NeuroLeadership – Just do it!

NeuroLeadership – Lederudvikling for vores fælles globale fremtid.

Eskaler visioner!
Discipliner integritet!
Just do it!
Keep doing it – till it works!
En af de vigtigste indsigter i vores årti er NeuroLeadership – Mental Programmering. Neuroforskning understøtter, at du kan innovere ressourcer ved at disciplinere, hvordan du tænker og agerer. NeuroLeadership er uendeligt multiplicerbart og koster ingenting. Vil det være noget for jer? Jeg tilbyder 3 mentale strategier – The Everest Way – til at programmere dig selv og din organisation til at Innoverer mennesker gennem Ledelse i Radikale Tider.
Vent ikke – START NU – SKAB fremtidens organisation.
Innover Ledelse – skab fremtiden.
Innover mennesker med Human Innovation.
The Everest Way – er mental Brain programming, der mobiliserer mennesker, der vil være medskabere af fremtiden. Jeg udklækkede 3 universelle strategier der eksploderer alle begrænsninger, da jeg besteg Mount Everest 10. maj 1996. Med afsæt i virkelighedens ekstrem erfaringer har jeg udviklet – The Everest Way – Mentale strategier der mobiliserer ledelse, organisationer og individer til at være medskabere af fremtiden.
Transformerende leder udvikling kræver indsigt i, hvordan vi kan eksperimentere med vores hjerne kapacitet til at tilpasse os næsten alt – med medvind.
Vores komplekse virkelighed kræver at vi innoverer og transformerer lederskab. Human Innovation begynder med uortodokse, kontroversielle = innovative tanker.
Global ustabilitet er vor uophørlige virksomheds kontekst. Vi kan transformere fremtiden – En hjerne ad gangen!
Lederen skal skabe en selvkørende organisation gennem en mobiliserende vision. Begejstre medarbejderne, så de mobilisere selvansvarlighed. Neuro Programmering. Innover mentale teknikker der eskalerer jeres langsigtede målsætninger.
Det får du:
  • Programmer din hjerne og din organisation til langtids holdbar success?
  • Ekspansion gennem mental programmering er gratis!
  • Hvordan fungerer hjernen? Neuroplasticitet
  • Human Innovation – gennem eksistentielle visioner.
  • Er det så simpelt?
Pris:
45-60 min. 25.000 kr.
Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt.
Kontakt Lene nu:
Show Buttons
Hide Buttons