Foredrag: Decency Leadership – Simple solution

Status quo i vores globale verden viser, at Lederskab over hele kloden er utilstrækkeligt – og til tider farligt. På trods af omfattende investeringer i udvikling af ledere. Min eksistentielle Mission Statement er at ekspandere Human innovation & Decency Leadership for the greater good of Humankind.

Verden er i ombrud. Fører den Matrix vi har formet vores bevisthed efter de seneste årtier – til en ønskværdig Global fremtid? Hvad skal vi innovere i stedet? Vi er konfronteret med et verdensomspændende behov for effektive transformerende leder kvaliteter. Vi lever midt i disruptive løsnings- og handlingskrævende scenarier. Hvordan takler vi digitalisering, kompleksiteterne i videns samfundet, robotiesering, befolknings tilvækst, afværgning af en tredje verdenskrig og stræber parallelt efter bæredygtige målsætninger, menings givende teknologiske landvindinger samt fremtids adapterende karriere?

Det får i: Simple solution to complex problems
  • Decency Leadership – Simple solution to complex problems
  • Leadership Lessons fra Mount Everest
  • Selvledende medarbejdere contra topstyrede medarbejdere
  • Mobiliser en selvansvarlig virksomheds kultur gennem Human Innovation & Decency Leadership
  • Hvad gjorde Nelson Mandela til så transformativ en leder?
  • Er du nysgerrig efter at erfare, hvad det kræver at være en mental leder – antænde en massebevægelse af ekspertise i disse turbulente tider?
  • Er du nysgerrig efter at vide, hvordan det er muligt at programmere dig selv og transformere andre – til udholdehed på trods af den enorme usikkerhed i vores globale erhvervsklima?
  • Hvordan kan du eksemplificere Decency Leadership og være en innovativ frontløber – der er med til at skabe en levedygtig fremtid for alle?
  • Disciplinerer du benhård vilje til at gøre, hvad der skal gøres, når det skal gøres, så lang tid det skal gøres? – for virksomheden og verden?

Pris: 45-60 min. 25.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt.

Kontakt Lene nu