Lene er en globalt efterspurgt Top Motivational Business Speaker. Lene antænder og mobiliserer håb til at påvirke i vores komplekse samtid.

 

Lene tilbyder indsigt samt direkte overførbare trin til, hvordan du kan være på forkant med de konstante markeds revolutionerende opfindelser og trends i vor komplekse samtid. Nederlag og modgang er at forvente, når du leder i Radical Times. Lene er udholdenheds specialist og leverer trin-for-trin mentale strategier til at omgå ydre- såvel som indre hindringer for dine fremtids visioner. Lene er efterspurgt internationalt af de globale virksomheder, der for alvor vil gøre en forskel og mener Human Innovation alvorligt.

Når vi tænker “større” – programmere vi hjernen, så vi handler på nye måder = Human Innovation.

Vil du innovere og udvide dit professionelle virke og virksomheden uden voldsomme meromkostninger?

I denne globalt eftertragtede Keynote, tilbyder Lene 4 testede enkle trin til at antænde og mobilisere personlig og organisatorisk kvantesprings udvikling -gennem nytænkning og konsekvent vedholdenhed i handling.

Takeaways:

 • Metoder til at afklare dit/virksomhedens heart-core business koncept.
 • Vedholdenheds proces redskaber.
 • Implementer selv drivende hjerne programmering ved at udnytte neuroplasticitet. From Good to great –uden ekstra omkostninger.
 • Den banebrydende “Viljen til at lide” livsanskuelse. Installerer udholdenhed, hvor andre bukker under.
 • Skalerbar – “The Everest Way” projekt og proces metode til dig og hele din organisation.

Hvad er så specielt ved den menneskelige hjerne? Alle hidtil usete kovendinger starter i hjernen på en person.

Passion vinder altid. Entreprenant succes er drevet af kreativitet, startende med en tanke overført til innoverende fremstød ind i ukendte territorier og vedligeholdes gennem visionær iver.

Trin 1: Visionær iver – Find klarhed

Har du klart fokus? Hvad går din organisation virkelig ud på? Hvad vil du i livet?

Hvad er i/du eller hvad kan i/du blive bedst til?

Hvad bidrager din organisation med til verden?

I gennemsnit tager det 3-4 år at få et ”Build to last koncept” udkrystalliserert.

Er du konsekvent tro mod jeres fundamentale core-business? Formår i konsistens, parallelt med tilpasning til den igangværende uigennemskuelige Globale udvikling?

Integrerer din virksomhed de digitale fordele i en disciplineret strategi for at udvide potentialerne i jeres kerne koncept?

Mennesker og organisationer, der forbliver tro mod deres kerne koncept, overlever i tider med store forandringer og forstyrrelser. De vil akkumulere det momentum, der skaber break-through – til sidst.

Trin 2: Viljen til at lide – Mental forberedelse.

Et banebrydende spørgsmål er, når du kender dit/jeres passions antændende business koncept – har du disciplin til at gøre de rigtige ting, og lige så vigtigt, at stoppe med at gøre de forkerte ting?

Er du villig til at holde stand gennem en længere periode?

Sandheden er – du har ikke nået dit mål – før du har nået det – uanset hvilke absurditeter det kræver!

Trin 3: Hold dig til vinderne!

Tiltrækker du de rigtige mennesker?

Personer, der er motiveret af virksomhedens kerne lidenskab, ikke kun af dig som leder?

Find dem, ansæt dem, hold på dem!

Personer, der er motiveret af en dyb skabertrang og en indre tvang til fagkyndighed, driver innovativ succes.

Opdag hvordan du kan indgyde din organisation mere af det, det tager at holde på den type mennesker i en længere periode.

Trin 4: Bare gør det! Og bliv ved med at gøre det der skal til!

Du har ikke opnået hvad du satte dig for at udrette, før du har opnået det.

Konsekvent, risikovillig  handling igen og igen og igen, indtil du har genereret gennembrud.

Uanset hvad det kræver, uanset hvor lang tid det tager.

Status quo i vores globale verden viser, at Lederskab over hele kloden er utilstrækkeligt og til tider farligt. På trods af omfattende investeringer i udvikling af ledere.

Takeaways:

 • Erfar hvorfor den karismatiske leder ikke er den bedste kandidat til vedvarende succes.
 • Erfar hvorfor ægthed og ydmyghed skaber varige resultater
 • Mentale redskaber til at lede og trives på trods af ekstreme fremtidsperspektiver.
 • Varige direkte omsættelige metoder fra den brutale 10 maj 1996 Mount Everest storm. Subtraheret og udviklet med afsæt i hårdt tilkæmpede erfaringer og neuro videnskab af Lene Gammelgaard, der overlevede, og hvis team overlevede på trods af Scott Fishers død på bjerget.
 • Sådan mobiliseres en selvansvarlig virksomheds kultur gennem menneskelig innovation.

Hvad gjorde Nelson Mandela til så stor en leder?

Eksemplificere du Anstændigheds ledelse – skaber i vedvarende succes – Build to last?

Hvordan kan du udnytte NeuroLeadership og være en innovativ frontløber i den nuværende æra af tab af visdom?

Har du og din organisation mod og udholdenhed til at håndtere den Globale brutale virkelighed?

Er du en person, der blander personlig ydmyghed med intens professionel vilje?

Er du et menneske andre inspireres af, fordi du innovere muligheder for at frisætte uudnyttet potentiale?

Eksploderer medarbejdere i udvikling gennem dit eksempel?

Er du autentisk og ægte, fremkalder du progressivt moment ved forfølgelsen af ​​dit professionelle kernekoncept?

Er du den fordringsløs person, der viser benhård vilje til at gøre, hvad der skal gøres, for virksomheden og verden?

Er du nysgerrig efter at vide, hvordan det er muligt at programmere dig selv – til udholdehed på trods af den enorme usikkerhed i vores globale erhvervsklima?

Er du nysgerrig efter at høre, hvad det kræver at være en mental leder – antænde en massebevægelse af ekspertise i disse turbulente tider?

3 enkle sandheder til at skabe en forrygende virksomhed i ekstreme epoker.

Er det muligt at skabe en visionær selv-drevet virksomhed på trods af forstyrrende markeds betingelser – og nyde et berigende personligt liv?

Ja!

Ønsker du at opdage, hvordan du kan forme dit fremtidige selv, udnytte hjernens plasticitet til at forme en bemærkelsesværdig karriere og et meningsfuldt privatliv?

Takeaways:

 • Projekt og proces model til at identificere din kerne passion.
 • Fokus på, hvad du potentielt kan gøre bedre end andre er porten til storhed.
 • Aldrig miste troen på din kerne vision – at du vil gennemføre, uanset hvad – revitaliser for at udholde.
 • Tiltræk de rigtige mennesker. Du må ikke demotivere dem! Demotiverer: hvis du ikke er: ægte og konsekvent, lader urealiserede potentialer slumre og ignorerer virkelighedens brutale kendsgerninger.
 • Få input til forskellen på varig kampgejst og at give op fra en overlevende.
 • Hårdførheds faktor – “Viljen til at lide” – eksemplificeret med dramatiske indsigter fra Everest 1996.
 • Passion som en integreret del af din strategiske matrix.
 • Du kan bryde igennem  – der findes ikke gode og dårlige markeder.
 • Hvorfor PAUSE til at lade din hjerne ReWire – opretholder din innovations evne over tid.

Hvor risiko villig er du? Lad ydmyghed og viljestyrke være din guide til succes. Lyder opskriften kontraproduktiv? Anstændigheds ledelse er nøglen.

Ønsker du at re-tænke arbejde, iværksætte og tage et socialt ansvar gennem DecencyLeadership?

Kan du vække flygtigt kreativt geni? Er du parat til at udslette hakkeorden på jobbet?

Brain mindfulness. Hvad kan pause gøre for dig og din organisationskultur og konsekvente kampkraft?

Har du den modgift mod apati, som vi konfronteres med i stigende kompleksitet? Og Trumph samtiden.

3 enkle sandheder

 1. Visionær iver revitaliserer hjernen.
 2. Ansæt fremragende mennesker uanset hvor og hvornår du støder på dem. Din innovative gruppe af enestående individer vil let tilpasse sig den skiftende verdensorden. Hvis du ikke er skarp nok til at opdage markedets krav – vil de. Og innovere måder til at håndtere udfordringerne, så længe du har en kultur af tillid og selvstændigt ansvar. Når du er i tvivl, skal du ikke ansætte – Søg videre!

3. Giv aldrig op! Aldrig miste troen på din kerne passion – erkend realitetens brutale kendsgerninger, der præsenterer hindringer for dine fremskridt. Indse fakta, tilpas, innover dig selv til at udholde. Bare gør hvad der skal gøres, om du kan lide det eller ej. Igen og igen og igen….. Du har først nået det du satte dig for – når du har nået det!

Forestil dig en ny vej fremad – DecencyLeadership – Anstændigheds Ledelse

“Responsiv Ledelse betyder at anerkende den stigende frustration og utilfredshed blandt dem, der ikke oplever økonomisk udvikling og sociale fremskridt. … Responsivt Lederskab kræver et dybere engagement i at indtænke udvikling og retfærdig vækst, både nationalt og globalt.”

Professor Klaus Schwab, grundlægger af og bestyrelsesformand for World Economic Forum

Takeaways:

 • Livgivende stimulus til at tænke innovative enkle metoder – fremad
 • Klar kommunikation er gratis og kan skabe massivt momentum
 • Anstændigheds ledelse generer garanteret indkomstskabelse på længere sigt
 • Passion for dit heart-core koncept, med fokus på forbedrede vilkår for flere, vil generere afkast af investeringer i din branche. Case: Creative Company www.codeofcare.dk
 • Tænk over, hvad du kan gøre – i dag. Begynd at handle nu!
 • Sammen kan vi levere en enkel løsning på et komplekst problem. DecencyLeadership massebevægelse
 • Lad os påvirke de mørkere sider af den menneskelige natur ved at gennemføre DecencyLeadership som et personligt og vejledende princip og Globalt mål – NU!
 • Hvorfor ikke? Det er tid til at genoverveje corporategovernance – økosystemet i kerneværdier, normer, problemer og markedspres, der driver virksomheders adfærd. Ledere, bestyrelser og investorer – alle aktører, herunder regeringer – kan bidrage til at skabe et langsigtet, samvittighedsfuldt svar på populistiske pres på virksomhederne ved at blive mere opmærksom på de sociale og politiske konsekvenser af deres handlinger.

Virkelige forandringer har brug for alternative måder for samarbejde, nye partnerskaber, ofte mellem usandsynlige allierede.

På ethvert givet tidspunkt, har du mulighed for at ændre, hvordan du fortolker verden. Skift dine tanker og gennem ThoughtLeadership kan du handle på nye måder!

En effektiv reaktion på nutidens globale og politiske forstyrrelser betyder adressering af alle former for ulighed. Incitamenter og prioriteringer skal ændres. Vi skal gøre ansvarlig corporatecitizenship centralt for, hvordan vi driver vores virksomheder og globalt medborgerskab centralt for, hvordan vi opfører os i livet.

Overvej dine skridt til en ny vej frem – som global Shaper

Enkle løsninger på komplekse problemer !!! Forestil dig, at vi alle dyrkede anstændigheds ledelse som vores vejledende passionerede kerneværdi for alt, hvad vi gør, køber, siger … DecencyLeadership – Dette tidløse koncept kan forme en ny vej frem for vor fælles verden…

Uanset hvor du kommer fra, uanset hvad dine problemstillinger eller fordele, har du valget – at tage dit personificerede ansvar og tænke over, hvad du vil bidrage til den globale vej frem for så mange som muligt – startende NU.

 • Hvordan kan talenter udvikles og anvendes for at sikre, at mere end 7 milliarder mennesker kan udnytte deres potentiale?
 • Den økonomiske styrkelse af kvinders indflydelse er afgørende for den globale udvikling. Hvis kønsbetingede forskelle på arbejdsmarkederne blev helt lukket, kunne så meget som $ 28 billioner blive tilføjet til den globale årlige BNP i 2025.

Komplekse problemer kræver innovative, omkostningseffektive løsninger og nye alliancer.

Jeg har brugt en betydelig tankeenergi på at forfølge min passion for at definere kernen i det, der gjorde Nelson Mandela til en stor human leder …. Og har syntetiseret det i mit koncept: DecencyLeadership

Anstændighed afspejler: Lige rettigheder for alle, hvor som helst. De, der har absurd overskud, deler ugrådigt og innovere muligheder for dem, der er født uden. Hver tanke, enhver handling, enhver lov, job etc. kan fra nu være styret af anstændighed.

En global revolution starter med en tanke i et menneskes hjerne. En tanke vi artikulerer, hjerne til hjerne – trin for trin – har gennemslagskraften til at ændre verden, som vi kender den.

Hvis alle mennesker på jorden implementere denne tankegang fra NU – er det nemt at forestille sig en livgivende, original tilgang til gavn for flere.

Jack Ma, administrerende direktør for Alibaba verdens største online forhandler, talte om tre 30’erne på World Economic Forum i Davos i januar 2017.

 • Fokus på de næste 30 års teknologisk integration.
 • Vær opmærksom på folk, der er 30 år.
 • Vær opmærksom på virksomheder, der har færre end 30 ansatte.
 • I Human Innovation tilføjer vi en udfordring – der bliver en større enabler fra nu … Vi har brug for at implementere social ansvarlighed i vores måde at udvikle indkomst generation. Vi fornemmer et sandt paradigmeskift i de nordiske organisationer. Og kunde trenden, der afkræver virksomheder en anstændig forholden sig til verden er stigende…. DecencyLeadership bliver fremtidens konkurrence parameter!

Takeaways: Lad os nytænke

 1. Hvordan hjernen hjælper dig med at tilpasse og udvide – med en innovativ tankegang. NeuroLeadership.
 2. Er du og din organisation livsduelig i den turbulente epoke vi er en del af? Bliver i revitaliserede af det uventede?
 3. Klarheds efterforsknings værktøjer til at udvinde heart-core fremtiden for din organisation.
 4. Livgivende tankeprocesser – direkte omsættelige til din virksomheds udviklingsproces i dag.
 5. Reallife projekt- og proces værktøjer, direkte implementerbare i dig selv og din organisation.

Udfordring 1: Fokus på de næste 30 års’ teknologi integration

Din virksomhed skal integrere den digitale verden, det er ikke en mulighed – det er et overlevelsesparadigme.

Når vi navigerer overgangen til den digitale tidsalder, er det afgørende, at alle virksomheder, jeres inkluderet, er i stand til at drage nytte af denne nye æra.

Fokus på, hvordan din virksomhed vil fungere i den digitale tidsalder, og integrer jer med det bredere digitale økosystem. Forstå de fordele, der vil blive realiseret for dig og dit marked, hvordan du favner den digitale virkelighed din branche

Udfordring 2: Vær opmærksom på folk, der er 30 år

Fokus på individer under-30 som både medarbejdere og kunder. Det er tid til at fokusere på nye aftagergenerationer Globalt.

Hvad er din unikke værdi position for mennesker under-30? Hvis du ikke klart og koncist kan formulere værdien, din virksomhed og produkter tilbyder en ung person, så er du nødt til at afsætte ressourcer til at gøre det. Misser du under-30 markedet og talent pool, er det en klar indikation på din uundgåelige udryddelse.

Udfordring 3: Små, Medium, og Mikrovirksomheder er motoren i den globale økonomi.

Forstå, hvordan udviklingen af en kundegruppe af SMME s giver dig mulighed for at sprede din risiko og eksponering på tværs af mange fronter. For at opnå dette, er det vigtigt, at du undersøger dit produkt og dine salgsprocesser.

Udvikle omkostningseffektive salgskanaler til markeder, der giver bred rækkevidde. Tweak din produkt portefølje, så du får større udstrækning, der vil gøre dig i stand til at sælge store mængder med lavere marginaler.

Disse tre 30’erne vil positionere din virksomhed til overlevelse, vækst og succes, i takt med det globale landskab udvikler sig og digitaliseringen fortsætter.

Udfordring 4: Udlign Global ulighed og mobiliser uudnyttede potentiale i så mange som muligt. I håbet om at bidrage til Global stabilitet for at opretholde muligheder for liv.

For hvad er alternativet?

Takeaways:

 • Hvordan hjernen fungerer.
 • Nytænke for at blive fit til Trumph-overlevelse.
 • Er det så simpelt?
 • Forestil dig en bæredygtig fremsdrifts metode!
 • DecencyLeadership–simple hart-core processer.
 • Ekspansion trods forhindringer – uden ekstra omkostninger.
 • Radikale Tanker er gratis!
 • “The Everest Way” – Visionær proces og projekt strategi – der fører dig til toppen – af dit felt – gennem ALT hvad der ligger forude. Tilpas dig fremtiden, samtidig med den materialiserer uventede udfordringer.

Udfordringer:

Vedholdende global transformation og ustabilitet er det bærende samtidsfundament. Multifacetteret  globalisering er vores uophørlige virksomheds perspektiver.

Vores komplekse virkelighed i Trumph-epoken afslører behovet for at granske lederskab.

Lederudvikling for vores fremtid kræver indsigt i, hvordan vi kan eksperimentere med vores hjerne kapacitet til at tilpasse os næsten alt – med medvind.

Vi kan drive os selv og vores teams fremad, samt sænke vores angst- og stress tærskel. Gennem mental konditionering af nye neuroner gennem innovative tankeprocesser. ThoughtLeadership

Discipliner adaptivt mod til at erkende de brutale kendsgerninger, den ukontrollerbare globale kontekst og bliv førende, ved hjælp af innovative teknikker der understøtter langsigtede resultater. NeuroProgramming

Erkendelse af, at vi alle har genetisk ‘forandring kapacitet “vil være en vigtigt selv-motivator til gennemførelse af tanke lederskab, at omdanne den organisatoriske kultur til at blive Trumph-fit.

Med den nye amerikanske præsident, blev vanemæssig tryghed udraderet. Vi har ingen komfort zoner. Vi skal tilpasse os Radical Times i vores livscyklus.

Løsningen: Program din hjerne – Neuro selvledelse

Forbered mental fleksibilitet, juster hurtigt til det uventede – bestandigt. Human Innovation begynder med simple mentale manøvrer. Udgangspunktet er ofte enkle trin, der antænder et transformerende drive. Du kan kickstarte nytænkning og konditionere nye dele af din hjerne, ved at tænke og gøre én ting anderledes i dag

Anvend dig selv som menneskelig forsøgskanin, i et eksperiment for at se, hvad du rent faktisk kan udrette, når du udnytter neuro programmering. Human Innovation er gratis! Gennemfør ThoughtLederskab i hele organisationen. Væk kolleger og medarbejdere gennem dit eksempel. Udvikl Nye Mindset med de ansatte i din virksomhed. Lad dem tilbyde deres indsigt i, hvordan i kan innovere og adaptere til de nye markedsvilkår, og hvor de ønsker at bidrage til en udvidelse af virksomheden i den turbulente kontekst. Lad dem forestiller sig en ny vej frem, så de kan programmere deres hjerner til at investere i, hvad det tager at gå fra middelmådig til fremragende i en turbulent verdens kontekst. Du kan efterforske det drivende passions koncept, transformere organisationskulturen, øge effektiviteten, frigøre uudnyttet potentiale og ekspandere uden nævneværdige ny investeringer og omkostninger.

Innovative Tanker er gratis!

Takeaways:

 • Aktivér neuroplasticitet, så din hjerne arbejder til din fordel.
 • Langsigtet Brain programmerings momentum.
 • Ekstremerfarings baserede angrebsvinkler til at revitaliserer og skærpe fremdrift i radikale tider.
 • Stresstest –Overlever duTrumph?
 • Autentiske visionære enkeltpersoner og organisationer udkonkurrerer med en faktor 12.

Forskning fra Harvard understøtter, at visionære organisationer viser en bemærkelsesværdig evne til at nå dristige mål. Virksomheder og enkeltpersoner, der oplever vedvarende succes har et kerne formål, heart-core ideologi, der ligger fast. Mens strategier og praksis uendeligt tilpasses vores ustadige verden. Med et klart formål er der ikke sådan noget som et umuligt marked.

Hvordan:

Du opdager core ideologi ved at kigge indad.

Du kan ikke konstruere eller vælge et centralt koncept, du SKAL føle det.

Du identificere, hvad du skal forfølge.

Hvilken dyb følelse af formål, mobilisere dig til løbende at dedikere dine ressourcer?

Bliver du stimuleret til indefra drivende momentum?

Anspores fremdrift gennem turbulente omstændigheder?

Får heart-core matrixen folk optændt, trods eksistentiel lammende angst?

Er det Grandiøst nok til at gennemtvinge risikovillighed uden garanti?

You can’t fake it!

Du har brug for en så fundamentalen selv-forpligtelse, at når folk forstår hvor megen risikovillighed og vedvarende hårdt arbejde visionen vil kræve, lyder der et næsten hørbart suk.

ideologien skal være autentisk. Ellers virker det ikke, når de hårde tider rammer din virksomhed.

Og det har de just gjort!

Et passioneret heart-core koncept er ikke en sikker satsning – men du må aldrig mister din dedikation.

Projekter dit mål ind i fremtiden. Hvilket kræver at du tænker ud over de nuværende kapaciteter i organisationen og det fremherskende tvivlsomme erhvervsklima.

Hvordan får vi de rette talenter til at dele vores kerne ideologi? Du behøver ikke. Du kan ikke.

Når din kerne ideologi er håndgribelig, energenererende, enestående fokuseret, kræver dit livs-projekt lidt eller ingen forklaring. Folk kaperer matrixen med det samme. Find aktører, der er disponeret for at dele din kerne ideologi, og lad dem, der ikke deler dine grundlæggende værdier, finde andre græsgange. Foranker dine leder evner i hvem du virkelig er. Derefter kan du mobilisere den nødvendige ukuelige dynamik, der overvinder alle forhindringer. Lederskab i Radical Times.

Prisen, ring +452342 8780 så finder vi en løsning

Skab fremtiden i dag - programmer din hjerne - The Everest Way -

Lene taler flydende: Engelsk, Tysk, Dansk

Lene behersker sprogene på konferenceniveau og kan levere keynotes til et mangfoldigt publikum. Lene udfører grundig pre-event research og gennem løbende dialog med jer, tilpasses programmet til din virksomhed, medarbejdere og specifikke situation - for at sikre jer optimalt return of investment.

Rejser fra: Basnæs, Danmark

Vi leverer rejse detaljer.
Show Buttons
Hide Buttons