GALLUP SÆTTER FOKUS PÅ AT KUN 13% AF VERDENS ARBEJDSSTYRKE ER MOTIVEREDE OG EFFEKTIVE

VERDEN HAR FOR ALVOR BEHOV FOR EFFEKTIV LEDERUDVIKLING I I4.0

1 UD AF 10 LEDERE ER EFFEKTIVE - INNOVATE I4.0 LEADERSHIP - THE EVEREST WAY

1 UD AF 10 LEDERE ER EFFEKTIVE – INNOVATE I4.0 LEADERSHIP – THE EVEREST WAY

FOREDRAGS PORTEFØLJE: FUTURIZE THE EVEREST WAY – A MISSION CLARIFY THE DIRECTION IN WHICH AN ORGANIZATION NEEDS TO DEVELOP. 

FUTURIST Lene Gammelgaard  
Futurist Lene Gammelgaard blev verdenskendt efter hun nåede toppen af Mount Everest 10. Maj 1996. FUTURIZE THE EVEREST WAY – Lene dedikerer sit liv til at forske i og innovere mentale processer, der mobiliserer mennesker til at lede ind i fremtiden. Lene har mere end 20 års erfaring som TOP MOTIVATIONAL SPEAKER. Internationale kunder udråber Lene til at være blandt verdens Top 10 Speakers.

Mission statement: At ekspandere Human Innovation og Decency Leadership for the greater good of humankind.

1 UD AF 10 LEDERE ER EFFEKTIVE – INNOVATE I4.0 LEADERSHIP – THE EVEREST WAY 

http://news.gallup.com/businessjournal/167975/why-great-managers-rare.aspx

 

FUTURIZE THE EVEREST WAY – Vi vil alle blive tvunget til at ændre os i den 4. Industrielle Revolution.
Lene tilbyder simple metoder til alle i organisationen – så I kan lede ind i fremtiden i I4.0 og håndtere komplekse og usikkerhedsskabende transformationer. THE EVEREST WAY eksploderer alle begrænsninger og skaber ekstraordinære missionserklæringer. Grundlaget for al resultatopnåelse. Vi bliver nødt til at risikere fremtiden ved at innovere visioner uden garanti for vi når det vi ønsker. Vi kan ikke analysere os til hvad der kommer til at ske – 

FUTURIST Lene Gammelgaard er Globalt efterspurgt og levere: Foredrag, Motivational speaks, Business speaks, Keynotes, Workshops, transformations processer. FOR AMBITIOUS PROFESSIONALS AND BUSINESSPEOPLE AROUND THE GLOBE WHO INNOVATE AND DEFINE THE WAY WE THINK BUSINESS AND WORK – IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

FOREDRAG: FUTURIZE THE EVEREST WAY – A MISSION CLARIFY THE DIRECTION IN WHICH AN ORGANIZATION NEEDS TO DEVELOP

FUTURIZE THE EVEREST WAY – Innover fremtiden gennem en missionserklæring – for at få noget til at ske, der aldrig før er opnået. Mennesker mobiliseres af en mission der giver mening. Hvad er jeres mission statement, der skal innovere progression i den 4. Industrielle Revolution? Gallup har globalt spurgt 27 mio. ansatte og kommet frem til – at kun 1 ud af 10 ledere er i stand til at motivere medarbejdere, til at lede ind i fremtiden. THE EVEREST WAY giver jer 3 enkle mentale metoder til at eksplodere alle begrænsninger, innovere mennesker og skabe fremadrettede projektioner af, hvordan jeres organisatoriske fremtid skal være.

Return Of Investment – ROI:
3 enkle mentale metoder

1. Mission. MISSION INNOVATION RULE: ALL INVOLVED MUST BE ABLE TO COMMUNICATE THE COMPANY MISSION IN LESS THAN 5 MINUTES AND IGNITE A REACTION THAT SIGNIFIES AMAZEMENT AND INTEREST – IF NOT THE MINDS AND HEARTS OF THE INDIVIDUALS YOU NEED TO CREATE THE RESULTS ARE NOT MOBILIZED
2. Viljen til at lide.
3. Kontinuerlig kampgejst. I har først nået det I satte jer for – når I har nået det.

1 UD AF 10 LEDERE ER EFFEKTIVE – INNOVATE I4.0 LEADERSHIP – THE EVEREST WAY

 

HUMAN INNOVATION – Fremtiden i den 4. Industrielle Revolution handler lige så meget om udviklingen af menneskeligt potentiale, som det handler om udviklingen af Hightech. Det er ikke kun teknologi – vi skal innovere – det er også mennesker. Hastigheden af transformationerne i I4.0 kræver ledere, der er specialister i udviklingen af talentfulde, selvstyrende medarbejdere, fordi det er mennesker der driver den teknologiske evolution. Gallup, Harvard mfl. dokumentere 10år efter 10år, at det stadig kun er 1 ud af 10 ledere, der lykkedes med at mobilisere deres teams. Vi skal sætte mennesket i fokus i den 4. Industrielle Revolution. HUMAN INNOVATION er en transformationsproces, der kan mobilisere de menneskelige ressourcer jeres virksomhed har behov for, for at blive ledende inden for jeres felt – nu og i fremtiden.

Return Of Investment – ROI:
1. I får en mental projekt- og procesmodel, der i alle situationer, alle kriser, alle sammenhænge giver jer en GPS-styring – der virker!
2. I får mentale strategier, der sikre udviklingen af de talentfulde mennesker, netop I skal bruge for at lykkes over tid.
3. I får strategier, der sikre, at alle tager et selv-ansvar, til vedblivende at dedikere arbejdstimer til jeres virksomheds mission.

NEUROLEADERSHIP – Den menneskelige hjerne er vores GPS til den fremtid vi stræber efter. Vi kan programmere vores hjerne med fremtidsvisioner og dermed opnå succes i den 4. Industrielle Revolution.
NeuroLeadership disciplinerer den menneskelige hjerne til at fremme innovativt lederskab, læring, organisatoriske præstationer og High performance virksomhedskultur. Forskning dokumentere at kun 20% lykkedes med gennemgribende transformationer, fordi ubevidste gamle vaner sabotere fremdriften. NeuroLeadership er værktøjet – til at implementere de nye missionserklæringer, forestillinger om fremtiden og nye vaner, der skal mobilisere nye handlinger i I4.0.

COMPANIES THAT DISPLAY ENDURING SUCCESS HAVE A CORE PURPOSE – AN EXISTENTIAL MISSION AS MENTAL FIXPOINT 

Return Of Investment – ROI:

3 mentale strategier:

1. Missionserklærings afklaring 

2. Missionserklærings kommunikation. Re-programmering og Re-kommittent – Udvikling af et simpelt slogan, der definere jeres missionserklæring, som i kan gentage hver gang gamle mønstre truer med at sabotere jeres overordnede målsætninger.

3. Discipliner viljen til at blive ved – uanset hvad – til I har nået det I sætter jer for.

DECENCY LEADERSHIP – Mennesker mobiliseres af en mission der giver mening og en grundideologi de får respekt for. Hvad er jeres kerne ideologi – der mobilisere fremdriften i mennesker i den 4. Industrielle Revolution? Banebrydende resultater opnås kun – når du som leder og jeres organisation kan skabe en massebevægelse i de talentfulde medarbejdere, der er nødvendige for at skabe målbare resultater. Decency Leadership er måske den eneste universelle karakteregenskab – som mennesker på tværs af kulturer, baggrund og klasseforskel dybest set beundre og tiltrækkes af.
Decency Leadership foredraget er et redskab, der klargør jeres kerne ideologi. Decency Leadership mobilisere processer, så I bliver i stand til på 5 min. at kommunikere jeres grundideologi – så den antænder respekt og begejstring hos de mennesker I har brug for at mobilisere, til at skabe resultater – nu og fremover.

DECENCY LEADERSHIP ER LANGTIDSHOLDBAR – også i en hastigt foranderlig verden!

Vi skal tage ansvar individuelt og lokalt så vi kan transformere globalt.

Return Of Investment – ROI:
1. En afklaring af Jeres kerne ideologi, der skaber fornyet håb og samarbejde mod en fælles mission på tværs af afdelinger, faglighed, demografi, diversitet og geografi.
2. En individuel tilpasningsstrategi til at mestre alt det, der altid vil forstyrre selv den omhyggeligste strategi og planlægning så I ikke mister moment.
3. Den enkeltes ansvar til selv at drive udvikling.

1 UD AF 10 LEDERE ER EFFEKTIVE – INNOVATE I4.0 LEADERSHIP – THE EVEREST WAY

INNOVATE – FUTURIZE – HUMANIZE – LEADERSHIP – TO DEVELOP PEOPLE WHO LEAD INTO I4.0

1 UD AF 10 LEDERE ER EFFEKTIVE - INNOVATE I4.0 LEADERSHIP - THE EVEREST WAY

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons