Det bedøvede behov for mening

Det bedøvede behov for mening.

Føler du dit liv giver mening?

Hvad er meningen med livet i det 21 århundrede?

Hvad skal der til for dig, for at du ved dit liv giver mening?

Hvordan skaber vi individuelt et leve værdigt liv?

Hvordan påvirker vi samfunds udviklinger – så liv giver mening? Hvis det er vores mening – at liv skal give mening?

Fremfor at fremelske hærer af arbejds myrer, der blindt følger…..

Kan og skal livet give mening for alle?

Eller kun for os der er priviligerede?

Hvordan kan vi leve op til det Globale arbejdsmarkeds perfektions forestilling om evig vækst og høj effektivitet?

Grundvilkår der på ingen måde er i overensstemmelse med tilværelses eksistentielle fluktuation. Og tilfældige brutalitet.

Kan vi alle finde ind til det vi er bedst til og udfolde vores virke fra vores egen indre kerne, i stedet for at miste fodfæstet og os selv i de kontinuerligt foranderlige og hastigt forbi farende overfladiske Globale Trends?

Når omkring 440.000 danskere får udskrevet såkaldte lykkepiller, kunne det være en indikator på at den måde vi tror tilværelsen skal være på – ikke stemmer overens med de realiteter eksistensen rent faktisk består af.

Er det virkelig et faktum at i underkanten af 10% af den vestlige befolkning, inkl. børn er nødt til at medicineres for at klare livet? Og vi er dog relativt privilegerede sammenlignet med resten af Klodens beboere.

Hvad er der skævt, forvansket i vores realitets sans? For det er sandsynligvis diskrepansen mellem sådan som vores liv er – overfor vores forestilling om tilværelsen, der forårsager de smertelige negative tilstande vi gerne vil slippe for at føle og finde løsninger på, når vi indtager psykofarmaka.

Virkeligheden defineres som tingenes tilstand som de rent faktisk eksisterer, i modsætning til en idealistisk eller ideel forestilling om dem.

Læg så oveni at vor genetik påvirker os, så vi konsekvent overvurderer vores chancer for succes i fremtiden.

En livs – fjendsk cocktail af hjerne “spin”……..

Hvad skal vi styrke – gennem Human Innovation – for at det samtidige menneske rent faktisk bliver bedst muligt egnet til at tilpasse sig og håndtere virkelighedens barskhed – fremelsker et robust mentalt beredskab? Kombineret med en vedvarende kampånd, der ikke bukker under stillet overfor tilsyneladende uløselige komplekser?

Hvordan skal vi innovere – så vi som ledere og medarbejdere er i stand til at investerer på den lange bane, hvilket er forudsætningen – for at forfølge de resultater vi vil eller skal nå?

Egenskaber i komplet modstrid med de overfladiske ”kvik fixes” – forbrugerisme og net narcissisme forfører med? Snap stimuli, vores hjerne gør os afhængige af, men som fører til tomhedens depressivitet og livsuegnethed for en del unge.

Målopnåelse kræver ofte uendelig meget mere af os – også i tid – end vi planlægger. Hvordan styrker vi ”Evnen til at lide” – så vi ved at udfordringer og ”tilbageslag” er et almen menneskeligt eksistens vilkår, som vi er nødt til at komme overens med?

Gennem hele livet – og både i vores professionelle virke og vort privatliv.

At planer ikke lykkedes – er ikke tilværelsens specielle hævntogt mod os. Ingen – ikke engang de succesfulde Top Ledere jeg holder foredrag for – har liv der kun har bestået af projekter, der er blevet som de forestillede sig.

Vi lever i en tab af visdom epoke, hvor langsomhed og fordybelse uddør grundet internettets fabelagtige udbredelse. Vi bombarderes med en kontinuerlig overload – fra alle om alt på alle niveauer fra hele verden. IPads giver en erfaring med hurtige, nemt opnåelige resultater, når vi uploader til sociale medier, vores virksomheds websites, mailchimp kampagner etc.

Men hvilke resultater skaber denne informations tsunami i realiteten?

Får vi det bedre som de mennesker vi er? Eller mister vi forbindelsen indad? Den tilbagetrækken fra virvaret og malstrømmen, der er nødvendig for at skabe en livsvej i overensstemmelse med hvad vi virkelig er…. Den kreativitet der generere autentisk Innovation risikerer at gå tabt…..

En gennemsyrende udfordring er – hvordan vi Innoverer mennesker, så vi rent faktisk kan tåle de krav fremtidens Globalisering stiller til os?

Så vi bliver styrket til at vælge til og fra….. Fokuserer klart, fremfor at halse efter hver enkelt lille nyudkåret app nødvendighed?

Hvordan innoverer vi samtidens fremtids organisationer, så arbejdspladser bliver gode steder at leve? Organisationstransformation og Ledelsestransformation i overensstemmelse med universelle eksistentielle grundvilkår?

Det er altafgørende at holde fokus på Human Innovation.

De fleste af Klodens udfordringer i dag – udover naturens indvirkning – er menneske skabte.

Robotter er skabt af menneskets hjerne, IT revolutionen udspringer af hjerners innovation. Det samme gør en krig og fred.

 

 

Vi har magten til at skabe og påvirke de fremtidige udviklinger vi tror på giver leveværdige liv.

Vort eneste kort liv.

Vi er ikke ofre.

Vi er medskabere i dag og i morgen og……  Og vi kan lære af livet, hvad der skal til for at mestre livet.

Vi kan sætte vores egen dagsorden – hvis vi finder ind til hvad den er.

Og risikerer “beyond Normal and the Status Quo” ……………

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons