LENE GAMMELGAARD IS A FUTURIZING DOER, A GENUINE HUMANIST WHO INVENTS MENTAL STRATEGIES THAT INNOVATE PEOPLE TO STRIVE FOR LIVABLE FUTURES IN THE 4 INDUSTRIAL REVOLUTION​

THE EVEREST WAY - 1 af verdens mest innovative udviklings metoder

THE EVEREST WAY – leverer enkle løsninger til komplekse transformationer i I4.0 

FUTURIST LENE GAMMELGAARD

GLOBAL KEYNOTE SPEAKER

FOR AMBITIOUS BUSINESSPEOPLE AROUND THE GLOBE WHO INNOVATE AND DEFINE THE WAY WE THINK BUSINESS AND WORK - IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

I am committed to improving the state of the world - One Brain at the Time

VERDEN ÆNDRER SIG – GØR DU? – FUTURIZE THE EVEREST WAY

Lene is a futurizing doer
a genuine humanist
who dedicates herself
to invent mental strategies
on how we can program our brains
to utilze our bio computer
as our GPS
to influence livable futures
So we as humans
innovate for the greater good
IN the 4 Industrial Revolution

WE MUST HUMANIZE OUR FUTURE

FUTURIST

A futurist is a thinker who makes projections into the future after studying and analyzing the present mega trends. A futurist mobilizes individuals to reflect on how to innovate missions and waypoints to lead into the unknown without guarantees. A futurist mobilizes you to reflect upon the future you desire. A company must innovate audacious ambitious Missions for an envisioned future. Great leaders are futurists who inspire beliefs – the task is to innovate a desired future with risk willingness, as we cannot analyze our way into I4.0.

FUTURIZE

To futurize is to innovate a mission for the future and navigate towards it.  Companies that display enduring success identify bold stretched goals and adapt endlessly to a changing world. By futurizing, you identify a core mission to program yourself and the people you want to co-create with.

HUMANIZE

When you humanize, you innovate and improve the lives of people. Humanize is to focus on the human being in the 4IR. Humanize our future, innovate and influence to make I4.0 more suitable and liveable for people. The 4 Industrial Revolution must be an improvement for human living. Every invention must make life more liveable for humans. If not – what is it all worth?

PIONEERING FOR THE FUTURE?​

WHAT IS YOUR COMPANY'S BOLD STRETCHED MISSION?​

DO YOU STRIVE BEYOND STATUS QUO?

Når jeg forelæser, lærer jeg. Jeg spørger mine kunder og publikum, om de vil ønsker livet vil være en kopi af i dag om 5 år. Til dato har INGEN nogensinde haft STATUS QUO som deres klare fremtids mål. Ingen virksomheder – ingen individer. 

Alle jeg har haft kontakt med – forestiller sig et mere tilfredsstillende liv – en dag ……. Det må være et universelt menneskeligt træk, at vi stræber efter en levedygtig fremtid. Så hvad skal vi tage ansvar for – så vi omdanner de ønskede scenarier til det virkelige liv? 

Hvordan forestiller du dig din fremtid? 

Overensstemmelse mellem virksomhedens mission og ledernes handlinger og integritet, når de forfølger missionen er NØGLEN til at mobilisere medarbejder engagement og loyalitet. Enkelt – dog lykkes kun 20% ifølge Harvard Business Review. 

Derfor handler FREMTIDEN ligeså meget om mennesker som teknologiske landvindinger. Ledere skal leve en overbevisende, værdig mission – for at samle nok individer til at transformere for at vinde i I4.0 

THE EVEREST WAY er et mentalt program – der igangsætter ideen om et ønskeligt fremtidigt mål. Samt strategien for at få det til at ske. Samt hvordan du som leder skal gebærde dig for at udvikle mennesker og mål, der leder ind i fremtiden. 

Alt i 1. 

Jeg garanterer at THE EVEREST WAY virker – i alle livets situationer og udfordringer.

Hvis du tager ansvar for at gennemføre de enkle mentale trin.

HVAD ER DIT EVEREST?

HVAD VIL DU GØRE FOR AT FORFØLGE DEN FREMTID DU DRØMMER OM?

Lene Gammelgaard - Innover fremtiden med mennesker i centrum i den 4 industrielle tidsalder - Live skal være leveværdigt og mennesker skal bruge teknologiske landvindinger til menneskehedens bedste

Lene Gammelgaard blev verdenskendt i 1996, da hun opnåede at blive verdens 35 kvinde der besteg og overlevede bestigningen af Mount Everest den 10. maj 1996. Lene har siden været utrættelig i sin udforskning og udbredelse af de innoverende metoder, hun har udviklet med afsæt i sin mentale forberedelse til Everest bestigningen og de ekstrem erfaringer Everest er. Lene innoverer mentale metoder til at udvikle banebrydende fremtids missioner for virksomheder. Missioner der mobilisere fornyet håb og kontinuerlig kampgejst i individer og organisationer – så mennesket vinder i den 4 Industrielle Revolution. FUTURIZE THE EVEREST WAY – leverer enkle programmer til de komplekse transformationer vi alle udsættes for i I4.0.

 Lene har opnået stor anerkendelse og respekt i internationale sammenhænge på grund af sine banebrydende mobiliserende oplæg og seminarer om, hvordan vi mennesker kan programmere vores hjerner til succes gennem HUMAN INNOVATION i 4IR.

Lenes klienter mærker mobiliseringen af igangsættende ressourcer under selve foredraget og kan tage de simple mentale metoder med sig – der hver eneste dag kan implementeres for at nå det, vi stræber efter i livet.

Lene’s ærlige tilgang til hvor meget det kræver af os, at skabe og fastholde succes i vores turbulente samtid – er revitaliserende og globalt anerkendt.

SURVIVAL OF THE FUTURISTS

THE 4 INDUSTRIAL REVOLUTION FORCE ALL OFF US TO ABANDON STATUS QUO

4IR. Vi revolutioneres i vores levetid af den største verdensomspændende transformation siden den første industrielle revolution i det 18. århundrede. Den 4 Industrielle Revolution er karakteriseret ved en fusion af teknologier, der udvisker grænserne mellem det fysiske, digitale og biologiske. Den 4 Industrielle Revolution er præget af teknologiske gennembrud inden for en række områder, herunder robotik, kunstig intelligens, nanoteknologi, kvantecomputering, bioteknologi, The internet of things, CLOUD COMPUTING OG COGNITIVE COMPUTING, 3D-print og autonome køretøjer. Den 4 Industrielle Revolution forandre og transformere næsten alle brancher – i alle klodens lande. Hastigheden og rækkevidden af disse innovationer dikterer nydannelsen af hele produktionssystemer, menneskelige ressourcer, ledelse og Global politik. Det overvældende opbud af trends, mega shifts og connectivity – fordrer at det enkelte menneske tager stilling og ansvar for at skabe en leveværdig fremtid.


WE MUST RISK LAUNCHING INTO THE UNKNOWN

INTEGRITET ETIK OG personlig moral ER AFGØRENDE FOR EN LEVE VÆRDIG FREMTID

VI SKAL TAGE FUNDAMENTAL ETISK OG MORALSK STILLING
TIL HVORDAN VI VIL INFLUERE FREMTIDEN

Futuristen Lene skaber mentale waypoints mellem det der er nu – og det der vil komme. Lene er et praktisk anlagt filosofisk menneske – EN FUTURIST, der er globalt efterspurgt i disse tider, hvor tidsånden bevæger sig mod HUMANIZE – at vi bliver tvunget til at sætte mennesket – og menneskets behov for mening – mere i fokus, for at sikre at vi oplever den globale fremtid. 

Lene provokerer konstruktivt og mobiliserer visioner med ledere, medarbejder, virksomheder og organisationer verden over, der har til hensigt at genopfinde sig selv og omdefinere deres marked for at overleve ind vores teknologiske fremtid. 

  • Pioneering for the Future og Collaboration like never before er de to internationalt mest efterspurgte temaer de seneste 6 måneder.

Lene risikerer at miste kunder – fordi hun tør stå ved og italesætter, at ekstraordinære resultater ofte afkræver os så meget mere, end vi som udgangspunkt er beredte til at investere. Lene har på den hårde måde erfaret – at integritet kombineret med viljen til at lide – betyder forskel mellem liv og død. Også i business sammenhænge.

Fremtiden har ikke engang fremtidsforskerne styr på – før bagefter. Dog bliver vi kontinuerligt bombarderet med stressende input om hvor hurtigt ALTING forandrer sig i disse år og bud på hvad der venter os i den 4 Industrielle Revolution.

Og hvad skal vi så stille op? 

Digital transformation, robotisering, kunstig intelligens og udfasning af det vi i dag opfatter som arbejde, er blandt de mange Mega Shifts, der transformerer vore professionelle og private liv. Teknologiske tsunamier og livsrøvende sociale medier omformer vores virkelighed, vores kulturer og samfund. De påvirker hvordan vi opfatter os selv.

Vi må innovere os selv

Risikovillighed er grundlaget for al innovation. Innovation starter jo med en tanke formet i vores hjerne – der har mulighed for at blive omsat til handling, som så indvirker på virkeligheden. Human Innovation. 

For at trives i det ukendte fremtids univers må vi tilpasse os – om vi ønsker det eller ej. Vi er tvunget til at give slip på noget af det, der tidligere gav struktur til vores selv opfattelse og sætte en retning på det vi vil i vore liv.

Vi har lov til at forfølge vore egne drømme og ambitioner

Derfor har jeg opfundet Human Innovation – The Everest Way. Livet og fremtiden må godt være storslået, se blot på WORLD ECONOMIC FORUMS VISION – COMMITTED TO IMPROVING THE STATE OF THE WORLD.

For at opdage hvad vi inderst inde virkelig ønsker, skal vi søge indad og afdække, hvad der skal til for at vores eget korte liv er meningsfuldt. Fordi vi som mennesker i en yderst priviligeret tidsalder, har lov til at forfølge vores egne drømme og ambitioner. Vi er altså ikke kun sat i verden for at opfylde politikeres og skrivebords økonomers statistiske tvangsforestillinger om hvad boks, det enkelte individ skal presses ned i, for at bidrage mest muligt til skatte kassen og en tvivlsom velfærds STATSMODEL.

Vi har ret til at finde meningen med vores eget liv

Ofte ender denne mening med også at bidrage til det større fællesskab. Og så har vi jo innovativt velfærd – i betydningen, at mennesker lever vel i den proces livet er, hvilket naturligvis forudsætter selvforsørgelse. Men der er så mange andre måder end den politisk udstukne, materialistiske, forbrugerristiske metode til at fare vel gennem eget liv – fremfor at blive en brik i den økonomisk feudalisme, som nok er det vi lever med i dag.

Lene is committed to improving the state of the world 

FUTURIZE - THE EVEREST WAY - SIMPLE SOLUTIONs TO COMPLEX CHALLENGES

Er du klar til lede fremtiden? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt.

SURVIVAL OF THE FUTURISTS

Lene har praktisk erfaring med såvel risikovillighed og innovation. Som Lene ytrer – vi skal tilpasse os fremtiden mens den sker og turde handle uden sikkert afsæt i et solidt fundament. Vi kan innovere os selv og udnytte og trives med de hurtige skift.

Vi skal forny os som mennesker gennem Human Innovation.

Menneskeheden har aldrig oplevet så udbredt global vækst og sammenhæng på trods af absurd social ulighed. Samtidig påvirkes vores liv af ustabilitet – fra skiftende jobudsigter og multikulturel uro og terrorisme, desillusionering i relation til magtfulde ikoner og institutioner. 

I dag virker det som en løbende udfordring at navigere i nutiden. Procentdelen af personer med stress og forbruget af psykofarmaka afdækker måske en dehumaniserende tilbøjelighed, der koster såvel trivsel som kroner og ører. Et bestyrtende tidsbillede som enkeltpersoner, regeringer såvel som virksomheder skal genoverveje, for at fremskynde menneskelig innovation og reducere omkostningerne til langtidssygemeldinger og overførselsindkomster. Samt de menneskelige ressourcer, der ikke kommer i spil og bidrager med deres unikke tiltag.

Lene Gammelgaard lever det hun promoverer, menneskelig innovation driver hende dagligt. Lene eksploderer Status Quo, omgår tilsyneladende uoverstigelige forhindringer og påvirker historien – hun blev den første skandinaviske kvinde til at besige Mount Everest 10. maj 1996. 

Lene har en juridisk universitets grad, er uddannet indenfor psykoterapi og journalistik. Hun er drevet til at gennemføre sin visionære tænkning og bidrager som social iværksætter og FUTURIST Motivational Speaker, der deler THE EVEREST WAY – erfaringsbaserede mentale strategier til at mobilisere innovation i mennesker og af mennesker til en leveværdig fremtid.

Hun deler de mentale løsninger, der har givet hende den position hun har i dag – og hun er fortaler for den selvansvarlighed det kræver i den enkelte, for at implementerer strategien til at skabe det liv, vi stræber efter. AT LEVE VEL.

Lene reflekterer – eksekverer – tilpasser – transformerer – holder ved og ud – indtil hun har opnået det, hun satte sig for at gøre. 

Den livs filosofi giver hun utrætteligt videre. AT GIVE OP findes ikke i Lene’s ordforråd. Til gengæld er det vigtigt vi holder PAUSER i vores liv. 

Hjernen skal have ro for at blive i stand til at innovere. Sindsro er modernitetens mangelvare, der nedsætter innovationsevnen. 

Lene tilbyder FUTURIZE EVEREST WAY til alle, som stræber efter en leveværdig fremtid.

Det er op til dig at finde ind til hvad der giver livet mening!

DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION

Industry 4.0 (I4.0)ER ET andet NAVN FOR DEN NUVÆRENDE udvikling indenfor AUTOMATION OG DATA anvendelse I PRODUKTIONS TEKNOLOGIER. 4 IR omfatter CYBER-FYSISKE SYSTEMER & GLOBAL INTERNET CONNECTIVITY.

Vi bombarderes og revolutioneres af den største verdensomspændende transformation siden den første industrielle revolution i det 18. århundrede. Den 4 Industrielle Revolution er karakteriseret ved en fusion af teknologier, der udvisker grænserne mellem det fysiske, digitale og biologiske. Den 4 Industrielle Revolution er præget af teknologiske gennembrud inden for en række områder, herunder robotik, kunstig intelligens, nanoteknologi, kvantecomputering, bioteknologi, The internet of things, CLOUD COMPUTING OG COGNITIVE COMPUTING, 3D-print og autonome køretøjer. Den 4 Industrielle Revolution forandre og transformere næsten alle brancher – i alle klodens lande. Hastigheden og rækkevidden af disse innovationer dikterer nydannelsen af hele produktionssystemer, menneskelige ressourcer, ledelse og Global politik. Det overvældende opbud af trends, mega shifts og connectivity – fordrer at det enkelte menneske tager stilling og ansvar for at skabe en leveværdig fremtid.

KUNSTIG INTELLIGENS

WE MUST HUMANIZE OUR FUTURE

AI=Artificial Intelligence. Kunstig intelligens (AI, også maskin intelligens, MI) er intelligens demonstreret af maskiner. I datalogi defineres AI som en enhed der opfatter sit miljø og foretager handlinger, der maksimerer chancen for at opnå mål med succes. I 2018 er AI i stand til at udføre synteser af algoritmer ekstremt hurtigt og sikkert. Begrebet “Kunstig intelligens” anvendes, når en maskine efterligner “kognitive” funktioner, som mennesker forbinder med menneskelige “læring” og “problemløsning”. Omfanget af AI er flydende fordi computeres kapacitet konstant øges. I 2018, omfatter AI forståelse af menneskelig tale, at konkurrerer på højeste niveau i strategiske spil, autonome biler, intelligent routing i netværk og militære simuleringer. Kunstig intelligens blev grundlagt som akademisk disciplin i 1956 og har i årenes løb oplevet flere bølger af optimisme, efterfulgt af skuffelse og tab af finansiering. AI-forskning er opdelt i del felter baseret på tekniske overvejelser (fx “robotik” eller “maskinindlæring”), brug af bestemt “logik” eller “neurale netværk”. De traditionelle mål for AI-forskning omfatter ræsonnement, vidensrepræsentation, planlægning, læring, sprogbehandling, opfattelse og evnen til at bevæge og manipulere objekter.

 

THE EVEREST WAY – SIMPLE METHODS TO COMPLEX TRANSFORMATIONS IN I4.0

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative forandrings metoder. THE EVEREST WAY er til alle, der vil MERE. Eller er tvunget til omvæltninger. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model, samt mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HANDS-ON resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte mennesker til – Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. Og det revitalisere – også på tværs af kulturer og landegrænser.

NEUROLEADERSSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opfinde. Dvs. når et menneske ekspandere sin hjernes kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet, SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til. NEUROLEADERSHIP er et genialt oplæg for iværksættelse at innovative tiltag. Samt transformere udefra kommende forstyrrelser til fremtidig succes.

Futurize yourself and your organisation. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være med skabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid der er værd at leve. TIL LEDERE, der virkelig VIL lede ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus og efterspørgsel efter social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi navigere i et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme til – hævder jeg og den blå eminence i Davos – mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed og samfund. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

HUMAN INNOVATION – LIKE NEVER BEFORE er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – uden eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver også opskriften på hvorledes vi iværksætter og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor tilpasse os – og tage stilling.

Dette foredrag er efterspurgt for at give lyst til at udvikle banebrydende kerne missioner, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Futurize yourself and your organisation

FUTURIZE - THE EVEREST WAY - SIMPLE SOLUTIONs TO COMPLEX CHALLENGES

Er du klar til lede fremtiden? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt.

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons