Lene Gammelgaard er dedikeret til at udvikle missioner i overensstemmelse med de 17 2030 verdensmål

FUTURIZE THE EVEREST WAY –  enkle løsninger til komplekse transformationer i I4.0 

FUTURIST LENE GAMMELGAARD

DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION TRANSFORMERER OS 

LET’S INNOVATE I4.0 – AND HAVE FUN!

I am committed to expand HUMAN INNOVATION & DECENCY LEADERSHIP for the greater good of Humankind IN I4.0

SURVIVAL OF THE FUTURISTS

DO YOU MOBILIZE BEYOND STATUS QUO?

Digitalisering, agile innovation, robotisering, 2030 mål for bæredygtig udvikling, kunstig intelligens, den fjerde industrielle revolution og udfasning og transformation af det vi i dag opfatter som arbejde, er blandt de mange mega shifts, der transformerer vore professionelle og private liv. Teknologiske tsunamier og livsrøvende sociale medier omformer OS, vores virkelighed, forventninger, kulturer og samfund. 

Vi skal tage stilling og innovere vores vision for hvad vi vil bidrage med – så fremtiden giver leve-værdige liv  – for ikke at miste os selv i MegaTrend påvirkningerne fra I4.0.

Så hvad skal vi tage ansvar for at iværksætte – NU – så vi omdanner vores ønskede scenarier til det virkelige liv? 

Jeg provokerer konstruktivt og samskaber mobilisererende innovative visioner med ledere, medarbejder, medmennekser, virksomheder og organisationer verden over – MISSIONER der transformerer mennesker og muligheder.  

Jeg spørger mine kunder og publikum, om de ønsker livet skal være en kopi af i dag – om 5 år. Til dato har INGEN nogensinde haft STATUS QUO som deres klare fremtids mål. Ingen virksomheder – intet individ. 

Alle jeg har haft kontakt med – forestiller sig mere eller mindre bevidst – et mere tilfredsstillende liv – en dag ……. ud i fremtiden………..

Det må være et universelt menneskeligt træk, at vi stræber efter en leve-værdig fremtid.

Hvordan forestiller du dig din fremtid? 

Jeg har siden Everest 1996 været efterspurgt internationalt og rejst verden rundt som MOTIVATIONAL BUSINESS SPEAKER.  Jeg har interageret med utallige virksomhedsledere. Også samskabt med nogen af verdens allerstørste organisationer. Jeg har specialiseret mig i – hvad der mobilisere et menneske til at innovere og gennemføre det ekstraordinære. Den 4 Industrielle Revolution kræver ekstraordinær transformation. Specielt skal vi have fokus på menneskelig udvikling – så – så mange mennesker som muligt – får udnyttet deres fulde potential – for the greater good of humankind.

 

FUTURIZE THE EVEREST WAY INNOVERER OG MOBILISERE PÅ INDIVIDUELT PLAN – SÅ VI OPNÅR DET – DER IKKE TIDLIGERE VAR MULIGT – MENNESKER MOBILISERES AF MISSIONER OG MENNESKER DER GIVER MENING.

Let’s innovate I4.0 – and have fun! 

#Lene Gammelgaard - Vi kan innoverer fremtiden - en hjerne ad gangen

 

Over mere end 25 år har diverse undersøgelser igen og igen og igen – afdækket at max. 20 % AF LEDERE OG VIRKSOMHEDER MOBILISERER DERES ANSATTE så de føler de bruger deres ressourcer tilfredsstillende.

 

Omfattende forskning blandt mere end 35.000 ledere og interviews med 250 topledere viser at

77% af lederne mener, at de er gode til at engagere deres medarbejdere

88% af medarbejderne siger, at deres ledere er dårlige til at engagere dem

35% af medarbejderne er villige til at give afkald på en lønforhøjelse, for at få deres leder afskediget. 

Og det på trods af, at der årligt spenderes 46 milliarder dollars på lederudvikling.

Google – og se de enorme data, der dokumenterer – hvad der skal til for at en medarbejder bliver motiveret. Hvad en god leder er. Hvad der skaber langtids success for virksomheder. Der er ingen mystik – så det undre – at vi på 20 år ikke er blevet bedre til at innovere ledere og ledelse – på trods af massive investeringer i ledelses uddannelser.

67% af mere end 1200 CEOs i en global survey – ”mener ikke de har kompetencerne til at holde sig konkurrencedygtige” i de næste 5 år. For at løse denne ledelseskrise – der udspringer af eksistential angst for ikke at kunne tilpasse sig og mestre det ukendt – skal vi sætte mennesket i centrum. Vi er nødt til at udvikle ledelse – så de mennesker, der ønsker at lede, får redskaber til at innovere sig selv – så de bliver pionerer, risikogearede og passionerede over at lede ind i fremtiden. 

 

MISSIONEN og MENNESKET – overensstemmelsen mellem det en virksomhed vil udrette i verden, lederens handlinger og integritet – er NØGLEN til at mobilisere medarbejder engagement og loyalitet.

Derfor handler FREMTIDEN ligeså meget om menneskelig innovation som teknologiske landvindinger. 

VI SKAL INNOVERE LEDELSES UDVIKLING – DER INNOVERER MENNEKSER – DER BLIVER LEDERE FOR OG KAN MOBILISERER MENNESKER – DER DRIVER INNOVATION – OG TRANSFORMERER FREMTIDEN

FUTURIZE THE EVEREST WAY er et mentalt program – der mobiliserer projektioner og den mentale stamina til at forfølge et efterstræbelses værdigt fremtidigt mål.

FUTURIZE THE EVEREST WAY styrker individet til at tilegne sig hvad samtiden end kræver for at skabe resultater, der aldrig tidligere er opnået.

FUTURIZE THE EVEREST WAY mobiliserer mennesker – der leder ind i I4.0 i overensstemmelse med de 17 Globale mål for bæredygtig udvikling.

Alt i 1. 

LET’S MAKE IT HAPPEN AND HAVE FUN!

FUTURIST LENE GAMMELGAARD skaber mentale waypoints mellem det der er nu – og det der kommer 

Lene er globalt efterspurgt i vores æra –  hvor tidsånden bevæger sig mod HUMANIZE – at vi bliver tvunget til at sætte mennesket – og menneskets behov for mening – mere i fokus, for at sikre at vi oplever den globale fremtid 

Lene Gammelgaard er dedikeret til at udvikle missioner i overensstemmelse med de 17 2030 verdensmål

PIONER TIL FREMTIDEN ?

Lene er en resultorienteret Futurist
en autentisk humanist
der har dedikerer sig til at opfinde mentale strategier
til hvordan vi kan programmere vores hjerner
så vi udnytter vores bio computer
som vores GPS til at navigere fremtiden
innoverer missioner der faciliterer menneskelig stræben efter leve-værdige liv
der bidrager til de globale mål for bæredygtighed i den 4 Industrielle Revolution

WE MUST HUMANIZE OUR FUTURE

FUTURIST

En futurist fremskriver forestillinger om fremtiden efter at have studeret og analyseret de nuværende megatrends. En futurist mobiliserer enkeltpersoner til at reflektere over, hvordan man innoverer missioner og mentale waypoints – for at lede ind i det ukendte – uden garantier for, at det bliver som vi forestiller os. En futurist mobiliserer dig til at reflektere over den fremtid du stræber mod. En organisation skal innovere mobiliserende idealistiske missioner – der transformerer fremad. Store ledere er futurister – de vækker overbevisninger om – at det der endnu ikke findes – kan realiseres – ENGANG. Futurister og ledere – innoverer projektioner – stimulerer fremdrift – gennem det – der endnu ikke er realiseret. Innovative ledere udviser risikovillighed  – fordi vi ikke kan analysere vores vej ind i I4.0. Vi må risikerer kvante-spring mod det ukendte.

FUTURIZE

At FUTURIZE er at innovere en mission for fremtiden og navigere i retning af projektionen. Virksomheder der udviser vedvarende succes identificerer grandiøse målsætninger adapterer sig kontinuerligt til en verden i transformation. Ved at FUTURIZE – identificerer du en kerne overbevisning til at programmere dig selv og de mennesker, du vil sam-skabe med.

HUMANIZE

Når du HUMANIZE – fornyer du individets muligheder og forbedrer livs muligheder. At HUMANIZE er at sætte leve-værdige liv i centrum i 4IR. HUMANIZE vores fremtid, innover og transformer – så I4.0 bliver leve-værdig for flere mennesker. Den 4 Industrielle Revolution skal skabe forbedring for den menneskelige eksistens. Hver opfindelse skal gøre livet mere leve-værdigt for mennesker. Hvis ikke – hvad er det hele værd?

Lene Gammelgaard bor langt ude på landet med med sin 3 børn – 2 hunde og 2 heste

Lene Gammelgaard blev verdenskendt i 1996, da hun opnåede at blive 1 Nordiske kvinde og nr. 35 kvinde i verden – der besteg og overlevede bestigningen af Mount Everest den 10. maj 1996. Lene har siden været utrættelig i sin udforskning og udbredelse af de innoverende metoder, hun gennem de seneste års internationale erfaringer som TOP THINKER for TOP LEADERS har forsket i og udviklet med afsæt i de ekstrem erfaringer Everest er. 

Lene innoverer mentale metoder til at udvikle banebrydende fremtids missioner for ledere og virksomheder. Missioner der mobilisere fornyet håb og kontinuerlig kampgejst i individer og organisationer – så mennesket vinder i den 4 Industrielle Revolution. 

FUTURIZE THE EVEREST WAY – leverer enkle programmer til de komplekse transformationer vi alle udsættes for i I4.0. Lene har opnået stor anerkendelse og respekt i internationale sammenhænge på grund af sine banebrydende mobiliserende oplæg, sam-skabende missions udviklings processer og seminarer om, hvordan vi mennesker kan programmere vores hjerner til succes gennem HUMAN INNOVATION i 4IR.

Lenes klienter mærker mobiliseringen af igangsættende ressourcer under selve foredraget og kan tage de simple mentale metoder med sig – der hver eneste dag kan implementeres for at nå det, vi stræber efter i livet.

Lene’s ærlige tilgang til hvor meget det kræver af os, at skabe og fastholde succes i vores turbulente samtid – er revitaliserende. 

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af 4IR. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

Og det revitalisere – også på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION eksploderer lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid, der er værd at leve. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus på og behov for social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi kan vælge innovere et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed og samfund. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opfinde. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. Samt transformationer til innovativ mobilisering af udefrakommende forstyrrelser til fremtidig succes.

EVEREST SÆTTER MENINGEN MED LIVET OG RETTEN TIL AT SKABE DE LIV VI VIL LEVE - PÅ DAGSORDENEN

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons