VI KAN HJÆLPE JER MED AT EKSPANDERE I DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION

vi leverer enkle løsninger til komplekse udfordringer

FUTURIZE & HUMANIZE Foredrag: Decency leadership

GREAT LEADERS INSPIRE BELIEFS

FUTURIZE - INNOVATE - HUMANIZE

Den fjerde industrielle revolution er den mest omfattende og potentielt demokratiserende transformation, den menneskelige civilisation nogensinde har iværksat. Så vidtrækkende som de tidligere industrielle revolutioner var, muliggjorde de ikke så enorme globale ensrettende omvæltninger for så mange mennesker, som realiteten er i vores samtid! 

VI MENNESKER BØR BRUGE VORES INNOVATIONER ANSTÆNDIGT – FOR AT SIKRE KLODENS BÆREDYGTIGHED OG MENNESKEHEDENS FORTSATTE TILSTEDEVÆRELSE – PÅ MÅDER DER ER LEVEVÆRDIGE.

                                    Vi kan jo ikke alle sammen flytte til MARS……

Hvis uligheder og konflikter optrappes – kan det – som altid – være mennesker, der udløser konsekvenser INGEN har gavn af. Verdens tilstand er jo resultatet af menneskers tankebaserede handlinger.

SÅ HVAD VIL VI TAGE ANSVAR FOR AT SKABE FOR FREMTIDEN?

DET ER NU – VI KAN VÆRE MED TIL AT INFLUERER PÅ DET – DER KOMMER. 

EN HJERNE AD GANGEN!

Decency Leadership to innovate a liveable future for as many as possible

VI SKAL TAGE ANSVAR INDIVIDUELT - OG LOKALT - FOR AT TRANSFORMERE GLOBALT

DECENCY LEADERSHIP er en universel KERNE IDEOLOGI – der skaber fundamentale TRANSFORMATIONER OG BANEBRYDENDE RESULTATER på tværs af klasseskel, kulturer, brAncher, religion, diversitet – FORDI DECENCY – ÅBENBART VÆKKER RESPEKT OG RESPEKT TILTRÆKKER TALENTFULDE MENNESKER DER VIL – KAN OG GØR EN FORSKEL….

Book Decency LeadERSHIP - ENKLE LØSNINGER TIL KOMPLEKSE UDFORDRINGER

FOR AMBITIOUS PROFESSIONALS AND BUSINESSPEOPLE AROUND THE GLOBE WHO INNOVATE AND DEFINE THE WAY WE THINK BUSINESS AND WORK
IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

MEDSKAB FREMTIDEN

Den eksponentielle rækkevidde i den fjerde industrielle revolution fordre at VI tager stilling. 

Som enkelt individ, som leder, som medarbejder, som virksomhed, organisation, som medmenneske.

VI SKAL GRUNDIGT REFLEKTERE OVER HVILKE MORALSKE OG ETISKE MÅLSÆTNINGER OG HANDLEMÅDER – VI ØNSKER SKAL BEHERSKE VOR FÆLLES FREMTID.

HVIS VI LADER STÅ TIL – HVIS VI LADER VORES SELVANSVAR VISNE I FØLELSER AF MAGTESLØSHED – ER DER MÅSKE INGEN LEVEVÆRDIG FREMTID AT TAGE STILLING I.

Jeg har et effektivt bud på en personlig og overordnet fremtids matrix der dur! 

Vi kan vælge DECENCY LEADERSHIP som styrende ideologi i alt hvad vi iværksætter.

Innovate the world - Innovate Humans to choose

Den fjerde industrielle revolution transformerer praktisk talt ethvert menneskeligt aspekt: den måde vi lever på, den måde vi producerer på, den måde vi bruger ressourcerne på vores planet på, den måde vi kommunikerer og interagerer med hinanden som mennesker, den måde vi lærer på, den måde vi arbejder på, den måde, den måde vi formes som individer, den måde vi styrer på og måden vi gør forretninger på.

Omfanget, hastigheden og rækkevidde er uden fortilfælde!

I dag kan næsten ethvert menneske forbinde sig til et netværk, der spænder over hele kloden og giver adgang til det største lager af information og viden, der nogensinde er skabt af menneskeheden. 

Denne CONNECTIVITY forvandler vores liv!

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

Er du klar til at lede fremtiden? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt

RISKovillighed er forudsætningen FOR INNOVATION

Fundamentale omvæltninger medfører stor risiko. Indsatsen på menneskehedens vegne kan blive høj.

Hvis DECENCY bliver udbredt som styrende etiske GPS, vil digitalisering gavne de næsten 10 milliarder mennesker, der beboer vores planet i år 2050. Hvis vi lader den mindste fællesnævners princip, retorik uden handling, hurtige gevinster og materialistisk snæversynethed styre, vil samfund blive delt yderligere. 

Vi lever allerede med handlingskrævende scenarier af social uro og anarki. Måske fordi vi aldrig for alvor har påtaget os ansvaret for GLOBAL DECENCY LEADERSHIP – en simpel løsning på selv de mest komplekse udfordringer og konflikter.

Er samtlige regeringer bare i den vestlige verden i stand til at opfylde deres formål med at håndhæve retsstatsprincipper og sikre basal internet sikkerhed?

Vi bliver nødt til at innovere vores ansvarlighed i forhold til en lidt større verden – for ikke at isolere os i en getto med skyklapper på overfor dehumaniseret megatrends. Megasift det måske kun er et spørgsmål om tid, før vi bliver løbet over ende af – hvis ikke vi dedikere os til DECENCY LEADESHIP.

DECENCY - VORES GPS TIL FREMTIDEN

THE EVEREST WAY – SIMPLE METHODS TO COMPLEX TRANSFORMATIONS IN I4.0

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative forandrings metoder. THE EVEREST WAY er til alle, der vil MERE. Eller er tvunget til omvæltninger. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model, samt mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HANDS-ON resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske til – Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. Og det revitalisere – også på tværs af kulturer og landegrænser.

NEURO LEADERS SHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opfinde. Dvs. når et menneske ekspandere sin hjernes kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet, SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  NEURO LEADERSHIP er et genialt oplæg for iværksættelse at innovative tiltag. Samt transformere udefra kommende forstyrrelser til fremtidig succes.

Futurize yourself and your organisation. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid der er værd at leve. TIL LEDERE, der virkelig VIL lede ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus og efterspørgsel efter social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi navigere i et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme til – hævder jeg og den blå eminence i Davos – mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed og samfund. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

HUMAN INNOVATION – LIKE NEVER BEFORE er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – uden eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver også opskriften på hvorledes vi iværksætter og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor tilpasse os – og tage stilling.

Dette foredrag er efterspurgt for at give lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Futurize yourself and your organisation

vi skal tage stilling og omsætte moralsk ansvar i handling

Vi kan fra individ til verdensomspændende institution påvirke – EN HJERNE AD GANGEN. VI KAN HVER ISÆR PÅTAGE OS ET MORALSK ANSVAR FOR AT BIDRAGE til at indvirke på verdens tilstand.

DECENCY LEADERSHIP

Bliv den førende virksomhed i din branche globalt. Innover kerne visioner – der giver mening for de mennesker, der skal bidrage til at skabe resultater. Vælg DECENCY LEADERSSHIP som jeres kerne ideologi. Talentfulde individer forpligter sig til den leder, den organisation, den digitale sociale medie revolution – som gør en forskel i verden. 

Commit to improve the state of the world.

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

VI programmerer nu koden der former vores FÆLLES fremtid

RETURN OF INVESTMENT AF DECENCY LEADERSHIP:

JEG GIVER LIVSGARANTI PÅ Dit investerings afkast AF:

Simple solutionS to complex chalLenges

  • En projekt- og procesmetode, der vil drive innovation, mobilisere talent og opretholde kampgejst gennem hele livet.
  • En banebrydende tankegang, fornyet håb og samarbejde mod en fælles mission på tværs af afdelinger, faglighed, demografi, diversitet og geografi.
  • Simpelt fokus på udholdenhed indtil din organisation har opnået det du bestemmer, er det næste niveau.
  • En ydmyg tilpasningsstrategi til at mestre ALT det, der ALTID vil forstyrrer selv den omhyggeligste strategi og planlægning.

Din HJERNE ER DIN GPS TIL FREMTIDEN

DECENCY LEADERSHIP – simple solutions to individual - humanitarian - LOCAL and GLOBAL CHALLENGES

THE EVEREST WAY – SIMPLE METHODS TO COMPLEX TRANSFORMATIONS IN I4.0

Vi mennesker motiveres af en mission – ikke af en plan

Din mission innoverer din strategi

Jeg leverer løsninger – i implementerer

Ledelses transformation for vores fælles globale fremtid

Ved du at du kan programmere din hjerne?

Din hjerne er din GPS til fremtiden!

I får umiddelbart omsættelige skridt til en leveværdig fremtid

Discipliner integritet – skab resultater andre ikke kan eller tør!

Furturize yourself and your orgnanisation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world? 

Talentfulde mennesker dedikerer deres ressourcer til en leder og en organisation, der vil gøre en forskel. Vi er i en fremtidsmatrix – hvor vi ikke længere kan forbruge os ud af medarbejderes overhørte råb om mening

 

Som fremtidsleder skal du etablere fundamentet for en kollaboration – skabe visions kulturer, hvor mennesker mobiliseres til at udnytte deres uudnyttede potentialer. 

Og så skal du ellers blande dig udenom.

FUTURIZE – HUMAN INNOVATION – The Everest Way – led ind i I4.0 fremtiden !  

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

Er du klar til at lede fremtiden? Book jeres 45 – 60 min. foredrag nu – INTROKAMPAGNE pris 15.000 kr. Ved længere forløb og work-shops aftales pris individuelt

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons