FUTURIST LENE GAMMELGARD KÅRES BLANDT VERDENS TOP 10 MOTIVATIONAL SPEAKERS AF KUNDER


THE HUMAN BRAIN IS OUR GPS TO THE FUTURE WE WANT

Foredrag: NeuroLeadership

NEUROLEADERSHIP discipline the human brain to advance organizational performance, leadership, learning, and culture

HJERNEN ER DIN GPS TIL den 4 industrielle revolution

COMPANIES WITH ENDURING SUCCESS HAVE A CORE PURPOSE - AN EXISTENTIAL MISSION AS MENTAL FIXPOINT

VIDSTE DU AT DU KAN PROGRAMMERE DIN HJERNE?

Just do it!

FUTURIZE THE EVEREST WAY - NEUROLEADERSHIP

HJERNEN ER VORES GPS TIL DEN FREMTID VI STRÆBER EFTER

 • THE EVEREST WAY – 1 AF VERDENS MEST INNOVATIVE LEDELSES METODER. FOR AMBITIOUS PROFESSIONALS & BUSINESSPEOPLE AROUND THE GLOBE – WHO INNOVATE AND DEFINE THE WAY WE THINK BUSINESS AND WORK – IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
 • THE 4 INDUSTRIAL REVOLUTION FORCE ALL OFF US TO ABANDON STATUS QUO – WE MUST RISK LAUNCHING INTO THE UNKNOWN
 • COMPANIES THAT DISPLAY ENDURING SUCCESS HAVE A CORE PURPOSE – AN EXISTENTIAL MISSION AS MENTAL FIXPOINT
 • A MISSION CLARIFY THE DIRECTION IN WHICH AN ORGANIZATION NEEDS TO DEVELOP TO SURVIVE THE I4.0 TRANSFORMATIONS
 • MISSION INNOVATION RULE: ALL INVOLVED MUST BE ABLE TO COMMUNICATE THE COMPANY MISSION IN LESS THAN 5 MINUTES AND IGNITE A REACTION THAT SIGNIFIES AMAZEMENT AND INTEREST – IF NOT THE MINDS AND HEARTS OF THE INDIVIDUALS YOU NEED TO CREATE THE RESULTS ARE NOT MOBILIZED 

Vi kan påvirke fremtiden - En hjerne ad gangen​

INNOVATE - FUTURIZE & HUMANIZE THE EVEREST WAY – INNOVATE LEADERS - INNOVATIVE LEADERS - CREATE THE FUTURE IN I4.0

NEUROLEADERSHIP THE EVEREST WAY er mental programmering – der skaber resultater i alle livs sammenhænge. NEUROLADERSHIP er specielt udviklet til alle der VIL innovere fremtiden. Jeg udklækkede og testede 3 mentale strategier, der eksploderer alle begrænsninger, da jeg besteg Mount Everest 10. maj 1996. 

Jeg har siden udviklet – THE EVEREST WAY – der er efterspurgt Globalt – som en af de mest effektive innovations og ledelses metoder i verden. 

FUTURIZE – THE EVEREST WAY virker! På individ plan, som ledelses metode, medarbejder udvikling og organisations transformation.

Do YOU STRIVE FOR A FUTURE WORTH LIVING?

NEUROLEADERSHIP-THE EVEREST WAY - 1 of the World’s
Most EFFECTIVE Behavior Change methods

THE FUTURE OF I4.0 IS AS MUCH ABOUT PEOPLE AS ABOUT TECHNOLOGY

For at navigere i vor hastigt foranderlige samtid skal vi udvikle en mission der giver mening - vores GPS ind i I4.0 Fremtiden

FUTURIZE THE EVEREST WAY –  En leder skal skabe en selvstyrende organisation gennem en mobiliserende mission statement. Vores komplekse virkelighed kræver, at vi fornyer og forvandler lederskab til at udvide medarbejdernes evner til at skabe banebrydende resultater i I4.0. Hvorfor ikke bruge de hårde fakta i neurovidenskab for at fremme lederegenskaber? NEUROLEADERSHIP leverer mentale strategier, som mobiliserer ledere, organisationer og enkeltpersoner til at være medskabere af fremtiden.

NEUROLEADERSHIP bryder dybt rodfæstede vaner, der har tendens til at forstyrre den ægte transformation, vi alle konfronteres med og afkræves i I4.0. Mental re-programmering via NEUROLEADERSHIP understøtter langvarig adfærdsændring. Lederne, der udvikler virksomheder, der leder ind i fremtiden – kan benytte sig af forskningsbaserede mentale værktøjer til at fremme ledelses effektivitet i de omvæltninger den 4 industrielle revolution fordre.

Human Innovation begynder med uortodoks – innovative tanker om firmaets raison d’etre. Tanker, der identificerer virksomhedens Kerne formål. Derefter udvikles virksomheds Missionen, der skal mobilisere den altafgørende indsats fra talentfulde medarbejdere – uden deres passionerede arbejde – skabes der ignen resultater! Den kloge leder, der udvikler dedikerede medarbejdere – som fører ind i fremtiden i I4.0 – erhverver forståelse for neurovidenskab som en grundlæggende indsigt i hvordan folks sind fungerer. Fordi NEUROLEADERSHIP – vedrører transformative forandringer på enhver skala i ethvert marked.

NEUROLEADERSHIP er målrettet fokus på en overbevisende mission – kombineret med dedikation til virksomhedens kerneideologi – indtil i har nået de tilsyneladende uopnåelige mål – THE  ENVISIONED FUTURE – DET der aldrig er opnået før.

Do you strive beyond Status Quo?

Din hjerne er din GPS til fremtiden

VIDSTE DU AT HJERNER KAN PROGRAMMERES GENNEM EN EKSISTENTIEL MISSION?

For at navigere i vor hastigt foranderlige samtid skal vi udvikle en mission der giver mening - vores GPS ind i I4.0 Fremtiden

DIN HJERNE ER DIN MENTALE GPS TIL FREMTIDEN I I4.0

 • Neuroforskning understøtter, at vi kan innovere mentale ressourcer ved at disciplinere, hvordan vi tænker og agerer.
 • Mental Programmering – NEUROLEADERSHIP er enkelt  
 • NeuroLeadership er uendelig multiplicerbart og koster ingenting

NEUROLEADERSHIP er en af de vigtigste forsknings baserede udviklings indsigter i vores årti. Det er et faktum – at vi kan påvirke VORE HJERNERS synaps aktiviteter gennem hvad vi fokuserer på.

Transformationer mobiliserers gennem fokus på et meningsgivende formål. DER FORLØSER Idealistisk motivation til at investere i at udføre virksomhedens arbejdsopgaver. CORE PURPOSE GØR  det muligt at opnå – HVAD vi stræber efter i fremtiden.  På trods af at grundlæggende forandring tager længere tid, end vi ønsker at forholde os til, når vi går i gang.Og at forskning de sidste 20 år dokumenterer at max 20% af de virksomheder – der iværksætter forandring – lykkedes med tilbundsgående transformationer – der sikrer langsigtet succes.

WE need a compelling mission to launch into the unknown to innovate the futre we strive for

DU SKAL VIDE HVAD DER ER DEN DRIVENDE MISSION – HVAD BETYDER VIRKELIG NOGET? BOLD STRETCHED MISSION FOR AN ENVISIONED FUTURE 

DU SKAL INNOVERE ET SIMPELT SLOGAN – DU KAN GENTAGE HVER GANG DIN VANEMÆSSIGE PRÆGNING FÅR DIG TIL AT TVIVLE PÅ DEN NYE MÅLSÆTNING. Uproot mental habits – that sustains Status Quo. RE-program by repeating the missions statement slogan

DU SKAL FORFØLGE DIT MÅL GENNEM OMSÆTNING I TANKER OG HANDLINGERTHE CORE PURPOSE MUST BE A RAISON D’ETRE. THAT DETERMINES ACTIONS  – MOBILIZES ALTERING GOALS AND STRATEGIES. THE CORE IDEOLOGY MUST SUSTAIN THE MISSION AT ALL TIMES 

DU SKAL BLIVE VEDREPETITIVE COMMITMENT – WILL BE NEEDED AS ALL MISSIONS ENCOUNTER ENDLESS SETBACKS AND DERAILING OBSTRUCTIONS – FROM CHANGING MARKET CONDITIONS TO OLD HABITS THAT DIE HARD – IN THE PEOPLE YOU NEED TO INNOVATE RESULTS. AS WELL AS IN YOURSELF.

DU SKAL TILLADE PAUSER  – DU SKAL TAGE FAT IGEN OG IGEN OG IGEN. THE BRAIN WORKS OPTIMAL THROUGH FIRE & REWIRE. GROUNDBREAKING TRANSFORMATIONS AS WHAT ARE FORCED BY I4.0 WILL STRETCH HUMANS ENDURANCE TO THE UTMOST. ANY EXTRAORDINARY GOAL ACHIEVEMENT IS AN UP AND DOWN ENDURANCE GAME – WHERE A TOUGH MENTAL PREPARATION AND WILLINGNESS TO ADAPT TO CONTINUE – WILL BE AN ASSET. WILL POWER AND PERSEVEREANCE CAN BE DISCIPLINED.

 INDTIL DU HAR NÅET DET DU SATTE DIG FOR. 

Book - THE EVEREST WAY - SIMPLE SOLUTIONs TO COMPLEX CHALLENGES

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative forandrings metoder. THE EVEREST WAY er til alle, der vil MERE. Eller er tvunget til omvæltninger. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model, samt mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HANDS-ON resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte mennesker til – Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. Og det revitalisere – også på tværs af kulturer og landegrænser.

NEUROLEADERSSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opfinde. Dvs. når et menneske ekspandere sin hjernes kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet, SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til. NEUROLEADERSHIP er et genialt oplæg for iværksættelse at innovative tiltag. Samt transformere udefra kommende forstyrrelser til fremtidig succes.

Futurize yourself and your organisation. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være med skabere af en fælles fremtid for the Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid der er værd at leve. TIL LEDERE, der virkelig VIL lede ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus og efterspørgsel efter social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi navigere i et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme til – hævder jeg og den blå eminence i Davos – mod anstændighed i vore tilgang til det at drive virksomhed og samfund. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

HUMAN INNOVATION – LIKE NEVER BEFORE er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – uden eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobiliser og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver også opskriften på hvorledes vi iværksætter og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor tilpasse os – og tage stilling.

Dette foredrag er efterspurgt for at give lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Futurize yourself and your organisation

Ekspansion gennem mental programmering er gratis!

NEUROPLASTICITY

HVORDAN KAN VI PÅVIRKE HJERNEN?

NeuroLeadership – Just do it!

NeuroProgramming – innovate humans through mental techniques

Your return of investment:

THE EVEREST WAY MENTAL PROGRAMMERING ER 3 SIMPLE MENTALE GENNEMTESTEDE STRATEGIER – DER MOBILISERER INDIVIDER, LEDELSE OG ORGANISATIONER, DER VIL VÆRE MEDSKABERE AF DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION

 1.    MISSION 
 2.    VILJEN TIL AT LIDE
 3.    DISCIPLINER VILJEN TIL AT BLIVE VED – UANSET HVAD – TIL I HAR NÅET DET I  SÆTTER JER FOR 

NEURO LEADERSHIP - Innover enkle mission statements, fremtids projektioner, der giver mening for alle i organisationen. 

MISSION INNOVATION TEST: ALL INVOLVED MUST BE ABLE TO COMMUNICATE THE COMPANY MISSION IN LESS THAN 5 MINUTES AND IGNITE A REACTION THAT SIGNIFIES AMAZEMENT AND INTEREST – IF NOT THE MINDS AND HEARTS OF THE INDIVIDUALS YOU NEED TO CREATETHE RESULTS ARE NOT MOBILIZED

NEURO PROGRAMMING – Human Innovation begynder med innovative tanker, der bliver til MISSIONER. 

MISSION STATEMENTS – der kan koges ned til et simpelt SLOGAN. Målsætninger der gentages, stimulerer dannelsen af nye hjerne synapser.  

FOKUS på jeres MISSION STATEMENT – innover et simpelt SLOGAN – ALLE nemt kobler til jeres mission. Gentag jeres MISSION STATEMENT SLOGAN, hver eneste gang vanens magt saborterer jeres fremadrettende indsatser. Programmer din hjerne og din organisation til langsigtet ekspansion. Målsætninger, der gentages, stimulerer dannelsen af nye hjernesynapser, som styrker evnen til at ekspandere i nye retninger. Programmerer din hjerne og din THE EVEREST WAY.

VI HAR FØRST NÅET DET VI STRÆBER EFTER – NÅR DET ER REALISERET –  LIGE MEGET HVOR LANG TID DET TAGER, HVAD DET KRÆVER – HVOR MEGET VI SKAL INNOVERE OG ADAPTERE OS SELV – FOR AT BEVARE MOMENT – INDTIL VI SER RESULTATERNE.

Just do it AND Keep doing it - till it works!

ER DET SÅ SIMPELT?

NeuroLeadership is infinitely multiplicable and costs nothing

Book - NEURoLEADERSHIP - JUST DO IT THE EVEREST WAY

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

Vi mennesker motiveres af en mission – ikke af en plan.

Din mission innoverer din strategi.

Jeg leverer løsninger – i implementerer.

Ved du at du kan programmere din hjerne?

Din hjerne er din GPS til fremtiden!

I får mentale metoder til en leveværdig fremtid.

Discipliner integritet og skab resultater andre tør!

Futurize yourself & your organization

Futurize yourself and your organisation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?
Talentfulde mennesker dedikerer deres ressourcer til en leder og en organisation, der vil gøre en forskel. Vi er i en fremtidsmatrix – hvor vi ikke længere kan forbruge os ud af medarbejderes overhørte råb om mening   

Som fremtidsleder skal du etablere fundamentet for en kollaboration – skabe visions kulturer, hvor mennesker mobiliseres til at udnytte deres uudnyttede potentialer.

INNOVER EN MOBILISERENDE SAMLENDE FREMTIDS MISSION

Og så skal du ellers bare blande dig udenom

HUMAN INNOVATION THE EVEREST WAY IS THE FUTURE

HUMANIZE VORES FÆLLES FREMTID

Er du klar til skabe fremtidens organisation? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTRO pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftaler vi prisen 

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons