Gallup har studeret arbejdsindsatsen i mere end 2,5 millioner virksomheder og målt engagementet hos 27 millioner medarbejdere over de seneste 20 år. Uanset industri, størrelse eller geografi finder GALLUP – ledere – der kæmper for at mobilisere PSYCHOLOGIEN til medarbejdernes præstationer og hvordan man forener individualister i fokuserede sam-skabende task-forces

Vi FORPASSER enorme globale muligheder på grund af demotiverede arbejdsstyrker

Gallup afdækker sammenhænge mellem medarbejderinddragelse og vitale præstations indikatorer. Når en virksomhed hæver medarbejdernes engagement – på tværs af forretningsomåder, bliver alt bedre. Mennesker trives, når deres ressourceer bidrager optimalt.

Medarbejderen af i morgen vil kræve et udviklende arbejdsmiljø efterhånden som kunstig intelligens og robotter overtager flere repetitive opgaver. I4.0 medarbejderen vil glæde sig til at gå på arbejde. 

Er du og din organisations kultur fremtids-fit? 

jeg leverer løsningeR - i implementerer

For at mobilisere mennesker og frigøre uudnyttet potentiale i organisationen, skal virksomheder systematisk sikre, at hvert team har en kompetent leder. 

HUMAN INNOVATION– drevet af menings givende missioner – ekspandere medarbejderes potentiale – fordi præstationslyst er en del af menneskets natur.

Udvikling af menneskeligt potentiale er det vigtigste, du kan investere i for at sikre langsigtede ekspansions muligheder. Det er en kendsgerning, at fremtidens medarbejder ikke vil og kan ledes i samme stil som medarbejderen for 10 år siden. Talent mobiliseres ved at lederen og organisationen ekspandere troen på – hvad der vil kunne lade sig gøre – og invitere mennesker til at være med til at skabe noget ekstraordinært – der giver mening for den enkelte. 

Du skal innovere en mission der skaber en virksomhedskultur, der mobiliserer udvikling gennem meningsgivnede udfordringer. I opnår kun ekstraordinære mål over tid, med dedikerede individer, som bliver engageret på grund af netop jeres organisations mission og ideologi og dit grundlæggende formål og engagement. 

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af 4IR. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

Og det revitalisere – også på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION eksploderer lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Foredrag om de 17 verdensmål

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid, der er værd at leve. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede organisationen og udvikle ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus på og behov for social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi kan vælge at innovere et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opnå. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. Samt transformationer til innovativ mobilisering af udefrakommende forstyrrelser til fremtidig succes.

EN MENINGSSKABENDE FREMTIDS PROJEKTION – MOBILISERER FRA DAG 1.

     RETURN OF INVESTMENT:

MISSIONS INNOVATIONS TEST: ALLE INVOLVEREDE SKAL PÅ 2 MINUTTER KUNNE KOMMUNIKERE EN VIRKSOMHEDS MISSION DER ANTÆNDER BEGEJSTRING OG INTERESSE ELLERS MOBILISERER DEN IKKE DE MENNESKER DER SKAL SKABE RESULTATERNE

  • I får en mental projekt- og proces metode, der i alle situationer, alle kriser, alle sammenhænge giver jer en mental GPS styring – der virker!
  • I får mentale metoder der mobilisere MISSIONEN.
  • I får mentale strategier, der sikre udviklingen at de talentfulde mennesker netop i skal bruge for at lykkedes over tid.
  • I får succesfaktor nr. 2 – Viljen til at lide. Det mentale beredskab til at tackle alle disruptions og forhindringer – indtil i har nået det i sætter jer for. 

THE EVEREST WAY - virker resten af livet - i alle sammenhænge - når i tager ansvaret for at implementere!

Foredrag om bæredygtighed som forretnings vision

FUTURIZE THE EVEREST WAY - ENKLE LØSNINGER TIL KOMPLEKSE UDFORDRINGER

Store ledere fokuserer ikke på øget omsætning - de inspirerer gennem missioner der giver mening for medarbejderne

FREMRAGENDE LEDERE MOBILISERER SAMSKABELSE GENNEM ATTRAKTIVE VISIONER FOR FREMTIDEN

TRANSFORMEREnde ledere MOBILISERE - gennem at invitere den enkelte til at bidrage til en Bæredygtig MISSION

Copyright© 2019 LENE GAMMELGAARD – HUMAN INNOVATION

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons