INNOVATE FOR THE GREATER GOOD OF HUMANKIND

Den fjerde industrielle revolution er den mest omfattende og potentielt demokratiserende transformation – den menneskelige civilisation nogensinde har iværksat. Så vidtrækkende som de tidligere industrielle revolutioner var – muliggjorde de ikke så enorme globale ensrettende og frisættende omvæltninger for så mange mennesker – som realiteten er i vores samtid 

VI MENNESKER BØR BRUGE VORES INNOVATIONER ANSTÆNDIGT – FOR AT SIKRE KLODENS BÆREDYGTIGHED OG MENNESKEHEDENS FORTSATTE TILSTEDEVÆRELSE – PÅ MÅDER DER ER LEVE-VÆRDIGE. 

Vi kan jo ikke alle sammen flytte til MARS……

Hvis uligheder og konflikter optrappes – kan det være mennesker – der udløser konsekvenser INGEN har gavn af. 

Verdens tilstand er jo resultatet af individers tankebaserede handling

DET ER NU – VI KAN VÆRE MED TIL AT INFLUERER PÅ DET – DER KOMMER – EN HJERNE AD GANGEN

FUNDAMENTALE OMVÆLTNINGER medfører risiko – Indsatsen på menneskehedens vegne ER høj

SÅ HVAD VIL VI TAGE ANSVAR FOR AT SKABE FOR FREMTIDEN? 

Ledere/mennesker skal være i stand til at trives i de hastige, kontinuerlige transformationer der er den fjerde industrielle revolution. Den traditionelle matrix er at virksomheder skal ekspandere global økonomisk vækst og opnå højere og mere bæredygtige vækstrater. Parallelt skal der innoveres menneskelige kapacitet til at mobilisere de mennesker, der rent faktisk skaber resultaterne. 

Vi skal også finde løsninger på at max. 20 % af de organisationer – der iværksætter forandringer – rent faktisk lykkedes med at gennemføre dem. 

Fremtidsledelse skal kontinuerligt innovere ALT, der er nødvendigt for at sikre den optimale udnyttelse af de pågående teknologiske muligheder. AGILE HUMAN INNOVATION.

Er en stærkere økonomisk udvikling, ledsaget af forbedret indkomst og formuefordeling, en absolut nødvendig for at reducere nutidens uacceptable niveauer for social udstødelse og arbejdsløshed, især blandt unge? Kræver befolkningstilvækst – innovativ økonomisk udvikling for at undgå sociale sammenbrud med alvorlige konsekvenser – bl.a ufrivillig migration?

Hvad er den 4 industrielle revolutions udvikling værd – hvis ikke menneskeheden drager nytte af den og de fremtidige innovationer?

FUTURIZE THE EVEREST WAY

GALLUP påviser at når organisationer lykkedes med at mobilisere deres medarbejdere forbedres ALLE måle varianter.

DECENCY LEADERSHIP: Vi er nødt til at innovere optimale lederskabskvaliteter – så flest mulige mennesker får mulighed for at udvikle deres ressourcer de mange timer af livet ,der investeres på arbejde. De 17 verdensmål fordre at ledere og medarbejdere transformerer sammen for at skabe en fremtid, der virker for alle – sætter mennesket i centrum  – mobiliserer mennesker og minder os om  – at nye teknologier først og fremmest er innovationsværktøjer – der skal gøre livet lettere og mere leveværdigt – for mennesker.
FUTURIZE: Fornyer du i dag og inspirerer en leve værdig fremtid?
FUTURIZE DIG SELV: Hvad er din forpligtelse til at forbedre verdens tilstand?
FUTURIZE DIN ORGANISATION: Hvordan mobiliserer du din organisation til den for 4 Industrielle Revolution?

DECENCY - VORES GPS TIL FREMTIDEN

Hvis DECENCY ekspanderes som styrende etiske GPS – vil den 4 Industrielle Revolution gavne de næsten 10 milliarder mennesker, der beboer vores planet i år 2050. Hvis vi lader den mindste fællesnævners princip, retorik uden handling, hurtige mega gevinster og ude af kontrol materialisme – styre – vil samfund blive delt yderligere. 

Vi lever allerede med handlingskrævende scenarier af social disruption – på grund af ulighed og uretfærdighed. Måske fordi vi aldrig har påtaget os ansvaret for GLOBAL DECENCY LEADERSHIP – en simpel løsning på selv de mest komplekse udfordringer og konflikter.

Vi bliver nødt til at innovere vores ansvarlighed i forhold til – at vi er en global verden – for ikke at isolere os i gettoer med skyklapper på overfor dehumaniserende megatrends. 

Megashifts – det måske kun er et spørgsmål om tid, før vi bliver løbet over ende af – hvis ikke vi dedikere os til GLOBAL DECENCY LEADERSHIP

DECENCY LEADERSHIP - enkel løsning på individuelle - humanitære - LOKALE OG GLOBALE UDFORDRINGER

YOUR RETURN OF INVESTMENT IS MY 1 CONCERN

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid, der er værd at leve. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus på og behov for social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi kan vælge innovere et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed og samfund. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opfinde. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. Samt transformationer til innovativ mobilisering af udefrakommende forstyrrelser til fremtidig succes.

vi skal tage stilling og omsætte SELVansvar i handling

RETURN OF INVESTMENT:

PROJEKT- OG PROCES METODE der vil drive innovation, transformere og mobilisere talent og opretholde kampgejst gennem hele livet. På trods…
TRANSFORMATIONS MENTALITET samskabelse mod en fælles mission på tværs af afdelinger, faglighed, demografi, diversitet og geografi.
VILJEN TIL AT LIDE utrættelig disciplinering til udholdenhed indtil du og din organisation har opnået det i bestemmer, er det næste niveau.
AGILE INNOVATION en tilpasnings strategi til at mestre ALT det, der ALTID vil forpurrer selv den omhyggeligste strategi og planlægning.
ANSVAR I programmerer nu den fremtid I skal leve i.

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons