VI programmerer nu koden der former vores FÆLLES fremtid

1 SIMPEL LØSNING TIL KOMPLEKSE TRANSFORMATIONER I I4.0

Decency leadership

GREAT LEADERS INSPIRE BELIEFS

FUTURIZE & HUMANIZE - DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION

FUTURIZE - INNOVATE - HUMANIZE

Den fjerde industrielle revolution er den mest omfattende og potentielt demokratiserende transformation, den menneskelige civilisation nogensinde har iværksat. Så vidtrækkende som de tidligere industrielle revolutioner var, muliggjorde de ikke så enorme globale ensrettende omvæltninger for så mange mennesker, som realiteten er i vores samtid! 

VI MENNESKER BØR BRUGE VORES INNOVATIONER ANSTÆNDIGT – FOR AT SIKRE KLODENS BÆREDYGTIGHED OG MENNESKEHEDENS FORTSATTE TILSTEDEVÆRELSE – PÅ MÅDER DER ER LEVE-VÆRDIGE

                                    Vi kan jo ikke alle sammen flytte til MARS……

Hvis uligheder og konflikter optrappes – kan det – være mennesker – der udløser konsekvenser INGEN har gavn af. Verdens tilstand er jo resultatet af individers tankebaserede handling 

SÅ HVAD VIL VI TAGE ANSVAR FOR AT SKABE FOR FREMTIDEN?

DET ER NU – VI KAN VÆRE MED TIL AT INFLUERER PÅ DET – DER KOMMER 

EN HJERNE AD GANGEN!

VI SKAL TAGE ANSVAR INDIVIDUELT - OG LOKALT - FOR AT TRANSFORMERE GLOBALT

DECENCY LEADERSHIP er en universel IDEOLOGI – der MOBILISERER fundamentale TRANSFORMATIONER OG BANEBRYDENDE INNOVATIVE RESULTATER på tværs af klasseskel – kulturer – brAncher – religion – diversitet – FORDI DECENCY – ÅBENBART VÆKKER RESPEKT OG RESPEKT TILTRÆKKER TALENTFULDE MENNESKER – DER VIL – KAN OG GØR EN FORSKEL….

Gallup has studied performance in organizations and measured the engagement of 27 million employees and more than 2.5 million work units over the past two decades. Managers account for at least 70% of variance in employee engagement scores across business units, Gallup estimates. This variation is in turn responsible for severely low worldwide employee engagement. Harvard Business Review studies find that particularly senior executives display an unwillingness to think rigorously about innovating their world perspectives and their ideas of how organizations are managed and transformed. Which poses an inbuilt risk for hampering employee commitment to utilize the infinite, risk demanding opportunities of the 4th Industrial Revolution. Worse, over the past 12 years, these low numbers have barely budged, meaning that the vast majority of employees worldwide are failing to develop and contribute through work. 

VI programmerer nu koden der former vores FÆLLES fremtid

Innovate the world - Innovate Humans to choose

vi skal tage stilling og omsætte SELVansvar i handling

Vi kan fra individ til verdensomspændende institution påvirke – EN HJERNE AD GANGEN. 

VI KAN HVER ISÆR PÅTAGE OS ET ANSVAR FOR AT BIDRAGE til at innovere verdens tilstand.

Bliv den førende virksomhed i din branche. Innover missioner – der giver mening for de mennesker, der skal bidrage til at skabe resultater. 

Tilvælg DECENCY LEADERSSHIP som jeres kerne ideologi. 

Talentfulde individer forpligter sig til den leder, den organisation, den digitale sociale medie revolution – som gør en forskel i verden. 

INNOVATE A COMPANY VISON FOR THE GREATER GOOD OF HUMANKIND

MEDSKAB FREMTIDEN

Den eksponentielle rækkevidde i den fjerde industrielle revolution fordre at VI tager stilling. 

Som enkelt individ, som leder, som medarbejder, som virksomhed, organisation – som medmenneske.

VI SKAL REFLEKTERE GRUNDIGT OVER HVILKE MORALSKE OG ETISKE MÅLSÆTNINGER OG HANDLEMÅDER – VI ØNSKER SKAL BEHERSKE VOR FÆLLES FREMTID.

HVIS VI LADER STÅ TIL – HVIS VI LADER VORES SELVANSVAR VISNE I FØLELSER AF MAGTESLØSHED – ER DER MÅSKE INGEN LEVEVÆRDIG FREMTID AT TAGE STILLING I.

Jeg har et effektivt bud på en personlig og overordnet fremtids matrix der dur! 

Vi kan vælge DECENCY LEADERSHIP som styrende ideologi i alt hvad vi iværksætter.

Den fjerde industrielle revolution transformerer praktisk talt ethvert menneskeligt aspekt: den måde vi lever på, den måde vi producerer på, den måde vi bruger ressourcerne på vores planet på, den måde vi kommunikerer og interagerer med hinanden som mennesker, den måde vi lærer på, den måde vi arbejder på, den måde vi formes som individer, den måde vi styrer på og måden vi tænker på.

Omfanget, hastigheden og rækkevidde er uden fortilfælde!

I dag kan næsten ethvert menneske forbinde sig til et netværk, der spænder over hele kloden og giver adgang til det største lager af information, konsum og viden, der nogensinde er skabt af menneskeheden. 

Denne CONNECTIVITY transformerer OS og vores liv!

DECENCY - VORES GPS TIL FREMTIDEN

Fundamentale omvæltninger medfører stor risiko – Indsatsen på menneskehedens vegne ER høj

Hvis DECENCY ekspanderes som styrende etiske GPS – vil digitalisering gavne de næsten 10 milliarder mennesker, der beboer vores planet i år 2050. Hvis vi lader den mindste fællesnævners princip, retorik uden handling, hurtige mega gevinster og ude af kontrol materialisme – styre – vil samfund blive delt yderligere. 

Vi lever allerede med handlingskrævende scenarier af social disruption – på grund af ulighed og uretfærdighed. Måske fordi vi aldrig har påtaget os ansvaret for GLOBAL DECENCY LEADERSHIP – en simpel løsning på selv de mest komplekse udfordringer og konflikter.

Vi bliver nødt til at innovere vores ansvarlighed i forhold til at vi er en global verden – for ikke at isolere os i gettoer med skyklapper på overfor dehumaniserende megatrends. Megashifts – det måske kun er et spørgsmål om tid, før vi bliver løbet over ende af – hvis ikke vi dedikere os til GLOBAL DECENCY LEADESHIP.

RISKovillighed er forudsætningen FOR INNOVATION

YOUR RETURN OF INVESTMENT IS MY 1 CONCERN

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af 4IR. THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

Og det revitalisere – også på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION mobiliserer lyst, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid, der er værd at leve. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede ind i fremtiden. Måske naivt? Men der er voksende fokus på og behov for social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. Vi kan vælge innovere et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed og samfund. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – at vi kommer til at overleve som klode i fremtiden. Pudsigt nok er det også DECENCY – de fleste medarbejdere søger i en leder…

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opfinde. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. Samt transformationer til innovativ mobilisering af udefrakommende forstyrrelser til fremtidig succes.

DECENCY LEADERSHIP – simple solutions to individual - humanitarian - LOCAL and GLOBAL CHALLENGES

RETURN OF INVESTMENT:

  • En projekt- og procesmetode, der vil drive innovation, transformere og mobilisere talent og opretholde kampgejst gennem hele livet. På trods…
  • Transformations mentalitet, fornyet håb og samskabelse mod en fælles mission på tværs af afdelinger, faglighed, demografi, diversitet og geografi.
  • VILJEN TIL AT LIDE. Utrættelig disciplinering til udholdenhed indtil du og din organisation har opnået det du bestemmer, er det næste niveau.
  • AGILE INNOVATION. En ydmyg tilpasningsstrategi til at mestre ALT det, der ALTID vil forpurrer selv den omhyggeligste strategi og planlægning.

Din HJERNE ER DIN GPS TIL FREMTIDEN

GREAT LEADERS DO NOT FOCUS ON INCREASED TURNOVER - THEY INSPIRE THROUGH WORTH WHILE MISSIONS

OUTSTANDING LEADERS IGNITE COLLABORATION THROUGH A COMPELLING VISION FOR THE FUTURE

TRANSFORMING LEADERS mobilize INDIVIDUALS - BY INVITING THEM TO CONTRIBUTE TO A MISSION

Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons