CEO's UDRÅBER FUTURIST LENE GAMMELGARD TIL 1 BLANDT VERDENS TOP 10 MOTIVATIONAL SPEAKERS


HJERNEN ER DIN GPS TIL DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION

NeuroLeadership

NeuroLeadership er uendeligt multiplicerbar og koster ingenting!

Just do it!

HJERNEN ER VORES GPS TIL DEN FREMTID VI STRÆBER EFTER

INNOVER LEDELSE DER MOBILISERER MISSIONER DER EKSPANDERE HUMANCAPITAL I I4.0

Gallup har målt engagementet hos 27 millioner medarbejdere fordelt på mere end 2,5 millioner arbejdsenheder i løbet af de sidste 20 år. Gallup konstaterer at ledere er ansvarlige for en meget lav verdensomspændende medarbejderinddragelse. Ledere tegner sig for mindst 70% af variansen i medarbejders engagementscore på tværs af forretningsenheder, estimerer Gallup. Harvard Business Review undersøgelser afdækker at især senior ledere viser en træghed i at forny deres verdensperspektiver og deres ideer om, hvordan organisationer forvaltes og transformeres. Utilstrækkelige ledelses kompetencer udgør en indbygget risiko for vores fælles fremtid – fordi mangel på topstyret motivation – hæmmer medarbejderes potentiale til at udnytte de uendelige muligheder i den 4. industrielle revolution. Beskæmmende er – at de graverende tal i løbet af de sidste 12 år knapt har bevæget sig – på trods af de betydelige ressoucer der investeres i ledelses udvikling. STATUS er, at langt de fleste ansatte over hele verden ikke udvikler og bidrager optimalt, hvilket demotiverer mennesket.

FUTURIZE & HUMANIZE I4.0 – INNOVATE LEADERS THAT MOBILIZE EMPLOYEES - TO LEAD THE FUTURE IN I4.0

NeuroLeadership – Just do it!

ER DET SÅ SIMPELT?

Forskning de sidste 20 år dokumenterer at max 20% af de virksomheder – der iværksætter forandring – lykkedes med tilbundsgående transformationer – der sikrer langsigtet succes. 

Transformationer mobiliserers gennem fokus på et meningsgivende formål. Idealistiske missioner – der medinddrager dem der skal yde – mobiliserer menneskers motivation til at investere i at udføre virksomhedens arbejdsopgaver. CORE PURPOSE GØR  det muligt at opnå – hvad vi stræber efter i fremtiden. På trods af – at grundlæggende forandring tager længere tid, end vi ønsker at forholde os til – når vi går i gang. 

THE FUTURE OF I4.0 IS AS ABOUT INNOVATING PEOPLE

NeuroLeadership er uendeligt multiplicerbar og koster ingenting!

Do YOU INSPIRE A FUTURE WORTH LIVING?

NEUROLEADERSHIP - 1 of the World’s Most EFFECTIVE Behavior Change methods

FUTURIZE THE EVEREST WAY –  En leder skal skabe en selvstyrende organisation gennem en mobiliserende mission. Vores komplekse virkelighed kræver, at vi fornyer og forvandler lederskab til at udvide medarbejdernes evner til at skabe banebrydende resultater i I4.0. Hvorfor ikke bruge de hårde fakta i neurovidenskab for at fremme lederegenskaber? NEUROLEADERSHIP leverer mentale strategier, som mobiliserer ledere, organisationer og enkeltpersoner til at være medskabere af fremtiden.

NEUROLEADERSHIP bryder dybt rodfæstede vaner, der har tendens til at forstyrre den ægte transformation, vi alle konfronteres med og afkræves i I4.0. Mental re-programmering via NEUROLEADERSHIP understøtter langvarig adfærdsændring. Lederne, der vil udvikler virksomheder, der leder ind i fremtiden – kan benytte sig af forskningsbaserede mentale værktøjer til at fremme ledelses effektivitet i de omvæltninger den 4 industrielle revolution fordre.

NEUROLEADERSHIP begynder med uortodoks – innovative tanker om firmaets raison d’etre. Tanker, der identificerer virksomhedens eksistentielle formål. Derefter udvikles virksomheds Missionen, der skal mobilisere den altafgørende indsats fra talentfulde medarbejdere. Uden deres passionerede arbejdsindsats – skabes der ingen resultater! Den kloge leder, der udvikler dedikerede medarbejdere – som fører ind i fremtiden i I4.0 – erhverver forståelse for neurovidenskab. En grundlæggende indsigt i hvordan folks sind fungerer. Fordi NEUROLEADERSHIP – vedrører transformative forandringer på enhver skala i ethvert marked.

NEUROLEADERSHIP er målrettet fokus på en mission der giver mening – samt dedikation til virksomhedens kerneideologi – indtil i har nået de tilsyneladende uopnåelige mål – THE  ENVISIONED FUTURE – DET der aldrig er opnået før.

Do you INSPIRE beyond Status Quo?

VIDSTE DU AT HJERNER KAN PROGRAMMERES GENNEM EN EKSISTENTIEL MISSION?

DIN HJERNE ER DIN MENTALE GPS TIL FREMTIDEN I I4.0

  • NEUROLEADERSHIP  er en af de vigtigste forsknings baserede udviklings indsigter i vores årti
  • Det er et faktum – at vi kan påvirke VORE HJERNERS synaps aktiviteter gennem hvad vi fokuserer på
  • Neuroforskning understøtter, at vi kan innovere mentale ressourcer ved at disciplinere, hvordan vi tænker og agerer

DU SKAL FINDE IND TIL HVAD DER VIRKELIG BETYDER NOGET? DEDIKERE DIG TIL EN  IDEALISTISK MISSION OM DEN FREMTID DU FORESTILLER DIG 

DU SKAL INNOVERE ET SIMPELT SLOGAN – DU KAN GENTAGE HVER GANG DIN VANEMÆSSIGE PRÆGNING OG VIRKELIGHEDENS UDFORDRINGER OG PROBLEMER FÅR DIG TIL AT TVIVLE PÅ DEN NYE MÅLSÆTNING. 

DU SKAL FORFØLGE DIT MÅL GENNEM OMSÆTNING I TANKER OG HANDLINGER. DU SKAL BLIVE VED. 

DU SKAL TILLADE PAUSER  – DU SKAL TAGE FAT IGEN OG IGEN OG IGEN – INDTIL DU HAR NÅET DET DU SATTE DIG FOR 

Hjernen fungerer optimalt gennem FIRE & REWIRE. Stimulans og pauser. Banebrydende transformationer som dem vi tvinges til i den 4 industrielle revolution vil prokokere den menneskeige grænse for udeholdenhed til det yderste. 

Enhver ekstraordinær mål opnåelse – er en fluktuerende  udndeligheds proces. En realistisk THOUGH mental indstilling og villighed til at tilpasse ALT for at kunne blve ved – er en determinerende successfaktor – der kan disciplineres. AGILE HUMAN INNOVATION

NEUROPLASTICITY

HVORDAN KAN VI PÅVIRKE HJERNEN?

Play Video

Your return of investment:

THE EVEREST WAY MENTAL PROGRAMMERING ER SIMPLE GENNEMTESTEDE STRATEGIER – DER MOBILISERER INDIVIDER, LEDELSE OG ORGANISATIONER – DER VIL VÆRE MEDSKABERE AF DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION

MISSION:  Human Innovation begynder med innovative tanker, der bliver til MISSIONER 

NEURO PROGRAMMING:  MISSION STATEMENTS – innover et simpelt SLOGANALLE nemt kobler til jeres mission der kan koges ned til et simpelt SLOGAN. Målsætninger der gentages, stimulerer dannelsen af nye hjerne synapser.  

STAMINA = VILJEN TIL AT LIDE:  DISCIPLINER VILJEN TIL AT BLIVE VED – UANSET HVAD – TIL I HAR NÅET DET I  SÆTTER JER FOR. Gentag jeres MISSION STATEMENT SLOGAN, hver eneste gang vanens magt saborterer jeres fremadrettende indsatser.  Målsætninger, der gentages, stimulerer dannelsen af nye hjernesynapser, som styrker evnen til at ekspandere i nye retninger. Programmerer din hjerne og din organisation THE EVEREST WAY.

MISSION INNOVATION TEST: ALL INVOLVED MUST BE ABLE TO COMMUNICATE THE COMPANY MISSION IN LESS THAN 5 MINUTES AND IGNITE A REACTION THAT SIGNIFIES AMAZEMENT AND INTEREST – IF NOT THE MINDS AND HEARTS OF THE INDIVIDUALS YOU NEED TO CREATETHE RESULTS ARE NOT MOBILIZED

VI HAR FØRST NÅET DET VI STRÆBER EFTER - NÅR DET ER REALISERET -  LIGE MEGET HVOR LANG TID DET TAGER -  HVAD DET KRÆVER - HVOR MEGET VI SKAL INNOVERE OG ADAPTERE OS SELV - FOR AT BEVARE MOMENT - INDTIL VI SER RESULTATERNE

Just do it AND Keep doing it - till it works!

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative forandrings metoder. THE EVEREST WAY er til alle, der vil MERE. Eller er tvunget til omvæltninger. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model, samt mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HANDS-ON resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte mennesker til – Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. Og det revitalisere – også på tværs af kulturer og landegrænser.

NEUROLEADERSSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opfinde. Dvs. når et menneske ekspandere sin hjernes kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet, SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til. NEUROLEADERSHIP er et genialt oplæg for iværksættelse at innovative tiltag. Samt transformere udefra kommende forstyrrelser til fremtidig succes.

Futurize yourself and your organisation. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være med skabere af en fælles fremtid for the Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid der er værd at leve. TIL LEDERE, der virkelig VIL lede ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus og efterspørgsel efter social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi navigere i et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme til – hævder jeg og den blå eminence i Davos – mod anstændighed i vore tilgang til det at drive virksomhed og samfund. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

HUMAN INNOVATION – LIKE NEVER BEFORE er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – uden eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobiliser og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver også opskriften på hvorledes vi iværksætter og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor tilpasse os – og tage stilling.

Dette foredrag er efterspurgt for at give lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Futurize yourself and your organisation

Book - NEURoLEADERSHIP - JUST DO IT THE EVEREST WAY

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons