NEUROPLASTICITY

PROGRAMMER HJERNEN - THE EVEREST WAY

FOR AT OPNÅ HVAD DER IKKE TIDLIGERE HAR VÆRET MULIGT

ER DET SÅ SIMPELT?

At integrere bæredygtighed som den altgennsmsyrende mission i en virksomheds operationer kræver innovation, RISIKOVILLIGHED, sam-skabelse og strategisk tænkning.

OPLÆG OM NEUROLEADERSHIP leverer mentale strategier, DER mobiliserer ledere, organisationer og MEDARBEJDERE til at være medskabere af fremtiden.

FUTURIZE THE EVEREST WAY – de mennesker, der leder fremtiden skal skabe en selvstyrende organisation gennem en mobiliserende mission. 

Vores komplekse virkelighed kræver, at vi genopfinder lederskab – der frisætter medarbejdernes evner til at skabe banebrydende resultater i I4.0. 

Foredrag til erhvervslivet af Lene Gammelgaard - UN's verdensmål som forretningsstrategi
SDG som forretningsstrategi til erhvervslivet. BÆREDYGTIGHED - Hjernen som GPS

NEUROLEADERSHIP understøtter  den radikale transformation, vi alle konfronteres med og afkræves i I4.0. 

Mental programmering via NEUROLEADERSHIP understøtter langvarig adfærds ændring

Lederne, der vil udvikle virksomheder, der leder ind i fremtiden – kan benytte sig af forskningsbaserede mentale værktøjer til at fremme ledelses effektivitet i de omvæltninger den 4 industrielle revolution fordre.

NEUROLEADERSHIP skaber klart fokus, der  identificerer virksomhedens eksistentielle formål. Derefter udvikles VIRKSOMHEDS MISSIONEN  der skal mobilisere den altafgørende indsats fra talentfulde medarbejdere. 

MISSIONS INNOVATIONS TEST: ALLE INVOLVEREDE SKAL PÅ 2 MINUTTER KUNNE KOMMUNIKERE EN VIRKSOMHEDS MISSION - DER ANTÆNDER BEGEJSTRING OG INTERESSE ELLERS MOBILISERER DEN IKKE DE MEDARBEJDERE - DER SKAL SKABE RESULTATERNE.

NeuroLeadership er uendeligt multiplicerbarT og GRATIS!

Gallup har målt engagementet hos 27 millioner ansatte fordelt på mere end 2,5 millioner arbejdsenheder over de sidste 20 år. Gallup konstaterer at ledere er ansvarlige for en meget lav verdensomspændende medarbejder motivation. Ledere tegner sig for mindst 70% af årsagerne til medarbejders utilfredsstillende engagementscore, estimerer Gallup. 

Harvard Business Review undersøgelser afdækker, at især senior ledelse er utilbøjelig til at forny deres verdens perspektiver og deres ideer om, hvordan organisationer forvaltes og transformeres.

Utilstrækkelige ledelses kompetencer udgør en indbygget risiko for vores fælles fremtid – fordi mangel på topinspireret motivation – hæmmer medarbejderes potentiale til at udnytte de uendelige muligheder i den 4. industrielle revolution. Beskæmmende er – at de graverende tal i løbet af de sidste 12 år knapt har bevæget sig – på trods af de betydelige ressourcer, der investeres i ledelses udvikling.

STATUS QUO – langt de fleste ansatte over hele verden udvikler og bidrager ikke optimalt – og bliver derfor demotiverede.

Hvis vi i vor højteknologiske tidsalder lykkes med at innovere ledelse – der mobiliserer menneskers potentiale – ekspanderes innovations kapacitet – OMKOSTNINGSFRIT.

Hvis vi skal tage de 17 Globale Mål for bæredygtig udvikling 2030 bare tilnærmelsesvis alvorligt som inspirations kilde til hvor virksomheder skal fokuserer deres ekspansions tiltag – kræver det en innoveret tilgang til menneskelig udvikling på arbejdspladser verden over.

VI SKAL INNOVERER LEDELSE – DER MOBILISERER FREMTIDENS MEDARBEJDERE TIL AT MEDSKABE DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION

HVORDAN KAN VI PÅVIRKE HJERNEN?

  • Neuroforskning understøtter, at vi kan innovere mentale ressourcer ved at disciplinere, hvordan vi tænker og agerer

BÆREDYGTIGHED - Hjernen som GPS

Play Video

HJERNEN ER DIN GPS TIL FREMTIDEN

  • NEUROLEADERSHIP  er en af de vigtigste forsknings baserede udviklings indsigter i vores årti
#Lene Gammelgaard human innovation

Your return of investment: NEUROLEADERSHIP

  • INNOVATION AF HVAD JERES FUNDAMENTALE MISSION ER/SKAL VÆRE
  • INNOVATE AF INDIVIDUELLE MISSION STATEMENTS TIL SELVPROGRAMMERING
  • STRATEGIER TIL EFFEKTIVT AT LANGTIDS ENGAGERE DIG SELV OG ANDRE
  • IDENTIFICERER BÆREDYGTIGHEDSINITIATIVER PÅ ARBEJDSPLADSEN 
  • INNOVERER BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGIER – der bidrager til daglig fremdrift.
  • EKSEKVER BÆREDYGTIGHEDSMISSIONEN I ALT HVAD I FORETAGER JER – THE EVEREST WAY projekt- og proces metoden virker.
  • DISSIPLINER AGILE MENTAL INNOVATION. Tilpas jer virkeligheden og bliv ved indtil i har nået de mål i sætter jer.   

Hjernen fungerer optimalt gennem FIRE & REWIRE. Stimulans og pauser. 

Banebrydende transformationer som dem vi tvinges til i den 4 industrielle revolution vil provokere menneskets grænse for udeholdenhed til det yderste.

Mental robusthed og villighed til at tilpasse ALT for at kunne blive ved – er en determinerende succesfaktor – der kan disciplineres. 

DU SKAL TILLADE PAUSER   
DU SKAL TAGE FAT IGEN OG IGEN OG IGEN  
INDTIL DU HAR NÅET DET DU SATTE DIG FOR 

FUTURIZE THE EVEREST WAY ER ENKLE GENNEMTESTEDE METODER – DER MOBILISERER INDIVIDER, LEDELSE OG ORGANISATIONER – DER BLIVER MEDSKABERE AF EN BÆREDYGTIG FREMTID

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af 4IR. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

Og det revitalisere – også på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION eksploderer lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Foredrag om de 17 verdensmål

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid, der er værd at leve. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede organisationen og udvikle ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus på og behov for social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi kan vælge at innovere et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

FUTURIZE THE EVEREST WAY - bæredygtig succes

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opnå. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. Samt transformationer til innovativ mobilisering af udefrakommende forstyrrelser til fremtidig succes.FUTURIZE THE EVEREST WAY - ENKLE LØSNINGER TIL KOMPLEKSE UDFORDRINGER

RESULTATSKABENDE ledere fokuserer ikke på øget omsætning - de inspirerer gennem missioner der giver mening for medarbejderne

FREMRAGENDE LEDERE MOBILISERER SAMSKABELSE GENNEM ATTRAKTIVE VISIONER FOR FREMTIDEN

TRANSFORMEREnde ledere MOBILISERE - gennem at invitere den enkelte til at bidrage til en Bæredygtig MISSION

Copyright© 2022 LENE GAMMELGAARD – HUMAN INNOVATION