FUTURIZE17 er dit innovations task-force til eksistens berettigelse i den 4 industrielle revolution

 

Un’s 2030 Globale verdensmål danner rammen for udviklingen i den fjerde industrielle revolution

Lene Gammelgaard er dedikeret til at udvikle missioner i overensstemmelse med de 17 2030 verdensmål

FUTURIZE17 ruster mennesker til at tage styringen i en stadig mere kompleks og uoverskuelig verden.

Hvordan kan vi innovere ledelse, selvansvarlighed og vores opfattelse af succes – så vi ekspandere med bæredygtige udvikling i den fjerde industrielle revolution?

The 4th industrial revolution is constant innovation and transformation. As a consequence – adaptability and agility in all stakeholders – individuals, governments, research, hi-tech, and businesses – are key to innovating missions for sustainable success.

NNOVATE – FUTURIZE – HUMANIZE I4.0 – THE EVEREST WAY. WE CAN INNOVATE THE INNOVATE – FUTURIZE – HUMANIZE I4.0 – WE CAN INNOVATE THE FUTURE – ONE BRAIN AT THE TIME. FOR HUMANKIND TO BENEFIT FROM THE LIMITLESS OPPORTUNITIES IN I4.0 – WE MUST INNOVATE OUR BELIEFS IN WHAT IS POSSIBLE – THEN WE MUST COMMIT TO IDEALISTIC MISSIONS – AND RISK – VENTURING INTO THE UNKNOWN – TO ACHIEVE WHATS NEVER BEEN ACCOMPLISHED BEFORE

Den 4 industrielle revolution transformerer os. UNs 17 verdensmål 2030 for bæredygtig udvikling – SDG – vil få massiv indflydelse på – hvad, hvorfor og hvordan vi innoverer og definerer succes i den fjerde industrielle revolution. De 17 Globale mål vil komme i fokus – når vi vælger hvilke formål den teknologiske udvikling, robotics og digitalisering skal tjene.

Verdensmålene vil blive en del af bevidstheden hos forretningspartnere, forbrugere, kunder, medarbejdere, lande og markeder. Achieving growth and sustainability is possible – but needs proactive, risk-willing far-sighted leadership and self-responsibility. 

We need to innovate leaders and individuals who drive and thrive with constant agile innovation.

Baggrund:

Omfattende ny forskning blandt mere end 35.000 ledere og interviews med 250 topledere viser at

67% af mere end 1200 CEOs i en global undersøgelse  – ”mener ikke de har kompetencerne til at holde sig konkurrencedygtige” i de næste 5 år.

77% af lederne mener, at de er gode til at engagere deres medarbejdere

88% af medarbejderne siger, at deres ledere er dårlige til at engagere dem

35% af medarbejderne er villige til at give afkald på en lønforhøjelse, for at få deres leder afskediget. 

Og det på trods af, at der årligt spenderes 46 milliarder dollars på lederudvikling.

GALLUP undersøgelser over de sidste 20 år viser, at max. 20% af virksomheder, der iværksætter forandringer, får gennemført dem.

Og at blot 1 ud af 10 ledere formår at skabe det medarbejder engagement – der mobiliserer resultater. 

Metode: 

Vi har dannet FUTURIZE17 – jeres innovation task-force i bredeste betydning. Vi mobiliserer Human Innovation i den enkelte leder og medarbejder – for at løse den ledelseskrise – der udspringer af eksistentiel angst for ikke at kunne tilpasse sig og mestre det ukendte som I4.0 er.

 Vi innovere også jeres mission med fokus på digitalisering, robotisering etc. Ikke for enhver pris, men med afsæt i return of investment, idet de nyeste tal fra World Economic forum afdækker at mindre end 1 % af de enorme summer virksomheder investerer i digitalisering, rent faktisk giver afkast. 

Vi sætter mennesket i centrum. Fordi – hvis du ekspanderer det enkelte menneskes kapacitet og human agile innovation – opnår du eksponentiel ekspansion på alle parametre. Innovative visioner, innovative opfindelser, innovative implementering, samt en større sandsynlighed for at transformationerne bliver til virkelighed – fremfor retoriske adrenalintrip på visionære forestillinger om en ønskværdig fremtid. Vi innoverer den menneskelige kapacitet til at drive ekstraordinære forestillinger til bundlinje resultater. 

Med afsæt i 20 års forskning, der igen og igen dokumenterer nedslående statistikker er vi nødt til at innovere selv ledelses konceptet – så de mennesker, der ønsker at innovere fremtiden, får redskaber til at innovere sig selv – så de bliver pionerer, risikogearede og passionerede til at udvikle og lede mennesker ind i fremtiden. 

Vi leverer:  

Transformation til den 4 industrielle revolution. Innover fornyet håb og kontinuerlig kampgejst i dig og hele organisationer på 10 min.  

FUTURIZE17 kræver målbare resultater. Vi lever i en tid hvor etiske hensigtserklæringer og retorik forveksles med virkelighed. Vi har fokus på at innovere det der rent faktisk kræves for at fine ord bliver til virkelighed. Der er et enormt potentiale – når kun 20 % at iværksatte transformationer gennemføres og når kun 1 ud af 10 ledere forløser det potentiale enhver medarbejder brænder efter at bidrage med. 

Virkeligheden er – at vores nutid og fremtid giver os alle – muligheder for at bidrage og samarbejde – for at forbedre verdens tilstand. FUTURIZE17 leverer metoder til ALLE – til at opnå noget – der ikke har kunnet lade sig gøre tidligere. 

  • Hvorfor de 17 verdensmål er det mest motiverende der er sket i vores levetid. De er en genial matrix – der inspirere til hvilken retning en virksomhed skal tage. KEEP IT SIMPLE motivere. Om 10 år har vi enten 3 verdenskrig eller markedskræfter, der kræver de 17 verdensmåls produkter, indtjening etc. Så tvivlen på om grådighed eller bæredygtighed elimineres og letter strategiske valg.
  • Vi forløser menneskets iboende ”drive”.
  • I innoverer jeres fokus indenfor de 17 verdensmål.
  • Vi sam-skaber jeres individuelle mission for hvordan i skaber den fremtid i gerne vil leve.
  • I får mentale strategier der implementerer ansvaret for gennemførelsen af jeres missioner i det enkelte individ.
  • Mental forberedelse. Det er et faktum, at det tager tid og absurd tilpasning at være seriøs og fagligt rustet på højt niveau.
  • FUTURIZE17 og vores kollaborations partnere – nemlig dig og din virksomhed – skal være front-runners og eksemplificerer at ambitiøse, risikovillige og videns baserede mål skaber innovative fremtids tilpassede resultater. – OG at vi kan skabe bæredygtige indtjening – samtidig med vi tænker godt og grundigt over hvilket liv og fremtid vi vil have og være med-skaber af.
  • Rettidig omhu – fremfor quick fix. Det er ok at fejle, men ikke hvis det kunne være undgået ved en større grad af videns hentning, koldt vand i blodet og sund fornuft.eks. hvordan skal i digitalisere – når undersøgelser afdækker at under 1% af investeringerne bærer frugt? Her er der virkelig behov for fokuseret transformation, fremfor digitalisering for enhver pris her og nu….
  • Vi innoverer udelukkende missioner og løsninger – der skal omsættes til håndgribelig markeds impact.

Vi garanterer en dag der er din tid værdig med break-outs til fordybelse. Du skulle meget gerne forlade Borreby Gods med fornyet håb, kontinuerlig kampgejst, ekstra hjernekapacitet samt en rød Tintin djævel på skulderen, der resten af din levetid minder dig om at livet er dit ansvar.

FUTURIZE17 dagen er til for at vi sam-skaber kommercialisering af missioner til en leveværdig fremtid. Vi sørger for, at du som deltager bliver både mødt, set og hørt som med-skaber af fremtiden!

Målgruppe: 

ALLE der vil, ønsker eller tvivler på hvordan vi mobilisere en leve-værdig nutid og fremtid i I4.0?

Dig, der dybest set frygter for den fremtid vi overmandes af.

Jer der mener vi er nødt til at innoverer mennesker til de komplekse transformationer vi alle er konfronterede med.

Til alle der bøvler med at udvikle dynamiske, engagerede og drivende individer – på alle niveauer – mennesker med en høj grad af nysgerrig ydmyghed og robust realisme. Fremskridts iværksættere med en følelse af formål – uanset omfanget og varigheden af udfordringen. Fremskuende individer – der mobiliseres gennem en visionære matrix – innoveret med fokus på og afsæt i de globale mål for bæredygtig udvikling.                          

Dig der er nysgerrig på fremtiden, (og vil være med til at påvirke verden)

Når du beslutter dig for at investere en dag af dit liv sammen med FUTURIZE17 – vil vi bede dig om at byde ind med:

                                                        Har du en ide, så beskriv den kort

                                                        Har du ikke en ide, så udvikler vi den sammen

Kort fælde lidt ord ned om de tanker du gør og her og nu og hvad du gør dig af overvejelser om fremtiden. Dommedags angst er lige så velkommen og valid som grandiøse ambitioner.

Hvis du gør dig tanker er der overvejende sandsynlighed for at en stor del af dine med-mennesker har tilsvarende refleksioner.

 WE HAVEN’T ACHIEVED WHAT WE CAN’T MEASURE

Program: Vi tager deltagernes tid seriøst og levere NOGET i aldrig har oplevet før. Vi har ansvaret for at bevæge os og verden videre sammen. 

Kommentarer:

Vi bygger på deltagernes ideer. ”oplæg” gennemføres interaktivt, så deltagernes ideer og planer reelt inddrages i oplæggene. Vi skal være eksempler på sam-skabelse.

Gammelgaard

FUTURIST LEADERSHIP SPEAKER & HUMAN INNOVATOR Lene Gammelgaard’s ability to mobilize you, your organizationn as well as Event participants is crucial to ensuring your ROI – Return of Investment. From Lene’s first lecture on Mount Everest to her current status as one of the world’s most prominent futurist leadership icons focusing on expanding Human Innovation for the I4.0 offering a simple method to complex transformations – FUTURIZE THE EVEREST WAY – Lene Gammelgaard is a mobilizing contribution to any event any process – in any culture. Lene is able to leave you and larger audiences with a transformed goalorientedness on how to innovate organizational and individual business missions that contribute to achieving the 17 Global Goals for sustainable development and Futurize for I4.0 LENE MOBILIZES HOPE AND ONGOING FIGHTING STAMINA
Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons