OG GLOBALISEREDE VERDEN

BÆREDYGTIG INDTJENING ER MATRIX’en FOR SUCCES OG EKSISTENS BERETTIGELSE I I4.0

DET ER NU – VI KAN VÆRE MED TIL AT INFLUERER PÅ DET – DER KOMMER – EN HJERNE AD GANGEN

enkel løsning til individuelle - humanitære - LOKALE og GLOBALE UDFORDRINGER

Foredrag der innoverer ledelse 2020

Det eksponentielle omfang af COVID -19 kræver, at vi tager et standpunkt – som individ – som leder – som medarbejder – som virksomhed – organisation – som medmenneske.

DECENCY LEADERSHIP

Ledere / mennesker skal være i stand til at trives i de hurtige, kontinuerlige transformationer, der e opstår som konsekvens af COVID-19. Når vi tager afsæt i statistikker, der afdækker stress relaterede sygdomme, udbrændthed, samt overforbruget af psykofarmaka blandt voksne – indikerer realiteterne på arbejdsmarkedet, at vi skal investere i menneskelig udvikling. 

Bæredygtige menneskelige kapaciteter er nødvendige for at mobilisere de medarbejdere der faktisk producerer de resultater, der bruges mange ord på at tale om.

Vi er også nødt til at finde løsninger på, at det maksimalt blot er 20 – 30 % af de organisationer – der iværksætter ændringer – der rent faktisk får gennemført dem.

Fremtids ledelse skal skabe organisationer, der kontinuerligt innovere ALT, der er nødvendigt for at sikre optimal udnyttelse af de teknologiske muligheder med fokus på verdens målene for bæredygtig udvikling.

Virksomheds missionen skal mobilisere en organisations kultur, der understøtter udviklingen af ressourcer i medarbejderstaben, så fremtidens virksomhed, bliver bæredygtigheds accelerator. 

Hvad er udviklingen af den 4 industrielle revolution værd – hvis menneskeheden ikke drager fordel af den og dens fremtidige innovationer?

VI SKAL minde os selv om, at nye teknologier først og fremmest er værktøjer, udviklet af innovative mennesker, beregnet til at bidrage til et bedre liv for mennesker.

SDG tilbyder ALLE en matrix til at innovere mening med arbejde og liv.

Vi er nødt til at innovere ledelses færdigheder. De 17 verdensmål fordrer at ledere og medarbejdere arbejder sammen for at skabe et arbejdsmiljø og virksomheds resultater, der accelererer bæredygtighed. Vi skal have mennesker som centrum – styrke menneskelighed og kontinuerligt minde os selv om, at nye teknologier først og fremmest er værktøjer, udviklet af innovative mennesker, beregnet til at bidrage til et bedre liv for mennesker.

RESULTATSKABENDE OPLÆG OG PROCESSER: INNOVER ANSTÆNDIG LEDELSE

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af 4IR. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

Og det revitalisere – også på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION eksploderer lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Foredrag om de 17 verdensmål

mobilisere dig selv og din virksomhed til bæredygtig vækst

Risikovillighed er forudsætningen for fremtidens indtjening. Er du og din arbejdsplads – fokuseret på at skabe solid indtjening gennem fokus på de 17 verdensmål som innovtions strategi?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid, der er værd at leve og erbejde i. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede organisationen og udvikle ind i fremtiden. Der er voksende fokus på  bæredygtighed i bred forstand. Vi kan vælge at innovere et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som virksomhed i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…for at investere samtlige ressourcer i organisationenes målsætninger.

NEUROLEADERSHIP – enkel metode til at udnytte hjernens kapacitet til at nå de mål i beslutter jer for – er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opnå. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. Samt transformationer til innovativ mobilisering af udefrakommende forstyrrelser til fremtidig succes.

DECENCY LEADERSHIP med fokus på HUMAN INNOVATION er altafgørende fremover

RETURN OF INVESTMENT:

1. MISSIONS FOKUS: PROJEKT- OG PROCES METODE – der driver innovation, mobiliserer og opretholder kampgejst gennem hele livet. Samskabelse mod en fælles mission på tværs af afdelinger, faglighed, demografi, diversitet og geografi.

2. VILJEN TIL AT LIDE: Utrættelig disciplinering til udholdenhed indtil i har opnået det i vil.

3. MÅLOPNÅELSE: AGILE INNOVATION – tilpasnings strategier til at mestre ALT det, der ALTID vil forpurrer selv den omhyggeligste strategi og planlægning. 

TRANSFORMATIONS MENTALITET – på trods…..FUTURIZE THE EVEREST WAY - ENKLE LØSNINGER TIL KOMPLEKSE UDFORDRINGER

RESULTATSKABENDE ledere fokuserer ikke på øget omsætning - de inspirerer gennem missioner der giver mening for medarbejderne

VELFUNGERENDE ORGANISATIONER MOBILISERER SAMSKABELSE GENNEM ATTRAKTIVE VISIONER FOR FREMTIDEN

TRANSFORMEREnde ledere MOBILISERE - gennem at invitere den enkelte til at bidrage til en Bæredygtig MISSION

Copyright© 2022 LENE GAMMELGAARD – HUMAN INNOVATION