INNOVATE FOR THE GREATER GOOD OF HUMANKIND

Den fjerde industrielle revolution er den mest omfattende og potentielt demokratiserende transformation – den menneskelige civilisation nogensinde har iværksat. Så vidtrækkende som de tidligere industrielle revolutioner var – muliggjorde de ikke så enorme globale ensrettende og frisættende omvæltninger for så mange mennesker – som realiteten er i vores samtid 

VI MENNESKER BØR BRUGE VORES INNOVATIONER ANSTÆNDIGT – FOR AT SIKRE KLODENS BÆREDYGTIGHED OG MENNESKEHEDENS FORTSATTE TILSTEDEVÆRELSE – PÅ MÅDER DER ER LEVE-VÆRDIGE. 

Vi kan jo ikke alle sammen flytte til MARS……

Hvis uligheder og konflikter optrappes – kan det være mennesker – der udløser konsekvenser INGEN har gavn af. 

Verdens tilstand er jo resultatet af individers tankebaserede handling

DET ER NU – VI KAN VÆRE MED TIL AT INFLUERER PÅ DET – DER KOMMER – EN HJERNE AD GANGEN

FUNDAMENTALE OMVÆLTNINGER medfører risiko – Indsatsen på menneskehedens vegne er høj

Ledere/mennesker skal være i stand til at trives i de hastige, kontinuerlige transformationer der er den fjerde industrielle revolution. Den traditionelle matrix er at virksomheder skal ekspandere global økonomisk vækst og opnå højere og mere bæredygtige vækstrater. Parallelt skal der innoveres menneskelige kapacitet til at mobilisere de mennesker, der rent faktisk skaber resultaterne. 

Vi skal også finde løsninger på at max. 20 % af de organisationer – der iværksætter forandringer – rent faktisk lykkedes med at gennemføre dem. 

Fremtidsledelse skal kontinuerligt innovere ALT, der er nødvendigt for at sikre den optimale udnyttelse af de pågående teknologiske muligheder. AGILE HUMAN INNOVATION.

Er en stærkere økonomisk udvikling, ledsaget af forbedret indkomst og formuefordeling, en absolut nødvendig for at reducere nutidens uacceptable niveauer for social udstødelse og arbejdsløshed, især blandt unge? Kræver befolkningstilvækst – innovativ økonomisk udvikling for at undgå sociale sammenbrud med alvorlige konsekvenser – bl.a ufrivillig migration?

Hvad er den 4 industrielle revolutions udvikling værd – hvis ikke menneskeheden drager nytte af den og de fremtidige innovationer?

FUTURIZE DIN ORGANISATION: Hvordan mobiliserer du din organisation med bæredygtigheds missioner, så i har eksistens berettigelse i den  4 Industrielle Revolution?

GALLUP påviser at når organisationer lykkedes med at engagere medarbejderne forbedres ALT.

DECENCY LEADERSHIP: Vi er nødt til at innovere optimale lederskabskvaliteter – så flest mulige mennesker får mulighed for at udvikle deres ressourcer de mange timer af livet ,der investeres på arbejde. De 17 verdensmål fordre at ledere og medarbejdere transformerer sammen for at skabe en fremtid, der virker for alle – sætter mennesket i centrum  – mobiliserer mennesker og minder os om  – at nye teknologier først og fremmest er innovationsværktøjer – der skal gøre livet lettere og mere leveværdigt – for mennesker.
FUTURIZE: Fornyer du i dag og inspirerer en leve værdig fremtid?
FUTURIZE DIG SELV: Hvordan co-innoverer du bæredygtighed?

Hvis DECENCY ekspanderes som styrende etiske GPS – vil den 4 Industrielle Revolution gavne de næsten 10 milliarder mennesker, der beboer vores planet i år 2050. Hvis vi lader den mindste fællesnævners princip, retorik uden handling, hurtige mega gevinster og ude af kontrol materialisme – styre – vil samfund blive delt yderligere. 

Vi lever allerede med handlingskrævende scenarier af social disruption – på grund af ulighed og uretfærdighed. Måske fordi vi aldrig har påtaget os ansvaret for GLOBAL DECENCY LEADERSHIP – en simpel løsning på selv de mest komplekse udfordringer og konflikter.

your return of investment is my 1 concern

FUTURIZE THE EVEREST WAY FOREDRAG er mentale metoder til at ekspandere og gennemføre fremtidens forretningsmuligheder. Og tilpasse os hastig forandring – uden eksistentiel frygt for hvad der venter.

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af 4IR. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

Og det revitalisere – også på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION eksploderer lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Foredrag om de 17 verdensmål

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid, der er værd at leve. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede organisationen og udvikle ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus på og behov for social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi kan vælge at innovere et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opnå. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. Samt transformationer til innovativ mobilisering af udefrakommende forstyrrelser til fremtidig succes.

DECENCY LEADERSHIP - enkel løsning på individuelle - humanitære - LOKALE OG GLOBALE UDFORDRINGER

YOUR RETURN OF INVESTMENT IS MY 1 CONCERN

vi skal tage stilling og omsætte SELVansvar i handling

RETURN OF INVESTMENT:

PROJEKT- OG PROCES METODE der vil drive innovation, transformere og mobilisere talent og opretholde kampgejst gennem hele livet. På trods…
TRANSFORMATIONS MENTALITET samskabelse mod en fælles mission på tværs af afdelinger, faglighed, demografi, diversitet og geografi.
VILJEN TIL AT LIDE utrættelig disciplinering til udholdenhed indtil du og din organisation har opnået det i bestemmer, er det næste niveau.
AGILE INNOVATION en tilpasnings strategi til at mestre ALT det, der ALTID vil forpurrer selv den omhyggeligste strategi og planlægning.
ANSVAR I programmerer nu den fremtid I skal leve i.

FUTURIZE THE EVEREST WAY - ENKLE LØSNINGER TIL KOMPLEKSE UDFORDRINGER

Store ledere fokuserer ikke på øget omsætning - de inspirerer gennem missioner der giver mening for medarbejderne

FREMRAGENDE LEDERE MOBILISERER SAMSKABELSE GENNEM ATTRAKTIVE VISIONER FOR FREMTIDEN

TRANSFORMEREnde ledere MOBILISERE - gennem at invitere den enkelte til at bidrage til en Bæredygtig MISSION

Copyright© 2019 LENE GAMMELGAARD – HUMAN INNOVATION

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons