2020 Ledelses udfordringer

Lene Gammelgaard - foredrag til erhvervslivet om at sikre virksomhedens fremdrift gennem bærdygtighed som innovations- og ekspansions matrix

2020 Ledelses udfordringer

Forskning afdækker ledelses udfordringer i 2020 og videre frem

Integritet og etik karakteriserer store ledere. Virksomhedsledere vil blive holdt ansvarlige for at forbedre deres indvirkning på samfundet. Bæredygtighed som forretning vil blive den altgennemsyrende indtægts strategi.

Flere og flere kunder, leverandører, ansatte og andre interessenter forventer nu, at organisationerne skal have en bæredygtighedsmission og demonstrere, hvilke resultater de opnår med fokus på Uns 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Undersøgelser baseret på medvirken af 763 ledere på mellem- og top niveau i organisationer fra Kina / Hongkong, Egypten, Indien, Singapore, Storbritannien, U.S.A. og Spanien fandt, at ledere konsekvent står over for de følgende udfordringer.

  1. Mobilisering og styring af transformation: udfordringen i at lede, styre og gennemføre ændringer. Vellykkede transformationer inkluderer at vide, hvordan man kan afbøde konsekvenser, overvinde modstand og konstruktivt mestre medarbejderes reaktioner. Udvikling af relevante færdigheder – strategisk tænkning, beslutningstagning, tidsstyring og prioritering – for at være mere effektiv.
  1. Inspirere og udvikle medarbejdere: udfordringen ved at løsne og forene ressourcerne hos talentfulde medarbejdere, mentorordning og coaching for at sikre, at de er tilfredse med deres job, engagerer sig og arbejder smartere mod virksomhedens mål. Den komplekse opgave med teamudvikling og teamledelse. Specifikke ledelsesspørgsmål inkluderer, hvordan man skaber stolthed, yder støtte, hvordan man leder et stort hold, og hvad man skal gøre, når man overtager et nyt team.
  1. Håndtering af interessenter: udfordringen ved branding, styring af investorforhold og politik.

Konkrete trin ledere kan innovere for at fremskynde resultater.

Sæt mål.

Lene Gammelgaard tildeles EU Business Enterprise Award prisen 2019 for de meste innovative bæredygtige forretnings strategi løsninger.

Lene Gammelgaard vinder EU Business Enterprice Award 2019

Sæt mål med THE EVEREST WAY projekt- og proces strategier – og nå resultater der ikke tidligere har været mulige.

Vær proaktiv med at sætte mål såvel som at fastlægge dead-lines – og frister – for at holde dig selv og dine teams på rette spor. Distraktioner skal omgås for ikke at misse langsigtede mål. Vi bliver nemt sidetracked til at håndtere presserende problemer, der opstår uventet snarere end at holde fokus på at producere de resultater, der betyder mest for dine organisations overlevelse på længere sigt.

Ingen leder kan undgå overraskelser. Visioner giver en GPS til at fokusere på dine ROI-prioriteter, samtidig med du håndterer andre ledelsesudfordringer.

  • Sæt mål, som ALLE kan kvantificere for at vurdere fremskridt og opnåelse.
  • Fastsæt frister for at skabe milepæle.
  • Innovere medarbejdere til handlinger, de – ikke deres overordnede – beslutter er effektive for at opnå virksomhedens vision. Selvdrevne arbejdspladser styrker de grundlæggende menneskelige behov for lighed, selvrealisering og selvansvar. Medarbejdere forpligter sig til arbejdet, fordi de ønsker at bidrage, og de leverer højeffektivitet, hvilket betyder, at deres virksomheder i vid udstrækning overgår konkurrenterne.

Forskning fra tanke-ledende organisationer, inklusive World Economic Forum, CIPD, Gartner og BCG’s Henderson Institute, identificerer ensartede udfordringer, som de ledere står overfor, der skal udvikle medarbejdere, der fører ind i en ny æra med kompleksitet og usikkerhed.

Ledere skal udvikle ekspertise i, hvorfor mennesker forpligter sig, efterhånden som arbejdspladsen udvikler sig i vores hurtige, komplekse verden. Talentfulde individer ønsker at skabe deres egne læringsrejser gennem ansigt til ansigt interaktion, virtuel, digital-coaching og virksomheder der giver mening og skaber muligheder for vækst og commitment to improve the state of the world.

2020 Ledelses udfordringer

  • 43% siger, at de ønsker at blive mere agile. I en æra med usikkerhed og kompleksitet viser forskning, at behovet for tilpasningsdygtige, tilpasnings parate teams er større end nogensinde. Mens mange organisationer i princippet accepterer fordelene ved agile teams – kæmper mange stadig med hierarkiske strukturer, som undergraver medarbejderengagement og produktivitet. Agile teamarbejder kan drive innovation. Ledere er nødt til at mobilisere større indlæring kapaciteter.
  • 30% ønsker at udvikle fremtidsorienterede færdigheder. Mange organisationer er uforberedte til at møde fremtiden, efterhånden som forandringstakten stiger. Seneste forskning fandt, at 46% af HR-lederne siger, at medarbejderne mangler de nødvendige færdigheder for at drive fremtidig præstation. Den digitale tidsalder øger behovet ikke kun for digital læsning, men også for ‘menneskelige’ færdigheder som kreativitet og innovation.

Færdigheder som fantasi, kreativ analyse og strategisk tænkning er svære at automatisere og vil blive efterspurgt i stigende grad. Det vanskeligste at automatisere er aktiviteter, der involverer ledelse og udvikling af mennesker, eller som anvender ekspertise til beslutningstagning, planlægning og kreativt arbejde.

  • 19% er bekymrede over digitalisering og den teknologiske transformation af vores arbejdsliv. Forskning viser, at AI, automatisering og vægt på datatolkning vil blive mere mainstream i 2020 med uudnyttet mulighed for HR. Prioriter, hvad du har brug for at få den mest værdifulde ROI. Når vi automatiserer flere opgaver, kan vi frigøre mennesker til være mere strategiske og innovative

Gammelgaard

FUTURIST LEADERSHIP SPEAKER & HUMAN INNOVATOR Lene Gammelgaard’s ability to mobilize you, your organizationn as well as Event participants is crucial to ensuring your ROI – Return of Investment. From Lene’s first lecture on Mount Everest to her current status as one of the world’s most prominent futurist leadership icons focusing on expanding Human Innovation for the I4.0 offering a simple method to complex transformations – FUTURIZE THE EVEREST WAY – Lene Gammelgaard is a mobilizing contribution to any event any process – in any culture. Lene is able to leave you and larger audiences with a transformed goalorientedness on how to innovate organizational and individual business missions that contribute to achieving the 17 Global Goals for sustainable development and Futurize for I4.0 LENE MOBILIZES HOPE AND ONGOING FIGHTING STAMINA