Foredrag: Decency leadership

Simple solutionS to complex challenges

GREAT LEADERS INSPIRE BELIEFS

FUTURIZE - INNOVATE - HUMANIZE

Den fjerde industrielle revolution er den mest omfattende og potentielt demokratiserende transformation, den menneskelige civilisation nogensinde har iværksat. Så vidtrækkende som de tidligere industrielle revolutioner var, muliggjorde de ikke så enorme globale ensrettende omvæltninger for så mange mennesker, som realiteten er i vores samtid! 

VI MENNESKER BØR BRUGE VORES INNOVATIONER ANSTÆNDIGT – FOR AT SIKRE KLODENS BÆREDYGTIGHED OG MENNESKEHEDENS FORTSATTE TILSTEDEVÆRELSE – PÅ MÅDER DER ER LEVEVÆRDIGE.

                                    Vi kan jo ikke alle sammen flytte til MARS……

Vi balancerer på randen til en potentiel verdens krig. Hvis uligheder og konflikter optrappes – kan det – som altid – være mennesker, der udløser konsekvenser INGEN har gavn af. Verdens tilstand er jo resultatet af menneskers tanke baserede handlinger.

Det er også op til mennesker, at innoverer metoder, der forebygger optrapning af de komplekser, vi lever med effekterne af i dag.

SÅ HVAD VIL VI TAGE ANSVAR FOR AT SKABE FOR FREMTIDEN?

DET ER NU – VI KAN VÆRE MED TIL AT INFLUERER PÅ DET – DER KOMMER 

EN HJERNE AD GANGEN!

VI SKAL TAGE ANSVAR INDIVIDUELT - OG LOKALT - FOR AT TRANSFORMERE GLOBALT

VI HVERKEN KAN ELLER SKAL OVERLADE VERDENS GANG TIL POLITIKERE OG DE ABSURD FÅ MEGA RIGE – DET ER FOR RISIKABELT IKKE AT PÅTAGE OS SELV - ANSVAR

Book Decency Leadership - SIMPLE SOLUTION TO COMPLEX PROBLEMS

Klar til at tage stilling ? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftaler vi en fair pris

LET'S MAKE IT HAPPEN - AND HAVE FUN!

MEDSKAB FREMTIDEN

Den eksponentielle rækkevidde i den fjerde industrielle revolution fordre at VI tager stilling. 

Som enkelt individ, som leder, som medarbejder, som virksomhed, organisation, som medmenneske.

VI SKAL GRUNDIGT REFLEKTERE OVER HVILKE MORALSKE OG ETISKE MÅLSÆTNINGER OG HANDLEMÅDER – VI ØNSKER SKAL BEHERSKE VOR FÆLLES FREMTID

HVIS VI LADER STÅ TIL – HVIS VI LADER VORES SALVANSVAR VISNE I MAGTESLØSHED – ER DER MÅSKE INGEN LEVEVÆRDIG FREMTID AT TAGE STILLING I.

Jeg har kun et effektivt bud på en personlig og overordnet fremtids matrix der dur 

DECENCY LEADERSHIP

HUMANIZE - WHEN YOU FUTURIZE

Den fjerde industrielle revolution transformerer praktisk talt ethvert menneskeligt aspekt: den måde vi lever på, den måde, vi producerer på, den måde vi bruger ressourcerne på vores planet på, den måde, vi kommunikerer og interagerer med hinanden som mennesker, den måde vi lærer på, den måde vi arbejder på, den måde, den måde vi formes som individer, den måde vi styrer på og måden vi gør forretninger på.

Omfanget, hastigheden og rækkevidde er uden fortilfælde!

I dag kan næsten ethvert menneske forbinde til et netværk, der spænder over hele kloden og giver adgang til det største lager af information og viden, der nogensinde er skabt af menneskeheden. 

Forbindelse forvandler vores liv!

Book - THE EVEREST WAY - SIMPLE SOLUTIONs TO COMPLEX CHALLENGES

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

Klar til at lede fremtiden? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt

RISIKOVILLIGHED ER FORUDSÆTNINGEN FOR INNOVATION

Fundamentale omvæltninger medfører stor risiko. Indsatsen på menneskehedens vegne er høj.

Hvis DECENCY bliver udbredt som styrende GPS, vil digitalisering gavne de næsten 10 milliarder mennesker, der beboer vores planet i år 2050. Hvis vi lader stupiditet, retorik uden handling, hurtige gevinster og materialistisk snæversynet hed styre, vil samfund blive delt yderligere, vi lever allerede med handlingskrævende scenarier af social uro og anarki. Måske fordi vi aldrig for alvor har påtaget os ansvaret for GLOBAL DECENCY LEADERSHIP – simpel løsning på selv de komplekseste udfordringer og konflikter.

Er samtidige regeringer bare i den vestlige verden i stand til at opfylde deres formål med at håndhæve retsstatsprincippet og sikre sikkerhed?

Vi bliver nødt til at innovere vores ansvarlighed i forhold til en lidt større verden – for ikke  at isolere os i en getto med skyklapper overfor de dehumaniseredne megatrends, det kun er et spørgsmål om tid, før vi bliver løbet over ende af.

DECENCY - VORES GPS TIL FREMTIDEN

Book Decency Leadership - SIMPLE SOLUTION TO COMPLEX PROBLEMS

Klar til at tage stilling ? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftaler vi en fair pris

LET'S MAKE IT HAPPEN - AND HAVE FUN!

vi skal
tage stilling
og omsætte moralsk ansvar i handling

Vi kan fra individ til verdensomspændende institution påvirke – EN HJERNE AD GANGEN – VI KAN HVER ISÆR PÅTAGE OS ET MORALSK ANSVAR FOR AT BIDRAGE til at indvirke på verdens tilstand.

DECENCY LEADERSHIP

Bliv den førende virksomhed i din branche globalt. Talenter kommitter sig til den leder, den organisation, den digitale sociale medie revolution som gør en forskel i verden. 

Commit to improve the state of the world.

Stræber du ud over Status Quo? 

HVILKEN EKSISTIENTIEL FØLELSE AF FORMÅL MOBILISERER DIG TIL

KONTINUERLIGT AT GIDE BØVLE MED TILVÆRELSEN?

Stræber du mod en leveværdig  fremtid?

TAG IKKE FEJL: Vi skriver nu koden, der former vores kollektive fremtid 

Hvad vil du bidrage med?

DinE FORESTILLING – DIN hjerne er din GPS til fremtiden

Book - THE EVEREST WAY - SIMPLE SOLUTIONs TO COMPLEX CHALLENGES

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

Klar til at lede fremtiden? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt

VI skriver koden
der former vores FÆLLES fremtid - NU

JEG GIVER LIVSGARANTI PÅ Dit investerings afkast AF:

Simple solutionS to complex chalLenges

  • En projekt- og procesmetode, der vil drive innovation, mobilisere talent og opretholde kampgejst gennem hele livet.
  • En banebrydende tankegang, fornyet håb og samarbejde mod en fælles mission på tværs af afdelinger, faglighed, demografi, diversitet og geografi.
  • Simpelt fokus på udholdenhed indtil din organisation har opnået det, du bestemmer, er det næste niveau.
  • En ydmyg tilpasningsstrategi til at mestre ALT det, der ALTID vil forstyrrer selv den omhyggeligste strategi og planlægning.


DECENCY LEADERSHIP – simple solution to individual, humanitarian, LOCAL and GLOBAL CHALLENGES

Din HJERNE ER DIN GPS TIL FREMTIDEN

Book - THE EVEREST WAY - SIMPLE SOLUTIONs TO COMPLEX CHALLENGES

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

Klar til at lede fremtiden? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt

Vi mennesker motiveres af en mission – ikke af en plan

Din mission innoverer din strategi

Jeg leverer løsninger – i implementerer

Ledelses transformation for vores fælles globale fremtid

Ved du at du kan programmere din hjerne?

Din hjerne er din GPS til fremtiden!

I får umiddelbart omsættelige skridt til en leveværdig fremtid

Discipliner integritet – skab resultater andre ikke kan eller tør!

Er du og din arbejdspalds – committed to improving the state of the world?Talentfulde mennesker dedikerer deres ressourcer til en leder og en organisation, der vil gøre en forskel. Vi er i en fremtidsmatrix – hvor vi ikke længere kan forbruge os ud af medarbejderes overhørte råb om mening

 

Som Fremtids leder skal du etablere fundamentet for en kollaboration – skabe visions kulturer, hvor mennesker mobiliseres til at udnytte deres utappede potentialer. 

Og så skal du ellers blande dig udenom  

Book - THE EVEREST WAY - SIMPLE SOLUTIONs TO COMPLEX CHALLENGES

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

Klar til at lede fremtiden? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons