EKSTREME EVEREST ERFARINGER  ANTÆNDTE MIN PASSION TIL UDVIKLING AF THE EVEREST WAY – METODER TIL AT DU MOBILISERER VILJEN TIL AT VILLE

Lene deler sine erfaringer for at mobiliserer mennesker til realisere mening i eget liv

Lenes inspirerende og hjertevarme beretning bliver fortsat efterspurgt verden over - fordi lene gennem sine oplæg formår at mobilisere Viljen til at ville livet - i siNE TILHØRERE

LIVET HAR INGEN MENING INDTIL DU OPFINDER DEN

LENE HAR TRANSFORMERET EKSTREM ERFARINGER FRA EVEREST TIL 1 AF DE MEST EFFEKTIVE UDVIKLINGS METODER I VERDEN

LENE GAMMELGAARD – TOPPEN AF EVEREST 1996

#Lene Gammelgaard

Mountain Madness Everest Team

Hvad skal du nå inden du dør?

Jeg videregiver stadig mine Everest erfaringer – mine metoder – fordi jeg ønsker for alle mennesker – at de opdager – og realiserer deres inderste drømme.

Jeg eksperimenterede med hjerne programmering i forbindelse med min mentale forberedelse til at ville bestige verdens højeste bjerg. Jeg nåede toppen af Everest og overlevede en storm – der kostede en del af min bjergbestiger kammerater livet.

Jeg har brugt 20 år på at udvikle THE EVEREST WAY – mental programmering – en enkel metode til at skabe de resultater du drømmer om. THE EVEREST WAY virker for alle i alle livets sammenhænge.

Bliv klædt mentalt på til at realisere dit Everest. Lad dig inspirer og lær at risikere og mobilisere din egen frisættende vision om det liv du stræber efter.

Succes med livet – er et spørgsmål om passion, valg, risikovillighed, viljestyrke, mental forberedelse og ALT AFGØRENDE – vedholdenhed indtil du har realiseret – DET – du sætter dig for er vigtigt.

EVEREST SÆTTER MENINGEN MED LIVET PÅ DIN DAGSORDEN

ANATOLI BOUKREEV & LENE GAMMELGAARD

#Lene Gammelgaard

Lene Gammelgaard og SCOTT Fischer

MenNESKER HAR BEHOV FOR LIVET GIVER MENING

LENE HAR TRANSFORMERET SINE EKSTREM ERFARINGER
TIL 1 AF VERDENS MEST EFFEKTIVE UDVIKLINGS METODER

Realiser dine forestillinger om det liv du stræber efter - THE EVEREST WAY

Lene mobiliserer gennem den fascinerende og dramatiske beretning fra en af de mest ikoniske sæsoner på Mount Everest – sine medmennekser til at tage deres eget liv alvorligt nok – til at ville realisere uforløste drømme. Lenes revitaliserer – det inderste i sine medmennesker.

your right to live life on your terms is my 1 concern

DERFOR HOLDER JEG Foredrag der MOBILISerer vilje til at ville

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af 4IR. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

Og det revitalisere – også på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION eksploderer lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid, der er værd at leve. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus på og behov for social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi kan vælge innovere et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed og samfund. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opfinde. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. Samt transformationer til innovativ mobilisering af udefrakommende forstyrrelser til fremtidig succes.

Denne spektakulære citatsamling består af 10 tekster til refleksion og foryngelse. Ledsaget af fantastiske fotos med kloge citater til at udgrave og genoplive mening – og Zest for Life. Visdommen i dette hæfte vil opretholde dig gennem radikale og svære tider – som leder for andre og for dig selv – leder af din egen skæbne. En fremragende “give away” til  enhver lejlighed. Brug den på daglig basis til at mobilisere indsigt, der igen inspirerer selv i de mørkeste tider. Succes er et spørgsmål om lidenskab, beslutning, risikovillighed, viljestyrke, mental forberedelse, fuldbyrdelse og vilje til at lide, udholdenhed og re-engagement. Lene deler sine enkle trin til at programmere din hjerne til at antænde fokus og fortsætte, indtil du har nået dine unikke mål.

Opdateret udgave. Blev udgivet på Gyldendal i 2015 – samtidig med EVEREST FILMEN – En stor Hollywood produktion, der fokuserer på de bjergbestigere, der omkom den 10. maj 1996, hvor Lene Gammelgaard blev den første skandinaviske kvinde, der besteg Mount Everest. Hun var del af Scott Fischers ekspedition og overlevede den storm, der kostede otte mennesker livet. Everest – vejen til toppen er Lene Gammelgaards personlige fortælling om ekspeditionen. 

Samtidig har Lenes måde at indlejre budskaber om livet – over 20 år – hjulpet mennesker med svære traumer, at vende tilbage til livet. Fordi de vælger det – efter at have læst Lenes beretning.

Lær at risikere og mobilisere din egen frisættende vision fra den første skandinaviske kvinde, der besteg og overlevede Mount Everest 10. maj 1996. Succes er et spørgsmål om passion, valg, risikovillighed, viljestyrke, mental forberedelse og fuldbyrdelse. Viljen til at lide – kontinuerlig udholdenhed og re-commitment – er udslagsgivende. Lene deler sine enkle trin til hvordan du kan programmere din hjerne med det du virkelig vil og fortsætte, indtil du har nået dine unikke mål. “To the summit and safe return” er et strategisk værktøj og en sober medrivende beretning, fyldt med praktiske erfaringer, du kan anvende i dag for at opnå det liv du drømmer om. 

Realiser dine indereste forestillinger om det liv du stræber efter - START NU

Book - EVEREST - DIN VEJ TIL TOPPEN

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons