FOR AMBITIOUS BUSINESSPEOPLE AROUND THE GLOBE WHO INNOVATE AND DEFINE THE WAY WE THINK BUSINESS AND WORK - IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

THE EVEREST WAY – leverer enkle løsninger til komplekse transformationer i I4.0

THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest innovative ledelses metoder

futurize The Everest Way

INNOVATE LEADERSHIP TO EXPAND HUMANCAPITAL IN I4.0


Foredrag: FREMTIDENS LEDELSE


STRÆBER DU EFTER EN FREMTID DER ER VÆRD AT LEVE?


VED DU AT DU KAN PROGRAMMERE DIN HJERNE SOM EN GPS TIL FREMTIDEN?

Fremtids Ledelse – The Everest Way​

force people out of their habitual comfort zones​

Mennesker mobiliseres af missioner

FUTURIZE

INNOVATE LEADERSHIP TO EXPAND HUMANCAPITAL IN I4.0

I4.0 transformationer kræver mental innovation

Revolutionerende transformationer kræver ledelse

HVORDAN INNOVERER DU EN MISSION - DER MOBILISERER mennesker TIL AT skabe noget - DER ALDRIG FØR HAR EKSISTERET?

Are you striving for a future worth living?

Leder du ind i fremtiden?

ØNSKER DU AT OPLEVE ET INDEFRA KOMMENDE – FOKUSERET – MOMENT?

THE EVEREST WAY – INSTALLERER FOKUS OG VILJE TIL at TRANSFORM STATUS QUO OG INNOVERE FREMTIDEN.

THE EVERY WAY MOBILISERER KVANTESPRINGS MISSIONER, RISIKOVILLIGHED, SELV-ANSVAR OG KONTINUERLIG VEDHOLDENHED.

THE EVEREST WAY TILBYDER 3 universelle principper, der EKSPLODERe alle begrænsninger.

OG MOBILISERER MODIG AKTION IGEN OG IGEN OG IGEN …

THE EVEREST WAY fastholder FOKUS PÅ fundamental innovation fra grandiose VISIONER TIL HÅRDT VUNDNE IMPLEMENTERINGER.

Du har kun opnået, hvad du sATTE DIG FOR – når du har nået det! 

UANSET HVAD DET KOMMER TIL AT KRÆVE!

THE EVEREST WAY - INNOVATIV LEDELSE FOR I4.0 - FIND EN MISSION DER GIVER MENING!

Banebrydende ledere inspirerer tro, der mobiliserer uudnyttet potentiale hos dem, der deler trangen til at stræbe efter noget udover det – der allerede eksisterer. Innovation der leder fremtiden!

RESULTATSKABENDE ledere lever i overensstemmelse med deres mission – EN KLAR MISSION er mere afgørende end detaljeret planlægning og mikromanagement. Transformerende ledere lever det de står for – og tiltrækker andre med deres passion for en fælles mission for at opnå et tilsyneladende uopnåeligt mål.

Sandheden er at missionen definerer strategier, ikke omvendt.  

futurize and humanize organisation for the greater good of humankind

BOOK THE EVEREST WAY og find ud af, hvordan du afdækker den mission, der er nødvendig for at mobilisere stamina og fremtidige strategier, som vil understøtte langtidsholdbarhed i den 4 Industrielle Revolution.

For virksomheder, der ekspanderer i overensstemmelse med deres eksistentielle mission, er fremtidens strategier nemme at tilpasse til de hastigt skiftende trends vi bombarderes med 24/7. 

Mange virksomheder savner dog den integritet og risikovillighed, der kræves for det ekstraordinære. 

De misser deres potentielle fremdrift i en imitationsspiral uden klart fokus på hvad deres egentlige eksistensberettigelse kunne være. 

Find ud af, hvordan DU mobiliserer din organisations uudnyttede potentiale og eksplodere nuværende begrænsninger og forestillinger. 

FUTURIZE THE EVEREST WAY - ER EN GENNEMBRUDS SESSION - DER FRIGØR SELVDREVEN MOBILISERING MOD ET FÆLLES FREMTIDIGT MÅL

Book - THE EVEREST WAY - 1 af verdens mest innovative ledelses metoder

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

Er du klar til at lede fremtiden? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt

your return of investment is my 1 concern

THE EVEREST WAY – SIMPLE METHODS TO COMPLEX TRANSFORMATIONS IN I4.0

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative forandrings metoder. THE EVEREST WAY er til alle, der vil MERE. Eller er tvunget til omvæltninger. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model, samt mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HANDS-ON resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogle af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske til – Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. Og det revitalisere – også på tværs af kulturer og landegrænser.

NEUROLEADERSSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opfinde. Dvs. når et menneske ekspandere sin hjernes kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet, SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til. NEUROLEADERSHIP er et genialt oplæg for iværksættelse at innovative tiltag. Samt transformere udefra kommende forstyrrelser til fremtidig succes.

Futurize yourself and your organisation. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid der er værd at leve. TIL LEDERE, der virkelig VIL lede ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus og efterspørgsel efter social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi navigere i et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme til – hævder jeg og den blå eminence i Davos – mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed og samfund. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

HUMAN INNOVATION – LIKE NEVER BEFORE er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – uden eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes.

 HUMAN INNOVATION giver også opskriften på hvorledes vi iværksætter og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor tilpasse os – og tage stilling.

Dette foredrag er efterspurgt for at give lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Futurize yourself and your organisation

FUTURIZE - INNOVATE - HUMANIZE - THE EVEREST WAY

Mennesker stræber efter kontrol -men vi kan ikke tænke os til fremtiden. Vi skal risikere at skeb det vi stræber efter

The Everest Way – Transformér, hvordan du tænker, innoverer og udfører. Implementer The Everest Way for at blive førende i jeres branche. FUTURIZE THE EVEREST WAY – MOBILISERE DIN BÆREDYGTIGE FREMTID I DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION.

For virksomheder, der manifesterer deres kerneopgave i dag, er strategien for fremtiden enkel. For mange organisationer efterligner imidlertid succesfulde konkurrenter og mister deres potentielle momentum i en imitationsspiral. Opdag hvordan du udgraver din ‘fremtidige mission’ – der vil opretholde langsigtet succes – og gøre dig bedre end andre. Opdag hvordan du mobiliserer din organisations uudnyttede potentiale ved at eksplodere nuværende begrænsninger og kompleksiteter. FUTURIZE THE EVEREST WAY er en gennembrudssession, der frigiver dyb selvdreven mobilisering mod et fælles fremtidigt mål.

Everest fik mig til at indse, at vi kan programmere vores harddisk – hjernen.

Da Scott Fischer i juli 1995 stillede sit simple spørgsmål “Vil du klatre Mount Everest sammen med mig i foråret 1996?” skete der noget i min hjerne, der har forvandlet mit liv. Jeg kan kun beskrive processen som en indre kvantesprings eksplosion. For at forberede mig på at bestige Mount Everest den 10. maj 1996 opfandt jeg mental selvprogrammering. Mit mantra var og er: Til topen og sikker retur! 

I dag underbygger neuro forskning, at vi kan stimulere synaptisk innovation ved mentalt at fokusere på nye scenarier.

Hvis jeg kunne – så kan du også!

Book Ledelse for fremtiden – The Everest Way

Er du klar til jeres fremtid? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTRO pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt.

Mennesker mobiliseres af missioner

Jeres return of investment:

The Everest WaY - 1 af verdens mest innovative ledelses metoder

Jeg opfandt The Everest Way – 3 mentale principper, der eksploderer alle begrænsninger, da jeg forberedte mig mentalt forud for bestigningen af Mount Everest 10. maj 1996. Jeg testede min selvopfundne programmering, på hele ekspeditionen til toppen af verdens højeste bjerg. Og helt afgørende – på vejen ned fra toppen, hvor jeg overlevede mens andre omkom.

Jeg har siden overført denne erfarings og gennemprøvede metode til helt anderledes målsætninger. THE EVEREST WAY – PROJEKT OG PROCES MODELLEN VIRKER PÅ ALLE TYPER UDFORDRINGER. 

Jeg har i mere end 20 år researchet, innoveret og udbredt denne metode – med banebrydende succes på tværs af faggrupper, landegrænser, uddannelses niveau og brancher.

THE EVEREST WAY virker! 

I skal selvfølgelig vælge at tage ansvar for at implementerer – EN HJERNE AF GANGEN

  • I får 3 mentale værktøjer til at mobilisere og lykkedes med JERES MISSION. 
  • I får umiddelbart omsættelige indsigter i aldrig glemmer – som kan skabe fornyet håb og kontinuerlig kampgejst i enhver situation livet byder jer.
  • I får en projekt- og proces model, der aktiverer mental programmering, der mobilisere fokus, selvansvar og ekstrem vedholdenhed – også i radikale tider. 

 

          1. Klart fokus. Visioner revitaliserer hjernen og organisationen

Klart, enkelt fokus der har afsæt i det I virkelig vil med virksomheden – Eksistentiel Mission Statement giver retning, simplificerer beslutningsprocesser, opløser dilemmaer og samler alles energi mod at bidrage med ALT – der er forudsætningen for at nå til tops indenfor jeres felt.

          2. Viljen til at lide. Bliv ved og bliv ved og bliv ved…

              I får også opskriften på hvordan i sikre i ikke brænder ud.

Viljen til at lide er fundamentet i al succes. Realiseringen af visioner kræver vedvarende fokus, tilpasning til ændrede markedsbetingelser, effektiv problem løsning – lige meget hvad. Vedholdenhed og risikovillighed – igen og igen og igen…

          3. Vilje til at ville! Du har først nået det du satte dig for – når du har nået DET!

At nå toppen kræver så meget mere end vi indledningsvis ønsker at tro. Med det rette mentale beredskab – når i DET!

DET MENTALE BEREDSKAB OPNÅR I - THE EVEREST WAY

Diversity and multicultural ambassadors tour to Norway with Lene Gammelgaard

WHY THE EVEREST WAY WORKS:

After several decades of focusing on the human psyche – the brain  I’ve learned that committing to a fundamental mission is the most transformative step you take to mobilize yourself today:

Think – repeat – act! Again and again and again… Will get you to the top of your field!

1: Focus on something extraordinary has immediate effects on your brain. A future goal that gives meaning to your existence – will immediately increase levels of neurotransmitters.

2: These immediate effects are transient, they mobilize you right after. What you have to do is – develop a simple mantra you can repeat – to discipline the long-lasting effects. Continued mental focus actually changes the brain’s anatomy, physiology and function.

3: Through disciplined focus – you expand who you are and what you can do. Through clear focus – you innovate yourself and transform how you take action. You must implement the expanded mental potential into action towards your goals to accomplish tangible results over time.

Book Ledelse for fremtiden – The Everest Way

Er du klar til jeres fremtid? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTRO pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt.

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons