INNOVATE PEOPLE FOR THE 4 INDUSTRIAL REVOLUTION

En transformationsproces kræver et passioneret samarbejde mellem mange individer. Innover en overbevisende mission - der mobiliserer medardejdere til at skabe ekstraordinære resultater

Foredrag: Human innovation

LIKE NEVER BEFORE

Vi skal sætte mennesket i centrum i den højteknologiske tidsalder

HJERNEN ER DIN GPS TIL FREMTIDEN

HUMANS COMMIT TO A MISSION – NOT NUMBERS

THE MOST IMPORTANT SKILL IN THE AGE OF I4.0 - IS HUMAN INNOVATION

Virksomheder bør systematisk SIKRE - at hvert TEAM i deres arbejdsstyrke har en god leder

PEOPLE COMMIT TO A LEADER WITH A MISSION & A COMPANY IDEOLOGY THEY RESPECT

Hvordan ser din fremtidsforestilling ud?

MISSION INNOVATION RULE: ALL INVOLVED MUST BE ABLE TO COMMUNICATE THE COMPANY MISSION IN LESS THAN 5 MINUTES AND IGNITE A REACTION THAT SIGNIFIES AMAZEMENT AND INTEREST – IF NOT THE MINDS AND HEARTS OF THE INDIVIDUALS YOU NEED TO CREATE THE RESULTS ARE NOT MOBILIZED AND EFFORTS WILL FAIL

Bliv den førende virksomhed i den 4 Industrielle Revolution. Talentfulde medarbejdere vil dedikere sig til og innovere fremtiden – i samarbejde med en leder og en organisation, der gør en forskel i verden. HUMAN INNOVATION – udvikler mennesker, der fører ind i fremtiden!

HUMANIZE - FUTURIZE - INNOVATE HUMANS FOR THE 4 INDUSTRIAL REVOLUTION

International forskning DOKUMENTERER, at visionære individer og organisationer nåR uortodokse målsætninger

Er du I verden - for at påvirke fremtiden?

For at navigere i vor hastigt foranderlige samtid skal vi udvikle en mission der giver mening - vores GPS ind i I4.0 Fremtiden

if you truly want to lead people - you
and the company mission must be worth their commitment

Vi skal have mennesker i centrum når vi udvikler teknologi i den 4 industrielle revolution for ikke at miste retten til et leveværdigt liv i interconnected HYPE

talenftulde mennesker søger den leder og den virksomhed-der reelt gør en forskel


Gør du?

Medarbejderen af i morgen vil kræve et udviklende arbejdsmiljø efterhånden som kunstig intelligens og robotter overtager flere repetitive opgaver. I4.0 medarbejderen vil glæde sig til at gå på arbejde. Er din organisations kultur fremtids-fit? 

jeg leverer løsningeR - i implementerer

HUMAN INNOVATION – FUTURIZE THE EVEREST WAY  

Jeg er leveringsdygtig i løsninger til hvordan i innoverer en eksistentiel mission – der mobiliserer de menneskelige ressourcer i har behov for – for at blive ledende indenfor jeres felt – NU – og i fremtiden.

Few managers achieve excellence

Gallup har i en verdensomspændende undersøgelse afdækket at blot 1 ud af 10 ledere formår at motivere deres arbejdsstyrke til ekspansion.

Gallup har opdaget sammenhænge mellem medarbejderinddragelse på forretningsenhedsniveau og vitale præstationsindikatorer – inklusiv højere rentabilitet – produktivitet – og kvalitet – omsætning – mindre fravær og færre sikkerhedshændelser. Når et firma hæver medarbejder inddragelsesniveauer konsekvent på tværs af hver forretningsenhed, bliver alt bedre.

For at mobilisere ekspertise og frigøre uudnyttet potentiale i organisationen, bør virksomheder systematisk sikre, at hvert team i deres arbejdsstyrke har en god leder. Mennesker trives bedst, når deres ressources bruges optimalt. Præstationslyst er en del af menneskets natur. Intet mindre end gode ledere kan maksimere mobilisering af medarbejderes uudnyttede potentiale. 

Companies have to innovate great managers who are capable of DEVELOPING PEOPLE WHO lead the FUTURE

For at drage nytte af de ubegrænsede muligheder i I4.0 skal de mennesker, der skal innovere ekspandere deres forestillinger om hvad der er muligt. Samt kapaciteten til at håndtere det pres, der kan være forbundet med konstant at skulle operere i et ukendt univers, der ovenikøbet næsten dgaligt forandrer sig. Transformationerne i I4.0 kræver – HUMAN INNOVATION – at vi genopfinder – først os selv som ledere og så mobilisere uudnyttede potentialer i de mennesker, vi vil lede. Human Innovation kræver en ærlig undersøgelse af dig selv som individ. Vi skal ekspandere vores individuelle verdens anskuelser – vores ubevidste strategier for at tackle livet. Den måde, vi tænker på, i og om verden, bestemmer, hvordan vi handler, reagerer og træffer valg. 

Vores subjektive realitetsopfattelse danner grænserne inden for hvilke en person opererer og bestemmer, hvad der er muligt og umuligt. 

Som leder, medarbejder, individ – og udvidet – for organisationens fremtid og vores fælles globale fremtid.

Fundamentet for ekspansion og bæredygtig vækst – at lede ind i I4.0 fremtiden er – HUMAN INNOVATION.

HUMAN INNOVATION

HUMANIZE THE EVEREST WAY - enkle metoder til komplekse transformationer i I4.0

Udvikling af menneskeligt talent er det vigtigste, du kan investere i for at sikre langsigtet professionel overlevelse. Talent mobiliseres ved at lederen og organisationen hæver overliggeren – ekspandere troen på hvad der vil kunne lade sig gøre – og invitere mennesker til at være med til at skabe noget ekstraordinært – der giver mening for den enkelte.
Det er en kendsgerning, at fremtidens medarbejder ikke vil og kan ledes i samme stil som medarbejderen for 10 år siden.
Det første skridt til effektiv ledelse er at finde en mission – der giver mening og kan projiceres ind i en ønskværdig fremtidsforestilling og derigennem ekspandere det bedste i de mennesker – der allerede arbejder for dig. 

HUMAN INNOVATION

At tiltrække talentfulde medarbejdere og fastholde dem – er afgørende for enhver organisations ekspansionsmuligheder. Det er usandsynligt, at du vil kunne tiltrække bedre talent end dine konkurrenter gennem at tilbyde sammenlignelige kompensationer, for at udføre et lignende arbejde. Du kan prøve og screene folk så godt du kan, men du kan ikke virkelig vurdere dem du ansætter, før de allerede er på jobbet.
Ironisk nok er den bedste måde at tiltrække talent på – at du og arbejdspladsen er kendt for at udvikle ansattes potentiale. Så hvis du vil have de bedste til at arbejde for dig – os sikre at i bliver en del af fremtiden i I4.0, er det første skridt – at finde og mobilisere det ypperligste i dig selv og i de mennesker, der allerede arbejder for dig. Og det kræver HUMAN INNOVATION  – I – AF –  og GENNEM LEDERE. Rammen er organisationens MISSION STATEMENT og CORE IDEOLOGY.

HVORDAN GØR DU SÅ LIGE DET?

THE MOST IMPORTANT SKILL IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AI -
IS HUMAN INNOVATION

HUMAN INNOVATION mobiliserer det mest grundlæggende i mennesker. Individets behov for mening og investeringen i en leveværdig fremtid. Når du tilbyder DET – bliver de mennesker – enhver organisation består af – selvansvarlige og selvledende.

Det menneskelige sind er kreativt og fantasifuldt. Mennesker er i stand til at forestille sig fremtidsvisioner, som vi så bringer til live. Som Walt Disney sagde, “hvis du kan drømme det, kan du gøre det.”

MENNESKLIG INNOVATION – FUTURIZE THE EVERST WAY

Nøglen til vores fremtid er, at flere og flere industrier vil implementere højteknologi i utallige arbejds processer, hvilket fører til færre ansatte inden for arbejdsopgaver, der kræver repetitive processer. I stedet vil verden have brug for mere kreativitet på mange andre områder, specielt indenfor at innoverer og implementere og udnytte AI teknologi kreativt.

Research de virkelig store organisationer, der overlever og ekspanderer over generationer og du vil opdage, at de udmærker sig ved at tage stilling til – hvorfor de har en eksistens berettigelse – udover at ville tjene penge. De er også lidenskabeligt optaget af at udvikle – snarere end bare at ansætte talent. Det amerikanske militær tiltrækker ikke bedre talent end noget andet land, men måden det udvikler talent, gør det til den bedste kampstyrke i verden. Virksomheder som GENERAL ELECTRIC, LEGO, NETTO, MAERSK og McKinsey er også kendt for deres evne til at udvikle top talent.

Din reelle udfordring som leder er at MOBILISERE dine teams til løbende at udvide deres uudnyttede potentiale. HUMAN INNOVATION er fundamentalt anderledes end opsætning af specifikke bundlinje mål og diverse træningsprogrammer.  

 

HVIS DU TÆNDER PÅ DET I VIL - GØR ANDRE DET NOK OGSÅ!

Så hvordan udvikler du så menneskers talent i en organisatorisk sammenhæng?

HUMANS COMMIT TO A MISSION – NOT NUMBERS

Virksomheder og enkeltpersoner, der oplever vedvarende succes har et kerne formål og når du styrer efter Den Eksistentielle Mission i alt hvad der iværksættes – skaber I resultater – også i radikale tider. 

Som Fremtidens leder skal du etablere fundamentet for en kollaboration – skabe visions kulturer, hvor mennesker mobiliseres til at udnytte deres uudnyttede potentialer. Leder du ind fremtiden i overensstemmelse med en forpligtelse til ambitiøs vækst. Forfølger du ekstraordinære resultater, der indebærer omvæltninger og risikovilligheden til at håndtere kaos – fordi talentfulde medarbejdere ikke vil kontrolleres. 

Ledelsen skal være medarbejdernes loyalitet værdig, hvis der skal innoveres for fremtidig succes THE EVEREST WAY.

Og så skal ledelsen iøvrigt være i stand til at blande sig mest muligt udenom.

Lykkedes det – vil i samskabe og innovere fremtidens måde at arbejde på. HUMAN INNOVATION – THE EVEREST WAY.

HAR din organisation en eksistentiel mission der er værd at arbejde for?

Det er i virkeligheden uhyre simpelt at skabe fremtidens selvansvarlige selvledende teams – der alle dedikere deres ressourcer til et overordnet mål.

 

Lever du en eksistentiel mission - der gør dig værdig at arbejde for?

Du skal innovere en mission der skaber en virksomhedskultur, der mobiliserer udvikling gennem meningsgivnede udfordringer. I opnår kun ekstraordinære mål over tid, med dedikerede individer, som bliver engageret på grund af netop jeres organisations mission og ideologi og dit grundlæggende formål og engagement. 

Det afgørende spørgsmål i skal stille jer selv er: 

ER I RISIKOVILLIGE OG GEARET TIL AT SKABE RESULTATER DER ALDRIG TIDLIGERE HAR EKSISTERET?

Lene Gammelgaard - Innover fremtiden med mennesker i centrum i den 4 industrielle tidsalder - Live skal være leveværdigt og mennesker skal bruge teknologiske landvindinger til menneskehedens bedste

Er du I verden - for at påvirke fremtiden?

FOR HUMANKIND TO BENEFIT FROM THE LIMITLESS OPPORTUNITIES IN I4.0 - WE MUST INNOVATE OUR BELIEFS IN WHAT IS POSSIBLE – MOBILIZE MISSIONS FOR A DESIRABLE FUTURE - THEN WE MUST RISK - VENTURING INTO THE UNKNOWN - TO ACHIEVE WHATS NEVER BEEN ACCOMPLISHED BEFORE. THE HUMAN BRAIN CAN BE OUR GPS TO THE FUTURE WE STRIVE TOWARDS. TO KEEP IT SIMPLE I CALL IT - FUTURIZE - THE EVEREST WAY

JERES RETURN OF INVESTMENT:

  • I får enkle psykologiske værktøjer – der virker resten af livet – i alle sammenhænge – når i tager ansvaret for at implementere dem!
  • I får mentale metoder der mobilisere MISSIONEN.
  • I får mentale strategier, der sikre udviklingen at de talentfulde mennesker netop i skal bruge for at lykkedes over tid.
  • I får strategier, der sikre at alle tager et selv-ansvar for at blive stimuleret tilstrækkeligt til vedblivende at dedikere arbejdstimer til jeres virksomhed.
  • I får adgang til succesfaktor nr. 2 – Viljen til at lide. Det mentale beredskab til at tackle alle setbacks og forhindringer – indtil i har nået det i sætter jer for.
  • I får en mentale projekt- og proces metode, der i alle situationer, alle kriser, alle sammenhænge giver jer en GPS styring – der virker!

Jeg leverer mine gennemtestede metoder – I implementerer.

Det hjælper de mentale værktøjer i får i dette oplæg jer til at VILLE.

MED DET SAMME!

For at navigere i vor hastigt foranderlige samtid skal vi udvikle en mission der giver mening - vores GPS ind i I4.0 Fremtiden

Book - THE EVEREST WAY - SIMPLE SOLUTIONs TO COMPLEX CHALLENGES

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative forandrings metoder. THE EVEREST WAY er til alle, der vil MERE. Eller er tvunget til omvæltninger. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model, samt mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HANDS-ON resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogle af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske til – Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. Og det revitalisere – også på tværs af kulturer og landegrænser.

NEUROLEADERSSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opfinde. Dvs. når et menneske ekspandere sin hjernes kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet, SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til. NEUROLEADERSHIP er et genialt oplæg for iværksættelse at innovative tiltag. Samt transformere udefra kommende forstyrrelser til fremtidig succes.

Futurize yourself and your organisation. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid der er værd at leve. TIL LEDERE, der virkelig VIL lede ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus og efterspørgsel efter social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi navigere i et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme til – hævder jeg og den blå eminence i Davos – mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed og samfund. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

HUMAN INNOVATION – LIKE NEVER BEFORE er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – uden eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobiliser og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver også opskriften på hvorledes vi iværksætter og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor tilpasse os – og tage stilling.

Dette foredrag er efterspurgt for at give lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Futurize yourself and your organisation

YOUR RETURN OF INVESTMENT IS MY FIRST CONCERN

Book Er du I verden - for at påvirke fremtiden?

Er du klar til påvirke fremtiden? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTRO pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftaler vi en rimelig pris

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons