Bæredygtig kapitalisme som løsning på afmattet verdensøkonomi

Virksomheder skal innovere bæredygtig kapitalisme og definere mål ud over snævert fokus på bundlinjen.

Ti år efter den globale finansielle krise forbliver verdensøkonomien fastlåst i en cyklus med lav eller flad produktivitetsvækst til trods for indsprøjtning af mere end 10 billioner dollars fra centralbanker. 

Den seneste globale konkurrenceevne-rapport 2019 maler et dystert billede, men alligevel viser det også, at de virksomheder og lande, der har en holistisk tilgang til socioøkonomiske udfordringer, ser ud til at komme videre.

Dette wakeup call kommer også fra US Business Roundtable, der repræsenterer $ 7 milliarder i årlige indtægter.

En vision, der fremmer en transformation under hensyntagen til bredere interesser, lederskab med fokus på langsigtet værdiskabelse, medarbejderengagement og kundernes efterspørgsel har potentiale til at udløse ændringer i virksomhedernes adfærd og innovere muligheder.

Aktionærernes forrang har domineret kapitalismen i to generationer. Så skepsis er åbenlys.

Ledelses interesser i aktiekursudvikling med en tidshorisont på kun et år eller to skal ændre sig.

Fremmelsen af at ledere skal udvise konkrete bæredygtige resultater over længere sigt vil uden tvivl komme i konflikt med kvartalsvise rapporteringskrav. 

Virksomheder kan tilpasse kompensations strukturer til bæredygtig langsigtet præstation, målt i faktiske opnåede resultater.

50 år med aktionær forrang  har fremmet kortsigtede tiltag. Seniorledere bør ikke modtage bonusser automatisk. Snarere bør deres kompensation være knyttet til langsigtede mål, herunder miljømæssige og sociale resultater.

Virksomheder skal nu bevise, at bæredygtighed ikke kun er et branding-stunt.

Virksomheder skal drives af et formål ud over blot at maksimere overskuddet.

Virksomheden skal mobilisere bæredygtig transformation gennem handlinger, der genererer det, verden har brug for.

Et nyt forretningsformål giver muligheder. 

Og vigtigst af alt – på verdensplan er efterspørgslen efter grønne og bæredygtige produkter, processer, visioner stigende – så hvilke virksomheder tror du vil overleve de næste 10 år?

Innovation af bæredygtig virksomhed er forsvarlig kapitalisme.

BOOK THE EVEREST WAY Keynotes – 1 enkel teknik til at opnå det, der aldrig har været muligt før.

Lene Gammelgaard er en TOP 10 Motivational Business Speaker og en førende talskvinde for en mere bæredygtig og engagerende form for kapitalisme.

Gammelgaard

FUTURIST LEADERSHIP SPEAKER & HUMAN INNOVATOR Lene Gammelgaard’s ability to mobilize you, your organizationn as well as Event participants is crucial to ensuring your ROI – Return of Investment. From Lene’s first lecture on Mount Everest to her current status as one of the world’s most prominent futurist leadership icons focusing on expanding Human Innovation for the I4.0 offering a simple method to complex transformations – FUTURIZE THE EVEREST WAY – Lene Gammelgaard is a mobilizing contribution to any event any process – in any culture. Lene is able to leave you and larger audiences with a transformed goalorientedness on how to innovate organizational and individual business missions that contribute to achieving the 17 Global Goals for sustainable development and Futurize for I4.0 LENE MOBILIZES HOPE AND ONGOING FIGHTING STAMINA